Гофман Мирослава Олександрівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Гофман Мирослава Олександрівна

кабінет 242

(+38 044) 455-56-90, вн. 104

Викладає

  • мікроекономіка / економічна теорія та економічна історія / національна економіка / економіка підприємства / аналіз економіки підприємства

Профілі

 
 

Гофман Мирослава Олександрівна

  • кандидат економічних наук (2012 р.), доцент (2015 р.)

Освіта

  • Подільська аграрно-технічна академія / Облік і аудит / магістр з обліку і аудиту (2004 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2013 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри економічної теорії
  • 2007–2013 рр. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, старший викладач кафедри економічної теорії
  • 2004–2007 рр. – Кам’янець-Подільська філія Європейського університету, викладач

Професійна діяльність

  • 21.06.2022 – участь у круглому столі «Inter-State Proceedings and Implications of Russia's Exclusion from the Council of Europe for Human Rights Protection in Ukraine» Королівської академії наук та мистецта Бельгії (RAASAB)
 
 

Публікації

  Ananieva O. The peculiarities of the research tools in the analysis of enterprise economics in a state of uncertainty / O. Ananieva, M. Hofman // The economics of uncertainty: content, evaluation, and regulation: collective monograph /edited by Iryna Radionova. - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches OU, 2022. - Pp. 129-145. - DOI https://doi.org/10.36690/EUCER-129-145

  Ананьєва О.О. Аналіз економіки підприємств у стані невизначеності: особливості інструментарію дослідження / О.О. Ананьєва, М.О. Гофман // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 169-190

  Малофієнко А.В. Нищення української церкви як чинник впливу на формування людського потенціалу / А.В. Малофієнко, М.О. Гофман // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК". - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 25-31. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/486

  Слепенко Л.В. Представництво українських фахівців з міжнародних відносин від українських земель у Віденському парламенті часів Австро-Угорської імперії / Л.В. Слепенко, М.О. Гофман // Історико-економічні дослідження наслідків перебування українських земель у складі різних імперій: тези доповідей наукової конференції (Київ, 23 квітня 2021 р.) / Університет "КРОК. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 51-54. - https://conf.krok.edu.ua/HRL/HERL2021/paper/view/487

  Гофман М.О. Оцінка персоналу агентства нерухомості / М.О. Гофман, М.С. Рагімов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/789

  Гофман М.О. Формування системи управління персоналом підприємства / М.О. Гофман, Ю.О. Школа // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/791

  Гофман М.О. Грегорі Манків як видатний макроекономіст та аналітик макроекономічної політики / М. О. Гофман, С. О. Кашуба // Розвиток економічної науки видатними науковцями з української діаспори : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 3 квітня 2020 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК",2020. - С. 11-14

  Гофман М.О. Обгрунтування ринкової ніші підприємства на основі бізнес-плану / М.О. Гофман, М.М. Бондаренко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 237-238. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/91

  Гофман М.О. Стратегії диверсифікації у діяльності торгових підприємств / М.О. Гофман, В.В. Тринчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 230-232. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/85

  Гофман М.О. Оцінка ризиків диверсифікації діяльності вітчизняних підприємств / М.О. Гофман, І.В. Філіпов // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 22-206

  Гофман М.О. Концепція держави і права Станіслава Дністрянського / М. О. Гофман, М. С. Гончаров // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ-початку ХХ століття: Матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р. Київ). - К.: Університет КРОК, 2019. - С. 18-20

  Гофман М.О. Євген Олесницький та розвиток українського кооперативного руху / М.О. Гофман, Є.О. Тельний // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ-початку ХХ століття: Матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р. Київ). - К.: Університет КРОК, 2019. - С. 21-24

  Гофман М.О. Участь у формуванні інститутів української державності послів до австрійського парламенту від українських земель у 1907-1918 рр. / М.О. Гофман, В.Р. Щокін // Політична та економічна діяльність послів до австрійського парламенту від Галичини та Буковини в період другої половини ХІХ-початку ХХ століття: Матеріали науково-практичної конференції (19 квітня 2019 р. Київ). - К.: Університет КРОК, 2019. - С. 25-29

  Січевлюк Л.В. Нарис історії економічної думки України кінця XIX - початку XX ст. в особистостях: навчальний посібник/ Л.В. Січевлюк, М.О. Гофман ; за наук. ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 256 с.

  Гофман М.О. Методологія аналізу економічних систем у творчості Михайла Грушевського / Гофман М.О., Логош В.Д. // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез. /наук.ред. проф. І.Ф.Радіонової .-Київ: ВНЗ Університет "КРОК", 2018. - С.49-52

  Гарін Б.Б. Заробітна плата як складова частина сукупного попиту / Б.Б. Гарін, М.О. Гофман // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 30-37

  Січевлюк Л.В. Особливості сучасного глобального економічного розвитку / Л.В. Січевлюк, М. О. Гофман // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С.82-90

  Кучер О.В. Формування принципів маркетингової збутової політики підприємств / О.В. Кучер, М.О. Гофман// Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2015.- Вип. 10. -С. 174-178.

  Кириленко В.І. Суперечності методології та організації сучасної економічної науки / В. І. Кириленко, М. О. Гофман // Економічна теорія та освіта ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.101-108

  Навчально-методичний посібник з курсу "Економічна теорія" для студентів денної форми навчання неекономічних напрямів підготовки / [уклад.] О. М. Тітаренко, М. О. Гофман, О. П. Свідер. - Кам'янець-Подільський : Сисин Я. І. : Абетка, 2014. - 115 с

  Кучер О.В. Концепція маркетингу: сутність та основні поняття/ О.В. Кучер, М.О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2014 .- Випуск 9. - С. 57 - 60.

  Гофман М.О. Вплив ціни на попит молокопродуктів/ М.О. Гофман // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету.- 2014. - № 22. - С. 242- 246.

  Гофман М.О. Удосконалення системи управління підприємств АПК з урахуванням попиту споживачів/ М.О. Гофман // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. - 2014.- Вип. 1 (8). - Т. 1. - С. 73 -78.

  Гофман М.О. Вплив попиту на функціонування підприємств АПК: монографія /М.О. Гофман.- Кам'янець-Подільський: Абетка, 2013. - 164с.

  Гофман М.О. Економічна сутність та характеристика аграрного ринку/ М.О. Гофман // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. - 2013.-Вип. 1 (6). Т. 2. - С. 126 - 130.

  Гофман М.О. Стан попиту на молокопродукти у Хмельницькій області / М.О. Гофман // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права.- 2013.- №2 (46). - С . 261-266.

  Гофман М.О. Забезпечення ефективного функціонування аграрного ринку / М.О. Гофман, О.В. Кучер, Н.В. Кучер // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія Економічні науки. - 2013. - №8. - С. 21-25

  Гофман М.О. Еластичність попиту на продукцію підприємств АПК / М.О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія Економічні науки. - 2013. - №7. - С. 9-13

  Гофман М.О. Еластичність попиту на продукцію підприємств АПК/ М.О. Гофман // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів: вип. 11, у 2 т. Т.1.- Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. - С. 125-127.

  Гофман М.О. Потенціал попиту на молоко та молокопродукти / М. О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського НУ імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2012. - Вип. 6. - С. 206-209.

  Гофман М.О. Формування попиту споживачів на агропромислову продукцію // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2012.- № 20. Т-2. - С. 108 - 111.

  Гофман М.О. Формування ринку сільськогосподарської продукції / М. О. Гофман // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів: у 3-х т. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012. - Вип. 11. - Т. 1. - С. 108-110.

  Гофман М.О. Вплив попиту на функціонування підприємств АПК : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / М. О. Гофман; ПВНЗ "Європ. ун-т". - К., 2012. - 19 c. - укp.

  Гофман М.О. Аналіз потенціалу попиту на молокопродукти в Хмельницькій області / М. О. Гофман // Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: зб. за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів та аспірантів: у 2-х т. - Кам'янець-Подільський: Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. - Вип. 10. - Т. 1. - С. 145-147.

  Гофман М.О. Економічна сутність ринку сільськогосподарської продукції України / М. О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2011. - Вип. 5. - С. 20-24.

  Гофман М.О. Особливості формування аграрного ринку України / М. О. Гофман // Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського НУ імені Івана Огієнка. - 2011. - Вип. 3. - С. 151-152.

  Гофман М.О. Оцінка факторів впливу на попит молокопродуктів / М.О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки. - 2011. - Вип. 4. - С. 349-354

  Гофман М.О. Прогнозування показників обсягів реалізації молока в Хмельницькій області / М. О. Гофман // Збірник наукових праць молодих вчених Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. - 2010. - Вип. 2. - С. 191-192.

  Гофман М.О. Визначення впливу чисельності працівників та розміру капіталу на реалізацію продукції у підприємствах Теофіпольського району / М.О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія Економічні науки. - 2010. - №3. - С. 293-298

  Гофман М.О. Фактори конкурентоздатності сільськогосподарської продукції / М.О. Гофман // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія Економічні науки. - 2009. - №2. - С. 23-28

  Гофман М.О. Аграрний ринок: економічна суть та умови формування / М. О. Гофман // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2008. - № 16. - С. 55-58.

  Романюк М.О. Сучасний ринок: характерні ознаки / Романюк М.О. // Збірник наукових праць викладачів економічного факультету Кам'янець-Подільського державного університету. - 2007. - Вип. 2. - С. 49-51.

  Романюк М.О. Теоретичні засади класифікації потреб споживачів / М. О. Романюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2007. - № 15. - С. 373-375.

  Романюк М.О. Аналіз обсягів виробництва с-г продукції (на прикладі Теофіпольського району Хмельницької обл.) / М. О. Романюк // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. - 2006. - № 14. - С. 49-51.

  Романюк М.О. Попит і пропозиція як основа формування ринку продукції аграрного виробництва / М. О. Романюк // Економіка і управління. - 2006. - № 14. - С. 42-46.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Гофман Мирослава Олександрівна