Університет економіки та права «КРОК»

Корпорація Розвитку Освіти і Кадрів

Університет «КРОК» є одним із перших приватних ВНЗ України (заснований у 1992 році) та має вищий за національною класифікацією IV рівень акредитації.

У 2016-2017 навчальному році «КРОК» святкуватиме 25 років успішної діяльності. Сьогодні Університет є частиною великої освітньої корпорації, де забезпечується якісна робота з надання освітніх послуг та розвитку студентів як професіоналів у обраних галузях і як цікавих особистостей.

Місія Університету

Створення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки професіоналів, особистісного розвитку, наукових досліджень та консалтингу, адекватної вимогам інформаційного суспільства, потребам міжнародного і національного ринків праці, інтегрованої в світовий освітній простір та орієнтованої на демократичні цінності.

КРОК

Основні факти про Університет

 • Система управління якістю діяльності Університету відповідає вимогам національного стандарту ДСТУ ISO 9001:2009 та міжнародного стандарту ISO 9001:2008.
 • За даними незалежних рейтингів Університет упродовж останніх років стабільно входить до п'ятірки кращих приватних ВНЗ України.
 • В Університеті навчається близько 3,5 тисяч студентів, у тому числі іноземці.
 • Для здобуття ступеня бакалавр, магістр, доктор філософії та рівнів молодшого спеціаліста або спеціаліста в Університеті пропонується підготовка фахівців у галузях права, економіки, міжнародних відносин, менеджменту, комп’ютерних наук, психології, нерухомості, туризму, готельного обслуговування, геодезії, безпеки. Є постійно діючі аспірантура та докторантура.
 • «КРОК» – найбільш студентський ВНЗ Києва за версією Студентської ради м. Києва (результати рейтингу 2009 р.).
 • Університет упродовж більш ніж 20 років системно займається розвитком партнерської мережі шкіл за програмою «Партнерство заради успіху». Участь у програмі беруть найкращі середні загальноосвітні заклади м. Києва та Київської області.
 • Структурний підрозділ Університету Коледж економіки, права та інформаційних технологій (КЕПІТ) у 2010 р. став асоційованим навчальним закладом мережі ЮНЕСКО.
 • Із 2012 року Університет «КРОК» входить до складу членів Глобального договору Організації Об’єднаних Націй.
 • Із 2014 року Університет «КРОК» приєднався до членів Європейської бізнес-асоціації.
 • Із 2016 року Університет «КРОК» – член Торгово-промислової палати України.
 • Університет «КРОК» включений до університетів – партнерів проекту «Темпус» «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту» (ELITE – Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouraging)

Місце в рейтингах

Визнання діяльності Університету «КРОК» у сфері надання освітніх послуг є надзвичайно цінним відгуком, який допомагає розвиватися та вдосконалюватися.

 • За Національним бізнес-рейтингом «КРОК» є переможцем в номінації «Лідер галузі» за КВЕД 80.30 «Вища освіта».
 • За 2015-2016 н.р. нагороджений дипломами за творчу працю з підвищення якості національної освіти, за презентацію досягнень і впровадження педагогічних інновацій у національний освітній простір та за активну профорієнтаційну роботу серед молоді
 • У 2015 році Університет виборов Гран-прі лідера міжнародної діяльності за високі показники у рейтинговому виставковому конкурсі «Міжнародна діяльність»
 • У 2015 році «КРОК» став лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України»
 • У 2016 році Університет «КРОК» нагороджено золотою медаллю у номінації «Інновації закладів освіти у роботі з молоддю в позанавчальний час
 • Згідно з даними рейтингу «ТОП-200 Україна» 2 роки поспіль (2015 та 2016 рр.) Університет «КРОК» посідає перше місце серед приватних ВНЗ України.
 • Згідно з даними Консолідованого рейтингу ВНЗ України у 2016 році Університет «КРОК» визнано кращим недержавним вишем країни та включено до 15 кращих вишів Києва.
 • У 2016 році в рейтингу інтернет-сайтів ВНЗ Webometrics інтернет-ресурс Університету «КРОК» посів 59 місце серед 291 ВНЗ України.

Наука

Основними напрямами наукових досліджень Університету є проблеми економіки, права, економічної безпеки, міжнародних економічних відносин, правового регулювання економічних відносин, кримінально-правового захисту економіки, організаційної, економічної та юридичної психології, психологічного забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств.

 • Тематика науково-дослідної роботи, над якою працює науково-педагогічний склад Університету, – «Проблеми розвитку інформаційного суспільства: економічні, управлінські, правові, міжнародні, гуманітарні та технологічні аспекти».
 • В Університеті діють:
  • Спеціалізована вчена рада Д 26.130.01 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук та освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціалізаціями: економічна безпека держави; економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.
  • Спеціалізована вчена рада К 26.130.02 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі соціальних та поведінкових наук за спеціалізацією: організаційна психологія; економічна психологія.
  • Спеціалізована вчена рада К 26.130.03 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузі права за спеціалізацією: теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
  • Спеціалізована вчена рада К 26.130.04 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії в галузях соціальних та поведінкових наук або управління та адміністрування за спеціалізацією: економіка та управління національним господарством
 • Діє аспірантура з економічних, юридичних, психологічних та політичних спеціальностей. Із 2013 року рішенням Міністерства освіти і науки України в Університеті «КРОК» діє докторантура за спеціалізаціями: «Економічна безпека держави» та «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності».
 • Фахові видання «Вчені записки Університету «КРОК» та «Правничий вісник Університету «КРОК» із 2013 року включені до міжнародної наукометричної бази РІНЦ.

Міжнародні зв'язки та проекти

Університет підтримує партнерські стосунки з університетами Нідерландів, Австрії, Німеччини, Італії, Польщі, Угорщини, Латвії, Литви, Молдови, Грузії, Білорусі, Азербайджану. Співпрацює з іноземними партнерами в рамках проектів урядів Нідерландів, Польщі, США та Європейського Союзу.

Студентське самоврядування

Студентське самоврядування є важливим елементом розвитку суспільства, що сприяє вихованню молодих управлінців та організаторів, які мають можливість здобувати професійний досвід, навчаючись в університеті. Студентська рада Університету «КРОК» впливає на зміну умов життя в гуртожитку, допомагає у творчій і науковій діяльності, бере участь у вирішенні питань міжнародного обміну, у роботі вчених рад, висловлює думку студентів, до якої прислухається адміністрація.

Студентське самоврядування – це студенти, які активно беруть участь у житті Університету, враховуючи думку інших студентів, допомагаючи у вирішенні їхніх проблем, удосконалюючи навчальний процес, підвищуючи якість навчання, розробляючи цікаві плани подій на рік та звітуючи про свою діяльність, а також активно реалізовують проекти для студентів Університету, зокрема «КРОК збирає друзів», «Обережно – особистість!», «Містер та Міс КРОК» тощо. Студентська рада надає консультації щодо повернення 15% оплати за навчання. Крім того, при Студраді діє благодійне товариство «СЕРЦЕ В ДОЛОНЬКАХ».

Серед досягнень за останні роки слід відзначити участь у всеукраїнських та міжнародних проектах, перемогу в номінації «Найбільш студентський ВНЗ Києва» (за версією Студентської ради м. Києва). Студенти Університету вже чотири рази обиралися на посаду студентського мера міста Києва. У 2015 році «КРОК» став лауреатом конкурсу І ступеня у номінації «Самоврядування – основа демократичного виховання громадянина України»

Структура

Матеріальна база

Університет розташовується на умовах довготривалої оренди в окремій будівлі за адресою: м. Київ, вул. Лагерна, 30–32 (поруч зі станцією метро «Берестейська»), де створено сучасну навчальну та сервісну інфраструктуру:

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК