Міщенко Володимир Спиридонович — Університет «КРОК»
Зображення контакту

Міщенко Володимир Спиридонович

Кандидат економічних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 302

Телефон: (+38 044) 455-69-87, вн. 142

 

Публікації

  Міщенко В.С. Формування та ефективне використання нематеріальних активів підприємства ТОВ "Парсек"/ О.С.Бондаренко, В.С.Міщенко // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.58-61

  Міщенко В.С. Шляхи підвищення ефективності інвестиційної діяльності/ В.С. Міщенко, Т.В. Лічман // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7:Фінансова політика держави на мікрорівні/ С. М. Лаптєв, В.І. Грушко [та ін.]; наук. ред. С. М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.107-114

  Міщенко В.С. Врахування потенціалу підприємства при формуванні стратегії інноваційного розвитку/ В.С. Міщенко, В.Й. Бучацький // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. Т.2. Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України: колективна монографія / наук. ред.І.Л. Петрова.- К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 155–175

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт: для студентів III курсу спеціальності "Економіка підприємства"/ В. С. Міщенко, Н. І. Дишлюк, В. Й. Бучацький. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 28 с

  Міщенко В.С. Збірник завдань з курсу «Економіка підприємства» з методичними рекомендаціями для забезпечення самостійної роботи студентів / В. С. Міщенко, Т. П. Єсипчук, О. О. Лелюк.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010.-156 с.

  Міщенко В.С. Інвестування: питання та завдання для самостійної роботи студентів/ В. С. Міщенко, О. О. Лелюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 12 с.

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів III курсу з дисципліни "Економіка підприємства" всіх форм навчання/ В. С. Міщенко, Н. І. Дишлюк, В. Й. Бучацький. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 34 с

  Мищенко В.С. Аналитический маркетинг: монография / В. С. Мищенко.- Таксон, 2008. - 538 c.

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів IV курсу спеціальності "Економіка підприємства"/ В. С. Міщенко, Н. І. Дишлюк, В. Й. Бучацький. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 41 с

  Міщенко В.С. Короткий словник економічних термінів/ В. С. Міщенко, В. Й. Бучацький. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 64 с.

  Міщенко В.С. Комплект документів по удосконаленню навчально-методичного забезпечення навчального процесу/ В. С. Міщенко, О. І. Шаров.- Університет економіки та права «КРОК», 2006. - 68 c.

  Іпотечне кредитування: навчальний посібник/ В.І. Грушко, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. О. С. Любуня, О. І. Кірєєва, М. П. Денисенка. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 392 с

  Внутрішній аудит у банку: навчальний посібник/ В. С. Міщенко, О.І.Кірєєв, О.С. Любунь [та інші].- К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 220 с.

  Міщенко В.С. Фінансова діяльність підприємств/ В.С. Міщенко // Економіка підприємства: підручник /за ред. А.В. Шегди.- Знання, 2005. - С.473-512

  Міщенко В.С. Економіка підприємства: збірник завдань для студентів коледжу/ В. С. Міщенко, Т. П. Єсипчук, С. В. Євтушенко; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 63 с

  Система банківського менеджменту: навчальний посібник/ А. Т. Головко,С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко [та інші.]; за ред. О. С. Любуня, В. І. Грушка. - К.: Фірма "ІНКОС", 2004. - 480 с

  Міщенко В.С. Економіка підприємства: збірник завдань / В.С. Міщенко, С.В. Євтушенко, О.А. Даниленко.-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004.-63 с.

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання роботи спеціаліста з економіки підприємства для студентів V курсу спеціальності "Економіка підприємства"/ В.С. Міщенко, Н.І. Дишлюк, С.В. Євтушенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 18 с

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з економіки підприємства для студентів III курсу спеціальності "Економіка підприємства"/ В.С. Міщенко, Н.І. Дишлюк, С.В. Євтушенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. -16 с.

  Гіжевський В.К. Програма переддипломної практики: для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, В.С. Міщенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 17 с.

  Міщенко В.С. Управління потенціалом підприємства: організаційно-методичні матеріали / В.С. Міщенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 51 с

  Грушко В.І. Методичні рекомендації до написання дипломної роботи магістра / В.І. Грушко, В.С. Міщенко. - Університет економіката права "КРОК, 2001. - 46 с

  Інформаційне право та інформаційна безпека (Сучасний стан поняття та визначень змістовної частини інкорпорації нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту) / В.К. Гіжевський, Т.В. Фініков, С.М. Лаптєв, І.Ф. Радіонова, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. В. Філонова, Р. Калюжного. - К.: Інститут економіки та права "КРОК"; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2001. - 230 с

  Міщенко В.С. Організаційний розвиток як фактор ефективного використання потенціалу підприємства/ В.С. Міщенко // Вчені записки. Серія "Економіка"/ Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 44-48

  Міщенко В.С. Економічне зростання і амортизаційна політика/ В. С. Міщенко //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права .- 1999. - Вип. 3. - С. 18-21

  Міщенко В.С. Трансформація економіки і податкова система //Реформа фінансово-кредитної системи перехідної економіки України: збірник наукових праць.-Луцьк: Редакційно-видавничий відділ Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 1998.-С.215-217

  Міщенко В.С. Трансформація економіки і проблеми реформування податкової системи/ В. С. Міщенко //Вчені записки/ Інститут економіки, управління та господарського права "КРОК". - 1998. - Вип. 2. - С. 46-49

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Міщенко Володимир Спиридонович