Зображення контакту

Колядич Олександр Іванович

Кандидат економічних наук

Адреса:
Кабінет 242

Телефон: (+38 044) 455-56-66, вн. 104

 

Публікації

  Колядич О.І. Проблеми економічного зростання та зайнятості населення в контексті досягнення цілей сталого розвитку / О.І. Колядич // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/64

  Колядич О.І. Історико-економічний сегмент сучасної парадигми економічної науки / О.І. Колядич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 7-13

  Колядич О.І. Історико-економічні дисципліни як абетка економічної науки / О.І. Колядич // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез / наук. ред. проф. І. Ф. Радіонова. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 19-22

  Колядич О.І. Нетехнологічні інновації у розвитку сучасної організації соціально-трудової сфери суспільства / О.І. Колядич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 47. - С. 26-36

  Колядич О.І. Поведінкова економічна теорія в поясненні соціально-трудових відносин / О. І. Колядич // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2017. - Вип. 48. - С. 47-58

  Колядич О.І. Реперні точки методологічної шкали інституційних змін у суспільстві, економіці, соціально-трудовій сфері /О.І. Колядич // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст. : Тези доповідей ІІІ-ї міжнародної науково-практичної конференції (2-3 листопада 2017 року) / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка.- К., 2017.- С. 108-112

  Колядич О.І. Ризики сфери зайнятості та нетехнологічні інновації[Електронний ресурс] / О. І. Колядич, С.Б. Погорєлов // Соціально-трудова сфера: сучасний стан, проблеми та стратегічні напрями розвитку : Тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (14 - 16 листопада 2017 року) / ДВНЗ "Київський національний університет імені В. Гетьмана. - К., 2017. -Режим доступу: http://ir.kneu.edu.ua

  Koliadych A. Podstawy koncepcyjnego wsparcia instytucjonalnej zdolnosci partnerow spolecznych / Aleksandr Koliadych, Sergey Pogorielov // Czlowiek-Spoleczenstwo-Gospodarka / Red. nauk M.A. Paszkowicz, A. Grynenko, B. Pietrulewicz.- Zielona Gora: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarystwa Profesjologicznego, Instytut Inzynierii Bezpieczenstwa i Nauk o Pracy, Universytet Zielenogorski, 2017.- S. 139-150

  Колядич О.І. Особистісно-орієнтований підхід у викладанні історико-економічних дисциплін, як спосіб реалізації принципу студентоцентризму / С. Б. Погорєлов, О. І. Колядич // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.). – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 250–252.

  Колядич О.І. К вопросу концептуального обеспечения институциональной способности социальных партнеров / О. І. Колядич //Челевек-общество-экономика. Т.3: Достойный труд.- Redakcia naukowa, 2016. - С.130-140

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Колядич Олександр Іванович