Хорошенюк Андрій Павлович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Хорошенюк Андрій Павлович

кабінет 505

(+38 044) 455-57-13, вн. 254

Напрями наукових досліджень

  • менеджмент

Сфера наукових інтересів

  • управління персоналом / управління конфліктами та змінами в організації

Викладає

  • історія України / менеджмент / ринкові дослідження / психологія маркетингової діяльності
 
 

Хорошенюк Андрій Павлович

  • кандидат педагогічних наук (2005 р.)
  • нагороджений Почесною грамота МОН України

Освіта

  • Кам’янець-Подільський педагогічний університет / теорія і методика середньої освіти / історія, викладач (2001 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2007 – Університет «КРОК», доцент кафедри маркетингу та поведінкової економіки, голова циклової комісії з суспільно-гуманітарної підготовки
  • 2005–2007 рр. – Хмельницький економічний університет, декан економічного факультету
  • 2002–2005 рр. – Хмельницький університет регіонального управління та права, керівник відділу профорієнтаційної роботи та практичної підготовки

Наукові публікації

Формування соціально значущих компетенцій студентів у процесі вивчення історії туризму / А.П. Хорошенюк, Е.М. Снастін // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наук. пр. / Університет економіки та права «КРОК». – К., Університет «КРОК», 2013. – Вип. 1. – С. 71–76.
Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія. Том 5 / І.Л. Петрова, Г.В. Макаркіна, І.В. Терон та ін.; за наук. ред. д. е. н., проф. Петрової І.Л. – К.: ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», 2012. – 268 с.
Социально-этический маркетинг в корпоративном управлении // Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сборник статей международной научно-практической конференции, г. Абакан, ноябрь 2011 г.
Особливості оплати праці управлінського персоналу // Вчені записки Університету «КРОК» / Ун-т економіки та права «КРОК». – 2009. – Вип. 20. – Т. II.
Грейдинг у системі управління персоналом // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукр. міжвузівської наук.-практ. конф. – К.: Університет економіки та права «КРОК». – 2009. – Кн. 1.
 
 

Публікації

  Oladedgi M. Types of modern leadership in enterprises / M. Oladedgi, O. Bielova, A. Khorosheniuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/668

  Петрова І.Л. Проблема шахрайства у рекламі facebook та її вплив на працю таргетологів / І.Л. Петрова, А.О. Єлисєєва, А.П. Хорошенюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/926

  Dosumu A. Functions and principles of strategic management / A. Dosumu, O.I. Bielova, A.P. Khorosheniuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 311-312. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/263

  Suleiman-Zuntu A. Scientific managemant and its role: scientific review / A. Suleiman-Zuntu, O.I. Bielova, A.P. Khorosheniuk // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 316-317. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/265

  Shadow employment in Eastern Europe: practical aspects of evaluation and counteraction / M. Kopytko, A. Pazieieva, A. Khorosheniuk etc. // Business: theory and practice. - 2019. - №20. - P. 485-491

  Аудит: підручник (в двох частинах) / О.М. Брадул, В.А. Шепелюк, С.Б. Ільїна, М.О. Юнацький, А.П. Хорошенюк, Т.В. Брадул; за ред. проф. В.І. Грушко. - Київ: Вид-во Ліра-К, 2019. - 324 с.

  Руліковська Н.В. Е-маркетинг у просуванні освітнього продукту / Н.В. Руліковська, А.П. Хорошенюк // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 625-628

  Пазєєва Г.М. Ризики контейнерних перевезень / Г.М. Пазєєва, А.П. Хорошенюк, О.С. Кириченко // Formation of Knowledge Economy as the Basis for Information Society: proceeded Paper of the 8th International Scientific Seminar. Part 1. (3-14, 4-11 May, 2019) / by M.M.Iermoshenko, I.Y.Shtuler, Z.B.Zhyvko etc. – Kyiv: IAIS-NAM, 2019. - P. 38-41

  Grushko V. Formation of the Stakeholders Account Model in Conditions of Sustainable Development / V. Grushko, A. Khorosheniuk, L. Karpenko [та ін.] // Academy of Accounting and Financial Studies Journal. - 2019. - № 2, Т.23.

  Хорошенюк А.П. Маркетингова стратегія освоєння нових ринків / Т.Г.Білякова, А.П. Хорошенюк//Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 45-47

  Хорошенюк А.П. Формування соціально значущих компетенцій студентів у процесі вивчення історії туризму / А. П. Хорошенюк, Е. М. Снастін // Туризм у контексті сучасного виміру: зб. наук. пр./Університет економіки та права «КРОК».- 2013.- Вип. 1. - С. 71–76

  Хорошенюк А.П. Управління конфліктами в процесі проведення організаційних змін / А. П. Хорошенюк //Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.Т.5: Управління змінами в умовах інноваційного розвитку: колективна монографія/ за наук. ред. І. Л. Петрової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.249-260

  Хорошенюк А.П. Социально-этический маркетинг в корпоративном управлении / А. П. Хорошенюк //Конкурентный потенциал региона: оценка и эффективность использования: сб. статей междунар. науч.-практ. конф.(г. Абакан, 19.11.-20.11. 2011 г.).-Абакан: ХГУ им.Н.Ф. Катанова, 2011

  Хорошенюк А.П. Грейдинг у системі управління персоналом / А. П. Хорошенюк, О.О. Чернушкіна // Проблеми управління у сфері підприємництва: матеріали II Всеукраїн. міжвузів. наук.-практ. конф.(24 квітня 2008 р.).- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2009.- Кн. 1.- С.131-134

  Хорошенюк А.П. Особливості оплати праці управлінського персоналу / А. П. Хорошенюк, О.О. Чернушкіна //Вчені записки Університету «КРОК».Серія "Економіка".- 2009.- Вип.20.т.2.-С.147-154

  Хорошенюк А.П. Формування політичної культури школярів засобами позашкільної освіти / А. П. Хорошенюк // Соціально - педагогічні основи діяльності сучасного позашкільного навчального закладу: матеріали доповідей та виступів Міжнародної науково-практичної конференції (23-25 жовтня 2002 року)/ Укл. І.Д. Бех, О.В. Биковська, В.В. Вербицький. - К.: РННЦ "ДІНІТ", 2003. - С.70-73

  Хорошенюк А.П. Молодіжні громадські об'єднання Хмельницької області та їх вплив на формування політичної культури сучасної молоді / А.П. Хорошенюк // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2002. - №3. - С. 235-239

  Хорошенюк А.П. Політична культура в системі освіти молоді / А.П. Хорошенюк // Шлях освіти. - 2002. - №3. - С. 34-36


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Хорошенюк Андрій Павлович