Зображення контакту

Хмурковський Геннадій Володимирович

кандидат економічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 505, 506

Телефон: (+38 044) 455-56-91, вн. 254

 

Публікації

  Мартинюк І.С. Розвиток онлайн-торгівлі в Україні / І.С. Мартинюк, В.Г. Хмурковський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 286-287

  Хмурковський Г.В. Розробка маркетингової програми інтернет-магазину /Пусь С.А., Хмурковський Г.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 292-295

  Хмурковський Г.В. Ввідно-мотиваційне заняття в курсі "Інфраструктура товарного ринку" // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лютого 2012 р.: у 2-х т. - К.: КНЕУ, 2012

  Хмурковський Г.В. Об’єктивність оцінювання навчальної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» / Г. В. Хмурковський // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф.(лютий 2010 р.).- К.: КНЕУ, 2010.- Т. 1

  Українсько-англійський словник термінів з економіки та підприємництва /уклад. Є. В. Калюга, Г.В. Хмурковський [та ін.]; за наук. ред. А. М. Колота ; [пер.: О. В. Капустиної та ін.]. - Київ : КНЕУ, 2010. - 338 с.

  Хмурковський Г.В. Довідник термінів нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні / Г. В. Хмурковський.- Рівне: НУВГП, 2009

  Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу / Г. В. Хмурковський //Теорія і практика сучасної економіки: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Черкаси, 4–6 жовт. 2007 р.).- Черкаси: ЧДТУ, 2007

  Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу / Г. В. Хмурковський // Формування ринкових відносин в Україні. - 2007.- Вип.10(65)

  Хмурковський Г.В. Використання сумісного аналізу та математичного програмування в плануванні модифікованої продукції на малих підприємствах / Г. В. Хмурковський //Маркетинг в Україні. - 2007.- № 4 (38)

  Хмурковський Г.В. Планування конкурентоспроможної продукції на малих підприємствах // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування..- 2007. - Вип. 4 (36). Економіка. Ч. 3. Реформування обліку, аналізу і аудиту економічних ресурсів в контексті євроінтеграції

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Хмурковський Геннадій Володимирович