Інша інформація:
Свірідова Юлія Олександрівна

кабінет 407

+38 044 455-56-90, вн. 223

Напрями наукових досліджень

  • когнітивна поетика / лінгвосинергетика

Сфери наукових інтересів

  • когнітивна лінгвістика / когнітивна поетика

Викладає

  • іноземна мова за професійним спрямуванням / ділова англійська мова / теорія та практика перекладу
 
 

Свірідова Юлія Олександрівна

  • кандидат філологічних наук (2016 р.)

Освіта

  • Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка / аспірантура (2005–2008 рр.)
  • Житомирський державний педагогічний університет ім. І. Франка / Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська німецька) / учитель англійської і німецької мов та зарубіжної літератури (2002 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2016 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки
  • 2003–2016 рр. – Житомирський державний університет ім. І. Франка, викладач Навчально-наукового інституту іноземної філології
 
 

Публікації

  Свірідова Ю.О. Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти // Лінгвокогнітивна поетологія: колективна монографія / Л.І. Бєлєхова, С.В. Волкова, О.С. Маріна, А.О. Цапів [та ін.]. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2018. - С. 206-228.

  Свірідова Ю.О. Особливості пейзажного образу в австралійській лінгвокультурі / Ю.О. Свірідова // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 25 - 30.

  Свірідова Ю. О. Пейзажний образ в австралійській поезії ХХ століття: лінгвокогнітивний та лінгвосинергетичний аспекти : дис. … канд. філол. наук : 10.02.04 / Свірідова Юлія Олександрівна. - Житомир, 2015. - 311 с.

  Свірідова Ю.О. Методика аналізу поетики пейзажу в австралійських віршованих текстах ХХ століття / Ю.О. Свірідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2015. - Вип. 23. - С. 128-134. - (Серія "Лінгвістика").

  Свірідова Ю.О. Опис природи і пейзаж: критерії розрізнення (на матеріалі австралійської поезії ХХ ст.) / Ю.О. Свірідова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. - Вип. 2 (74). - С. 227-232.

  Свиридова Ю.А. Композиция пейзажа в поэтическом тексте (на материале австралийской поэзии ХХ столетия) / Ю.А. Свиридова // Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии. - Москва: Изд. "Международный центр науки и образования", 2013. - Вып. 7 (14). - С. 47-54. - ISSN 2309-1924.

  Свірідова Ю.О. Іконічний спосіб зображення пейзажу в австралійській поезії ХХ ст. / Ю.О. Свірідова // Наукові записки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. - Вип. 75 (3). - С. 102-105. - (Серія "Філологічні науки").

  Свірідова Ю.О. Передконцептуальна основа формування пейзажу в австралійській поезії ХХ століття / Ю.О. Свірідова // Сучасні проблеми та перспективи дослідження романських і германських мов і літератур: матеріали VI Міжвузів. конф. молодих учених (м. Донецьк, 28-29 січня, 2008 р.). - Донецький національний університет, 2008. - Т. 2. - С. 69-72.

  Свірідова Ю.О. Фонографічні засоби створення пейзажу в австралійській поезії ХХ століття / Ю.О. Свірідова // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. - Вип. 42. - С. 216-220.

  Свірідова Ю.О. Семантико-когнітивні та культурологічні аспекти поетики пейзажу в австралійській поезії ХХ ст. / Ю.О. Свірідова // Науковий вісник Херсонського державного університету. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. - Вип. 5. - С. 353-359. - (Серія "Лінгвістика").

  Свірідова Ю.О. Поетика пейзажу в історичній ретроспективі / Ю.О. Свірідова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: [зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка]. - К.: Логос, 2007. - Вип. 12. - С. 363-369.

  Свірідова Ю.О. Пейзаж чи геопоетичний образ: досвід лінгвокогнітивного аналізу (на матеріалі австралійської поезії ХХ ст.) / Ю.О. Свірідова // Наука і сучасність: зб. наук. пр. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. - Т. 59. - С. 229-236. - (Серія "Педагогіка. Філологія").


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Свірідова Юлія Олександрівна