Зображення контакту

Тарнавський Юрій Адамович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Адреса:
Кабинет 234-6

Телефон: (+38 044) 455-69-82, 455-57-12, вн. 230

Інша інформація:
 

Публікації

Тарнавський Ю.А. Технології захисту інформації [Електронний ресурс]: методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» програм професійного спрямування «Інформаційні технології проектування» «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю.А. Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 81,4 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана. – Режим доступу: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7434
Тарнавський Ю.А., Данилова О.А. Розробка криптопровайдера для алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 // ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.): тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 88.
Тарнавський Ю.А., Дмитришак М.І. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних перерізів за даними георадару // ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.): тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 89.
Тарнавський Ю.А., Петрова М.Д. Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використанння // ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.): тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 90.
Тарнавський Ю.А., Сич А.В. Інструментальні засоби захисту Web-контенту // ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.): тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 91.
Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Програмні засоби аналізу геологічного складу ґрунтів за даними георадарних досліджень // ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.): тези доповідей. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 92.
Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика // Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2014. – № 3.
Тарнавський Ю.А. Бібліотека функцій для реалізації поліномінального методу шифрування // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013. – № 2 – С. 49–53.
Тарнавський Ю.А. Основы прикладного программирования WPF-приложений // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013. – № 2 – С. 138–151.
Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Віднічук Т.В., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А. Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 133–137.
Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Дмитришак М.І., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 171–174.
Тарнавський Ю.А. Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій / [Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Шаповалова С.І. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2013. – 206 с. (розділ «Методи побудови геологічних перерізів по даним георадара». – С. 77–85).
 

Публікації

  Тарнавський Ю.А. Роль аналітичних систем в організації оперативного енергетичного менеджменту / Тарнавський Ю.А., Горб І // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.168-170

  Тарнавський Ю.А. Моделювання режимів роботи інтегрованих систем енергозабезпечення / Тарнавський Ю.А., Крижанівська Ю.В // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.171-173

  Горб І. Аналітична система оперативного енергетичного менеджменту промислового підприємства / Горб І.Ю., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.187

  Тарнавський Ю.А. Інтелектуальний аналіз даних в умовах "розумного будинку" / Тарнавський Ю.А., Малишев М.С.// Сталий розвиток - ХХІ століття: управління, технології, моделі. Дискусії 2018: колективна монографія.-К., 2018.- С.448-450

  Тарнавський Ю.А. Аналіз результатів вступу до теплоенергетичного факультету кпі ім. Ігоря сікорського з комп'ютерних спеціальностей /Дацюк О.А., Тарнавський Ю.А. // Вступна кампанія до закладів вищої освіти України: проблеми та перспективи : збірник матеріалів I Всеукраїнської науково-практичної конференції (13 квітня 2018 року, м. Київ).- Київ: НТУУ "КПІ", 2018.-С.37-38

  Тарнавський Ю.А. Система забезпечення стійкості криптографічних алгоритмів на еліптичних кривих / Канівець О.В., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.176

  Тарнавський Ю.А. Моделювання режимів роботи інтегрованих систем енергозабезпечення / Крижанівська Ю.В., Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.193

  Тарнавський Ю.А. Інтелектуальний аналіз даних в умовах "розумного будинку" /Малишев М.С., Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.195

  Тарнавський Ю.А. Захист веб-систем на основі використання комп'ютерних тестів / Смоліженко Д.П, Тарнавський Ю.А. // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.181

  Тарнавський Ю.А. Система енергетичного менеджмента на промисловому підприємстві / Шклярський Н.О., Тарнавський Ю.А // Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики: матеріали ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів, магістрантів і студентів (м. Київ, 24-27 квітня 2018 р. ): У 2 т. -Т.2.- К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - С.214

  Тарнавський Ю.А. Захист веб-систем на основі комп'ютерних тестів / Тарнавський Ю.А., Смоліженко Д.П, Михайлюк А.В. // Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення: Збірник наукових праць V науково-практичної дистанційної конференції молодих вчених і фахівців з розробки програмного забезпечення, 15 травня 2018 р. - Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2018.- С.173

  Смоліженко Д. П. Інструментальні засоби захисту веб-контенту в програмних системах моніторингу / Д. П. Смоліженко, Ю. А. Тарнавський ; ХIV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».- НТУУ «КПІ», місто Київ, 18.04.2016.- Т.2 . - С. 205

  Тарнавський Ю. А. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних розрізів / Ю. А. Тарнавський ; Системні дослідження та інформаційні технології.- НТУУ "КПІ", місто Київ, 2016.- №1. - С. 26-31

  Тарнавський Ю. А. Використання біометричних характеристик підпису у системах забезпечення автентифікації користувача / Ю. А. Тарнавський, О. С. Єфіменко ; ХIV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».- НТУУ «КПІ», місто Київ, 18.04.2016.- Т.2 . - С. 175

  Тарнавський Ю. А. Система шифрування на основі виконання операцій на еліптичних кривих / Ю. А. Тарнавський, О. В. Канівець ; ХIV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».- НТУУ «КПІ», місто Київ, 18.04.2016.- т.2. - С. 189

  Карпенко О. В. Технології віддаленого керування комплексом побутових приладів / О. В. Карпенко, Ю. А. Тарнавський ; ІІІ науково-практична дистанційна конференція молодих вчених і фахівців з розробки "Сучасні аспекти розробки програмного забезпечення".- Видавець Чабаненко Ю.А., місто Черкасаи, 15.04.2016. - С. 69-73

  Тарнавський Ю. А. Інструментальні засоби тестування через випробування навантеженням / Ю. А. Тарнавський, М. Д. Петрова ; ХIV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».- НТУУ «КПІ», місто Київ, 18.04.2016.- Т.2 . - С. 171

  Карпенко О. В. Технології віддаленого керування комплексом побутових пристроїв / О. В. Карпенко, Ю. А. Тарнавський ; ХIV Міжнародна науково-практична конференція аспірантів, магістрантів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики».- НТУУ «КПІ», місто Київ, 18.04.2016.- Т.2 . - С. 167

  Тарнавський Ю.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» / Ю. А. Тарнавський ; Технології захисту інформації .- НТУУ «КПІ», 2014. - 31 с.

  Тарнавський Ю.А. Інструментальні засоби захисту Web-контенту / Ю. А. Тарнавський, А. В. Сич ; Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.).- НТУУ «КПІ», 04.2014. - С. 91

  Тарнавський Ю. А. Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика / Ю. А. Тарнавський, О. В. Филонич ; Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика. - 2014

  Тарнавський Ю. А. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних перерізів за даними георадару / Ю. А. Тарнавський, О. А. Данилова ; Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.).- НТУУ «КПІ», 2014. - С. 89.

  Тарнавський Ю. А. Програмні засоби аналізу геологічного складу ґрунтів за даними георадарних досліджень / Ю. А. Тарнавський, О. В. Филонич ; Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.).- НТУУ «КПІ», 04.2014. - С. 92

  Тарнавський Ю.А. Розробка криптопровайдера для алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 / Ю. А. Тарнавський, О.А. Данилова ; Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.).- НТУУ «КПІ», 04.2014. - С. 88

  Тарнавський Ю. А. Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використання / Ю. А. Тарнавський, М. Д. Петрова ; Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.).- НТУУ «КПІ», 2014. - С. 90

  Тарнавський Ю.А. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів напряму підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» програм професійного спрямування «Інформаційні технології проектування», «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» // Технології захисту інформації [Електронний ресурс] / НТУУ «КПІ»; уклад. Ю.А.Тарнавський. – Електронні текстові дані (1 файл: 81,4 Кбайт). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 31 с. – Назва з екрана. – Доступ: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/7434

  Тарнавський Ю.А., Петрова М.Д. Модуль захисту програмного забезпечення від несанкціонованого використанння // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 90.

  Тарнавський Ю.А., Дмитришак М.І. Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних перерізів за даними георадару // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 89.

  Тарнавський Ю.А., Данилова О.А. Розробка криптопровайдера для алгоритму блокового симетричного шифрування ДСТУ ГОСТ 28147:2009 // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 88.

  Тарнавський Ю.А., Сич А.В. Інструментальні засоби захисту Web-контенту // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 91.

  Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Програмні засоби аналізу геологічного складу ґрунтів за даними георадарних досліджень // Тези доповідей ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. аспірантів, магістрів і студентів «Сучасні проблеми наукового забезпечення енергетики» (Київ, 23–25 квіт. 2014 р.). – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – С. 92.

  Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Автоматизація обробки радіолокаційних даних при інженерно-геологічних вишукуваннях в зоні промислового майданчика // Енергетика: економіка, технологія, екологія. – 2014. – № 3.

  Тарнавський Ю. А. Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки / Ю. А. Тарнавський, В. А. Глива, Т. В. Віднічук, Л. О. Левченко ; Управління розвитком складних систем. - 2013.- № 16. - С. 133–137.

  Тарнавський Ю. А. Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара / Ю. А. Тарнавський, В. А. Глива, Т. В. Віднічук, Л. О. Левченко, Филонич О. В. ; Управління розвитком складних систем. - 2013.- № 16. - С. 171–174.

  Тарнавський Ю.А. Основы прикладного программирования WPF-приложений / Ю. А. Тарнавський ; Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр.- Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 138–151.

  Тарнавський Ю. А. Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій / Ю. А. Тарнавський, С. О. Лук'яненко, С. І. Шаповалова, О. Ф. Шульженко.- Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2013. - с. 77–85

  Тарнавський Ю.А. Бібліотека функцій для реалізації поліномінального методу шифрування / Ю. А. Тарнавський ; Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр.- Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С. 49–53.

  Тарнавський Ю.А. Бібліотека функцій для реалізації поліномінального методу шифрування // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013,. – № 2. – С. 49–53.

  Тарнавський Ю.А. Основы прикладного программирования WPF-приложений // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій: зб. наук. пр. – К.: Ун-т «КРОК», 2013. № 2 – С. 138–151.

  Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Віднічук Т.В., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А. Засоби підвищення електромагнітної безпеки при експлуатації обчислювальної техніки // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 133–137.

  Тарнавський Ю.А., Глива В.А., Дмитришак М.І., Левченко Л.О., Тарнавський Ю.А., Филонич О.В. Методи побудови геологічних розрізів за даними георадара // Управління розвитком складних систем. – 2013. – № 16. – С. 171–174.

  Тарнавський Ю.А. Автоматизація моніторингу стану довкілля у зоні впливу атомних електростанцій / [Лук’яненко С.О., Шаповалова С.І., Шульженко О.Ф. та ін.]; за заг. ред. Лук’яненка С.О., Шаповалова С.І. – К.: Видавничо-поліграфічне підприємство «ТЕКСТ», 2013. – 206 с. (Розділ «Методи побудови геологічних перерізів по даним георадара», с. 77–85).

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Тарнавський Юрій Адамович