Маринович Вікторія Володимирівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Маринович Вікторія Володимирівна

кабінет 407

+380 (44) 455-57-12, вн. 223

Напрям наукових досліджень

 • навчальний процес з іноземних мов у контексті інноваційних технологій
 
 

Маринович Вікторія Володимирівна

 • кандидат економічних наук (2021 р.)
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.)

Освіта

 • Захист дисертації «Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки приватних закладів освіти» (2021 р.)
 • Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» (2010 р.)
 • Київський державний лінгвістичний університет (1999 р.)

Професійна кар'єра

 • з 2020 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2010–2016 рр. – Університет «КРОК», навчання в аспірантурі без відриву від виробництва
 • 2007–2010 рр. – Інститут магістерської підготовки та післядипломної освіти ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • з 2006 р. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри іноземних мов та спеціальної мовної підготовки
 • з 2003 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін
 • 1999–2003 рр. – Національний аграрний університет, асистент кафедри англійської мови

Професійна діяльність

 • 2018-2019 участь у ряді семінарів з професійного розвитку Університет прикладних наук «АйЕмСі», м. Кремс, Австрія
 • Участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конферен¬ціях: Міжнародна науково-практична конференція для вчителів англійської мови як іноземної ITEFL (2010–2016 рр.), «Активное гражданство, солидарность и единение для развития» (Кишинев, Молдова, 2011), «Информационная и экономическая безопасность (INFECO-2012)» (Харків, 2012), «Економіка, облік, фінанси та право: стратегіч¬ні пріоритети розвитку в умовах глобалізації» (Полтава, 2019), «European Humanities Studies: State and Sosiety: Modern Education Management» (Краків, Польща, 2019), «Science аnd Education а New Dimension: Humanities and Social Sciences» (Будапешт, Угорщина, 2019), «Рriority directions of science and technology development» (Київ, 2020); «Міжнародні аспекти розвитку держави, регіонів, підприємств та бізнесу» (Київ,03.12.2021).
 • Методичні семінари видавництв Macmillan, Cambridge, Pearson.

 
 

Публікації

  Marynovych V. The interdisciplinary connections of organization theory and organizational development / V. Marynovych // Moderni aspekty vedy: XXXIX volumt mezinarodni kolektivni monografie. - Ceska republika: Mezinarodni Ekonomicky Institut s.r.o., 2024. - Pp. 151-162.
http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/mono-39.pdf

  Маринович В.В. Організаційна стратегія розвитку підприємства в мінливому глобальному середовищі / В. В. Маринович // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: Матеріали дванадцятої міжнар. наук.-практ. конф. (8-9 вересня 2023 р.). - Одеса: ОНЕУ. - 2023. - С. 243-244

  Маринович В.В. Охопленість інноваційного середовища закладів вищої освіти при використанні партнерської взаємодії /В. В. Маринович //Innovations and prospects in modern science: Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference (February 13-15, 2023). Stockholm: SSPG Publish, 2023.-Pp. 447-452.
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/02/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-IN-MODERN-SCIENCE-13-15.02.23.pdf

  Маринович В.В. Сучасні проблеми використання виробничих технологій / В. В. Маринович // Наука, технології, інновації: світові тенденції та регіональний аспект: Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 29-30 вересня 2023 р.). - Запоріжжя : АА Тандем, 2023. - С. 33-34.
https://novaosvita.com/wp-content/uploads/2023/10/ScTechInn-Odesa-Sept2023.pdf

  Marynovych V. Essays writing: techniques and approaches: Work book for students majoring in Journalism, Economics, Finance and International Relations / V. Marynovych. - Kyiv: "KROK" University, 2023. - 81 p. -
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/marynovych_0005.pdf

  Маринович В. Міжнародне партнерство університетів як необхідна умова їх сталого розвитку під час економічної невизначеності / В. Маринович // Вчені записки Університету "КРОК". - 2023. - № 3(71). - С. 31-37.
Ключові слова: партнерство, взаємодія, заклади вищої освіти, інновації, економічний агент, адаптивний розвиток
https://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/623/640

  Business and enterprise development strategies from the standpoint of economic security in crisis situations / O. Shersheniuk, O. Ovsianiuk-Berdadina, O. Serdiuk, A. Tokunova, V. Marynovych // AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. - 2023. - Iss.2, Spes.XXXVI. - Pp. 153-158.
https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/130236/PDF/130236.pdf

  Marynovych V. The concept of Organizational Efficiency / V. Marynovych // Modern problems of science, education and society: Proceedings of the 8th International scientific and practical conference ( Kyiv, Ukraine.9-11.10.2023). - Kyiv:Scientific Publishing Center "Sci-conf.com.ua", 2023. - Pp. 942-945.
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/10/MODERN-PROBLEMS-OF-SCIENCE-EDUCATION-AND-SOCIETY-9-11.10.23.pdf

  Marynovych V.V. Partnership models as a way of doing business at different stages of enterprise development / V. V. Marynovych // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей V Міжнародної конференції (Київ, 7 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023.
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2023/paper/view/1998

  Marynovych V. The place of organization theory in the system of sciences / V. Marynovych // European scientific congress: Proceedings of the 9th International scientific and practical conference(Madrid, Spain. October 2-4, 2023). - Madrid: Barca Academy Publishing. - 2023. - С. 296-299.
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2023/10/EUROPEAN-SCIENTIFIC-CONGRESS-2-4.10.23.pdf

  Маринович В.В. Технології конкурентного бенчмаркінгу в забезпеченні реалізації експортного потенціалу країни / В.В. Маринович // Сучасні технології реалізації експортного потенціалу: колективна монографія / за ред. В.В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2022. - С. 203-244. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/rokocha_0009.pdf

  Маринович В.В. Вища освіта в умовах збройної агресії з боку рф та сучасних геополітичних викликів / В. В. Маринович // EUROPEAN HUMANITIES STUDIES: State and Society. - 2022. - Iss.2. - Pp. 90-100.
http://ehs.eeipsy.org/index.php/ehs/article/view/347/338

  Маринович В.В. Використання технологій конкурентного бенчмаркінгу в експортно-орієнтованій моделі ведення бізнесу / В.В. Маринович // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/782
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/782

  Маринович В.В. Нові підходи у використанні традиційних форм конкурентного бенчмаркінгу задля підвищення рівня економічної безпеки приватних закладів вищої освіти / В.В. Маринович // Рriority directions of science and technology development: матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-22 грудня 2020 р.). - Kyiv: SPC "Sci-conf.com.ua", 2020. - С. 1316-1321
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-20-22-dekabrya-2020-goda-kiev-ukraina-arhiv/

  Маринович В.В. Зміни в рамкових умовах використання конкурентного бенчмаркінгу / В. В. Маринович // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56).
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/10/42

  Маринович В.В. Особливості забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти приватної форми власності в Україні / В. В. Маринович // Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. - 2019. - № VII(35). - С. 20-24
https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/hum_vii_213_35.pdf

  Маринович В.В. Оцінка ефективності конкурентного бенчмаркінгу закладів вищої освіти у контексті забезпечення економічної безпеки / В.В. Маринович // Економіка, облік, фінанси та право: стратегічні пріоритети розвитку в умовах глобалізації: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 5 грудня 2019 р.). - Полтава: ЦФЕНД, 2019. - Ч.7. - С. 47–48
http://www.economics.in.ua/2019/12/7.html

  Маринович В.В. Місце конкурентного бенчмаркінгу у сучасному освітньому менеджменті / В. В. Маринович // European humanities studies: State and Society. - 2019. - Vol. 3, №2 - С. 191-201. - DOI ttps://doi.org/10.38014/ehs-ss.2019.3-II.14

  Маринович В.В. Захист економічної безпеки фірми в інформаційному суспільстві в умовах стратегічних змін у міжнародному бізнесі / В.В. Маринович // Зовнішня торгівля. Економічна безпека. - 2014. - Вип. 10. - С. 84–89.

  Маринович В.В. Конкурентний бенчмаркінг у забезпеченні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності / В.В. Маринович // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.- 2012. - Вип. 1 (12). - С. 112-117.

  Маринович В.В. Інструменти конкурентного бенчмаркінгу у посиленні економічної безпеки суб'єктів господарської діяльності/ В.В. Маринович //Інформаційна та економічна безпека (INFECO 2012): Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Харків: ХНЕУ, 2012.

  Marynovych V. Lexical approach / V. Marynovych // Обмін досвідом - шлях до професійного взаємозбагачення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 січня 2012 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.44-53

  Маринович В.В. Економічний зміст та історія становлення бенчмаркінгу / В. В. Маринович //Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2011.- Вип. 28. - С.55-62

  Маринович В.В. Бенчмаркинг: становление и перспективы / В.В. Маринович // Активное гражданство, солидарность и единение для развития: матер. междунар. науч.- практ. конф. (Кишинев, Молдова). - Кишинев, 2011. - Вып. 2. - С. 88–94.

  Uvarova, Yuliya. Commercial Correspondence for International Relations Department/ Yuliya Uvarova, Victoria Marynovych. - K.: KROK University, 2007. - 112 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Маринович Вікторія Володимирівна