Наукова діяльність

Проректор з наукової роботи
Лободаєв Володимир Миколайович
кандидат історичних наук

Кабінет 121
(+38 044) 455-56-77, вн. 131
(+38) 050-648-38-51

Ми працюємо для Вас:
пн. – пт.: 10:00 – 19:00
без обідньої перерви
сб., нд.: вихідні

Наукова діяльність – інтелектуальна творча діяльність, спрямована на одержання і використання нових знань. Основними її формами є фундаментальні та прикладні наукові дослідження (Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»).

Як відомо, наукова робота нарівні з освітнім та виховним процесами є невід’ємною складовою частиною будь-якого навчального закладу. В Університеті наукова робота здійснюється з перших днів його створення.

Відповідно до визначених пріоритетів були виділені й реалізовуються основні задачі у сфері наукової діяльності:

  1. Організація та проведення наукових досліджень, спрямованих на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку науки, техніки, наукоємких технологій і освіти, використання всіх можливостей для підвищення значущості наукової діяльності в Університеті як основи підготовки кадрів та наукового, соціально-економічного й культурного розвитку держави
  2. Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
  3. Залучення до наукової діяльності талановитої студентської молоді
  4. Створення виконавцям необхідних умов, які стимулюють наукову діяльність
  5. Організаційне та методичне керівництво винахідницькою та патентно-ліцензійною роботою
  6. Організація та проведення науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, презентацій тощо
  7. Підготовка монографій, навчальних посібників і підручників, науково-методичної та іншої літератури відповідно до предмету діяльності Університету

Основними напрямами наукових досліджень Університету є проблеми економіки, права, економічної безпеки, міжнародних економічних відносин, правового регулювання економічних відносин, кримінально-правового захисту економіки, організаційної, економічної та юридичної психології, психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств. На сьогодні науково-педагогічний склад Університету працює над тематикою науково-дослідної роботи «Проблеми розвитку інформаційного суспільства: економічні, управлінські, правові, міжнародні, гуманітарні та технологічні аспекти» (номер державної реєстрації в УкрІНТЕІ 0109U005026).

Теми науково-дослідних робіт кафедр Університету, що зареєстровані в УкрІНТЕІ

Керівник роботи: д. політ. н., проф., акад. УАПН Картунов О.В.
Номер державної реєстрації: 0111U000588
Назва роботи: Міжнародна та національна безпека: геополітичні, етнополітичні та інформаційно-комунікаційні аспекти

Керівник роботи: д. е. н., проф. Радіонова І.Ф.
Номер державної реєстрації: 0114U002517
Назва роботи: Ефективність державного регулювання національної економіки в умовах посткризового розвитку: теоретичний та практичний аспекти

Керівник роботи: д. е. н., проф. Рокоча В.В.
Номер державної реєстрації: 0111U002757
Назва роботи: Стратегічні зміни в міжнародному бізнесі в інформаційному суспільстві

Керівник роботи: к.психол. н., доц. Сиганївська І.В.
Номер державної реєстрації: 0111U002758
Назва роботи: Психологічні проблеми професійної підготовки та самореалізації фахівців різних галузей практики

Керівник роботи: д. е. н., проф. Сопко В.В.
Номер державної реєстрації: 0111U004181
Назва роботи: Проблеми бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності

Керівник роботи: к. ю. н., доц. Боровенко В.М.
Номер державної реєстрації: 0111U002756
Назва роботи: Кримінальна відповідальність за примушування до антиконкурентних узгоджених дій (стаття 228 КК України)

Керівник роботи: к. е. н., проф. Захаров О.І.
Номер державної реєстрації: 0114U006338
Назва роботи: Забезпечення економічної безпеки держави та суб'єктів господарської діяльності в умовах євроінтеграції України

Керівник роботи: к. ф-м. н., доц. Шаров О.І.
Номер державної реєстрації: 0111U002759
Назва роботи: Алгоритмічні та програмно-апаратні системи і комплекси з елементами штучного інтелекту в забезпеченні процесів обробки та перетворення інформації в обчислювальній техніці

Керівник роботи: к. е. н., доц. Тулуш Л.Д.
Номер державної реєстрації: 0112U002571
Назва роботи: Теоретико-методологічне обґрунтування засад фінансового регулювання конкурентоспроможності пріоритетних секторів економіки України (на прикладі ПЕК та АПК)

Керівник роботи: д. е. н., проф. Терехов В.І.
Номер державної реєстрації: 0112U002570
Назва роботи: Роль франчайзингу в структурно-інвестиційній та інноваційній політиці держави

Керівник роботи: к. ю. н., доц. Ліненко М.О.
Номер державної реєстрації: 0111U007821
Назва роботи: Проблеми застосування норм права в процесі розбудови правової, демократичної, соціально орієнтованої держави з широко розгалуженими інститутами громадянського суспільства

Керівник роботи: к. ю. н., доц. Січевлюк В.А.
Номер державної реєстрації: 0111U007822
Назва роботи: Сучасний стан інформатизації організаційно-правових форм в управлінні господарськими корпоративними інтересами та ризиками

Керівник роботи: д. т. н., доц. Віткін Л.М.
Номер державної реєстрації: 0110U004182
Назва роботи: Наукові засади побудови системи технічного регулювання України в умовах членства в СОТ та інтеграції до ЄС

Керівник роботи: д. е. н., проф. Борисенко З.М.
Номер державної реєстрації: 0111U007820
Назва роботи: Економічне забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств у процесі реалізації конкурентної політики держави

Керівник роботи: к. т. н., доц. Морозов В.В.
Номер державної реєстрації: 0110U000613
Назва роботи: Розробка науково-методичних основ ефективного впровадження технологій управління проектами для розвитку підприємств та корпорацій

Керівник роботи: д. с.-г. н., проф. Трускавецький Р.С.
Номер державної реєстрації: 0112U002569
Назва роботи: Розробка системи управління землекористуванням на затоплюваних територіях (на прикладі басейну ріки Прут)

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Наукова діяльність