Інформація
Сторінка в стані редагування та оновлення.

Вступ з дипломом молодшого спеціаліста

В Університеті «КРОК» освітня діяльність провадиться відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України – серія АЕ № 636460 від 10.06.2015

Термін навчання для здобуття ступеня бакалавра (з І курсу) – 4 роки за денною, заочною (недільною / тижневою / дистанційною) формами навчання. Випускники отримують диплом державного зразка і можуть продовжити навчання для здобутя ступеня магістра. Університет «КРОК» має ліцензію на підготовку іноземних громадян

З дипломом молодшого спеціаліста вступники приймаються на ІІІ або ІІ курс за результатами вступних іспитів. Курс залежить від попередньої спеціальності та визначається на основі додатку до диплома

Поселення в гуртожиток іногородніх студентів 2-3 курсів денної форми навчання можливе за умови наявності вільних місць. Вартість проживання в гуртожитку у 2016-17 н.р. – 900 грн/місяць (вул. Т. Шамрила, 6а). Детальніше про гуртожиток

У 2016 році запрошуємо на навчання на ІІІ або ІІ курс в Університет за такими напрямами підготовки:

Графік проведення вступної кампанії у 2016 році

Прийом документів на денну форму: 04.07.2016 – 20.07.2016
Вступні випробування: 21.07.2016 – 27.07.2016

Прийом документів на заочну та дистанційну форми: 27.08.2016 – 15.09.2016
Вступні випробування: 16.09.2016 – 18.09.2016

Документи для вступу

Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі в паперовій формі особисто до Приймальної комісії

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • диплом молодшого спеціаліста з додатком
  • 4 кольорові фотокартки розміром 3x4 см
  • копію ідентифікаційного коду (для договору)
  • документ, що посвідчує особу і громадянство (паспорт)
  • військовий квиток або приписне свідоцтво (копія) (для юнаків)

Інші документи або їхні копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування, установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття Приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Умови вступу » Вступ з дипломом молодшого спеціаліста