Дизайн — Університет «КРОК»

«Дизайн» (про спеціальність і освітні програми)

Кафедра дизайну

 

Чому варто здобувати спеціальність «Дизайн» ?

 •   збалансовані (теоретично та практично) освітні програми, які дають змогу отримати ґрунтовні знання та навички, що перетворять ваше захоплення в професійне досягнення, а хобі - в прибуткову професію
 •   в Університеті діє низка освітніх, соціальних, корпоративних та PR-проектів для творчих студентів з метою формування якісного професійного середовища
 •   формування креативного стилю аналітичного мислення, комунікаційних вмінь і навичок, здатності використовувати сучасні комп’ютерні та інформаційні технології – провідна роль у підготовці фахівців з дизайну
 • Інформація про спеціальність

  На сучасному ринку праці професіонали завжди цінуються, а дизайнери представляють популярну і досить високооплачувану спеціальність. Якщо ж врахувати, що займатися такою справою не тільки престижно, але і дуже цікаво, стає зрозумілим, чому професія дизайнера така затребувана серед абітурієнтів. Дизайн – це мистецтво компонування, стилістики та краси. Сфера дизайну поєднує в собі цілу низку напрямків. Крім того, дизайн позначає собою багатогранну сучасну спеціальність.

  Професійна підготовка фахівців з дизайну ґрунтується на вивченні суміжних дизайну видах проектної діяльності в області технології та конструювання різних видів технологічного виробництва з різних матеріалів.

  Молоді дизайнери активно застосують свої професійні знання та беруть участь в дизайн-конкурсах і художніх виставках, які допомагають виробляти професійне бачення світу.

  Дипломовані дизайнери можуть працювати у сфері дизайн – індустрії, підприємництва, творчих індустрій та обіймати первинні посади в органах державної влади різних рівнів, у міжнародних та недержавних організаціях, у комерційних структурах та науково-дослідницьких інституціях за відповідним профілем це далеко не весь список сфери застосування знань і навичок фахівців із дизайну.

  Підготовка фахівців за напрямом спеціальності «Дизайн» здійснюється на кафедрі дизайну.

  Спеціальність «Дизайн» – це актуальний та затребуваний напрям.

  Університет «КРОК» пропонує такі освітні програми:

  Після закінчення навчання в Університеті випускники кафедри захищають дипломний проект, їм присвоюється кваліфікація - бакалавр з дизайну.

 • Освітня програма «Дизайн середовища» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Дизайн» можуть обрати освітню програму «Дизайн середовища».

  З дизайном середовища кожен має справу щодня. Житловий простір – квартири та індивідуальні будинки, громадський простір – об'єкти готельно-ресторанної сфери обслуговування, магазини, торгово-розважальні комплекси, офісні об'єкти, окремі елементи дизайну середовища: дитячі ігрові майданчики, садово-паркові меблі, виставкові стенди, вітрини, стіни, фасади будинків – все, що оточує сучасну людину – сфера діяльності дизайнера середовища.

  Дизайн середовища – це ефективне використання простору, що побудовано на принципі збалансованого дотримання функціональних та естетичних вимог до об'єкта розробки.

  Вступивши на спеціальність «Дизайн», ви зможете опанувати основи проектування дизайну середовища, отримаєте знання з проектної графіки, ландшафтного проектування, дизайну інтер'єру та ін. Крім того, оволодієте практичними навичками з проектування та технологій виготовлення об'єктного наповнення середовища. Освоєння комп'ютерних програм і графічних пакетів надасть можливість студентам використовувати сучасні комп'ютерні технології при розробці інтер'єру житлових та громадських об'єктів та при проектуванні ландшафтних об'єктів.

  Спеціаліст із дизайну середовища – це перспективна та цікава професія, яка дозволяє постійно розвиватися, допомагати іншим людям і змінювати світ на краще.

  Ключові професійні компетентності

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну.
  • здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.
  • здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.
  • здатність володіти знаннями з кольорознавства для створення колористичного вирішення майбутнього дизайнерського об'єкта.
  • здатність застосовувати у проектно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах.
  • здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну.
  • здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

  Дисципліни освітньої програми «Дизайн середовища»

  Обов'язкові освітні компоненти: «Вступ до фаху», «Історія мистецтва та дизайну», «Основи рисунку та живопису», «Проектна графіка», «Основи композиції та колористики», «Пакети прикладних програм», «Комп'ютерне проектування», «Матеріалознавство», «Дизайн-проектування», «Ландшафтний дизайн», «3Д моделювання», «Дизайн меблів», «Конструювання та інженерія об’єктів», «Виконання проекту в матеріалі» та інші.

  Вибіркові освітні компоненти: «Основи проектування дизайну середовища», «Інтер’єрна візуалізація», «Основи світлотехніки», «Фірмовий стиль», «Дизайн реклами», «Нейромережі для дизайнера», «Інноваційні технології в дизайні середовища», «Технології оздоблення ландшафту» та «Дизайн МАФ», «Ландшафт житлового простору», «Ландшафт громадського простору», «Менеджмент індустрії дизайну», «Огранізація будівельних робіт» та інші.

  Вміння використовувати колір та його роль у дизайні лежать в основі дисциплін «Основи рисунку та живопису» і «Основи композиції та колористики». Під час занять із дисциплін «Матеріалознавство», «Конструювання та інженерія об’єктів», «Огранізація будівельних робіт» та «Інноваційні технології в дизайні середовища» наші студенти зможуть набути знань із варіативності основних оздоблювальних матеріалів, вивчити сучасні технологічні аспекти формування простору, навчаться розраховувати конструктивні елементи у середовищі.

  Практика

  У процесі навчання студенти освітньої програми «Дизайн середовища» проходять дві практики:

  • навчально-ознайомчу на І курсі (робота з графічними техніками зображення об’єктів середовища);
  • проєктну на IV курсі (проєктний досвід, самостійне ведення проєкту у дизайн-студії).

  На ІІІ та ІV курсах практики відбуваються в дизайн-студіях, архітектурних та дизайнерських бюро, дизайнерських відділах шоу-румів та компаній-партнерів з комплектуючих на базі:

  Працевлаштування

  Бакалаври освітньої програми можуть обіймати такі посади: дизайнер інтер'єру, дизайнер (художник-конструктор), дизайнер меблів, дизайнер-дослідник, дизайнер-виконавець інтер'єру, ландшафтний дизайнер, дизайнер-декоратор, дизайнер-стиліст, працюючи у дизайн-студіях, архітектурних та дизайнерських бюро, меблевих компаніях, великих будівельних компаніях, державних органах або у власній проектній майстерні, де можуть приймати приватні замовлення.

 • Освітня програма «Графічний Дизайн» | бакалавр

  Вступники на спеціальність «Дизайн» можуть обрати освітню програму «Графічний дизайн». Графічний дизайн сьогодні відіграє важливу роль у функціонуванні суспільства. Візуальний образ різних підприємств, установ, закладів, рекламні та соціальні плакати, книги, журнали, газети, засоби комунікації в міському середовищі, пакування, сайти та інтерфейси програм цифрового простору певним чином пов’язані з діяльністю графічного дизайнера.

  Графічний дизайн середовища – це ефективне використання засобів і прийомів організації візуальної площинної форми, в основі якого – глибоке концептуальне осмислення змісту зображуваного.

  Вступивши на спеціальність «Дизайн», ви зможете опанувати основи проєктування графічного дизайну, отримаєте знання з основ композиції та теорії кольору, проєктування шрифтів, опануєте сучасні графічні технології та традиційні техніки, отримаєте вміння та навички дизайну плакату, проєктування фірмового стилю, WEB-дизайну, а головне – навчитесь креативно мислити.

  Фахівець із графічного дизайну – це перспективна та важлива професія, яка вимагає постійного творчого удосконалення, має високий потенціал кар’єрного зростання, впливає на суспільство, відіграє важливу роль у формуванні свідомості людини.

  Мета освітньої програми

  Надати студентам теоретичні знання та практичні навички, достатні для успішного виконання професійних обов’язків за обраним фахом, а також забезпечити оволодіння спеціальними фаховими методами та вміннями, необхідними для роботи у галузі дизайну.

  Об’єкт вивчення та діяльності

  Проєктування об’єктів графічного дизайну для промислової, побутової, суспільної та соціокультурної сфери життєдіяльності людини. Цілі навчання: формування фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі графічного дизайну, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов та передбачають застосування певних теорій та методів дизайну. Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції, принципи дизайну та їх використання для забезпечення заданих властивостей та естетичних характеристик об’єктів графічного дизайну. Методи, методики та технології: - методики проєктування та виготовлення одиничних, комплексних, багатофункціональних об’єктів графічного дизайну; - технології роботи на відповідних етапах проєктування та у відповідних спеціальних матеріалах (ручне виконання та комп’ютерне проєктування). Інструменти та обладнання: сучасні програмні продукти та технологічне обладнання, що застосовується в сфері графічного дизайну

  Ключові професійні компетентності

  Ключовою компетентністю графічного дизайнера є здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у галузі дизайну, виявляти структурні й функціональні зв’язки на основі комплексного художньо-проєктного підходу що передбачає застосування певних теорій, положень і методів та характеризується певною невизначеністю умов.

  Знання та вміння, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • здатність застосовувати сучасні методики проєктування одиничних, комплексних, багатофункціональних об'єктів дизайну.
  • здатність здійснювати формоутворення, макетування і моделювання об'єктів дизайну.
  • здатність здійснювати композиційну побудову об'єктів дизайну.
  • здатність володіти знаннями з кольорознавства для створення колористичного вирішення майбутнього дизайнерського об'єкта.
  • здатність застосовувати навички проєктної графіки у професійній діяльності.
  • здатність застосовувати знання історії українського і зарубіжного мистецтва та дизайну в художньо-проєктній діяльності
  • здатність використовувати сучасне програмне забезпечення для створення об'єктів дизайну.
  • здатність застосовувати у проєктно-художній діяльності спеціальні техніки та технології роботи у відповідних матеріалах (за спеціалізаціями).
  • здатність досягати успіху в професійній кар'єрі, розробляти та представляти візуальні презентації, портфоліо власних творів, володіти підприємницькими навичками для провадження дизайн-діяльності.

  Дисципліни Освітньої Програми «Графічний Дизайн»

  Обов'язкові освітні компоненти

  • «Вступ до фаху»
  • «Історія України та українська культура»
  • «Історія мистецтва та дизайну»
  • «Основи композиції та колористики»
  • «Інформаційні та цифрові технології»
  • «Іноземна мова»
  • «Основи рисунку та живопису»
  • «Проєктна графіка»
  • «Філософія»
  • «Українська мова за професійним спрямуванням»
  • «Пакети прикладних програм»
  • «Графічні техніки»
  • «Шрифти та типографіка»
  • «Дизайн-проєктування»
  • «Ілюстрація»
  • «Web дизайн»
  • «3Д моделювання»
  • «Матеріалознавство та поліграфія»
  • «Дизайн плакату»
   

  Вибіркові освітні компоненти

  • «Дизайн реклами»
  • «Спеціальний рисунок»
  • «Фірмовий стиль»
  • «Нейромережі для дизайнера»
  • «Основи UI дизайну»
  • «Макетування»
  • «Етнодизайн»
  • «Концептуальне моделювання»
  • «Проєктування та верстка web-сторінок (HTML, CSS)»
  • «Agile бізнес-аналіз»
  • «Менеджмент індустрії дизайну»
  • «Організація роботи дизайн-студії»
  • «Інноваційні технології в дизайні»
   

  Вміння використовувати колір, досліджувати закономірності пластичної будови природних об’єктів, користуватися базовими принципами організації та гармонізації цілісних площинних та просторових структур у дизайні лежать в основі дисциплін «Рисунок», «Живопис» і «Основи композиції та колористики». Під час занять із дисциплін «Матеріалознавство та поліграфія», «Проєктна графіка», «Графічні техніки» та «Інноваційні технології в графічному дизайні» наші студенти зможуть вивчити засоби виразності традиційних та новітніх графічних технік та технологій, вивчити сучасні аспекти графічної мови дизайнера, отримувати знання щодо реалізації проєкту в матеріалі.

  Практика

  У процесі навчання студенти освітньої програми «Графічний дизайн» проходять дві практики:

  • навчально-ознайомчу на І курсі (робота на пленері, дослідженням об’єктивних властивостей об’єктів живої природи);
  • проєктну на IV курсі (проєктний досвід, самостійне ведення проєкту у дизайн-студії).

  На ІV курсі практики відбуваються в дизайн-студіях, дизайнерських бюро, дизайнерських відділах шоу-румів та компаній-партнерів з комплектуючих на базі:

  • Дизайн-студія Тетяни Гончаренко Gudani-interior
  • Дизайн-студія Ксенії Батищевої ArtStudio
  • Дизайн-студія Ірини Кириєвської «Kirievskaya_Design»
  • Студія дизайну та декору Ксенії Латій «Для Вас»
  • Будинок Моди «Kostalni»
  • Майстерня декору «Фактура.UA»
  • Дизайн студія Тетяни Савченко «Art-Mart studio»
  • Компанія «Magniflex»
  • TM Decoration Club Furniture store. Interior design studio. Textile Company
  • ABC і Стиль & Комфорт студія текстильного дизайну
  • Bicolor - Студія керамічного інтер'єру
  • ТОВ «Lykis»
  • ТОВ «Юнікорн-і»
  • ТОВ «БАСКО»
  • ФОП Тедеєва Ф.Ю.

  Працевлаштування

  Бакалаври освітньої програми можуть обіймати такі посади: Дизайнер графічних робіт (2452.2) Дизайнер пакування (2452.2) Дизайнер мультимедійних об’єктів (2452.2) Фахівець з комп’ютерної графіки (3121) Художник (2452.2) Художник-оформлювач (3471-25256) Художник-шрифтовик телебачення (3471-25271) Художник-мультиплікатор (2452.2- 24253) Викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів (3340). Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok