Інша інформація:
Троц Ірина Вікторівна

кабінет 242

(+38 044) 455-56-90, вн. 104

Напрями наукових досліджень

 • нестабільність економіки / попередження / прогнозування та запобігання кризовим явищам / підприємницька діяльність / стартап проекти

Сфера наукових інтересів

 • банкрутство / управління ризиками / економічна безпека / антикризовий менеджмент / контролінг / організація підприємницької діяльності / стартапи

Викладає

 • макроекономіка / організація підприємницької діяльності / економічне управління підприємством / економіка домогосподарств / підприємництво в сфері охорони здоров'я / основи підприємництва/основи підприємницької діяльності / управління ресурсами підприємств/основи організації сімейного бізнесу / операційний менеджмент

Профілі

 
 

Троц Ірина Вікторівна

 • кандидат економічних наук (2016 р.)

Освіта

 • Хмельницький національний університет / 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності) / кандидат економічних наук (2016 р.)
 • Хмельницький національний університет / Обік і аудит / магістр з обліку та аудиту (2010 р., з відзнакою)

Додаткова освіта

 • 11.09.2020 – Сертифікація «Професіонал» по прикладному рішенню «BAS Документообіг КОРП», Навчальний центр САБ (м. Київ), іменний сертифікат.
 • 26–28.08.2020 – Онлайн тренінг до курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами». Організатори: YEP, МОН, Міністерство цифрової трансформації України, Український фонд стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (м. Київ), іменний сертифікат.
 • 22–25.06.2020 – Онлайн–курс «Професійна робота в програмі Business automation software for document management. CORP» (ред.2.1.), 18 акад. год., Навчальний центр САБ (м. Київ), свідоцтво.
 • 15.05–24.07.2019 – Курс «SMM в Instagram і Facebook», 36 акад. год., IT Академія від Stfalcon.com, сертифікат.
 • 20.07–02.08.2018 – Теоретико–практичний курс по роботі з програмою «M.E.Doc», 60 акад. год., стажування на ТОВ «Системи для бізнесу 2», сертифікат.
 • 04–05.09.2017 – Оглядовий курс по прикладному рішенню «Управління торгівлею 8», ред. 3.1», 16 акад. год., НЦ «Скайлайн Софтвер» (м. Київ), свідоцтво.
 • 01–07.07.2016 – Курс англійської з носіями мови – English Language Dynamics Course (Intermediate), сертифікат.
 • 23.07.2013 – Екзамен на викладача Центру сертифікованого навчання – НЦ «Скайлайн Софтвер» (м. Київ) – сертифікат викладача ЦСН.
 • 15.02–16.04.2013 – Сертифіковані курси за напрямами: «Управління торговим підприємством 8», «Бухгалтерія 8», ПП «Аудит Софт», свідоцтва про проходження курсів, сертифікат «Професіонал».
 • 2003–2004 – Курси операторів ПК – Хмельницький обласний навчальний центр Державного комітету статистики України, диплом оператора ПК (держіспит здано на відмінно).

Професійна кар'єра

 • з 01 вересня 2020 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки
 • 2018 – 2019 рр. – Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, декан факультету економіки та підприємництва
 • 2018 – 2018 рр. – Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 2016 – 2016 рр. – Хмельницький національний університет, молодший науковий співробітник
 • 2013 – 2020 рр. – ТОВ «Системи для бізнесу», сертифікований викладач по роботі з програмним забезпеченням автоматизації обліку та діяльності підприємств

Професійна діяльність

 • 12.02.2020 – очна участь, доповідач на ІIІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом» від ГО «Спілка автоматизаторів бізнесу» (м. Київ), іменне свідоцтво
 • 28.11.2019 – публікація у колективній монографії Класичного приватного університету, (м. Запоріжжя)
 • 14.02.2019 – очна участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом» від ГО «Спілка автомати заторів бізнесу» (м. Київ,) іменне свідоцтво
 • 22.11.2019 – participating in the IIІ International Scientific Conference (Le Mans, France), certificate of participation
 • з 2018 р. – дійсний член Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів» (м. Київ), іменне посвідчення
 • 26.10.2018 – participating in the II International scientific conference: Corporate governance: strategies, technology, processes, October 26, 2018. Leipzig, Germany (certificate of participation)
 • 17.10.2018 – очна участь та виступ у науково-практичному семінарі «Криза ринку освіти в контексті периферизації регіонів України» (Хмельницький інститут соціальних технологій «Україна»)
 • 10.05.2018 р. – участь в організації та проведенні науково-практичного круглого столу «Методика та практика ведення обліку в ОСББ»
 • 24–25.05.2018 р. – організація та проведення всеукраїнської науково–практичної інтернет–конференції «Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту», підготовка електронного збірника матеріалів конференції
 • 2017 – 2018 рр. – ТОВ «Системи для бізнесу», Керівник навчальної частини НЦ «Vector»
 • 2016–2017 рр. – участь у розробці всеукраїнських методичних матеріалів для слухачів оновлених курсів (ред.3.1.): «Управління торгівлею 8», «Управління невеликою фірмою 8»
 • 2014–2017 рр. – ТОВ «Системи для бізнесу», Керівник відділу Центр сертифікованої освіти
 • 2013–2014 рр. – ТОВ «Системи для бізнесу», аналітик комп’ютерних систем відділу супроводу
 • 2010–2012 рр. – філія ПП «Теплотрейд–Комфорт» у м. Хмельницькому, Бухгалтер
 • 2008 рр. – ДКПВІ «Хмельницькагропроект», помічник головного бухгалтера
 • 2007–2009 рр. – Медіа корпорація «Є», менеджер по роботі з клієнтами
 • 2006–2007 рр. – Банк «Приватбанк», оператор call-center

Участь

 • Дійсний член Міжнародної громадської організації «Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів» (м. Київ) (з 2018 р.), іменне посвідчення

Наукова діяльність

 • Виконавець НДР «Особливості функціонування та розвитку ОСББ в площині законодавчо-нормативного регулювання, фінансів, обліку та оподаткування» (№ 0016U008638), Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут, (2018 р.)
 • Виконавець НДР «Моделі та технології формування кластерів в стратегіях інституційного розвитку соціально-економічних систем» (№ 0116U001551), Хмельницький національний університет, (2016 р.)
 • Виконавець господарсько-договірної НДР «Стратегії розвитку промислових підприємств за умов конкурентного середовища: соціальний та економічний аспекти» (№ 0113U003720), ПАТ «Завод «Темп», м. Хмельницький, (2013-2014 рр.)
 • Виконавець НДР «Методологія формування мережевих структур та моделі їх корпоративного управління» (№ 0113U002061), Хмельницький національний університет, (2013 р.)
 • Виконавець НДР «Теоретико-методологічні засади розробки та впровадження інноваційних систем обліку, аналізу і аудиту ефективного розвитку підприємств» (№ 0110U000203), Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, м. Дніпро, (2013 р.)

Підвищення кваліфікації

 • 02-16 грудня 2020 року – проходження онлайн-курсу підвищення кваліфікації викладачів «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій», ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», навчально-науковий інститут менеджменту та освіти дорослих, 2 кредити ЄКТС, іменне свідоцтво про підвищення кваліфікації №КР04635922/00460-20 від 24.12.2020.
 • 08-10 грудня 2020 року – проходження онлайн-курсу «Огляд підсистеми кадрового обліку і розрахунку зарплати у прикладних рішеннях лінійки BAS», Навчальний центр Спілки автоматизаторів бізнесу (м. Київ), 18 акад. год., іменне свідоцтво №UPPuk20122013 від 10.12.2020.
 • 11 вересня 2020 року – проходження сертифікації «Професіонал» по прикладному рішенню «BAS Документообіг КОРП», Навчальний центр Спілки автоматизаторів бізнесу (м. Київ), іменний сертифікат № ПДОУ80000023 від 11.09.2020.
 • 26-28 серпня 2020 року – он-лайн тренінг проекту «Підприємницький університет» до курсу «Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами», YEP, Міністерство освіти і науки України, Міністерство цифрової трансформації України, Українським фондом стартапів, за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», 9 год. (0,35 ECTS), іменне свідоцтво від 15.09.2020.
 • 22-25 червня 2020 року – проходження онлайн-курсу «Професійна робота в програмі Business automation software for document management. CORP» (ред.2.1.), 18 акад. год., Навчальний центр Спілки автоматизаторів бізнесу (м. Київ), іменне свідоцтво № PRBASD20062502 від 25.06.2020.
 • 12 лютого 2020 року – очний публічний виступ в якості доповідача на IІI Всеукраїнській науково-практичній конференції «Нові інформаційні технології управління бізнесом» м. Київ з доповіддю на тему: «Практичний досвід успішної імплементації програмних продуктів «1С:Підприємство» у навчальний процес закладів вищої освіти», 8 акад. год., іменне свідоцтво №12022020308 від 12.02.2020.
  Опубліковано тези доповіді за результатами конференції - Троц І.В. Практичний досвід успішної імплементації програмних продуктів «1С:Підприємство» у навчальний процес закладів вищої освіти./ І.В. Троц // Нові інформаційні технології управління бізнесом : матеріали IІI Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 12 лютого 2020 року). – Київ, 2020. – С. 188-190.

Публікації в електронній бібліотеці Університету

 
 

Публікації

  Потапенко Д.О. Компаративний аналіз податкового забезпечення стабільності бізнесу: Україна vs Німеччина / Д.О. Потапенко, І.В. Троц // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонова. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 222-234

  Троц І.В. Інноваційне підприємництво та стартапи у стабілізації бізнесу: кращий досвід та його застосування в Україні / І.В. Троц, В.В. Дзюбко // Економіка невизначеності: зміст, оцінювання, регулювання: колективна монографія / за ред. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 235--256

  Троц І.В. Практичний досвід успішної імплементації програмних продуктів «1С:Підприємство» у навчальний процес закладів вищої освіти / І.В. Троц // Нові інформаційні технології управління бізнесом: ІIІ Всеукраїнська науково-практична конференція ( м. Київ, 12 лютого 2020 р.). - Київ, 2020. - С. 188-190

  Троц І.В. Зарубіжний досвід імплементації мультилістичної системи у сфері нерухомості / І.В. Троц, О.Л. Корчан // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 262-264. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/125

  Троц І.В. Практичний аспект набуття компетентностей студентами товарознавцями при вивченні прикладного рішення "Управління торговим підприємством 8" / І.В. Троц // Нові інформаційні технології управління бізнесом : матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 14 лютого 2019 року). - Київ: Спілка автоматизаторів бізнесу, 2019. - С. 314-322

  Троц І.В. Кризовий реінжиніринг на підприємстві: сутність, проблеми та перспективи впровадження / І. В. Троц // Інституціональна трансформація розвитку України: колективна монографія / За заг. ред. О.Л. Гальцової. - Херсон: Видавничий дім "Гельветика", 2019. - С. 237-254

  Trots I. V. Іmplementation of crisis reengineering in enterprise: typical problems and directions of solving / I. V. Trots // Anti-Crisis Management: State, Region, Enterprise: IIІ International Scientific Conference (November 22th, 2019. Le Mans, France). - Riga: Baltija Publishing, 2019. - С. 58-61

  Троц І.В. Удосконалення обліку розрахунків з поточними зобов'язаннями на торговельному підприємстві (за матеріалами ТОВ "ТСЦ "Кооператор") / І. В. Троц, А. О. Войтенко // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія Економічні науки. - 2018. - № 13. - С. 390-400.

  Троц І.В. Пріоритетні напрямки підвищення ефективності використання трудових ресурсів / І. В. Троц, О. В. Марчук // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія Економічні науки. - 2018. - № 13. - С. 401-410.

  Троц І.В. Особливості аналізу виконання кошторисів бюджетних установ / І. В. Троц, А. С. Пастух // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія Економічні науки. - 2018. - № 13. - С. 411-421.

  Троц І.В. Управлінський облік готової продукції – необхідна умова сьогодення / І. В. Троц, Р. В. Чернявський // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія Економічні науки. - 2018. - № 13. - С. 421-430. - http://www.xktei.km.ua/files/zdirnuk%2013.pdf

  Троц І.В. Проблема трансформації фінансової звітності в умовах світової глобалізації / І. В. Троц, Я. В. Юзвик // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія Економічні науки. - 2018. - № 13. - С. 430-440.

  Троц І.В. Ефективна система внутрішнього контролю – передумова організації раціональної системи управління витратами підприємства / І. В. Троц, О. К. Ярмолюк // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія Економічні науки. - 2018. - № 13. - С. 441-451.

  Троц І.В. Стан і тенденції розвитку сучасних інформаційних систем в обліку та оподаткуванні / І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 253-257.

  Ярмолюк О.К. Класифікація витрат – генератор розширення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень / О. К. Ярмолюк, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 205-207.

  Юзвик Я.В. Фінансова звітність - основне джерело аналізу діяльності суб’єкта господарювання / Я. В. Юзвик, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 193-195.

  Чернявський Р.В. Проведення аудиту готової продукції сільськогосподарського підприємства в умовах використання комп’ютерних технологій / Р. В. Чернявський, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 191-193.

  Пастух А.С. Внутрішній аудит як один із напрямків забезпечення оптимального використання бюджетних коштів / А. С. Пастух, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 156-158.

  Троц І.В. Автоматизація обліку на підприємстві в прикладному рішенні «1С:Управління торговим підприємством 8»: переваги та можливості / І. В. Троц, Б. Г. Цурська // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції (24-25 травня 2018 р.). - Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. - С. 859-863.

  Троц І.В. Порівняльна характеристика функціональних можливостей прикладних рішень 1С / І. В. Троц // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції (24-25 травня 2018 р.). - Хмельницький: ХКТЕІ. - 2018. - С. 854-858.

  Троц І.В. Розвиток банківського страхування в Україні / І. В. Троц, О. М. Ягодзінська // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції (24-25 травня 2018 р.). - Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. - С. 831-834.

  Троц І.В. Конкурентоспроможність банківської системи України / І. В. Троц, Ю. М. Киданчук // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції (24-25 травня 2018 р.). - Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. - С. 769-772.

  Троц І.В. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України / І. В. Троц, Л. В. Дацько // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції (24-25 травня 2018 р.). - Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. - С. 766-768.

  Троц І.В. Тіньова економіка як загроза фінансовій безпеці: причини та шляхи мінімізації / І. В. Троц, В. В. Коломієць // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції (24-25 травня 2018 р.) . - Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. - С. 576-579.

  Троц І.В. Особливості організації обліку в ОСББ / І. В. Троц // Актуальні проблеми сьогодення у сфері фінансів, обліку та аудиту: тези доповідей інтернет-конференції (24-25 травня 2018 р.). - Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. - С. 256-258.

  Троц І.В. Детермінанти банкрутства сучасних підприємств / І. В. Троц // Творчий пошук молоді - курс на ефективність: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (21 березня 2018р.). - Хмельницький: ХКТЕІ, 2018. - С. 345-347

  Троц І.В. Методика обліку і складання звітності ОСББ / І. В. Троц // Вісник Хмельницького Національного університету. Серія Економічні науки. - 2018. - № 3, Т.1. - С. 272-281.

  Trots I.V. Сurrent state and trends of information system development in accounting and taxation / I.V. Trots // Corporate governance: strategies, technology, processes: II International scientific conference (Leipzig, October 26, 2018.). - Leipzig: Baltija Publishing, 2018. - P. 243-245

  Троц І.В. Антикризовий менеджмент як ефективний інструмент попередження банкрутства підприємства / І. В. Троц // Соціально-економічні проблеми сучасності : Матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції ( м. Маріуполь, 15 червня 2018 р). - Маріуполь, 2018. - С. 112-117

  Марчук О.В. Теоретичні основи розрахунків з оплати праці та їх нормативно-правове регулювання / О. В. Марчук, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 139-142.

  Войтенко А.О. Теоретичні аспекти обліку та аудиту поточних зобов’язань підприємства / А. О. Войтенко, І. В. Троц // Соціально-економічні та правові чинники розвитку національної економіки України: облікові, аналітичні та контрольні аспекти в сучасних умовах інтеграційних процесів: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 22 листопада 2018 року). - Полтава: ПУЕТ, 2018. - С. 91-94.

  Троц І.В. Безробіття як соціально-економічна проблема України / І. В. Троц, Л. В. Дацько // Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конференції (Маріуполь, 15 червня 2018 р.). - Маріуполь, 2018. - С. 148-152

  Троц І.В. Тенденції, проблеми та перспективи розвитку Fintech в Україні / І. В. Троц // Збірник наукових праць Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту. Серія Економічні науки. - 2018. - № 12. - С. 283-292.

  Троц І.В. Управління сталим розвитком підприємства в контексті забезпечення фінансової стабільності та уникнення банкрутства / І.В. Троц // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конф., (Харків 7-8 квітня 2017 р.). - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2017. - С. 271-273.

  Троц І.В. Антикризове управління як складова підсистеми запобігання банкрутству підприємства / І.В. Троц // Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, (3-4 березня 2017 р.). - Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2017. - С. 137-139

  Троц І.В. Аналіз та оцінка кризового рівня діяльності машинобудівних підприємств Хмельниччини / І.В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2016. - № 1. - С. 230-235.

  Троц І.В. Концепція узгодженості критеріїв оцінки ймовірності банкрутства підприємств / І.В. Троц // Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку: зб. тез доповідей Х міжнар. наук.-практ. конф., (2-4 червня 2016 р.) - Хмельницький: ХНУ, 2016. - С. 103-105

  Троц І.В. Превентивні заходи подолання банкрутства підприємств / І.В. Троц // Economics, management, law: problems of establishing and transformation: collection of scientific articles (February 26, 2016, Dubai, UAE). - Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, 2016. - P. 263-266.

  Войнаренко М.П. Формування системи попередження, прогнозування і подолання банкрутства промислових підприємств [Електронний ресурс] / М.П Войнаренко, І.В. Троц // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. - 2015. - № 4 (20). - С. 272-278

  Троц І.В. Статистичний огляд банкрутства українських підприємств: національний та регіональний аспект / І.В. Троц // Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. - 2014. - Вип. 3 (54). - С. 170-178.

  Рзаєва Т.Г. Методики прогнозування ймовірності банкрутства підприємства: переваги, недоліки та проблеми аналізу / Т.Г. Рзаєва, І.В. Троц // Обліково-аналітичні аспекти управлінських концепцій: процеси формування та реалізації: монографія / за наук. ред. М.П. Войнаренка і Л.В. Скоробогатої. – Хмельницький : ХНУ, ФОП Мельник А.А., 2014. – С. 513–531

  Троц І.В. Напрями та шляхи подолання банкрутства машинобудівних підприємств Хмельниччини відповідно до їх кризового рівня / І.В. Троц // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць. - 2014. - № 4 (12). - С. 82-89.

  Троц И.В. Проблема прогнозирования и пути преодоления банкротства предприятий в Украине / И.В. Троц // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2014. - Вып. № 3 (28). - С. 45-50.

  Троц І.В. Проблема банкрутства українських підприємств / І.В. Троц // Матеріали ІХ міжнар. наук-практ. конф. "Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку" (22-24 травня 2014 р.). - Хмельницький: ФОП Мельник А.А., 2014. - С. 124-127.

  Троц І.В. Управління ризиками та підприємстві та шляхи їх нейтралізації / І.В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2013. - №2. - Т. 1. - С. 46-51

  Дуда Т.Т. Порівняльна рейтингова оцінка фінансового стану машинобудівних підприємств Хмельниччини / Т.Т. Дуда, І.В. Троц // Економічний вісник Донбасу. - 2013. - №2 (32). - С. 63-68

  Троц И.В. Предупреждение кризисов и банкротства машиностроительных предприятий в условиях рыночной экономики / И.В. Троц // Управление в социальных и экономических системах: материалы ХXII междунар. науч.-практ. конф. (Беларусь, г. Минск, 17 мая 2013 г.). - Минск : Изд-во МИУ, 2013. - С. 99-101

  Троц І.В. Стабілізація діяльності машинобудівних підприємств за кризових умов розвитку / І.В. Троц // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф., (15-16 лютого 2013 р.). - Одеса: Видавничий дім "Гельветика", 2013. - С. 119-121.

  Троц І.В. Реінжиніринг або управління змінами на підприємстві / І.В. Троц // Економіка і управління в умовах глобалізації: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф., (30 січня 2013 р.). - Донецьк: Вид-во "Ноулідж", 2013. - Т. 1. - С. 283-286

  Троц И.В. Предупреждение и предотвращение банкротства предприятия в современных условиях экономики / И.В. Троц // Региональные проблемы преобразования экономики: международное сотрудничество и межрегиональная интеграция : материалы І междунар. форума (Россия, г. Москва, 25-26 сентября 2012 г.). - Москва: "Перо", 2013. - С. 923-930.

  Троц І.В. Діагностика кризового стану та загрози банкрутства машинобудівних підприємств / І.В. Троц // Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект: колективна монографія у 2 т. / за ред. П.Й. Атамас. - Дніпропетровськ: Герда, 2013. - Т. 2. - С. 262-270.

  Троц І.В. Аналіз та оцінка діяльності промислових та машинобудівних підприємств Хмельниччини / І.В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2012. - № 6. - Т. 1. - С. 200-207

  Троц І.В. Забезпечення економічної безпеки на підприємстві з метою попередження банкрутства / І.В. Троц // Вісник Житомирського державного технологічного університету. - 2012. - № 1 (59). - Ч. 2. - С. 223-227

  Троц І.В. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства / І.В. Троц // Проблемы и перспективы развития экономической науки и образования в условиях Европейской интеграции: материалы междунар. науч.-практ. конф. (Польша, г. Варшава, 24-27 октября 2012 г.). - ООО "Экономический научно-обозревательный центр", 2012. - С.91-95.

  Троц И.В. Контроллинг как функция управления и способ предупреждения и предотвращения банкротства предприятия / И.В. Троц // Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. ст. междунар. науч.-практ. конф. (Беларусь, г. Гродно, 15-16 мая 2012 г.) - Гродно : ГрГУ им. Я. Купалы, 2012. - Ч. 2. - С. 97-102.

  Троц І.В. Машинобудування Хмельниччини: сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку / І.В. Троц // World economy, finances and investments: modern view on the actual problems : materials of the I International research and practice conference, (20-21 November 2012) // Scientific journal "Aspect". - Donetsk : "Tsyfrovaya tipogragia" Ltd, 2012. - P. 194-197.

  Троц І.В. Законодавчі зміни щодо правового регулювання банкрутства підприємств в Україні / І.В. Троц // Экономика XXI века: глобализация, кризисы, развитие: материалы междунар. науч. практ. конф., (29-30 июня 2012 г.). - Харьков: Институт фундаментальных исследований, 2012. - С. 54-56.

  Троц І.В. Шляхи подолання банкрутства підприємства / І.В. Троц // Актуальні питання економічних наук: зб. тез міжнар. наук.-практ. конф., (8-9 червня 2012 р.). - Одеса : "Центр економічних досліджень та розвитку", 2012. - С. 81-83.

  Дуда Т.Т. Ризик-менеджмент та засоби управління ризиками на підприємстві / Т.Т. Дуда, І.В. Троц // Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку (ІТЕП-2012) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (28-31 березня 2012 р.). - Чернівці: Книги - ХХІ, 2012. - Ч. 2. - С. 124-125

  Дуда Т.Т. Стратегічне планування на підприємстві у кризових умовах розвитку економіки / Т.Т. Дуда, І.В. Троц // Досвід роботи підприємства при фінансовій кризі: зб. пр. всеукр. наук.-практ. конф., (8 березня 2012 р.). - Миколаїв: Ділова інформація, 2012. - С.33-34.

  Троц І.В. Система раннього попередження та реагування як спосіб виявлення загрози банкрутства підприємства / І.В. Троц // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., (2 березня 2012 р.). - Вінниця : ВНТУ, 2012. - С. 384-387

  Троц І.В. Прогнозування та планування діяльності підприємства як складові системи попередження та запобігання банкрутству / І.В. Троц // Актуальні проблеми економіки, менеджменту, маркетингу: матеріали VII міжнар. наук.-практ. конф., (10-11 лютого 2012 р.). - Львів: Львівська економічна фундація, 2012. - Ч. ІІ. - С. 17-19.

  Троц І.В. Сучасний стан діяльності та перспективи розвитку підприємств машинобудування України / І.В. Троц // Економічні науки. Серія "Економіка та менеджмент": зб. наук. праць. - 2012. - Вип. 9 (34). - Ч. 2. - С. 523-529

  Троц І.В. Концептуальні підходи щодо формування системи попередження, прогнозування та подолання банкрутства підприємства / І.В. Троц // Современная экономика: анализ состояния и перспективы развития: монография. Кн. 2/ под общ. ред. Т.Н. Внуковской. - Ставрополь: Центр научного знания "Логос", 2012. - С. 254-270.

  Троц І.В. Стратегічні напрями вирішення проблеми банкрутства на підприємстві / І.В. Троц // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. - 2011. - № 6. - Т. 1. - С. 36-40

  Троц І.В. Визначення поняття банкрутства та причини його виникнення у сучасних умовах розвитку / І.В. Троц // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: "Економіка". - 2011. - Вип. 5 (2). - С.221-228.

  Троц І.В. Фінансова криза на підприємстві як каталізатор банкрутства: причини, види, стадії та наслідки / І.В. Троц // Economics & Management 2011: proceedings of the II International Conference of Young Scientists, 24-26 November 2011. - Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic, 2011. - С. 56-59

  Троц І.В. Основні методики прогнозування та визначення ймовірності банкрутства підприємства / І.В. Троц // Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку: зб. тез за матеріалами V міжнар. наук.-практ. конф., (29 вересня - 1 жовтня 2011 р.). - Тернопіль: ТНЕУ, 2011. - С. 344-346.

  Троц І.В. Банкрутство підприємства: підстави, переваги та недоліки / І.В. Троц // Активізація наукових досліджень - 2011: зб. матеріалів всеукр. наук.-практ. конф., (17 серпня 2011 р.). - Миколаїв: Барви України, 2011. - С. 14-16.

  Троц І.В. Актуальні питання проблеми банкрутства підприємств в Україні / І.В. Троц // Питання сучасної науки і освіти: зб. тез доп. сьомої міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (11-13 липня 2011 р.). - Ч. 1. - Київ: ТОВ "ТК Меганом", 2011. - С. 63-66.

  Троц І.В. Теоретичні підходи щодо визначення банкрутства підприємства та основних факторів його виникнення / І.В. Троц // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти : матеріали IІІ міжнар. наук.-практ. конф., (28-29 червня 2011 р.). - Дніпропетровськ: Біла К.О., 2011. - Т. 1. - С. 97-99.

  Троц І.В. Порівняльний аналіз і оцінка методик прогнозування та визначення ймовірності банкрутства на прикладі машинобудівельних підприємств / І.В. Троц // Економічний аналіз: зб. наук. праць. - 2011. - Вип. 9 - Ч. 1. - С. 334-338.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Троц Ірина Вікторівна