Зображення контакту

Хмурковський Геннадій Володимирович

Адреса:
Кабінет 505, 506

Телефон: (+38 044) 455-56-91, вн. 254

Інша інформація:
 

Публікації

Хмурковський Г.В. Ввідно-мотиваційне заняття в курсі «Інфраструктура товарного ринку» // Аудиторна робота викладача і студента: досвід і напрями вдосконалення: зб. матеріалів наук.-метод. конф. 21 лютого 2012 р.: у 2-х т. – К.: КНЕУ, 2012.
Хмурковський Г.В. Довідник термінів нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні / наукове видання за ред. М.В. Кужельного. – Рівне: НУВГП, 2009.
Хмурковський Г.В. Об’єктивність оцінювання навчальної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» // Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф., лютий 2010 р. – К.: КНЕУ, 2010. – Т. 1.
Хмурковський Г.В. Українсько-англійський словник термінів з економіки і підприємництва / за ред. А.М. Колота // Наукове, навчально-методичне видання. – К.: КНЕУ, 2010.
Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу // Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. / наук ред. І.К. Бондар. – К., 2007. – Вип. 10 (65).
Хмурковський Г.В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу // Теорія і практика сучасної економіки: матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф.: Черкаси, 4–6 жовтня 2007 р. / ред. Хомяков В.І. – Черкаси: ЧДТУ, 2007.
Хмурковський Г.В. Використання сумісного аналізу та математичного програмування в плануванні модифікованої продукції на малих підприємствах // Маркетинг в Україні. – 2007. – № 4 (38), липень – серпень.
Хмурковський Г.В. Планування конкурентоспроможної продукції на малих підприємствах // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування: зб. наук. пр. – Рівне, 2007. – Вип. 4 (36). Економіка. – Ч. 3. Реформування обліку, аналізу і аудиту економічних ресурсів в контексті євроінтеграції.
 
 

Публікації

  Мартинюк І.С. Розвиток онлайн-торгівлі в Україні / І.С. Мартинюк, В.Г. Хмурковський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 286-287

  Хмурковський Г.В. Розробка маркетингової програми інтернет-магазину /Пусь С.А., Хмурковський Г.В. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 292-295

  Хмурковський Г. В. Об’єктивність оцінювання навчальної роботи студентів з дисципліни «Маркетинг» / Г. В. Хмурковський ; Забезпечення відкритості, прозорості та об’єктивності оцінювання якості навчальної роботи студентів: досвід, проблеми, перспективи розвитку: зб. матеріалів наук.-метод. конф., лютий 2010 р.- К.: КНЕУ, 02.2010.- Т. 1

  Хмурковський Г. В. Українсько-англійський словник термінів з економіки і підприємництва / Г. В. Хмурковський.- К.: КНЕУ, 2010

  Хмурковський Г. В. Довідник термінів нормативно-правового забезпечення господарської діяльності в Україні / Г. В. Хмурковський.- Рівне: НУВГП, 2009

  Хмурковський Г. В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу / Г. В. Хмурковський ; Формування ринкових відносин в Україні: зб. наук. пр. - 2007.- Вип.10(65)

  Хмурковський Г. В. Оцінювання ставлення споживачів як основа розрахунку рейтингу виробу / Г. В. Хмурковський ; Теорія і практика сучасної економіки: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., Черкаси, 4–6 жовт. 2007 р.- Черкаси: ЧДТУ, 2007

  Хмурковський Г. В. Використання сумісного аналізу та математичного програмування в плануванні модифікованої продукції на малих підприємствах / Г. В. Хмурковський ; Маркетинг в Україні. - 2007.- № 4 (38)

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Хмурковський Геннадій Володимирович