Міжвузівська студентська конференція «Актуальні проблеми приватного права» — Університет «КРОК»

Міжвузівська студентська конференція «Актуальні проблеми приватного права»

11 травня 2014 Оголошення

Запрошуємо 28 травня взяти участь у роботі Міжвузівської студентської конференції «Актуальні проблеми приватного права», яка відбудеться в Коледжі економіки, права та інформаційних технологій Університету «КРОК» за двома тематичними напрямами:

Секція 1: Цивільне та трудове право
Секція 2: Господарське право

ОРГАНІЗАТОРИ

Організатори Конференції:
Університет «КРОК»
Коледж економіки, права та інформаційних технологій

Співорганізатори Конференції:
НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
Спілка голів обласних рад директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації

Робочі мови Конференції: українська та російська

За результатами роботи Конференції планується видати збірник матеріалів
Програму Конференції та збірник тез доповідей учасники отримають під час реєстрації 28 травня

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

10:00–10:30  – реєстрація учасників
10:30–12:00 – відкриття Конференції. Урочисте пленарне засідання
12:00–12:30 – кава-брейк
12:30–16:00 – секційні засідання

УМОВИ УЧАСТІ

Для участі в Конференції необхідно до 18 травня на електронну адресу [email protected] надіслати в одному листі:

 

 1. Заявку на участь за формою
  П. І. Б.  
  Науковий ступінь, вчене звання  
  ВНЗ / організація / установа  
  Посада  
  Мобільний телефон  
  E-mail  
  Назва доповіді  
  Назва секції  
  Форма участі в Конференції
  (необхідне виділити)
  Участь у роботі секції в якості доповідача
  Заочна участь у Конференції
 2. Електронний варіант тез доповіді, оформлених відповідно до вимог за формою

  Вимоги до оформлення тез та статей:

  • Обсяг наукових тез – 2–5 сторінок, текстовий редактор – Microsoft Word 2003, орієнтація – книжкова, поля: ліве – 2 см, праве – 2 см, верхнє – 1,5 см та нижнє – 2 см; гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см
  • Наукові тези обов’язково супроводжуються анотацією обсягом не більше 20-ти слів
  • Малюнки (за наявності) вставити в текст, а також надсилати окремим файлом
  • Посилання в тексті оформлюються в квадратних дужках – [8, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге – номер сторінки
  • Список використаних джерел розміщується в кінці тексту й повинен бути оформлений відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342)

   Приклад оформлення тез

   Шевченко Іван Степанович
   студент ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»

  Становлення та розвиток інституту довірчої власності

  Анотація (не більше 20-ти слів)
  ...............
  Основний текст
  ...............
  Список використаних джерел:
  1.
  ..............

Документи повинні бути підписані за таким зразком: «Прізвище_Тези», «Прізвище_Заявка»

Тим, хто бажає виступити з доповіддю, необхідно надіслати заявку та попередньо узгодити з Оргкомітетом Конференції свій виступ до 20 травня

Оргкомітет обов’язково надішле підтвердження про одержання заявки на участь у Конференції

У випадку, якщо Ви не отримаєте підтвердження, просимо звернутися до секретаря Оргкомітету за тел.: 050-215-55-22 (Олександр Михайлович Пижов)

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають напряму Конференції та вимогам щодо їх оформлення

За науковий зміст і виклад матеріалу відповідальність несе автор

Участь у Конференції для співробітників і студентів Університету й Коледжу економіки, права та інформаційних технологій є безкоштовною. Для всіх інших учасників вартість становить 40 грн (незалежно від форми участі та обсягу поданих матеріалів)

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
03113, м. Київ, вул. Лагерна, 30–32
Телефони:
097-942-16-74, Двірська Оксана Василівна
050-215-55-22, Пижов Олександр Михайлович
Електронна пошта: [email protected]
Оновлено: Середа, 18 лютого 2015 15:29
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Оголошення » Міжвузівська студентська конференція «Актуальні проблеми приватного права»