Інша інформація:
Пекна Галина Борисівна

кабінет 503

(+38 044) 455-56-90, вн. 148

Напрями наукових досліджень

  • управління зовнішньоекономічною діяльністю / стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності

Сфера наукових інтересів

  • менеджмент зовнішньоекономічної діяльності / міжнародна логістика

Викладає

  • управління експортно-імпортними операціями / міжнародна електронна торгівля / стратегія зовнішньоекономічної діяльності / міжнародні економічні відносини та основи ЗЕД / зовнішньоекономічна безпека / логістика / управління логістичними системами / міжнародна логістика
 
 

Пекна Галина Борисівна

  • кандидат економічних наук (2011 р.), доцент (2015 р.)

Освіта

  • Інститут економіки та права «КРОК» / Міжнародна економіка / магістр міжнародної економіки з відзнакою (2002 р.)

Професійна кар’єра

  • Загальний стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах III–IV рівня акредитації – понад 12 років
  • з 2003 р. – Університет «КРОК», асистент, старший викладач, доцент кафедри
 
 

Публікації

  Пекна Г.Б. Богдан Винар - дослідник української економічної думки / Г. Б. Пекна, А. Д. Жовтоватюк // Розвиток економічної науки видатними науковцями з української діаспори : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2020 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 18-21

  Пекна Г.Б. Підвищення ефективності економічної діяльності підприємств сімейного бізнесу в умовах обмежених ресурсів / Г.Б. Пекна, К.А. Греснюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 310-312

  Пекна Г.Б. Основні аспекти формування виробничої потужності на підприємстві / Г.Б. Пекна, О.А. Сивак // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 313-314

  Пекна Г.Б. Теоретичні основи системи управління персоналом підприємства / Г.Б. Пекна, Б.Б. Николин // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 600-602

  Пекна Г.Б. Формування стратегії управління економічною безпекою вітчизняних підприємств / Г.Б. Пекна, П.А. Дарага // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 603-605

  Пекна Г.Б. Планування бізнес-стратегії компанії системного інтегратора / Г.Б. Пекна, К.О. Федоренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 606-609

  Лойко Є.М. Розвиток підприємництва у місті Києві / Є.М. Лойко, Г.Б. Пекна // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції(м. Київ, 4 грудня 2019 р.) /Київський університет імені Бориса Грінченка.-Київ, 2019. – С. 173-175.

  Пекна Г.Б. Роль посла до австрійського парламенту Кирила Трильовського в суспільно просвітницькому русі Галичини / Г.Б. Пекна, О.М. Ровська // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ - початку ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 року) / наук. ред. І.Ф. Радіонова. - К.: Університет "КРОК". - 2019, С. 33-32.

  Пекна Г.Б. Ідея україської державності в парламентській діяльності Лева Бачинського / Г.Б. Пекна, А.Е. Скворцов // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ - початку ХХ століття: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 19 квітня 2019 року) / наук. ред. І.Ф. Радіонова. - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 35-37

  Пекна Г.Б. Бізнес-планування та його роль у сучасних умовах розвитку України / Г. Б. Пекна, Г. В. Білокур // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" . - 2018. -Вип. 49. - С.196-202

  Пекна Г.Б. Психологічні особливості сприйняття театрального мистецтва /Пекна Г.Б., Сингаївська І.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 551-552

  Пекна Г.Б. Креативно-інноваційний потенціал підприємства та його вплив на ефективність господарської діяльності /Мордас Н.М., Пекна Г.Б. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 237-240

  Пекна Г.Б. Управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства /Музика Є.В., Пекна Г.Б. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.246 -248

  Пекна Г.Б. Креативний менеджмент і корпоративна культура як інноваційного розвитку організації /М.І Яніцька, Г.Б. Пекна // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.487-489

  Пекна Г.Б. Вплив залучення прямих іноземних інвестицій на конкурентоспроможність українських наукових підприємства // Підприємництво та інновації .- 2017. - Вип. 3.- С. 115-120.

  Пекна Г.Б. Аутсорсинг в зовнішньоекономічній діяльності // Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 63- 64.

  Пекна Г.Б. Аутсорсинг як інструмент підвищення конкурентоспроможності зовнішньоекономічної діяльності підприємства/ Г.Б. Пекна// 25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього: Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року). – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2017.-С.254-262

  Пекна Г.Б. Функціонування міжнародних логістичних систем / Г. Б. Пекна //Українські перспективи у світовому розвитку: Науково практична конференція молодих учених(Київ, 4 листопада 2016 року) .- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С. 279-280

  Пекна Г.Б. Аналіз сучасного стану логістичної ефективності України / Г.Б. Пекна, Б.Ф. Забіяка// Вчені записки Університету "КРОК" . Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С.50-56.

  Пекна Г.Б. Україна в процесі інтеграції в європейське бізнес-середовище / Г. Б. Пекна // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.217-219

  Пекна Г.Б. Підвищення конкурентоспроможності українських підприємств у галузі АПК при ефективному використанні прямих іноземних інвестицій / Г.Б. Пекна // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 135-142

  Пекна Г.Б. Створення проектних груп як модифікація підходів до управління в міжнародних корпораціях/ Г. Б. Пекна //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць / Університет економіки та права "КРОК", 2014. - № 10. - С. 34-39

  Пекна Г.Б. Розвиток транзитного потенціалу в системі забезпечення енергетичної безпеки України/ Г. Б. Пекна //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2013. - Вип. 33. - С. 141-147

  Пекна Г.Б. Диверсифікація джерел енергопостачань як засіб забезпечення енергетичної безпеки України/ Г. Б. Пекна //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С. 118-124

  Пекна Г.Б. Вибір вектора регіонального інтеграційного розвитку України з позиції забезпечення економічної безпеки/ Г. Б. Пекна //Вчені записки. Серія "Економіка"/ Університет економіки та права "КРОК". - 2011. - Вип. 25. - С. 100-107

  Пекна Г.Б. Регіональна інтеграційна складова в системі національної економічної безпеки/ Г. Б. Пекна //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". -2009. - Вип. 20 т.1. - С. 125-135

  Пекна Г.Б. Регіональна інтеграція України з країнами СНД в системі національної економічної безпеки/ Г. Б. Пекна //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - Вип. 18 т.4 (Матеріали науково-практичної конференції "Виклики та потреби бізнесу XXI століття"). - С. 143-152

  Пекна Г.Б. Інтеграційна співпраця України в Чорноморському економічному співтоваристві/ Г. Б. Пекна //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2007. - Вип. 16. - С. 168-177

  Пекна Г.Б. Зовнішньоекономічна безпека євразійського інтеграційного розвитку України (на прикладі співпраці з Росією) / Г. Б. Пекна // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2007 року). - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2007 . - С.186-

  Пекна Г.Б. Порівняльна характеристика економічної ефективності участі України в регіональних економічних об'єднаннях/ Г.Б. Пекна //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 14. - С.169-177

  Пекна Г.Б. Міжнародна економічна безпека країн з перехідною економікою/ Г. Б. Пекна //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2005. - Вип. 13. - С. 113-121

  Пекна Г.Б. Регіональна економічна інтеграція і національна економічна безпека / Г.Б. Пекна // Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / За ред. В.В. Рокочої. - К. : Таксон, 2005 . - С.313-318

  Економічний глобалізм: розвиток та зростання: монографія / Л. В. Бабій [та ін.]; За заг. ред В.В. Рокочої. - К.: Таксон, 2005. - 320 с

  Пекна Г.Б. Економічна інтеграція України як фактор безпеки розвитку/ Г.Б. Пекна //Вчені записки. Серія "Економіка" / Університет економіки та права "КРОК". - 2004. - Вип. 11. - С.279-285

  Терехов В.І. Спільне підприємництво та вільні економічні зони: навчально-методичний посібник/ В.І. Терехов, Г.Б. Пекна. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 100 с

  Пекна Г.Б. Прямі іноземні інвестиції як чинник економічного зростання України / Г.Б. Пекна // Збірник наукових праць студентів магістратури . - К. : Інститут економіки та права "КРОК", 2002 . - С.273-279


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Пекна Галина Борисівна