Коваль Яна Сергіївна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Коваль Яна Сергіївна

Сфера наукових інтересів

 • фінансові установи, механізми державного управління, антикризове управління, економічна безпека, фінансовий моніторинг

Профілі

 
 

Коваль Яна Сергіївна

 • кандидат наук з державного управління (2019 р.)
 • доцент (2021 р.)

Освіта

 • Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» Черкаський навчально-науковий інститут / Банківська справа / кваліфікація магістр з банківської справи (2017 р.)

Професійна кар’єра

 • з жовтня 2018 р. – доцент кафедри управління фінансово-економічною безпекою, учений секретар Вченої ради Університету, відповідальний секретар збірника «Вчені записки Університету «КРОК»
 • 2018 р. – 2018 р. – Український-науково дослідний інститут цивільного захисту, молодший науковий співробітник відділу публічного управління цивільним захистом Науково-дослідного центру заходів цивільним захистом
 • 2017 – 2018 рр. – Приватний вищий навчальний заклад Черкаська філія «Європейський університет», лаборант кафедри економіки, фінансів, обліку і аудиту
 • 2016 – 2017 рр. – Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького, старший лаборант кафедри менеджменту та економічної безпеки

Особисті досягнення

 • Відзнака ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», (2021 р.)
 • Почесна грамота ВНЗ «Університету економіки та права «КРОК», (2020 р.)
 • Почесна грамота Президії федерації профспілок України, (2019 р.)
 • Почесна грамота Всеукраїнської професійної спілки працівників сфери вищої освіти, (2018 р.)

Підвищення кваліфікації

 • 01.06.2021 р. – 07.06.2021 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль грантів», Київ, Україна;
 • 25.05.2021 р. – 31.05.2021 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Якість вищої освіти у контексті вимог до акредитації освітніх програм: роль викладачів», Київ, Україна;
 • 17.02.2021 р. – 10.03.2021 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Діджиталізація наукових досліджень», Київ, Україна;
 • 02.12.2020 р. – 16.12.2020 р. – підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій», Київ, Україна;
 • 03-05 December 2020 – workshop «Corporate well-being as the energy of business», Tallinn, Estonia;
 • 26 March 2020 – workshop «The role of academic integrity in providing quality educational services», Kyiv-Tallinn;
 • 02-04 Jule 2020 – workshop «Blockchain technology and its role in economic and social processes», Prague, Czech Republic;
 • 4-30 November 2019 – workshop «Digital management of scientific research», Tallinn, Estonia.

Членство в редколегіях журналів

 • 2019 р. – до тепер – член редакційної колегії електронного журналу «Державне управління: удосконалення та розвиток»;
 • 2019 р. – до тепер – член редакційних колегій двох міжнародних фахових видань: «Economics, finance and management review» та «Public administration and law review», Таллінн, Естонія;
 • 2018 р. – до тепер – відповідальний секретар фахового видання «Вчені записки Університету «КРОК».
 
 

Публікації

  Koval Ya. Application of modern information systems and technologies in scientific activity / Ya. Koval // Pedagogy and Education Management Review. - 2022. - № 1. - Pp. 11-18. - DOI https://doi.org/10.36690/2733-2039-2022-5-11.
https://public.scnchub.com/perm/index.php/perm/article/view/80/74

  Koval Ya. International experience of improving the public governance system / Ya. Koval // 2nd International Conference on Corporation Management-2022 (Estonia, 19 may 2022). - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/367
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2022/paper/view/367

  Koval Ya. Comparative analysis of methods for counteracting the legalization (laundering) of income obtained by criminal means / Ya. Koval // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU,2022. - Pp. 113-128. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-113-128

  Druhova Y. Institutional Mechanism of Functioning of the Labor Market in the Conditions of the Market Economy of Ukraine / Y. Druhova, Ya. Koval // Proceedings of the International Conference on Economics, Law and Education Research (ELER 2021) ( Kyiv, 10-11 March 2021). - K.: Atlantis press, 2021. - Vol. 170. - Pp. 58-63
https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954408

  Koval Y. Ways of effective implementation of public-private partnership / Y. Koval // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/332
https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/332

  Коваль Я.С. Ефективне оцінювання діяльності підприємств: вітчизняний та зарубіжний досвід / Я.С. Коваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/744
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/744

  Koval Y. Modern conditions for the effective implementation of the principles of academic integrity / Y. Koval // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/260
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/260

  Коваль Я.С. Форми реалізації партнерських відносин бізнесу і влади в умовах розвитку ринкової економіки / Я.С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 3(63). - С. 80-87. - https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-63-80-87
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/17/73

  Мігус І.П. Інноваційний розвиток підприємств в умовах діджиталізації економіки / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 2(62). - С. 159-165. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-62-159-165.
http://snku.krok.edu.ua/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/418/447

  The impact of the Covid-19 pandemic on the loyalty of employees / I. Mihus, S. Laptev, L. Parashchenko, Y. Koval, K. Odarchyk, O. Panchenko // AD ALTA: journal of interdisciplinary research. - 2021. - V. 11. - Issue 1, Special Issue XVII. - Pp. 38-41.- URL:http://ep3.nuwm.edu.ua/20398/1/MIHUS_I_THE_IMPACT_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC...zax.pdf
http://ep3.nuwm.edu.ua/20398/1/MIHUS_I_THE_IMPACT_OF_THE_COVID-19_PANDEMIC...zax.pdf

  Коваль Я.С. Компаративний аналіз методів протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом / Я.С. Коваль // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І. Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 150-168.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19
https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/19

  Koval Ya. Ways to improve innovative technologies in the banking services of Ukraine / Ya. Koval // Application of new technologies in management and economy ANTiM 2020 : material 7th International Conference. (Belgrade (Serbia), 23-25, April, 2020). - Belgrade (Serbia), 2020. - P. 131-134

  Коваль Я.С. Роль та значення державної економічної безпеки для функціонування вітчизняних суб'єктів господарювання / Я. С. Коваль // Сталий розвиток соціально-економічних систем в умовах глобалізаційних процесів : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Київ, 30 березня 2020). - Київ, 2020. - С. 10-15

  Коваль Я.С. Система забезпечення економічної безпеки банківських установ України / Я. С. Коваль // Теорія та практика менеджменту: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Луцьк, 13 травня 2020). - Луцьк. - 2020.-(у друці)

  Коваль Я.С. Формування трьохрівневої системи економічної безпеки банківських уcтанов України / Я. С. Коваль // Менеджмент і безпека: теоретичні та прикладні аспекти: матеріали науково-практичної інтернет-конференції. (Львів, 12 травня 2020). - Львів, 2020. - С. 236-238

  Коваль Я.С. Механізми державного регулювання антикризовим управлінням економічною безпекою банківських установ України : монографія / Я. С. Коваль. - К.: Університет економіки та права "КРОК". - 2020. - 200 c.. - ISBN 978-966-170-038-2

  Коваль Я.С. Функціональне призначення та класифікація фінансових посередників в Україні / Я.С. Коваль // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія/ за ред. С.М. Лаптєва, І.П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 55-70.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Koval Ya. Factors of influence on innovative activity of enterprises in the Ukrainian market / Ya. Koval // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 40-41
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/963-international-conference-on-economics-accounting-and-finance-02-04-jule-2020

  Koval Ya. Development of a conceptual approach to providing economic security of banking institutions at the state level / Ya. Koval // Public administration and law review (PALR). - 2020. - № 1. - Pp. 55-66. - DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-1-55-66.

  Koval Ya. The state policy in the field of providing financial security as a component of national security: the experience of the European Union countries / Ya. Koval, N. Yurkiv // Public Administration and Law Review. - 2020. - № 2. - Pp. 10-18. - DOI DOI: https://doi.org/10.36690/2674-5216-2020-2-10

  Koval Ya. Regulatory provision of academic integrity and the risk of non-expert application of legislation, regulatory documents and official recommendations / Ya. Koval // International Conference on Academic integrity in public administration and educational institutions (APAEI) (March 26, 2020): Book of abstracts. - Kyiv-Tallinn, 2020. - Pp.15-17
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2020-03-26_materiali-%D1%81onference.pdf

  Коваль Я.С. Концептуальні аспекти оцінювання економічної безпеки бізнесу в організації / Я.С. Коваль // Облік, аналіз, аудит та оподаткування: сучасна парадигма в умовах сталого розвитку: зб. Матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 20-й річниці створення кафедри аудиту (Київ, 10 грудня 2020 р.). - Київ: КНЕУ, 2020. - С. 552-554
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/35178/Oaao_20_12_308.pdf?sequence=1

  Improvement of the methodological approach to assessing the impact of public governance on ensuring the economic security of the state / L. Akimova, O. Akimov, I. Mihus, Ya. Koval, V. Dmitrenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2020. - № 4(35). - С. 180-190
http://ep3.nuwm.edu.ua/19478/1/%D0%90%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%9C.%20Improvement%20of%20the%20methodological%20...%20zax.pdf

  Koval Ya. Forms of realization of partnerships between business and government in the conditions of market economy development / Ya. Koval // International Conference on Corporation Management-2020: book of abstracts (3-5 December 2020, Tallinn, Estonia). - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU: "KROK" University : Academy of Economics and Pedagogy, 2020. - https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/141
https://conf.scnchub.com/index.php/ICCM/ICCM-2020/paper/view/141

  Monitoring the state anti-crisis management of economic security of the Ukraine banking institutions / I. Mihus, Y. Koval, S. Laptev, O. Bala, M. Kopytko // Business: Theory and Practice. - 2020. - № 21(2) - Pp. 804-812.
https://journals.vgtu.lt/index.php/BTP/article/view/12985/10240

  Koval Ya. The problem and possibilities of information technologies introduction in public administration / Ya. Koval // Public Administration in the Digital Economy: monograph. - Tallin: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2020. - Pp. 105-121
https://mono.scnchub.com/index.php/book/catalog/view/3/25/173-1

  Коваль Я.С. Функціональні особливості моніторингу в системі державного антикризового управління / Я. С. Коваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 306-309. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/260
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/260

  Oladedgi M. Managerial skills for effective internati8onal communication / M. Oladedgi, O.I. Bielova, Ya.S. Koval // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 269-270. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/183
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/183

  Horielov D.O. The role of negotiation in building a positive company's reputation and image / D.O. Horielov, O.I. Bielova, Ya.S. Koval // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 259-260. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/173
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/173

  Коваль Я.С. Вдосконалення інформаційно-аналітичної системи економічної безпеки банків на державному рівні / Я. С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). - С.212-221
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Коваль Я.С. Державний інструментарій ідентифікації ризиків, як елемент попередження негативного впливу на економічний стан банківської системи / Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".-2019.- Вип. 1(53). - С.65-75
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/6

  Actions to improve crisis management of economic security of banking institutions at the national level / Laptіev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 2 Vol. / ISMA University. - Riga: "Landmark" SIA, 2019. - Vol. 2. - P. 216-224.
file:///C:/Users/library/Downloads/Coll_mon_ISMA_2019_Vol_2_print_-_copyZ1.pdf

  Коваль Я.С. Комплексна система управління державною економічною безпекою банківських установ України / Я.С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". - 2019. - №3 (55). - С. 62-72

  Коваль Я.С. Банківські інновації як необхідність ефективного функціонування державного механізму / Я.С. Коваль // Мистецтво наукової думки. - 2019. - DOI 10.36074/2617-7064.06.00.003. - http://doi.org/10.36074/2617-7064.06.00.003
http://doi.org/10.36074/2617-7064.06.00.003

  The state of economic security of Ukrainian banking institutions and the effect of economic reforms on formation of anti-crisis measures / I. P. Mihus, I. M. Haman, M. V. Andriyenko, Y. S. Koval // Financial credit activity: problems of theory and practice. - 2019. - № 2(29). - С. 32-43. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i29.171997
http://fkd.org.ua/article/view/171997

  Коваль Я.С. Державний механізм управління ризиками банку в системі первинного фінансового моніторингу / Я. С. Коваль // Die relevanz und die neuheit der modernen wissenschaftlichen studien : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (Відень, 23 серпня 2019). Т.2 . - Відень, 2019. - С. 7-13

  Коваль Я.С. Формування комплексної системи державного управління економічної безпеки банків / Я. С. Коваль // Економіка та управління в XXI ст.: виклики та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 30-31 травня 2019). - Умань, 2019. - С. 223-225

  Коваль Я.С. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки, як складової національної безпеки / Я. С. Коваль // INFOS-2019: збірник тез доповідей учасників міжнародного форуму з інформаційних систем і технологій (Харків, 24-27 квітня 2019). - Харків, 2019. - С. 36-39

  Коваль Я.С. Передумови створення мегарегулятора державного антикризового регулювання діяльністю банківських установ України / Я. С. Коваль // Управління системою економічної безпеки: від теорії до практики : збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 19 квітня 2019). - Львів, 2019. - С. 70-73

  Мігус І.П. Державне управління економічною безпекою підприємства. Конкурентна розвідка та протидія промисловому шпигунству / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Стан та тенденції розвитку сучасного підприємництва : монографія / за ред. М.П. Денисенка. - Київ: КНУТД, 2019. - С. 220-238
https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/15155/2/STRSP_mono_2019_Titul_Zmist_Vstup.pdf

  Коваль Я.С. Формулювання комплексної системи державної економічної безпеки банків та стратегічне управління нею / Я.С. Коваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 263-265
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / S. Laptіev, V. Sidak, I. Mihus , Ya. Koval // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko, in 2 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 1. - P. 186-195
https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23986/Coll_mon_WSSG_2019_print_PL_Vol_1_-_copy-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1-8%2C140-148.pdf?sequence=3&isAllowed=y

  Методологія наукових досліджень : навчальний посібник / О. Г. Чирва, П. І. Гаман, І. П. Мігус, Я.С. Коваль, Н.О. Гаман. - Умань, 2019. - 180 c.

  Коваль Я.С. Економічні нормативи діяльності банківських установ України та їх вплив на державне регулювання // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 174-176
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Коваль Я.С. Державне регулювання економічною безпекою банківських установ України / Я.С. Коваль // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - №4(52). - С. 176-190
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/131

  Threats to economic security of Ukrainian emitents after placement of shares on foreign markets / Laptiev S., Sidak V., Mihus I., Koval Y. // Conceptual aspects management of competitiveness the economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, I. Britchenko; Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – P. 186-195
http://www.academia.edu/38311290/Economic_diagnostics_in_ensuring_of_competitiveness_the_economic_entities_Bezpartochnyi_M._Britchenko_I._Jarosz_P._Conceptual_aspects_management_of_competitiveness_the_economic_entities_collective_monograph_edited_by_M._Be

  Коваль Я.С. Стан банківського сектору України з точки зору виникнення кризових явищ у державі/ Я.С. Коваль // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: Матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (Умань, 19 квітня 2018). - Умань, 2018. - С. 163-167
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/25734/1/%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%20%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%2019.04.18.pdf

  Мігус І.П. Формування інноваційної моделі державного розвитку підприємств в Україні / І.П. Мігус, Я.С. Коваль // Інструменти та методи комерціалізації інноваційної продукції: колектив. монографія / за ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка, к.е.н., доц. О.А. Біловодської. - Суми: Триторія, 2018. - С. 10-29
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/26386/1/sndtd37b_8.pdf

  Laptiev S. Improving the methodical approach to evaluation of economic security of banking institutions of Ukraine /Sergey Laptiev, Iryna Mihus, Yana Koval // Kosice security revue : journal (Poland)/- 2018. -№2. -P. 30-40
http://kbr.vsbm.sk/2018/n2/laptiev.pdf

  Koval Y.S. Stress-testing of complex risks in the banking system, as an instrument of state anti-crisis management //Public management: collection.- Kyiv: ДП "Видавничий дім "Персонал", 2018.- № 2(12).- P. 138-148
http://vadnd.org.ua/app/uploads/2018/06/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-2-12_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-1.pdf

  Sidak V. Anti-crisis management economic safety of banking Institutions on the state level: problems and ways of their Solution / Volodymyr Sidak ,Yana Koval //European scientific journal of Economic and Financial innovation .- 2018. -№ 2.- P.20-29
https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/38/26

  Koval Y.S. Mechanism of public anti-crisis management based on risk-management in banking activity / Koval Y.S. // XIV International research and practical conference "Cutting-edge science" (Sheffield, 30 April - 07 May 2018).- Sheffield, 2018.- P. 95-98.

  Коваль Я.С. Механізми державного управління системою банківського нагляду та регулювання в Україні / Я.С. Коваль // Сучасні детермінанти розвитку бізнес-процесів в Україні: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (Київ, 12 квітня 2018). - Київ: КНУТД, 2018. - С.304-307
http://biblio.knutd.edu.ua/conference/2018/SDR2018.pdf

  Коваль Я.С. Моніторинг як складова антикризового управління банком у системі державного регулювання фінансової безпеки України / Коваль Я.С., Мігус І.П. // Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: Матеріали міжнародного форуму з безпеки (Черкаси, 25-27 травня 2017 р).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2017.-С. 261-236
ttp://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2017/02/INFOS-2017.pdf

  Мігус І.П. Вплив державного антикризового управління на функціонування банківських установ у період фінансово-економічної кризи / Мігус І. П., Карпова К. В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. -№16. - С. 80-88
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5652&i=13

  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. / Інвестиції: практика та досвід .- 2017. - №17.- С.82-90
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5677&i=13

  Мігус І.П. Удосконалення методики оцінювання кризового стану банківських установ України при державному антикризовому управлінні / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. // Інвестиції: практика та досвід .- 2017. №18. -С. 54-60
http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=5698&i=9

  Мігус І.П. Розрахунок інтегрального показника оцінювання економічної безпеки банку/ І. П. Мігус, М. П. Денисенко, Я. С. Коваль //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2017. - Вип. 46. - С. 125-131
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/547-vcheni-zapiski-universitetu-krok-46

  Коваль Я.С. Механізм державного регулювання банківських установ України в сучасних умовах / Я.С. Коваль //Право та державне управління.- 2017. -№4. Т.2. -С. 74-82
http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/4_2017/tom_2/14.pdf

  Мігус І.П. Важелі державного антикризового регулювання банківських установ з точки зору виникнення кризових явищ / Мігус І.П., Карпова К.В., Коваль Я.С. //Державне управління: удосконалення та розвиток: електор. наук. фах. вид. - 2017. -№8. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108
http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1108

  Андрієнко В.М. Міжнародний досвід формування державної політики у сфері забезпечення фінансової безпеки як складової національної безпеки / Андрієнко В.М., Мігус І.П., Коваль Я.С. // Демократичне врядування : наук. вісник .- 2017.- Вип. 20.- URL : http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/index.html
http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk20/fail/Andrijenko,Migus,Koval.pdf

  Коваль Я.С. Проблеми та перспективи впровадження інформаційних технологій в державному управлінні / Я.С. Коваль // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали V Міжнародної заочної наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 24 лист. 2017).- Запоріжжя: КПУ, 2017.- С. 869-872.
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%2024%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-ilovepdf-compressed%20(1).pdf

  Коваль Я.С. Формування системного підходу до реалізації антикризової стратегії в державному управлінні банківських установ / Я.С. Коваль // Теорія та практика державної служби: матеріали наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 8 грудня 2017). - Дніпропетровськ:ДРІДУ НАДУ , 2017. - С. 161 - 163
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2017_12_08_material_dums.pdf

  Коваль Я.С. Соціальна діагностика як необхідний елемент механізму оцінювання державного управління / Я.С. Коваль // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: Матеріали XI Регіональної наук.-практ. конф. за міжн. уч. (Дніпро, 01 грудня 2017).-Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2017.- С. 83-86
http://www.dridu.dp.ua/konf/konf_dridu/2017%20Material_Social_develop.pdf

  Мігус І.П. Взаємозв'язок антикризового управління із системою економічної безпеки банків / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Актуальні проблеми економічної безпеки держави, регіону, підприємства: тези доп. уч. Всеукраїнської наук.-практ. конференції (Львів, 26 травня 2017).-Львів: ЛьвДУВС, 2017. - С. 153-157.
https://econom.udpu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/04/Zbirnyk-Konferentsiji.pdf#page=95

  Мігус І.П. Шляхи виходу з банківської кризи та напрями підвищення ефективності управління ризиками / Мігус І.П., Коваль Я.С. //Стратегічні напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств у сучасних умовах господарювання: мат. IV Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (Черкаси, 14 квітня 2017). - Черкаси, 2017.- С. 298-302

  Мигус И.П. Оценка мер антикризисного регулирования банковского сектора со стороны НБУ / Мигус И.П., Коваль Я.С.// Securitatea informationala 2017: conferinta internationala (Chisinau, 4-5 aprilie 2017).- Chisinau, 2017. -С. 22-25

  Черевко О.В. Фінансовий стан банківського сектору України з точки зору виникнення кризових явищ / О.В. Черевко, Я.С. Коваль // Економіко-культурологічне позиціонування України в світовому глобалізованому просторі: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кошице, 21-23 лютого 2017 р.) - Кошице: КНУКіМ, 2017. - С. 55-60
http://rp.dsum.edu.ua/bitstream/123456789/2499/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F.%2021-23.02.2017-55-60.pdf

  Коваль Я.С. Сучасні інформаційні системи та технології в державному управлінні банківських установ / Я.С. Коваль // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія та практика: V Міжнародна заочна науково-практична конференція (Запоріжжя, 24 листопада 2017 р.). - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. - С.869-874
http://virtuni.education.zp.ua/info_cpu/sites/default/files/%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97%2024%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-ilovepdf-compressed%20(1).pdf

  Мігус І.П. Комплаєнс-ризики в антикризовому управлінні у банківських установах України / І. П. Мігус, Я. С. Коваль // Економіка та управління в ХХІ ст.: виклики та перспективи розвитку : матер. Міжнародної. наук.-практ. конф., 18-19 квітня 2017 р., м. Умань / за ред. д. е. н., проф. О. Г. Чирви. - Умань : Видавничо-поліграфічний центр "Візаві", 2017. - С. 95-98
https://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/8119

  Коваль Я.С. Загрози інформаційної безпеки у банківських установах / Коваль Я.С., Мігус І.П. //Перспективи управлінської діяльності суб'єктів господарювання в контексті економічної безпеки: мат. ІV Міжн. науково-практ. конф. (Черкаси, 25-26 березня 2016).- Черкаси: вид-во ПП Чабаненко Ю.А., 2016.- С. 174-177
file:///C:/Users/library/Downloads/Соловйов%20(1).pdf

  Мігус І.П. Банківські кризи, як передумова виникнення економічних злочинів у банківській сфері/ Мігус І.П., Коваль Я.С. //Організаційно-економічний механізм протидії злочинам в економічній сфері :монографія / За ред. Черевка О.В., Мігус І.П., Гнилицької Л.В. -Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2016.- С.106-133
https://www.academia.edu/35292882/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%9E-%D0%95%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%A7%D0%9D%D0%98%D0%99_%D0%9C%D0%95%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%9C_%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D

  Коваль Я.С. Заходи антикризового управління в банку/ Коваль Я.С., Жежерун Ю.В. // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації: матеріали ХІV Міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 3-4 червня 2016).- Переяслав-Хмельницький, 2016.- С. 67-71

  Коваль Я.С. Діагностика і моніторинг фінансової стійкості в антикризовому управлінні банківської діяльності / Коваль Я.С. //Проблеми та перспективи розвитку підприємництва: матеріали Х Міжн. наук.-практ. конф. (Харків, 25 листопада 2016).- Харків: ХНАДУ, 2016. -Т2.- С. 186-188
http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/18592/4/Tom_2.pdf#page=186

  Коваль Я.С. Вплив іноземного капіталу на банківський сектор України/ Коваль Я.С. //Теорія та практика розвитку банківської системи: збірник праць VІII Всеукр. наук.-практ. студ. конф. (Львів, 20-21 листопада 2014).- Львів, 2014. - С. 500-503
http://www.libs.ubs.edu.ua/materials/konf/zbirnyk_20_11_2014_bs.pdf

  Коваль Я.С. Необхідність формування соціальної відповідальності в бізнес-середовищі / Я.С. Коваль // Фінансово-кредитна система України в умовах інтеграційних і глобалізаційних процесів: Збірник тез ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів (23-25 квітня 2014 р.). - Черкаси: ЧІБС УБС НБУ, 2014. - С. 347-349
https://cibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2016/07/tezy_fk_2014.pdf#page=347


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Коваль Яна Сергіївна