Правила прийому у 2018 році

Правила приема в 2018 году
 

Правила прийому для здобуття ступенів бакалавра та магістра у 2018 році

Правила прийому на навчання до ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» у 2018 році (зі змінами)

Додаток 1. Перелік рівнів вищої освіти, спеціальностей, освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання, можливість вступу для іноземців (зі змінами)

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра, які здобули (або здобувають) ступінь бакалавра, магістра, ОКР спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю (зі змінами)

Додаток 3. Перелік спеціальностей, освітніх програм, вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, для здобуття ступеня магістра (зі змінами)

Додаток 4. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів), в тому числі для іноземців (зі змінами)

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200 (зі змінами)

Додаток 6. Правила прийому до аспірантури і докторантури у 2018 році (зі змінами)

Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти у 2018 році (зі змінами)

Правила прийому для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році

Правила прийому на навчання до ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році (зі змінами)

Додаток 1. Перелік спеціальностей та освітніх програм, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги, нормативні терміни навчання, можливість вступу для іноземців. (зі змінами)

Додаток 2. Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів), мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі, кількість вільних місць на другому курсі для вступників на основі повної загальної середньої освіти. (зі змінами)

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі, кількість вільних місць. (зі змінами)

Додаток 4. Перелік спеціальностей для прийому на навчання на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь бакалавра, магістра (спеціаліста) або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, мінімальна кіль кість балів для допуску до участі в конкурсі, кількість вільних місць. (зі змінами)

Додаток 5. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200. (зі змінами)

Додаток 6. Правила прийому на навчання до Інституту управління природними ресурсами Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році з додатками. (зі змінами)

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Умови вступу » Правила прийому у 2018 році