Вступ до аспірантури та докторантури

Проректор з наукової роботи
Сідак Володимир Степанович
доктор історичних наук,
кандидат юридичних наук,
професор, член-кореспондент
АПН України (відділення психології
і дефектології), заслужений діяч
науки і техніки України

Начальник науково-організаційного відділу
Лічман Тетяна Володимирівна


Кабінет 121
(+38 044) 455-56-77, вн. 131
(+38) 050-648-38-51

Ми працюємо для Вас
Пн. - Пт.: 10:00 – 19:00
Без обідньої перерви
Сб. – Нд.: вихідні

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук (доктора філософії), наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить 4 роки.

Для вступу до аспірантури Університету (денна або заочна форми) необхідно подати документи, одержати позитивний відгук на реферат, пройти кафедральну співбесіду та скласти вступні іспити.

Вступні іспити:

 • Філософія
 • Іноземна мова
 • Іспит зі спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, що відповідає обраній науковій спеціальності)

Результати вступних іспитів дійсні протягом календарного року.

Вступники, які на час вступу до аспірантури склали всі або декілька кандидатських іспитів, звільняються від відповідних вступних іспитів до аспірантури. Таким вступникам перезараховуються оцінки кандидатських іспитів (за умови надання оригіналу кандидатського посвідчення).

Відповідно до Правил прийому в аспірантуру Університету вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), призначаються додаткові вступні випробування – співбесіда на профільній кафедрі та презентація дослідницьких пропозицій.

Графік занять (виконання освітньої складової програми підготовки доктора філософії): двічі на тиждень у будні (18:55 – 21:25), сб. (10:30 – 13:30).

Підготовка в аспірантурі Університету здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.

Документи для вступу

Для вступу до аспірантури чи докторантури Університету «КРОК» до науково-організаційного відділу необхідно особисто подати такі документи:

Обов’язкові для аспірантів і докторантів

 • заява
 • документ, що посвідчує особу та громадянство, а також копія цього документу
 • копія ідентифікаційного коду
 • диплом про вищу освіту з додатком (оригінал або нотаріально завірена копія)
 • характеристика з місця навчання (за наявності для аспірантів)
 • особовий листок із відділу кадрів
 • автобіографія (у довільній формі)
 • медична довідку про стан здоров'я за формою № 086-о
 • копії документів щодо проходження військової служби
 • копія військового квитка
 • список опублікованих наукових праць (за наявності). Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними спеціальності
 • оригінал посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів)
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см

Додатково для докторантів

 • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та пояснювальна записка до плану
 • копія диплома про присудження вченого звання, наукового ступеня кандидата наук
 • клопотання-характеристика з основного місця роботи

Додатково для іноземних громадян та осіб без громадянства:

 • документ про відсутність ВІЛ-інфекції, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України
 • медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на навчання в Україну
 • страховий поліс з надання екстреної медичної допомоги (крім іноземців, що прибули з країн, з якими укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги)
 • копія документа про народження

Документи, що подаються в копіях, приймаються за умови пред’явлення оригіналу

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час; особи, знання яких було оцінено балами нижче мінімального рівня, встановленого Правилами прийому в аспірантуру; а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Умови вступу » Вступ до аспірантури та докторантури