Маринович Вікторія Володимирівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Маринович Вікторія Володимирівна

кабінет 407

+38 044 455-56-90, вн. 223

Напрям наукових досліджень

 • навчальний процес з іноземних мов у контексті інноваційних технологій

Сфера наукових інтересів

 • філологія та методологія викладання іноземних мов
 • теорія організації та удосконалення організаційної структури

Викладає

 • іноземна мова (англійська) / ІТ-англійська / іноземна мова за професійним спрямуванням / фахова іноземна мова / іноземна мова спеціальності / іноземна мова ІІ / бізнес адміністрування та сталий розвиток / вступ до фаху / теорія організації та удосконалення організаційної структури
 
 

Маринович Вікторія Володимирівна

 • кандидат економічних наук (2021 р.)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.)

Освіта

 • Захист дисертації «Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки приватних закладів освіти» (2021 р.)
 • Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (2010 р.)
 • Київський державний лінгвістичний університет (1999 р.)

Професійна кар'єра

 • з 2020 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2010–2016 рр. – Університет «КРОК», навчання в аспірантурі без відриву від виробництва
 • 2007–2010 рр. – Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • з 2006 р. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки
 • з 2003 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • 1999–2003 рр. – Національний аграрний університет, асистент кафедри англійської мови

Професійна діяльність

 • Підвищення кваліфікації ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих: Програма «Інформаційні і комунікаційні технології дистанційного навчання» (150 годин) з 16.12.2019 р. по 10.03.2020 р.
 • 2018-2019 участь у ряді семінарів з професійного розвитку Університет прикладних наук «АйЕмСі», м. Кремс, Австрія
 • Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конферен¬ціях: Міжнародна науково-практична конференція для вчителів англійської мови як іноземної ITEFL (2010–2016 рр.), «Активное гражданство, солидарность и единение для развития» (Кишинев, Молдова, 2011), «Информационная и экономическая безопасность (INFECO-2012)» (Харків, 2012), «Економіка, облік, фінанси та право: стратегіч¬ні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» (Полтава, 2019), «European Humanities Studies: State and Sosiety: Modern Education Management» (Краків, Польща, 2019), «Science аnd Education а New Dimension: Humanities and Social Sciences» (Будапешт, Угорщина, 2019), «Рriority directions of science and technology development» (Київ, 2020); «Міжнародні аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств та бізнесу» (Київ,03.12.2021).
 • Методичні семінари видавництв Macmillan, Cambridge, Pearson.

 
 

Публікації

  Маринович В.В. Використання технологій конкурентного бенчмаркінгу в експортно-орієнтованій моделі ведення бізнесу / В.В. Маринович // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/782

  Маринович В.В. Нові підходи у використанні традиційних форм конкурентного бенчмаркінгу задля підвищення рівня економічної безпеки приватних закладів вищої освіти / В.В. Маринович // Рriority directions of science and technology development: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-22 грудня 2020 р.). - Kyiv: SPC "Sci-conf.com.ua", 2020. - С. 1316-1321

  Маринович В.В. Зміни в рамкових умовах використання конкурентного бенчмаркінгу / В. В. Маринович // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56).

  Маринович В.В. Особливості забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти приватної форми власності в Україні / В. В. Маринович // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. - 2019. - № VII(35). - С. 20-24

  Маринович В.В. Оцінка ефективності конкурентного бенчмаркінгу закладів вищої освіти у контексті забезпечення економічної безпеки / В.В. Маринович // Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.). - Полтава: ЦФЕНД, 2019. - Ч.7. - С. 47–48

  Маринович В.В. Місце конкурентного бенчмаркінгу у сучасному освітньому менеджменті / В. В. Маринович // European humanities studies: State and Society. - 2019. - Vol. 3, №2 - С. 191-201. - DOI ttps://doi.org/10.38014/ehs-ss.2019.3-II.14

  Маринович В.В. Захист економічної безпеки фірми в інформаційному суспільстві в умовах стратегічних змін у міжнародному бізнесі / В.В. Маринович // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2014. - Вип. 10. - С. 84–89.

  Маринович В.В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.В. Маринович // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- 2012. - Вип. 1 (12). - С. 112-117.

  Маринович В.В. Інструменти конкурентного бенчмаркінгу у посиленні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ В.В. Маринович //Інформаційна та економічна безпека (INFECO 2012): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНЕУ, 2012.

  Marynovych, Victoria. Lexical approach / В.В. Маринович // Oбмін досвідом - шлях до професійного взаємозбагачення: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. - К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 44-53.

  Маринович В.В. Економічний зміст та історія становлення бенчмаркінгу / В. В. Маринович //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2011.- Вип. 28. - С.55-62

  Маринович В.В. Бенчмаркинг: становление и перспективы / В.В. Маринович // Активное гражданство, солидарность и единение для развития: матер. междунар. науч.- практ. конф. (Кишинев, Молдова). - Кишинев, 2011. - Вып. 2. - С. 88–94.

  Uvarova, Yuliya. Commercial Correspondence for International Relations Department/ Yuliya Uvarova, Victoria Marynovych. - K.: KROK University, 2007. - 112 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Маринович Вікторія Володимирівна