Григорчук Мирослав Васильович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Григорчук Мирослав Васильович

кабінет 410

(+38 044) 455-56-90, вн. 128

Сфера наукових інтересів

 • захист прав суб'єктів господарювання / захист суб'єктивних прав особи

Викладає

 • акціонерне право / господарське право / господарський процес / конкурентне право / основи підприємницького права / цивільне право / цивільний процес
 
 

Григорчук Мирослав Васильович

 • кандидат юридичних наук (2010 р.)
 • доцент (2021 р.)

Освіта

 • ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» / кваліфікація магістр, спеціальність менеджмент (2021 р.)
 • Тернопільська академія народного господарства / кваліфікація магістр з обліку і аудиту (2001 р.)
 • Тернопільська академія народного господарства / кваліфікація економіст (2000 р.)
 • Львівський університет внутрішніх справ при НАВСУ України / кваліфікація юрист (1996 р.)
 • Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, спеціальність / романо-германські мови та література, французька мова / кваліфікація «викладач», «перекладач», «філолог» (1984 р.);

Професійна кар'єра

 • 1984 - 2011 рр. – працював на різних посадах у підрозділах Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України.
 • Позаштатний консультант Комітету з питань Національної безпеки і оборони Верховної Ради України VI-VII скликань.
 • Засновник і директор ТОВ «ЮР-ІМПЕРІАЛ БІЗНЕС ГРУП» (діяльність у сфері права).
 • Адвокат.

Професійна діяльність

 • Член спеціалізованої вченої ради ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК» К 26.130.03
 • Член редакційної колегії видання «Правничий вісник Університету «КРОК»
 • Медіатор

Особисті досягнення

Є автором книг:

 • «Україна: моя гордість і мій біль»
 • «Золотий шанс. Антологія успіху»
 • «Народження мільйонера (матеріальний і моральний аспекти)»
 • «Поцілована Богом. Велика держава Україна»

Визначні наукові праці

 • Авторська монографія «Правовий захист субєктів господарювання (теорія і практика)
 • Монографія у співавторстві «Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union", авторський розділ LEGAL STATUS OF THE PROSECUTOR IN THE COMMERCIAL proceedings of UKRAINE AND PRACTICE of ECHR (Law Faculty of the University of Miskolc, 2020)
 
 

Публікації

  Григорчук М.В. Науково-методичні рекомендації з підготовки, написання, оформлення та захисту магістерських досліджень (робіт) для здобувачів ступеня вищої освіти "магістр" галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / М. В. Григорчук. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 52 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/hryhorchuk_0011.pdf

  Григорчук М.В. Науково-методичні рекомендації з підготовки, написання, оформлення та захисту курсових досліджень (робіт) для здобувачів ступеня вищої освіти "бакалавр" галузі знань 08 (Право), спеціальність 081 (Право) / М. В. Григорчук. - Київ: Університет "КРОК", 2023. - 23 c. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/metodichni-vkazivki/hryhorchuk_0010.pdf

  Кудін С.В. Правова характеристика карально-репресивного апарату 1920-1930 років (на прикладі роботи міліції Донеччини та Луганщини) / С. В. Кудін, М. О. Мацелик, М. В. Григорчук // Європейські перспективи. - 2023. - № 2. - С. 10-15. - https://ep.unesco-socio.in.ua/wp-content/uploads/archive/EP-2023-2/EP_2023_2.pdf

  Protection of property rights during the russian-ukrainian war: Theoretical and legal analysis / M. Hryhorchuk, A. Shevchenko, M. Melnyk , L. Nalyvaiko, K. Dolhoruchenko// Access to Justice in Eastern Europe. - 2023. - № 6(2). - Pp. 172-190. - https://ajee-journal.com/upload/attaches/att_1684148407.pdf

  Француз А.Й. Утвердження конституціоналізму в Україні як гарантія захисту права власності / А. Й. Француз, А. Є. Шевченко, М. В. Григорчук // Український конституціоналізм: історія становлення та перспективи розвитку: монографія / за заг. ред. В. Л. Скрипника. - Харків: Право, 2023. - С. 119-127

  Legislative Basics of Legal Interpretation /V.K. Antoshkina, O. Loshchykhin, O. Topchii, D. Shevchenko, M.V. Hryhorchuk //International Journal for the Semiotics of Lawthis .-2022.- № 35(5).- Pp. 1655-1669/-DOI:10.1007/s11196-022-09916-3

  Мулик К.Т. Порушення кримінального провадження на досудовому розслідуванні в положеннях держави і права / К. Т. Мулик, М. В. Григорчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1379

  Мулик К.Т. Проблеми застосування статті 214 КПК України в часи російської агресії проти України / К. Т. Мулик, М. В. Григорчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1342

  Григорчук М.В. Інститут імунітету свідка в господарському процесі як баланс між суспільним інтересом та захистом прав людини / М. В. Григорчук, Д. О. Горєлов // Legal Bulletin. - 2022. - № 6. - С. 34-41. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/323

  Григорчук М.В. Перспективи розвитку договірних орендних земельних відносин в Україні / М. В. Григорчук, І. М. Ткачук // Legal Bulletin. - 2022. - № 6. - С. 42-48. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/324

  Григорчук М.В. Проблемні питання при оцінюванні доказів у господарському судочинстві / М. В. Григорчук, Я. О. Науменко // Legal Bulletin. - 2022. - № 4. - С. 37-41. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/342

  Григорчук М.В. Практика застосування статті 214 КПК України / М.В. Григорчук // Legal Bulletin. - 2022. - № 3. - Рр. 48-53. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/355

  Мулик К.Т. Як психологічні аспекти карантину впливають на розвиток бізнесу в Україні / К.Т. Мулик, М.В. Григорчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/706

  Мулик К.Т. Правові та психологічні аспекти впливу карантину на розвиток бізнесу в Україні / К.Т. Мулик, М.В. Григорчук // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/812

  Григорчук М.В. Правова характеристика прокурора у господарському процесі України та практика Європейського Суду з прав людини / М.В. Григорчук // Історико-правовий часопис. - 2021. - № 1(16). - С. 23-28

  Григорчук М.В. Теоретико-правове значення принципів національного судочинства як основа захисту прав суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. - 2021. - Вип. 64. - С. 16-22

  Григорчук М.В. Теорія і практика міжнародного комерційного арбітражу щодо захисту прав підприємців / М.В. Григорчук // Нове українське право. - 2021. - Вип. 3. - С. 198-203

  Григорчук М.В. Конституційно-правові гарантії захисту прав суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Вісник Пенітенціарної асоціації України. - 2021. - № 1. - С. 102-112

  Григорчук М.В. Поцілована Богом Велика Держава Україна (Могутній поступ): філос.-правове есе / М.В. Григорчук. - Кам`янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2021. - 342 c.

  Григорчук М.В. Міжнародний і Європейський досвід із застосування медіації як одного з інструментів вирішення корпоративних спорів / М. В. Григорчук // Legal Bulletin . - 2020. - Iss. 1. - Pp. 58-65

  Theoretical and Practical Aspects of Counteracting Unfair Competition and Violation of Antimonopoly Laws / V. V. Korolova, I. M. Dolianovska, M. V. Hryhorchuk , Y.V. Vyshnevska // International Journal of Criminology and Sociology. - 2020. -V.9. - Pp. 1533-1541. - DOI https://doi.org/10.6000/1929-4409.2020.09.174

  Григорчук М.В. Теоретичні і практичні особливості реалізації права на захист суб'єктами господарювання в умовах пандемії / М.В. Григорчук // Actual trends of modern scientific research: The 2 nd International scientific and practical conference (August 16-18, 2020). - Munich, Germany: MDPC Publishing, 2020. - С. 240-247

  Григорчук М.В. Вплив пандемії на стан правового захисту прав суб'єктів господарювання (теоретичні і практичні аспекти) / М.В. Григорчук // Соціологія права. - 2020. - Вип. 2 (33). - С. 20-24

  Hryhorchuk M.V. Legal status of the prosecutor in the commercial proseedings of Ukraine and practice of each / M. V. Hryhorchuk // Modern researches: progress of the legislation of Ukraine and experience of the European Union. - Miskolc: Law Faculty of the University of Miskolc, 2020. - С. 549-565

  Григорчук М.В. Правовий захист суб’єктів господарювання (теорія і практика): монографія / М.В. Григорчук. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 377 c.

  Григорчук М.В. Правова характеристика як оціночна категорія в підходах до розуміння процесуального статусу суб'єктів захисту прав учасників господарських відносин / М. В. Григорчук // Право і Суспільство. - 2019. - № 5. - С. 11-18

  Григорчук М.В. Теоретико-правова характеристика господарського суду / М. В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 59-70

  Григорчук М.В. Теоретико-правовое понимание видов объективов защиты прав в сфере хозяйственной деятельности / М.В. Григорчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серіія: Юриспруденція. - 2019. - №37. - С. 10-12

  Григорчук М.В. Теоретико-правове розуміння видів об'єктів захисту прав в сфері господарської діяльності / М.В. Григорчук // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: Международная научно-практическая конференция (г. Кишинев, Республика Молдова, 23-24 марта 2019 г.). - Кишинев, 2019. - С. 31-35

  Григорчук М.В. Теоретико-правові засади досудового врегулювання господарських спорів / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 30. - 2018. - С. 68-76

  Григорчук М.В. Генеза та теоретико-правове обґрунтування правового захисту в пам'ятках римського права і Великій Хартії Вольностей / М.В. Григорчук // Право і суспільство. - 2018.- № 6. - С. 17-21

  Григорчук М.В. Теоретико-правове розуміння самозахисту як інструмента реалізації права на захист суб'єктом господарювання / М.В. Григорчук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.615-617

  Григорчук М.В. Особливості правового регулювання оренди комерційної нерухомості / А.Ю. Зайцева, М.В. Григорчук // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 628-630

  Григорчук М.В. Особливості припинення договору найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди (їх частин) / М.В. Григорчук, Ю.А. Зайцева // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 61-66

  Григорчук М.В. Наукові підходи до розуміння сутності та природи спрощених проваджень / М.В. Григорчук, А.О. Моргунова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 31. - С. 115-120

  Григорчук М.В. Загальнонаукові підходи до розуміння захисту як універсального інструменту відновлення порушеного права / М.В. Григорчук // Часопис Київського університету права. - 2018. - № 3. - С. 29-32

  Григорчук М.В. Проблеми розуміння конституційних гарантій щодо об'єктивного та справедливого захисту прав та законних інтересів суб'єктів права / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 26. - 2017. - С. 75-81

  Григорчук М.В. Порівняльно-правові аспекти засобів і форм захисту прав і охоронюваних законом інтересів / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 27. - 2017. - С. 46-51

  Григорчук М.В. Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів господарювання / М.В. Григорчук // Розвиток правового регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Сандомир, Польща, 27-28 січня 2017 р.) - Сандомир, 2017. - С. 114-117.

  Григорчук М.В. Правова характеристика суб'єктів захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання у господарському суді / М.В. Григорчук // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. - 2017. - №1. - С. 105-109.

  Григорчук М.В. Правові гарантії щодо об'єктивного та справедливого захисту господарським судом прав та законних інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Право і суспільство. - 2017. - №1. - С. 90-94

  Григорчук М.В. Захист прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання: матеріальний та процесуальний аспекти / М.В. Григорчук // Теорія і практика правознавства - 2017. - Вип 1(11). - http://tlaw.nlu.edu.ua/article/view/95300

  Григорчук М.В. Реалізація принципів господарського судочинства при захисті прав та законних інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Держава та регіони. Серія: Право - 2017. - № 1(55). - С. 30-35.

  Григорчук М.В. Золотий шанс. Антологія успіху / М.В. Григорчук. - Кам'янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2017. - 240 с

  Григорчук М.В. Народження мільйонера (матеріальний і моральний аспекти) / М.В. Григорчук. - Кам'янець-Подільський: Друк-Сервіс, 2017. - 68 с.

  Григорчук М.В. Органи захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Економіка та право. - 2016. - №3. - С. 90-97

  Григорчук М.В. Господарське право в системі права України / М.В. Григорчук // Економіка та право. - 2016. - №1 (43). - С. 53-60

  Григорчук М.В. Правова основа захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного права університету. Серія: Юриспруденція. - 2016. - №21. - С. 103-106

  Григорчук М.В. Поняття захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. - 2016. - №4. - С. 22-25

  Григорчук М.В. Підстави захисту прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. - 2016. - №32. - С. 129-132

  Григорчук М.В Засоби та форми захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Науковий вісник публічного та приватного права. - 2016. - Вип. 5. - С. 81-86

  Григорчук М.В. Об'єкти захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Порівняльно-аналітичне право. - 2016. - №3. - С. 101-104

  Григорчук М.В. Загальнонаукові підходи до розуміння категорії "Захист прав і охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання" / М.В. Григорчук // Держава та регіони. Серія: Право. - 2016. - №3 (53). - С. 17-22

  Григорчук М. Україна: моя гордість і мій біль: Філософсько-правове есе / М. Григорчук // Городок: Бедрихів край, 2016. - 266 с.

  Григорчук М.В. Проблеми формування понятійного апарату господарського права України / М.В. Григорчук // Юридичний науковий електронний журнал - 2016. - № 4. - С. 64-67

  Григорчук М.В. Досудове врегулювання як спосіб вирішення господарського спору / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - С. 105-111

  Григорчук М.В. Об'єкти захисту прав та охоронюваних законом інтересів суб'єктів господарювання / М.В. Григорчук // Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 23 липня 2016). - Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2016

  Григорчук М.В. Судовий захист як складова цивільно-правового захисту прав і законних інтересів суб’єктів господарювання / М.В. Григорчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 25. - С. 130-139

  Григорчук М.В. Значення судового захисту в утвердженні конституційних засад під час здійснення діяльності суб'єктами господарювання / М.В. Григорчук // Часопис Київського університету права. - 2016. - №4. - С. 165-169

  Григорчук М.В. Нормативно-правове регулювання економічної безпеки держави / М.В. Григорчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. - 2014. - №1. - С. 147-154

  Самойленко Ю. Економічна безпека України: правовий аспект / Ю. Самойленко, М. Григорчук // Віче [Електронний ресурс]. - 2013. - №17. - https://veche.kiev.ua/journal/3838/

  Григорчук М.В. Напрями діяльності підрозділів державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України в системі зовнішньоекономічної безпеки держави / М.В. Григорчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ . - 2010. - №1. - С. 147-155

  Григорчук М.В. Оперативно-розшукова характеристика злочинів у сфері зовнішньоекономічної діяльності / М.В. Григорчук // Бюлетень з обміну досвідом роботи. - 2010. - № 181. - С. 63-69.

  Григорчук М.В. Криміналізація експортно-імпортних відносин у системі загроз зовнішньоекономічній безпеці України / М.В. Григорчук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2010. - Вип. 1(68). - С. 147-155

  Григорчук М.В. Основні напрями удосконалення оперативно-розшукового забезпечення зовнішньоекономічної безпеки держави / М.В. Григорчук // Бюлетень з обміну досвідом роботи. - 2010. - № 182. - С. 20-30

  Григорчук М.В. Організація нормативно-правового регулювання діяльності ОВС України щодо протидії злочинності у сфері зовнішньоекономічної діяльності / М.В. Григорчук // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). - 2009. - №21. - С. 203-210

  Григорчук М.В. Завдання підрозділів ДСБЕЗ МВС України в системі зовнішньоекономічної безпеки держави / М.В. Григорчук // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. - 2009. - Вип. № 6(67). - С. 224-231.

  Григорчук М.В. Протидія відмиванню коштів в Україні / М.В. Григорчук // Правове забезпечення протидії та типології відмивання коштів в Україні: збірник матеріалів науково-практичного семінару (Київ, 01 жовтня 2009 року). – Київ: КНУВС, 2009. – 111 с.

  Григорчук М.В. Криміналізація експортно-імпортних відносин як загроза зовнішньоекономічній безпеці України / М.В. Григорчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 6. - С. 224-232

  Григорчук М.В. Правове забезпечення протидії та типології відмивання коштів в Україні / М.В. Григорчук // Міжнародне співробітництво ОВС у боротьбі з транснаціональною злочинністю: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 2009). - Київ, 2009


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Григорчук Мирослав Васильович