Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.130.005 — Університет «КРОК»

Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.130.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шеляженка Юрія Вадимовича на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 081 «Право»

Здобувач ступеня доктора філософії:
Шеляженко Юрій Вадимович
Спеціальність:
081 «Право»
Тема дисертації:
«Правові основи особистої автономії приватних осіб та організацій: теоретичний аспект»
Науковий керівник:
Француз-Яковець Тетяна Анатоліївна, доктор юридичних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри конституційного, міжнародного права та публічно-правових дисциплін Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
Дата, час та місце проведення захисту дисертації:
30 грудня 2021 р. о 11 00, м. Київ, вул. Табірна, 30-32, Україна, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», каб. 237 (бібліотека)

Склад разової спеціалізованої вченої ради ДФ 26.130.005

Голова ради

Рецензенти:

Опоненти:

  • Максимов Сергій Іванович – д.ю.н., професор, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
  • Биков Олександр Миколайович – д.ю.н., старший науковий співробітник зі спеціальності конституційне право; муніципальне право, Інститут законодавства Верховної Ради України.
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Разові спеціалізовані вчені ради » Разова спеціалізована вчена рада ДФ 26.130.005