Інша інформація:
Картунов Олексій Васильович

кабінет 234-4

(+38 044) 455-56-90, вн. 125

Напрями наукових досліджень

 • етнополітологія / націологія / методологія та організація наукових досліджень / міжнародні відносини

Сфера наукових інтересів

 • політологія / конфліктологія / глобалізація, геополітика / інформаціологія / інформаційно-знаннєве та ноосферне суспільство / інформаційні війни

Викладає

 • історія України та української культури / політологія / методологія та організація наукових досліджень / міжнародні системи та глобальний розвиток / political science / history of Ukraine and ukrainian culture
 
 

Картунов Олексій Васильович

 • доктор політичних наук (1996 р.), кандидат історичних наук (1977 р.), доцент (1982 р.), професор (1998 р.), професор кафедри політології (2006 р.), академік Української академії політичних наук (2001 р.), заслужений діяч науки і техніки України (2010 р.)

Освіта

 • Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / історик-міжнародник, викладач історії та суспільствознавства з правом викладання англійською мовою (1967 р.)

Професійна кар’єра

 • з 1996 р. – Університет «КРОК»:
  • 1996–2003 рр.; 2011 – до цього часу – завідувач створеної ним кафедри суспільних наук
  • 2003–2011 рр. – завідувач створеної ним кафедри міжнародної інформації
 • 1987–1991 рр. – Інститут підвищення кваліфікації викладачів суспільних наук при Київському державному університеті імені Т.Г. Шевченка, доцент
 • 1977–1987 рр. – Київський торговельно-економічний інститут, старший викладач, доцент
 • 1974–2009 рр. – університети Великої Британії, Польщі, Росії, США, ФРН, Чехії та інших країн, науковий дослідник і викладач (за запрошенням)
 • 1969–1977 рр. – АН УРСР, відділ зарубіжної історіографії Інституту історії, аспірант та молодший науковий співробітник
 • 1967–1969 рр. – Президія Академії наук УРСР, відділ наукових зв’язків із зарубіжними організаціями, науковий співробітник-консультант

Професійна діяльність

 • Член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за спеціальностями 23.00.02 – Політичні інститути та процеси і 23.00.05 – Етнополітологія та етнодержавознавство
 • Член Спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Д 26.053.12 за спеціальностями 23.00.01 – Теорія та історія політичної науки та 23.00.03 – Політична культура та ідеологія
 • Член Вченої ради Навчально-наукового інституту магістерської підготовки та післядипломної освіти
 • Член Вченої ради Університету економіки та права «КРОК»
 • Член редколегій наукових фахових журналів:
  • «Наукові записки НаУКМА», серія «Політичні науки»
  • «Науковий вісник Дипломатичної академії України»
  • «Науковий вісник» Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія «Історія, політологія, міжнародні відносини»
  • «Політичний менеджмент»
  • «Гілея: науковий вісник»
  • «Політологічні та соціологічні студії»
  • «Гуманитарный вестник» МГТУ им. Н.Э. Баумана (Москва, РФ) // http://hmbul.bmstu.ru/

Здобуті гранти та стипендії

 • Лауреат конкурсу Російського наукового фонду «Российские общественные науки: новая перспектива» (1994 р.)
 • Лауреат конкурсу Міністерства освіти України «Трансформація гуманітарної освіти в Україні» (1993 р.)

Визначні наукові праці

Картунов О.В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій: монографія до 20-річчя Університету «КРОК» / Картунов О.В., Маруховський О.О. – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2012. – 344 с.
Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: навчальний посібник / Картунов О.В. – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2007. – 192 с. (Гриф «Рекомендовано МОНУ»).
Картунов О.В. Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник / Картунов О.В. – К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 1999. – 300 с. (Гриф «Допущено МОНУ»).
 
 

Публікації

  Картунов О.В. Державне будування та/чи державне руйнування? (Case України). / О.В. Картунов. // Політикус: науковий журнал. / Гол. ред. С.М. Наумкіна. - Одеса: Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, 2017. - Вип. 5. - С. 157-162.

  Картунов О.В. Метод та матриця SWOT-аналізу: пошуки шляхів удосконалення / О.В. Картунов // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. [Відп. ред. О.В. Бабкіна]. Збірник наукових праць. - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. - Вип. 21. - С. 3-12.

  Картунов О.В. Набуття та втрата державності в Україні: постановка проблеми. / О.В. Картунов. // "Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах" Матеріали Другої Всеукраїнської наукової конференції (24-25 березня 2017 р., м. Дніпро). Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький. - Дніпро, 2017. - С. 151-153.

  Картунов О.В. Соціально-політичні та етнополітичні аспекти глобалізації та глокалізації. / О.В. Картунов. // Національні культури у глобалізованому світі: Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 6-7 квітня 2017 р.). - К.: КНУКіМ, 2017. - С. 48-51.

  Картунов О.В. Метод SWOT-аналізу в сучасному науковому дискурсі / О.В. Картунов // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. - К.: "Видавництво "Гілея", 2017. - Вип. 119 (4) - С. 311-314.

  Картунов О.В. Процеси національного і державного будування та руйнування: аналіз, синтез, гіпотези / О.В. Картунов // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. - К.: "Видавництво "Гілея", 2017. - Вип. 120. - С. 252-257

  Картунов О.В. Історія зародження та розвитку методу "SWOT-аналіз". / О.В. Картунов. // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. Збірник наукових праць 2016 року). - Монреаль: СРМ "АSF", 2016. - С. 156-159.

  Картунов О.В. Історія зародження та розвитку методу "SWOT-аналіз". / О.В. Картунов. // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти. Збірник наукових праць 2016 року). - Монреаль: СРМ "АSF", 2016. - С. 156-159.

  Картунов О.В. Анексійні «хвилі» та їх вплив на етнополітичні ситуацію в Криму / О. В. Картунов ; Nauki Spoleczno-Humanistyczne.- Polsko-ukrainska czasopismo naukowe, 2015.- № 04 (08). - s. 59-70

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Картунов О.В. Витоки та еволюції концепції інформаційного суспільства та суспільства знань / О. В. Картунов // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.9-27

  Картунов О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Методологія та організація наукових досліджень» / О.В. Картунов, О.О. Маруховська. – К.: Університет економіки та права „КРОК”, 2012. – 110 с.

  Картунов О.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичний посібник для студентів магістратури усіх спеціальностей / О.О. Маруховська, О.В. Картунов. – К.: Університет економіки та права «КРОК», 2008. – 83 с.

  Картунов О.В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму: навчальний посібник / Картунов О.В. – К.: Ун-т економіки та права «КРОК», 2007. – 192 с.

  Картунов О.В. Основи наукових досліджень: навчально-методичний комплекс дисципліни / О.В. Картунов, І. Ф. Радіонова. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 22 с.

  Картунов О.В. Вступ до етнополітології: науково-навчальний посібник / Картунов О.В. – К.: Ін-т економіки, управління та господарського права, 1999. – 300 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Картунов Олексій Васильович