Інша інформація:
Гофман Мирослава Олександрівна

Викладає

  • політична економія / мікроекономіка / економічна теорія та економічна історія / національна економіка
 
 

Гофман Мирослава Олександрівна

  • кандидат економічних наук (2012 р.), доцент (2015 р.)

Освіта

  • Подільська аграрно-технічна академія / Облік і аудит / магістр з обліку і аудиту (2004 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2013 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри економічної теорії
  • 2007–2013 рр. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри економічної теорії
  • 2004–2007 рр. – Кам’янець-Подільська філія Європейського університету, викладач
 
 

Публікації

  Гофман М.О. Грегорі Манків як видатний макроекономіст та аналітик макроекономічної політики / М. О. Гофман, С. О. Кашуба // Розвиток економічної науки видатними науковцями з української діаспори : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2020 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК",2020. - С. 11-14

  Гофман М.О. Оцінка ризиків диверсифікації діяльності вітчизняних підприємств / М.О. Гофман, І.В. Філіпов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 22-206

  Гофман М.О. Концепція держави і права Станіслава Дністрянського / М. О. Гофман, М. С. Гончаров // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ-початку ХХ століття: Матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р. Київ). - К.: Університет КРОК, 2019. - С. 18-20

  Гофман М.О. Євген Олесницький та розвиток українського кооперативного руху / М.О. Гофман, Є.О. Тельний // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ-початку ХХ століття: Матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р. Київ). - К.: Університет КРОК, 2019. - С. 21-24

  Гофман М.О. Участь у формуванні інститутів української державності послів до австрійського парламенту від українських земель у 1907-1918 рр. / М.О. Гофман, В.Р. Щокін // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ-початку ХХ століття: Матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р. Київ). - К.: Університет КРОК, 2019. - С. 25-29

  Січевлюк Л.В. Нарис історії економічної думки України кінця XIX - початку XX ст. в особистостях: навчальний посібник/ Л.В. Січевлюк, М.О. Гофман ; за наук. ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 256 с.

  Гофман М.О. Методологія аналізу економічних систем у творчості Михайла Грушевського / Гофман М.О., Логош В.Д. // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез. /наук.ред. проф. І.Ф.Радіонової .-Київ: ВНЗ Університет "КРОК", 2018. - С.49-52

  Січевлюк Л.В. Особливості сучасного глобального економічного розвитку / Л.В. Січевлюк, М. О. Гофман // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С.82-90

  Гарін Б.Б. Заробітна плата як складова частина сукупного попиту / Б.Б. Гарін, М.О. Гофман // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 30-37

  Кучер О.В. Формування принципів маркетингової збутової політики підприємств / О.В. Кучер, М.О. Гофман// Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2015.- Вип. 10. -С. 174-178.

  Кириленко В.І. Суперечності методології та організації сучасної економічної науки / В. І. Кириленко, М. О. Гофман // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.101-108

  Гофман М.О. Вплив ціни на попит молокопродуктів/ М.О. Гофман // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету.- 2014. - № 22. - С. 242- 246.

  Гофман М.О. Удосконалення системи управління підприємств АПК з урахуванням попиту споживачів/ М.О. Гофман // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. - 2014.- Вип. 1 (8). - Т. 1. - С. 73 -78.

  Навчально-методичний посібник з курсу "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання неекономічних напрямів підготовки / [уклад.] О. М. Тітаренко, М. О. Гофман, О. П. Свідер. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2014. - 115 с

  Кучер О.В. Концепція маркетингу: сутність та основні поняття/ О.В. Кучер, М.О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014 .- Випуск 9. - С. 57 - 60.

  Гофман М.О. Стан попиту на молокопродукти у Хмельницькій області / М.О. Гофман // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права, 2013.- №2 (46). - С . 261-266.

  Гофман М.О. Економічна сутність та характеристика аграрного ринку/ М.О. Гофман // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. - 2013.-Вип. 1 (6). Т. 2. - С. 126 - 130.

  Гофман М.О. Вплив попиту на функціонування підприємств АПК: монографія /М.О. Гофман.- Кам'янець-Подільський: Абетка, 2013. - 164с.

  Гофман М.О. Потенціал попиту на молоко та молокопродукти / М. О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського НУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2012. - Вип. 6. - С. 206-209.

  Гофман М.О. Еластичність попиту на продукцію підприємств АПК/ М.О. Гофман // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів: вип. 11, у 2 т. Т.1.- Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. - С. 125-127.

  Гофман М.О. Формування попиту споживачів на агропромислову продукцію // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2012.- № 20. Т-2. - С. 108 - 111.

  Гофман М.О. Формування ринку сільськогосподарської продукції / М. О. Гофман // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів: у 3-х т. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. - Вип. 11. - Т. 1. - С. 108-110.

  Гофман М.О. Економічна сутність ринку сільськогосподарської продукції України / М. О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (редакційно-видавничий відділ), 2011. - Вип. 5. - С. 20-24.

  Гофман М.О. Аналіз потенціалу попиту на молокопродукти в Хмельницькій області / М. О. Гофман // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів: у 2-х т. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. - Вип. 10. - Т. 1. - С. 145-147.

  Гофман М.О. Особливості формування аграрного ринку України / М. О. Гофман // Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського НУ імені Івана Огієнка. - 2011. - Вип. 3. - С. 151-152.

  Гофман М.О. Прогнозування показників обсягів реалізації молока в Хмельницькій області / М. О. Гофман // Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. - 2010. - Вип. 2. - С. 191-192.

  Гофман М.О. Аграрний ринок: економічна суть та умови формування / М. О. Гофман // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2008. - № 16. - С. 55-58.

  Романюк М.О. Сучасний ринок: характерні ознаки / Романюк М.О. // Збірник наукових праць викладачів економічного факультету Кам'янець-Подільського державного університету. - 2007. - Вип. 2. - С. 49-51.

  Романюк М.О. Теоретичні засади класифікації потреб споживачів / М. О. Романюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2007. - № 15. - С. 373-375.

  Романюк М.О. Аналіз обсягів виробництва с-г продукції (на прикладі Теофіпольського району Хмельницької обл.) / М. О. Романюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2006. - № 14. - С. 49-51.

  Романюк М.О. Попит і пропозиція як основа формування ринку продукції аграрного виробництва / М. О. Романюк // Економіка і управління. - 2006. - № 14. - С. 42-46.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Гофман Мирослава Олександрівна