Дизайн — Університет «КРОК»

«Дизайн» (про спеціальність і освітні програми)

Кафедра дизайну

 

Чому варто здобувати спеціальність «Дизайн» ?

 •   збалансовані (теоретично та практично) освітні програми, які дають змогу отримати ґрунтовні знання та навички, що перетворять ваше захоплення в професійне досягнення, а хобі - в прибуткову професію
 •   в Університеті діє низка освітніх, соціальних, корпоративних та PR-проектів для творчих студентів з метою формування якісного професійного середовища
 •   формування креативного стилю аналітичного мислення, комунікаційних вмінь і навичок, здатності використовувати сучасні комп’ютерні та інформаційні технології – провідна роль у підготовці фахівців з дизайну
 • Інформація про спеціальність

  На сучасному ринку праці професіонали завжди цінуються, а дизайнери представляють популярну і досить високооплачувану спеціальність. Якщо ж врахувати, що займатися такою справою не тільки престижно, але і дуже цікаво, стає зрозумілим, чому професія дизайнера така затребувана серед абітурієнтів. Дизайн – це мистецтво компонування, стилістики та краси. Сфера дизайну поєднує в собі цілу низку напрямків. Крім того, дизайн позначає собою багатогранну сучасну спеціальність.

  Професійна підготовка фахівців з дизайну ґрунтується на вивченні суміжних дизайну видах проектної діяльності в області технології та конструювання різних видів технологічного виробництва з різних матеріалів.

  Молоді дизайнери активно застосують свої професійні знання та беруть участь в дизайн-конкурсах і художніх виставках, які допомагають виробляти професійне бачення світу.

  Дипломовані дизайнери можуть працювати у сфері дизайн – індустрії, підприємництва, творчих індустрій та обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, у міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах та науково-дослідницьких інституціях за відповідним профілем це далеко не весь список сфери застосування знань і навичок фахівців із дизайну.

  Підготовка фахівців за напрямом спеціальності «Дизайн» здійснюється на кафедрі дизайну.

  Спеціальність «Дизайн» – це актуальний та затребуваний напрям.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  Після закінчення навчання в Університеті випускники кафедри захищають дипломний проект, їм присвоюється кваліфікація - бакалавр з дизайну.

 • Освітня програма «Дизайн середовища» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Дизайн» можуть обрати освітню програму «Дизайн середовища».

  З дизайном середовища кожен має справу щодня. Житловий простір – квартири та індивідуальні будинки, громадський простір – об'єкти готельно-ресторанної сфери обслуговування, магазини, торгово-розважальні комплекси, офісні об'єкти, окремі елементи дизайну середовища: дитячі ігрові майданчики, садово-паркові меблі, виставкові стенди, вітрини, стіни, фасади будинків – все, що оточує сучасну людину – сфера діяльності дизайнера середовища.

  Дизайн середовища – це ефективне використання простору, що побудовано на принципі збалансованого дотримання функціональних та естетичних вимог до об'єкта розробки.

  Вступивши на спеціальність «Дизайн», ви зможете опанувати основи проектування дизайну середовища, отримаєте знання з проектної графіки, ландшафтного проектування, дизайну інтер'єру та ін. Крім того, оволодієте практичними навичками з проектування та технологій виготовлення об'єктного наповнення середовища. Освоєння комп'ютерних програм і графічних пакетів надасть можливість студентам використовувати сучасні комп'ютерні технології при розробці інтер'єру житлових та громадських об'єктів та при проектуванні ландшафтних об'єктів.

  Спеціаліст із дизайну середовища – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, допомагати іншим людям і змінювати світ на краще.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну.
  • здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.
  • здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.
  • здатність володіти знаннями з кольорознавства для створення колористичного вирішення майбутнього дизайнерського об'єкта.
  • здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.
  • здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну.
  • здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

  Дисципліни освітньої програми «Дизайн середовища»

  Обов'язкові освітні компоненти: «Вступ до фаху», «Історія дизайну», «Рисунок», «Живопис», «Проектна графіка», «Основи композиції та колористики», «Пакети прикладних програм», «Комп'ютерне проектування», «Основи формоутворення», «Художнє моделювання», «Матеріалознавство», «Дизайн інтер'єру», «Ландшафтний дизайн», «3Д моделювання», «Дизайн реклами» та інші.

  Вибіркові освітні компоненти: «Основи проектування дизайну середовища», «Історія мистецтва за фахом», «Інноваційні технології в дизайні середовища», «Технології оздоблення ландшафту» та «Техніко-економічні показники проектування», «Дизайн МАФ», «Ландшафт житлового простору», «Ландшафт громадського простору» та інші.

  Вміння використовувати колір та його роль у дизайні лежать в основі дисциплін «Рисунок», «Живопис» і «Основи композиції та колористика». Під час занять із дисциплін «Матеріалознавство», «Основи конструювання» та «Інноваційні технології в дизайні середовища» наші студенти зможуть набути знань із варіативності основних оздоблювальних матеріалів, вивчити сучасні технологічні аспекти формування простору, навчаться розраховувати конструктивні елементи у середовищі.

  Практика

  У процесі навчання студенти освітньої програми «Дизайн середовища» проходять чотири практики:

  • навчально-ознайомчу на І курсі (робота над графічною проєктною подачею);
  • навчальну на ІІ курсі (обмірний та передпроєктний досвід);
  • виробничу на ІІІ курсі (проєктний досвід, досвід роботи у складі дизайн-студії);
  • проєктну на IV курсі (проєктний досвід, самостійне ведення проєкту у дизайн-студії).

  На ІІІ та ІV курсах практики відбуваються в дизайн-студіях, архітектурних та дизайнерських бюро, дизайнерських відділах шоу-румів та компаній-партнерів з комплектуючих на базі:

  Працевлаштування

  Бакалаври освітньої програми можуть обіймати такі посади: дизайнер інтер'єру, дизайнер (художник-конструктор), дизайнер меблів, дизайнер-дослідник, дизайнер-виконавець інтер'єру, ландшафтний дизайнер, дизайнер-декоратор, дизайнер-стиліст, працюючи у дизайн-студіях, архітектурних та дизайнерських бюро, меблевих компаніях, великих будівельних компаніях, державних органах або у власній проектній майстерні, де можуть приймати приватні замовлення.

 • Освітня програма «Графічний Дизайн» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Дизайн» можуть обрати освітню програму «Графічний дизайн». Графічний дизайн сьогодні відіграє важливу роль у функціонуванні суспільства. Візуальний образ різних підприємств, установ, закладів, рекламні та соціальні плакати, книги, журнали, газети, засоби комунікації в міському середовищі, пакування, сайти та інтерфейси програм цифрового простору певним чином пов’язані з діяльністю графічного дизайнера.

  Графічний дизайн середовища – це ефективне використання засобів і прийомів організації візуальної площинної форми, в основі якого – глибоке концептуальне осмислення змісту зображуваного.

  Вступивши на спеціальність «Дизайн», ви зможете опанувати основи проєктування графічного дизайну, отримаєте знання з основ композиції та теорії кольору, проєктування шрифтів, опануєте сучасні графічні технології та традиційні техніки, отримаєте вміння та навички дизайну плакату, проєктування фірмового стилю, WEB-дизайну, а головне – навчитесь креативно мислити.

  Фахівець із графічного дизайну – це перспективна та важлива професія, яка вимагає постійного творчого удосконалення, має високий потенціал кар’єрного зростання, впливає на суспільство, відіграє важливу роль у формуванні свідомості людини.

  Мета освітньої програми

  Надати студентам теоретичні знання та практичні навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за обраним фахом, а також забезпечити оволодіння спеціальними фаховими методами та вміннями, необхідними для роботи у галузі дизайну.

  Об’єкт вивчення та діяльності

  Проєктування об’єктів графічного дизайну для промислової, побутової, суспільної та соціокультурної сфери життєдіяльності людини. Цілі навчання: формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі графічного дизайну, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів графічного дизайну. Методи, методики та технології: - методики проєктування та виготовлення одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів графічного дизайну; - технології роботи на відповідних етапах проєктування та у відповідних спеціальних матеріалах (ручне виконання та комп’ютерне проєктування). Інструменти та обладнання: сучасні програмні продукти та технологічне обладнання, що застосовується в сфері графічного дизайну

  Ключові професійні компетентності

  Ключовою компетентністю графічного дизайнера є здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв’язки на основі комплексного художньо-проєктного підходу що передбачає застосування певних теорій, положень і методів та характеризується певною невизначеністю умов.

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну.
  • здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.
  • здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.
  • здатність володіти знаннями з кольорознавства для створення колористичного вирішення майбутнього дизайнерського об'єкта.
  • здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.
  • здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктній діяльності
  • здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну.
  • здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).
  • здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

  Дисципліни Освітньої Програми «Графічний Дизайн»

  Обов'язкові освітні компоненти

  • «Вступ до фаху»
  • «Історія дизайну»
  • «Рисунок»
  • «Живопис»
  • «Проєктна графіка»
  • «Основи композиції та колористики»
  • «Пакети прикладних програм»
  • «Комп'ютерне проєктування»
  • «Основи формоутворення»
  • «Художнє моделювання»
  • «Матеріалознавство та поліграфія»
  • «Шрифти та типографіка»
  • «Графічні техніки»
  • «3Д моделювання»
  • «Дизайн плакату»
  • «Web та медіа дизайн»
  • «Макетування»
   

  Вибіркові освітні компоненти

  • «Дизайн реклами»
  • «Історія мистецтва за фахом»
  • «Інноваційні технології в графічному дизайні»
  • «Фото та відео» та «Комерційна ілюстрація»
  • «Дизайн книги»
  • «Художнє моделювання»
  • «Дизайн пакування»
   

  Вміння використовувати колір, досліджувати закономірності пластичної будови природних об’єктів, користуватися базовими принципами організації та гармонізації цілісних площинних та просторових структур у дизайні лежать в основі дисциплін «Рисунок», «Живопис» і «Основи композиції та колористики». Під час занять із дисциплін «Матеріалознавство та поліграфія», «Проєктна графіка», «Графічні техніки» та «Інноваційні технології в графічному дизайні» наші студенти зможуть вивчити засоби виразності традиційних та новітніх графічних технік та технологій, вивчити сучасні аспекти графічної мови дизайнера, отримувати знання щодо реалізації проєкту в матеріалі.

  Практика

  У процесі навчання студенти освітньої програми «Графічний дизайн» проходять дві практики:

  • навчально-ознайомчу на І курсі (робота на пленері, дослідженням об’єктивних властивостей об’єктів живої природи);
  • проєктну на IV курсі (проєктний досвід, самостійне ведення проєкту у дизайн-студії).

  На ІV курсі практики відбуваються в дизайн-студіях, дизайнерських бюро, дизайнерських відділах шоу-румів та компаній-партнерів з комплектуючих на базі:

  • Дизайн-студія Тетяни Гончаренко Gudani-interior
  • Дизайн-студія Ксенії Батищевої ArtStudio
  • Дизайн-студія Ірини Кириєвської «Kirievskaya_Design»
  • Студія дизайну та декору Ксенії Латій «Для Вас»
  • Будинок Моди «Kostalni»
  • Майстерня декору «Фактура.UA»
  • Дизайн студія Тетяни Савченко «Art-Mart studio»
  • Компанія «Magniflex»
  • TM Decoration Club Furniture store. Interior design studio. Textile Company
  • ABC і Стиль & Комфорт студія текстильного дизайну
  • Bicolor - Студія керамічного інтер'єру
  • ТОВ «Lykis»
  • ТОВ «Юнікорн-і»
  • ТОВ «БАСКО»
  • ФОП Тедеєва Ф.Ю.

  Працевлаштування

  Бакалаври освітньої програми можуть обіймати такі посади: Дизайнер графічних робіт (2452.2) Дизайнер пакування (2452.2) Дизайнер мультимедійних об’єктів (2452.2) Фахівець з комп’ютерної графіки (3121) Художник (2452.2) Художник-оформлювач (3471-25256) Художник-шрифтовик телебачення (3471-25271) Художник-мультиплікатор (2452.2- 24253) Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (3340). Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok