Ткач Разіда Мугаллімовна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Ткач Разіда Мугаллімовна

кабінет 402

(+38 044) 455-56-90, вн. 219

Напрями наукових досліджень

  • юнгіанська казкотерапія

Сфера наукових інтересів

  • аналітична психологія / психологічне консультування / казкотерапія

Викладає

  • практика сімейного психологічного консультування / історія та теорія аналітичної психології / теорія та практика юнгіанського консультування / методи юнгіанського аналізу / юнгіанські концепції розвитку особистості
 
 

Ткач Разіда Мугаллімовна

  • кандидат психологічних наук зі спеціальності 23.00.07 «Педагогічна та вікова психологія»
  • відмінник освіти України (1999 р.)

Освіта

  • МАУП / Соціальна робота / магістр соціальної роботи (2002 р.)
  • Факультет перепідготовки практичних психологів Удмуртського інституту вдосконалення вчителів / практичний психолог, соціальний працівник (1992 р.)
  • Вища комсомольська школа при ЦК ВЛКСМ / Історія / викладач історії (1986 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2015 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри психології
  • з 2010 р. – Психологічний центр «Доктор Сказка», керівник
 
 

Публікації

  Ткач Р. Використання кодів історичної пам'яті українців у терапевтичних метафорах / Р. Ткач, О. Сербова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - С. 161-166. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-161-166

  Ткач Р.М. Зміст, мета та завдання юнгіанського консультування / Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 44-58

  Ткач Р.М. Методи та техніки юнгіанського консультування / Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 59-86

  Ткач Р.М. Методологічні постулати в роботі аналітичного психолога / Р. М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 25-42

  Ткач Р.М. Основні концепції психологічного консультування як психологічної допомоги особистості / Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 8-24

  Ткач Р.М. Психолого-педагогічна модель (зміст, програма та технологія) підготовки юнгіанських консультантів / Р. М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 96-101

  Сингаївська І.В. Сучасні напрямки юнгіанства у світі та Україні / І.В. Сингаївська, Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - С. 88-95

  Юнгіанське консультування: колективна монографія / за ред. Р.М. Ткач. - Київ: Талком, 2021. - 220 c.

  Ткач Р.М. Зміст, програма та технологія підготовки юнгіанських консультантів / Р.М. Ткач // Юнгіанське консультування: теорія і практика: тези доповідей IV Міжнародної наукової онлайн-конференції (Київ, 5-6 червня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/YUK/YUK2021/paper/view/635

  Бостанджи О.В. Метод активної уяви як відповідь на психологічні виклики ХХІ століття / О.В. Бостанджи, Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 27-29. - https://conf.krok.edu.ua/Spaper/view/7RE/SRE2020/

  Паливода А.С. Архетипи як психологічні чинники особистості / А.С. Паливода, Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 66-68. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/22

  Парфенюк Т.Є. Юнгіанський погляд на проблему психологічної травми у осіб середнього віку / Т.Є. Парфенюк, Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 72-73. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/24

  Ткач Р.М. Символічна мова і символічне життя: погляд нейробіолога та юнгіанського консультанта / Р.М. Ткач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 96-98. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/174

  Ткач Р.М. Роль архетипів у рекламі / Р.М. Ткач, Т.В. Смірнова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 109-110. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/181

  Ткач Р.М. Теоретичні основи юнгіанського підходу до розвитку та реалізації особистості / Р.М. Ткач, Л.М. Тандир // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 107-108. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/179

  Ткач Р.М. Теоретико-методологічний підхід до діагностики та профілактики кризових станів у дорослих людей / Р.М. Ткач, К.Г. Ковальова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 139-141. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/206

  Ткач Р.М. Терапевтична метафора як метод юнгіанського консультування / Р. М. Ткач // Правничий вісник Університету «КРОК». – 2017. – Вип. 27. – С. 157-162.

  Ткач Р.М. Юнгіанське консультування: як «розговорити» симптом/ Р.М. Ткач //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.-С.365-366

  Ткач Р.М. Метафоризация внутреннего переживания: от знания к пониманию / Р.М. Ткач // Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень: І Міжнародна науково-практична конференція (м. Переяслав-Хмельницький, 21 березня 2017 р.)./ Відпов. ред. О.В. Дробот. - Переяслав-Хмельницький: ХДПУ, 2017. - С. 119-121

  Tkach R. A tale of life and death: Jungian approach to personal development / R. Tkach // Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects. Monograph. - The Academy of Management and Administration in Opole, 2017. - С. 264-268

  Сингаївська І.В. Методи юнгіанського аналізу в розв'язанні внутрішнього конфлікту особистості (на прикладі роботи з пошуком сенсу життя) / І. В. Сингаївська, В. В. Ткач, Р. М. Ткач //Правничий вісник Університету "КРОК" .-2016. - Вип. 24. - C. 229-234.

  Ткач Р.М. Юнгіанська казкотерапія: мати, мачуха і фея-хрещена / Р.М. Ткач // К. Університет "КРОК", 2016. - Електронний ресурс https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/statti/337-yunhianska-kazkoterapiia-maty-machukha-i-feiakhreshchena

  Ткач Р.М. Казкотерапія дитячого горя / Р.М. Ткач // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету: Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 рік, 9-10 лютого 2012 року. Частина 2./ Укл. Г.І.Волинка, О.В.Уваркіна, О.П.Симоненко, О.П.Ємельянова. - К.: Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, 2012. - С. 213-214

  Ткач Р.М. Консультування в контексті екзистенціальної психології / Р.М. Ткач // Консультативна психологія: навчальний посібник. - К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. - С. 63-81

  Ткач Р. Использование метафоры в терапии скорби / Р. Ткач. - К.: Уніерситет "Україна", 2011. - 131 с.

  Ткач Р. Творческое возрождение с помощью сказки о Емеле и волшебной щуке / Р. Ткач. - К.: Уніерситет "Україна", 2011. - 52 с.

  Ткач Р. Психологическое консультирование online / Р. Ткач. - К.: Уніерситет "Україна", 2011. - 107 с.

  Ткач Р.М. Тренинг женского развития / Р.М. Ткач // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. - 2010. - №1. - С. 125-128

  Ткач Р. Самораскрытие женщины с помощью волшебной сказки "Василиса Прекрасная" / Р. Ткач. - СПб.: Речь, 2010. - 60с.

  Ткач Р. Индивидуальное и супружеское консультирование с помощью сказки "Царевна-лягушка" / Р. Ткач.- СПб.: Речь, 2010. - 91с.

  Ткач Р. Сказкотерапия детских проблем / Р. Ткач. - СПб, 2008. - 118 с.

  Ткач Р. Женские терапевтические сказки: метафора превращение из гусеницы в бабочку / Р. Ткач. - СПб, 2008. - 96 с.

  Ткач Р.М. Терапевтическая сказка или слушайте на здоровье: заметки их дневника психолога / Р.М. Ткач. - К.: Науковий світ, 2007. - 50 с

  Ткач Р.М. Особливості надання психологічної допомоги підліткам, схильним до бродяжництва, як чинники їх соціалізації / Р.М. Ткач // Проблеми загальної та педагогічної психології. - 2007. - №1 Т. 9. - С. 385-392

  Ткач Р.М. Соціально-психологічні чинники , що зумовлюють схильність дітей до бродяжництва / Р.М. Ткач // Проблеми загальної та педагогічної психології. - 2007. - №8 Т. 8. - С. 298-304

  Ткач Р.М. Основы психологической помощи: пять правил успешной консультации: учебное пособие. - К.: МАУП, 2006. - 116 с.

  Ткач Р.М. Бродяжництво дітей: психологічна чи медична проблема? / Р.М. Ткач // Новые медицинские технологии. - 2006. - №6. - С 48.

  Ткач Р.М. Умови психологічної корекції бродяжництва дітей та підлітків / Р.М. Ткач // Наукові записки інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України. - 2006. - № 28. - С. 336-342

  Ткач Р.М. Бродяжництво как вид девиантного поведения / Р.М. Ткач // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Біологічні та психологічні науки. - 2006. - №1. - С. 156-160

  Хомич Г.О. Основи психологічного консультування: навчальний посібник / Г.О. Хомич, Р.М. Ткач. - К.: МАУП, 2004. - 152 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Ткач Разіда Мугаллімовна