Гіжевський Володимир Казімірович — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Гіжевський Володимир Казімірович

Кандидат юридичних наук, професор

Адреса:
Кабінет 404

Телефон: (+38 044) 455-69-83, вн. 220

 

Публікації

  Гіжевський В. К. Проблеми розвитку власності в Україні / В. К. Гіжевський, В. Громей // Legal Bulletin. - 2022. - № 5. - С. 40-46. - https://lbku.krok.edu.ua/index.php/legal-bulletin/article/view/303

  Гіжевський В.К. Конвергенція публічного і приватного права / В. К. Гіжевський // Науковий простір України: сучасні виклики та загрози: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Вінниця, 20-21- жовтня 2022 р.). - Тернопіль:КРОК, 2022. - Т. 1. Ч.1. - С. 120-122

  Гіжевський В.К. Співробітництво Київської вищої школи МВС СРСР з МВС зарубіжних держав / В.К. Гіжевський // Ми - діти твої, академіє... (до 100-річчя Національної академії внутрішніх справ) / за ред. В.В. Чернея. - Київ: НАВС, 2021. - С. 72-73

  Гіжевський В.К. Модерний інструментарій механізму державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності / В. К. Гіжевський // Соціально- економічні трансформації у розвитку держави: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Вінниця, 22-23 квітня 2021 року): у 2-х томах. - Тернопіль: Крок, 2021. - Т. 1. Ч.2. - С. 24-26.

  Гіжевський В.К. Проблематика правового забезпечення державної енергетичної політики України / В.К. Гіжевський // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку фінансово-економічного простору України (м. Вінниця, 8-9 квітня 2020 року): у 2-х т. Т.1. Ч.1. - Тернопіль: "Крок". - 2020. - С. 29-32

  Гіжевський В.К. Сучасний стан та перспективи розвитку приватної детективної діяльності в Україні / В. К. Гіжевський, О. Ю. Кондрашов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - № 38. - С. 143-150

  Гіжевський В.К. Адміністративний примус / В.К. Гіжевський // Особливості державного примусу в умовах розбудови української державності: монографія / В.К. Гіжевський, І.І. Світлак, І.В. Скірський; Університет "КРОК". - Тернопіль: Крок, 2020. - С. 106-126

  Гіжевський В.К. Юридична відповідальність як форма державного примусу / В.К. Гіжевський // Особливості державного примусу в умовах розбудови української державності: монографія / В.К. Гіжевський, І.І. Світлак, І.В. Скірський; Університет "КРОК". - Тернопіль: Крок, 2020. - С. 48-62

  Гіжевський В.К. Особливості державного примусу в умовах розбудови української державності: монографія / В. К. Гіжевський, І. І. Світлак, І. В. Скірський. - Тернопіль: Крок. - 2020. - 236 c.

  Гіжевський В.К. Легалізація приватної детективної діяльності в Україні: проблемні питання / В. К. Гіжевський, О. А. Коновалова // Legal Bulletin . - 2020. - Iss. 1. - Pp. 115-119

  Гіжевський В.К. Правовий статус дитини як суб'єкта аліментних зобов'язань / В. К. Гіжевський, М. В. Кучерук, В. А. Заремба // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2020. - Вип. 39. - С. 60-68

  Гіжевський В.К. Увага до молоді - гарантія нашого майбутнього /В. Гіжевський, В. Кухаренко, Ю. Кобринський //Новий день.-2020.-№20(9420).-5 грудня.-С.1-2

  Бабенко В.В. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність / В.В. Бабенко, В.К. Гіжевський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 52-55

  Кондрашов О.Ю. Особливості використання та шляхи імплементації зарубіжного досвіду приватної детективної діяльності у національне законодавство України / О.Ю. Кондрашов, В.К. Гіжевський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 82-85

  Остролуцький М.В. Спадковий договір : основи теорії / М.В. Остролуцький, В.К. Гіжевський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 99-102

  Гіжевський В.К. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність / В. К. Гіжевський, В. В. Бабенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - № 4(56). - С. 34-40.

  Гіжевський В.К. Спадковий договір: основи теорії / В. К. Гіжевський, М. В. Остролуцький // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 51-58

  Гіжевський В.К. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність / В. К. Гіжевський, В. В. Бабенко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - № 35. - С. 131-139

  Гіжевський В.К. Суспільно-небезпечні наслідки - ознака об'єктивної сторони злочину, передбаченого ст.291 ККУ / В.К. Гіжевський, І.І. Світлак, І.В. Скірський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 36/37. - С. 67-77

  Гіжевський В.К. Публічно-сервісна концепція держави та державного управління / В.К. Гіжевський // Напрями модернізації фінансово-економічної системи держави, регіонів, підприємств, організацій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Вінниця, 17 квітня 2019 р.). Т.1,Ч.2. - Тернопіль: КРОК, 2019. - С. 86-89

  Гіжевський В.К. Морально-етичні засади як один з основних елементів в професійній діяльності приватних детективів (слідчих) в зарубіжних країнах / М.Ю. Сміленко, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 681-683

  Гіжевський В.К. Правове регулювання забезпечення прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / А.А. Остапюк, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 665-668

  Гіжевський В.К. Роль приватних детективів у мінімізації фінансових ризиків під час провадження господарської діяльності / А.М. Говорун, В.К. Гіжевський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 606-609

  Гіжевський В.К. Правове регулювання забезпечення прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування / В.К. Гіжевський, А.А. Сиротюк // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 38-44

  Гіжевський В.К. Проблеми правового статусу суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в галузi надання послуг з охорони фiзичної особи або майна в Україні / В.К. Гіжевський, Ю.О. Івахненко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - С. 45-51

  Гіжевський В.К. Застосування державного примусу в умовах формування правової держави в сучасній Україні / В.К. Гіжевський, А.А. Шевчук // Соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник матеріалів Всеукраїн. наук.-прак. конф. (м. Вінниця, 18 квітня 2018 р): у 2-х т. - Т. 1. - Тернопіль: Крок, 2018. - С. 206-208

  Гіжевський В.К. Легалізація приватної детективної діяльності в Україні з урахуванням аналізу рішень Європейського суду з прав людини (право на повагу до приватного і сімейного життя / В.К. Гіжевський, К.О. Корнєєва // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 32. - 130-136

  Гіжевський В.К. Характерні питання пов'язані з приватною детективною діяльністю та шляхи їх вирішення з використанням досвіду зарубіжних держав / В.К. Гіжевський, М. Ю. Сміленко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2018. - Вип. 33. - С. 137-143

  Гіжевський В.К. Особливості вини у злочині, передбаченому ст. 291 Кримінального кодексу України / В.К.Гіжевський, І.В. Скірський // Правничий вісник Університету "КРОК". -2018. - Вип. 31.-С.141-146

  Гіжевський В.К. Ключові проблеми корпоративних відносин в акціонерних товариствах України / В.К. Гіжевський, С.Г. Александрова // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 26. - С. 135-139

  Гіжевський В.К. Контрафакція і піратство як правова проблема: шляхи вирішення / В.К. Гіжевський, І.С. Коновал // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 26. - С. 140-144

  Гіжевський В.К. Недобросовісна конкуренція та захист прав інтелектуальної власності, шляхи вирішення проблем / В.К. Гіжевський, І.М. Скриник // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 29. - С. 133-139.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання інноваційної діяльності / В.К. Гіжевський, В.О. Барсуков // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 25-31

  Гіжевський В.К. Використання природних ресурсів у сфері господарювання / В.К. Гіжевський, І.М. Байко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 103-108

  Гіжевський В.К. Становлення інституту державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: еволюція та розвиток / В.К. Гіжевський, А.С. Мумрієнко / /Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 109-113

  Гіжевський В.К. Актуальні питання проблематики недобросовісної конкуренції серед приватних вищих навчальних закладів України/ В.К. Гіжевський, В.Ю. Охапіна // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 114-118

  Гіжевський В.К. Питання захисту інтересів роботодавця при створенні службових творів / В.К. Гіжевський, Я.І. Яремчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2017. - Вип. 28. - С. 119-125

  Гіжевський В.К. Тенденції розвитку міграційного законодавства України в світлі інтеграційних процесів / В.К. Гіжевський // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. Розвиток освіти, науки, економіки в умовах інтеграційних процесів. Т. 1 частина 2 (м. Вінниця 20 квітня 2017 р.) / редкол. ВННІЕ ТНЕУ - Тернопіль: Крок, 2017. - С. - 69-72

  Гіжевський В.К. Фінансовий контроль Уряду Української Народної Республіки в еміграції / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 22. - С. 28-32

  Гіжевський В.К. Співвідношення санкції та юридичної відповідальності: проблеми питання / В.К. Гіжевський, А. Шевчук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 23. - С. 17-20

  Гіжевський В.К. Міжнародні перевезення в міжнародному приватному праві/ В.К. Гіжевський, І.В. Біленко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - С. 95-104

  Гіжевський В.К. Особливості захисту спадкових прав у судовому та нотаріальному порядку в Україні / В.К. Гіжевський, А.М. Веремієнко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - С. 112-115

  Гіжевський В.К. Ведення державного земельного кадастру в Україні та країнах східного партнерства / В.К. Гіжевський, Ю.Г. Хомутовська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - С. 116-123

  Гіжевський В.К. Значення Угоди ТРІПС для українського законодавства у сфері захисту прав інтелектуальної власності / В.К. Гіжевський, О.В. Чубов // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2016. - Вип. 24. - С. 124-128

  Гіжевський В.К. Створення і розвиток органів внутрішніх справ на транспорті України / В.К. Гіжевський // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. - Т.9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства : колективна монографія / С.Г. Гордієнко [та ін.] ; наук. ред. к.ю.н., проф. В.К. Гіжевський, С.Л. Марков. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С. 45-74

  Гіжевський В.К. Державний Трибунал - судовий орган Державного центру Української Народної Республіки в екзилі / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2015. - Вип. 21. - С. 31-36

  Гіжевський В.К. Реформування трудового законодавства в сучасних умовах / В.К. Гіжевський, Н.Ю. Ратинська // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2014. - Вип. 18. - С. 79-84

  Коваленко О.І. Практикум із претензійної та договірної роботи на підприємстві. Ч.2: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 144 с

  Коваленко О.І. Практикум з трудових правовідносин / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 310 с

  Коваленко О.І. Практикум з нормативно-правового забезпечення процедури відкриття приватних підприємств (для студентів 4-го курсу юридичного факультету) / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 160 с

  Коваленко О.І. Практикум з житлових та сімейгних правовідносин / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 138 с

  Коваленко О.І. Практикум із складання цивільно-процесуальних документів / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 218 с

  Коваленко О.І. Юридична клініка: навчальні матеріали до ділової гри / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 282 с.

  Коваленко О.І. Практикум із провадження виконавчих дій / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 268 с.

  Коваленко О.І. Практикум з правової роботи в господарських організаціях / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 226 с

  Коваленко О.І. Особливості розгляду окремих категорій господарських спорів (практикум): навчальний посібник для студентів юридичного факультету / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 220 с

  Коваленко О.І. Практикум із складання господарсько-процесуальних документів: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 150 с

  Гіжевський В.К. Проблеми правового регулювання суб'єктів комерційної діяльності / В.К. Гіжевський, О.С. Поліщук // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 15. - С. 62-69

  Гіжевський В.К. Сучасні аспекти протиправності та проблеми захисту авторських прав в Інтернеті/ В.К. Гіжевський, К.О. Компанець // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 17. - С. 46-52

  Гіжевський В.К. Особливості правового становища профспілок у взаємовідносинах із господарськими організаціями з питань юридичної відповідальності / В.К. Гіжевський; // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2013. - Вип. 17. - С. 85-95

  Методичні рекомендації написання та оформлення курсових робіт з профільних дисциплін для студентів спеціальності 5.03040101 "Правознавство": ОКР "молодший спеціаліст" / уклад.: В.С. Лук'янець, В.К. Гіжевський, С.А. Головко, О.В.Двірська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 26 с.

  Гіжевський В.К. Сучасні форми реалізації правової свободи учасників цивільно-господарських спорів/ В. К. Гіжевський, Б. О. Мацієвський //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2013. - Вип. 17. - С. 52-55

  Гіжевський В.К. Кримінальне право України. Загальна частина: підручник/ В.К. Гіжевський, М.О. Ліненко, І.І. Митрофанов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2012. - 708 с.

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський; ВНЗ Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2012. - 132 с.

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: підручник / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич; Університет економіки та права "КРОК". - Вид. 2-ге, доп. і перероб.. - К.: Атіка, 2012. - 332 с.

  Гіжевський В.К. Сучасний стан і можливості діяльності транспортної системи України / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2012. - Вип. 13. - С. 112-119

  Макаришева Т.С. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Набуття прав інтелектуальної власності": ОКР "магістр" з спеціальності "Інтелектуальна власність" / Т.С. Макаришева, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 118 с.

  Макаришева Т.С. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Право інтелектуальної власності": ОКР "магістр" з спеціальності 8.18010011 "Інтелектуальна власність" / Т.С. Макаришева, В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 115 с.

  Аракелян Р.Ф. Деякі аспекти міжнародно-правового регулювання міграційних відносин/ Р. Ф. Аракелян, В.К. Гіжевський //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2012. - Вип. 13. - С. 119-125

  Гіжевський В.К. Нормативно-правові акти, що регулюють договори концесії та ліцензування на транспорті / В.К. Гіжевський // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали Другої міднародної науково-практичної конференціії (24 березня 2011 р.). - Правничий вісник Університету "КРОК". - 2011. - Вип. 7. - С. 14-20

  Говорять діти воєнного лихоліття: збірник. Вип. 1 / В.К. Гіжевський та ін.; ред. кол.: В.В. Коваленко (голова) та ін.; упоряд. А.В. Довбня; Нац. акад. внутр. справ; Рада ветеранів Нац. акад. внутр. справ. - К., 2011. - 144 с.

  Транспортне право: підручник / Е. Ф. Демський (кер.авт.кол.), О. А. Антоненко, В. К. Гіжевський [та інші]. - Одеса: Фенікс. - 2011. - 556 c.

  Осауленко О.І. Історія вчень про державу і право: навчальне видання / О.І. Осауленко, А.О. Осауленко, В.К. Гіжевський. - К.: Видавець Ліпкан О.С., 2010. - 196 с.. - (Студент XXI століття)

  Гіжевський В.К. До питання теорії та практики регулювання антиконкурентних узгоджених дій в Україні / В.К. Гіжевський, В.В. Гвоздь // Правничий вісник Університету "КРОК. - 2010. - Вип. 5 т.1. - С. 30-35

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: підручник / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2010. - 200 с.

  Гіжевський В.К. Правові основи захисту прав і законних інтересів платників податків в адміністративному порядку: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, О.М. Буханевич, О.М. Федорчук; Університет економіки та права "КРОК", ДПА України, НУ "Острозька Академія". - К.: Атіка, 2010. - 196 с.

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.

  Економічна безпека банківської системи в контексті нового курсу реформ в Україні в 2010-2015 років: експертно-аналітична доповідь / В.Г. Алькема, В.І. Грушко, О.І. Захаров, С.М. Лаптєв, Н.М. Літвін [та інші]; кер.авт.кол. О. А. Кириченко. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 64 с

  Гіжевський В.К. Митне право України: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, І.І. Світлак, І.В. Скірський; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Атіка, 2009. - 204 с.

  Гіжевський В.К. Проблеми формування правової та психологічної культури студентів / В.К. Гіжевський // Філософські, методологічні та психологічні проблеми права: Матеріали ІІ Всеукраїнська науково-теоретична конференція. (Київ, 31 січня 2009 р.)/ Ред. кол. Є.М. Моїсеєв, О.М. Джужа, М.В. Костицький; Всеукраїнська асоціація філософії права і соціальної філософії. Асоціація психологів України. - К.: Київський національний університет внутрішніх справ, 2009. - С.141-143

  Сучасний стан та перспективи розвитку системи економічної безпеки підприємств. Друга науково-практична конференція студентів магістратури Навчально-наукового інституту менеджменту безпеки (м. Київ, 25 грудня 2008 року) / ред. В. В. Крутов, В. С. Сідак. В.К. Гіжевський та ін. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2009. - 592 с

  Гіжевський В.К. Роль договорів страхування в діяльності транспортної системи України / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2009. - Вип 4. - С. 98-103

  Марков С.Л. Соціально-психологічні складові творчого підходу до управлінської діяльності / С.Л. Марков, В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК. - 2009. - Вип 4. - С. 197-203

  Адміністративне право України. Академічний курс: підручник. У 2-х т. Т. 2. Особлива частина / В.К. Гіжевський [та ін.] ; за ред. В.Б. Авер'янова. - К. : Юридична думка, 2009. - 600 с.

  Гіжевський В.К. Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки на об'єктах транспортної системи України / В.К. Гіжевський // Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (10 квіт. 2009 р.). - Одеса: ОДУВС, 2009. - С.36-37

  Гіжевський В.К. Нормативні акти, що регулюють транспортну систему України / В.К. Гіжевський // Кримський юридичний вісник "Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів". Вип.2: збірник / За ред. В.В. Конопльова. - Сімферополь: Кримський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ, 2008. - С.97-106

  Гіжевський В.К. Можливості адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів / В.К. Гіжевський // Організаційно-правове забезпечення діяльності контролюючих та правоохоронних органів у сфері господарювання: проблеми сьогодення та перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (6 червня 2008 року). - Ірпінь: Національний університет ДПС Україна, 2008. - С.27-35

  Гіжевський В.К. Інтеграція транспортного законодавства України до європейських правових стандартів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука" присвячена Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16-17 травня 2008 р., Суми, Україна). - Суми : Довкілля, 2008. - С. 23-29

  Гіжевський В.К. Десять трудових целинных семестров Николая Набока / Взгляд сквозь годы // Звитяжні семестри студентських будівельних загонів України: документально-художня діологія. - Фастів: Поліфаст, 2008. - С 258-273

  Гіжевський В.К. Адміністративно-правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, С.О. Мосьондз, С.С. Саїв; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Магістр - XXI сторіччя, 2008. - 200 с.

  Гіжевський В.К. Захист інтересів громадян у контексті адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів / В.К. Гіжевський // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної конференції (30-31 травня 2008 року). - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2008. - С.316-321

  Гіжевський В.К. Господарсько-комерційні договори на транспорті / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2008. - Вип. 3. - С. 118-125

  Транспортне право України: навчальний посібник / С.Е. Демський та ін.; За ред. В.Г. Гіжевського, Е.Ф. Демського. - К.: Атіка, 2008. - 292 с.

  Сухоребра Т.І. Євроінтеграція: адаптація законодавства в галузі охорони тваринного світу / Т. І. Сухоребра ; наук. кер. В. К. Гіжевський // Проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (5 червня 2008 року.). Кн. 1.- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С.139-141

  Воротінін В.В. Міжнародно-правові стандарти забезпечення прав і свобод людини / В. В. Воротінін ; наук. кер. В. К. Гіжевський // Проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (5 червня 2008 року.) Кн. 1.- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С.142-146

  Патєрікіна Л.В. Організація системи банківського регулювання та нагляду / Л. В. Патєрікіна ; наук. кер. В. К. Гіжевський // Проблеми розбудови громадянського суспільства в Україні: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції (5 червня 2008 року.) Кн. 1.- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С.201-204

  Стрельбицька Л.М. Банківське безпекознавство: навчальний посібник / Л.М. Стрельбицька, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський; Університет економіки та права "КРОК"; НА СБУ. - К. : Кондор, 2007. - 602 с.

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 117 с.

  Коваленко О.І. Податкове право: навчально-методичні матеріали для студентів коледжу (спеціальність "Правознавство")/ О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, В.А. Січевлюк; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 137 с

  Гіжевський В.К. Правові засоби та форми організаційно-господарських відносин в адміністративних повноваженнях / В.К. Гіжевський, Н. Коваленко // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (26-27 квітня 2007 року). - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2007. - 406 с

  Гіжевський В.К. Значення транспортного права у функціонування транспортної системи України / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2007. - Вип 2. - С. 57-67

  Коваленко О.І. Новації у спадковому праві: проблеми інтерпретації та правозастосування / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, Н.О. Коваленко // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2007. - Вип 2. - С. 130-142

  Коваленко О.І. Митне право та валютне законодавство: навчально-методичні матеріали для студентів коледжу (спеціальність "Правознавство") / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, В.А. Січевлюк; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 153 с.

  Коваленко О.І. Правова робота в господарських організаціях: Навчально-методичні матеріали для студентів коледжу (спеціальність "Правознавство") / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, В.А. Січевлюк; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 227 с

  Коваленко О.І. Практикум із складання цивільно-процесуальних документів: навчально-методичні матеріали для студентів коледжу (спеціальність "Правознавство") / О.І. Коваленко, В.К. Гіжевський, В.А. Січевлюк; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 149 с

  Гіжевський В.К. Нормативні акти, що регулюють танспортну систему України /В.К. Гіжевський // Адміністративна реформа та проблеми вдосконалення діяльності правоохоронних органів: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 грудня 2007 р.).-Сімферополь: Кримський юридичний інститут, 2007.

  Гіжевський В.К. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: проблеми та шляхи вирішення // Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування: матеріали V наук.-теорет. конф. (15-17 черв. 2007 р., Одеська національна юридична академія). - Одеса: "Юридична література", 2007. - С.345-349

  Гіжевський В.К. Транспортна міліція/ В.К. Гіжевський //Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка.-К.:Юридична думка,2007.-С.901

  Гіжевський В.К. Транспортне право/ В.К. Гіжевський//Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. Ю.С. Шемшученка.-К.:Юридична думка,2007.-С.901-902

  Міжнародна поліцейська енциклопедія: у 10 т. / Відп. ред. Ю.І. Римаренко, Я.Ю. Кондратьєв, Є.М. Моісеєв, В.Я. Тацій, Ю.С. Шемшученко. - К.: Концерн "Видавничий Дім "Ін Юре", 2003. - Т. 3: Поліцейський менеджмент: історія та сучасність / В.К. Гіжевський та ін. - 2006. - 1192 с.

  Гіжевський В.К. Про доцільність викладання навчальної дисципліни "Транспортне право України" студентам економічних спеціальностей / В.К. Гіжевський // Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: матеріали міжвузів. наук.-практ. конф. (Київ, 16 лют. 2006 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С. 3-9.

  Гіжевський В.К. Захист інтересів громадян в контексті адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів / В.К. Гіжевський // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2006. - Вип 1. - С. 88-94

  Гижевский В.К. Проблемы доказательств в уголовном и административном процессе/ В.К. Гижевский // Эволюция уголовного судопроизводства на постсоветском пространстве: метериалы научно-практической конференции (Киев, 22-23 июня 2006 г.): в 3-х кн. Кн.2.- К.: Университет экономики и права "КРОК", 2006.-С.56-59

  Гіжевський В.К. Реалізація Концепції адміністративної реформи в Україні: стан і перспективи / В.К. Гіжевський, О.Ю. Янчук // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених: Спеціальний випуск: у 2 ч. - Ч. 2: Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування: IV Національна науково-теоретична конференція (20-22 травня 2005 р.). - Сімферополь: Кримський юридичний інститут Харківського університету внутрішніх справ, 2005. - С. 31-36

  Кримінальне право України. Загальна та Особлива частини: навчальний посібник / В.О. Кузнєцов, М.П. Стрельбицький, В.К. Гіжевський. - К. : Істина, 2005. - 380 с.

  Кузнєцов В.О. Кримінальне право України (повний курс у схемах та таблицях): навчальний посібник / В.О. Кузнєцов, В.К. Гіжевський; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Кондор, 2005. - 459 с.

  Адміністративне право України. Академічний курс: підруч.: у 2 т.: т. 2. Особлива частина: підручник / В.К. Гіжевський та ін.; гол редкол. В.Б. Авер'янов. - К.: Юридична думка, 2005. - 624 с.

  Гіжевський В.К. Захист приватних інтересів громадян в контексті адаптації транспортного законодавства України до європейських правових стандартів / В.К. Гіжевський // Поняття інтересу в правничій науці та судовий практиці конституційних судів Польщі і України: матеріали наукової сесії Люблінсько-Київського правничого колоквіуму (7-10 квітня 2005 року). - Люблін, 2005. - С. 22-24.

  Гіжевський В.К. Правова наука і юридична освіта / В.К. Гіжевський // Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету: Матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників (м. Київ, 3 лютого 2005 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - С. 193-200

  Гіжевський В.К. Реформування системи адміністративного права / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський // Наукові записки. Серія "Право". - Острог: Вид-во Національного університету "Острозька академія", 2004. - С. 45-48

  Гіжевський В.К. Практикум із організаційно-виробничої практики магістрів юридичного факультету (за спеціалізацією "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 227 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із організації стажування студентів 3 курсу юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 98 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із організації стажування студентів 2 курсу юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 136 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із організації стажування студентів 5 курсу юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 122 с.

  Гіжевський В.К. Практикум з нормативно-правового забезпечення пароцедури відкриття приватних підприємств (для студентів 4-го курсу юридичного факультету) / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 164 с.

  Гіжевський В.К. Практикум зі складання цивільно-процесуальних документів / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 217 с.

  Гіжевський В.К. Практикум з житлових та сімейних правовідносин / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 139 с.

  Гіжевський В.К. Практикум з трудових правовідносин / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 312 с.

  Гіжевський В.К. Про систему адміністративного права / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський // Юридична України. - 2004. - №4. - С. 9-11

  Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз: посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І Рощин. - К.: Школа, 2003. - 560 с.

  Гіжевський В.К. Невтомний організатор і талановитий педагог /В.К. Гіжевський // Науковий пошук, розв'язання актуальних проблем юридичної науки - сутність життя вченого і педагога. До 90-річчя академіка П.П. Михайленка: збірник наукових праць/ за ред. Я.Ю. Кондратьєва.- Київ: НАВСУ, 2004.-С.58-59

  Гіжевський В.К. Практикум із страхового права для магістрів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2004. - 247 с.

  Популярна юридична енциклопедія / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, В.С. Ковальський. та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2003. - 528 с.

  Законодавство України про адміністративну відповідальність: збірник нормативних актів / С.Е. Демський, Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський. - К.: Юрінком Інтер, 2003. - 368 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із провадження виконавчих дій / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 271 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 312 с.

  Грязін В.І. Підготовка та призначення судових експертиз: посібник / В.І. Грязін, В.К. Гіжевський, О.І Рощин. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 688 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання діяльності Державної митної служби України та митне оформлення руху товарів: навчальний посібник / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, О.І. Коваленко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2003. - 148 с.

  Збірник наукових праць студентів магістратури юридичного факультету/ Інститут економіки та права "КРОК"; відпов.ред.: В. К. Гіжевський, О. І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 178 с

  Гіжевський В.К. Дипломні роботи спеціалістів та магістрів: навчально-методичні рекомендації / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 24 с.

  Транспортне право України: навчальний посібник / Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. Мілашевич; Інститут економіки та права "КРОК". - К.: Юрінком Інтер, 2002. - 416 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із складання господарсько-процесуальних документів: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, В.В. Кравченко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 149 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із претензійної та договірної роботи на підприємстві Частина 1: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, А.В. Луць. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 45 с.

  Гіжевський В.К. Практикум із претензійної та договірної роботи на підприємстві Частина 2: Навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, І.О. Дзера. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 145 с.

  Підопригора О.О. Право інтелектуальної власності: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / О.О. Підопригора, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 116 с.

  Гіжевський В.К. Право соціального забезпечення: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, В.Д. Жарий, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 98 с.

  Баранчук В.М. Міжнародне приватне право: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.М. Баранчук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 76 с.

  Баранчук В.М. Міжнародне комерційне право: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.М. Баранчук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 71 с.

  Гіжевський В.К. Заставне право: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, В.Д. Жарий, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 58 с.

  Гіжевський В.К. Особливості розгляду окремих категорій господарських спорів (практикум): навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 220 с.

  Гіжевський В.К. Правова робота у господарських організаціях: навчальний посібник для студентів юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 224 с.

  Гіжевський В.К. Юридична клініка: Навчальні матеріали до ділової гри / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 282 с.

  Баранчук В.М. Міжнародне комерційне право: навчальний посібник для студентів магістратури факультету міжнародних відносин (спеціальність "Міжнародна економіка") / В.М. Баранчук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 72 с.

  Гіжевський В.К. Що очікує людство? / В.К. Гіжевський // Матеріали наукової студентської конференції: зб. матеріалів. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - С. 9-12.

  Гіжевський В.К. Юридична відповідальність за правопорушення на транспорті: теоретичні аспекти / В.К. Гіжевський // Вчені записки. Серія "Право" / Інститут економіки та права "КРОК. - 2002. - Вип. 6. - С. 81-83

  Гіжевський В.К. Організація міжнародних автомобільних перевезень / В.К. Гіжевський // Вчені записки. Серія "Право" / Інститут економіки та права "КРОК. - 2002. - Вип. 6. - С. 124-133

  Гіжевський В.К. Безпека підприємницької діяльності: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 104 с.

  Збірник наукових праць студентів магістратури юридичного факультету/ Інститут економіки та права "КРОК"; відпов. за випуск В. К. Гіжевський. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2002. - 250 с

  Гіжевський В.К. Проблеми вдосконалення правового регулювання системи виконання покарань / В. К. Гіжевський // Новий Кримінально-виконавчий кодекс України: реалії та перспективи: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 26 червня 2002 р.) / За ред. М. Мельника. - К. : Нора-принт, 2002. - С.25-26

  Гіжевський В.К. Альтернативні моделі індивідуального навчання. Проблеми вищої юридичної освіти / В.К. Гіжевський // Тези доповідей та наукових повідомлень науково-методичної конференції (м. Харків, 18-19 грудня 2001 р.).- Харків: Нац.юрид.академія України, 2002.-С.110-112

  Міліція України: історичний нарис, портрети, події / упоряд. П. П. Михайленко, О.С. Городецький, В.К. Гіжевський [та ін.] ; голова ред. ради Ю. О. Смирнов. - К. : Видавничий Дім "Ін Юре", 2002. - 888 с.

  Інформатизація соціального управління: посібник / В.К. Гіжевський, В.І. Грязін, О.І. Коваленко, С.М. Лаптєв. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 190 с.

  Підопригора О.О. Авторське право та суміжні права: навчальний посібник для студентів магістратури / О.О. Підопригора, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 100 с.

  Підопригора О.О. Основи інтелектуальної власності: Навчальний посібник для магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності 8.000002 "Інтелектуальна власність"/ О.О. Підопригора, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 98 с.

  Кодекс України про адміністративні правопорушення з постатейними матеріалами: Станом на 1 січня 2001 / В.К. Гіжевський та інші; за ред. Е.Ф. Демського. - К.: Юрінком Інтер, 2001. - 1088 с

  Гіжевський В.К. Сучасні методи наукових досліджень: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 72 с

  Гіжевський В.К. Страхове право: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 59 с

  Гіжевський В.К. Практикум із підготовки проектів нормативних актів: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, Г.О. Федоренко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 39 с.

  Гіжевський В.К. Правова охорона нетрадиційних об'єктів інтелектуальної власності: навчальний посібник для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності 8.000002 "Інтелектуальна власність"/ В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, Л.І. Работягова. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 67 с.

  Гіжевський В.К. Податкове право: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, Г.М. Самілик. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 130 с

  Гіжевський В.К. Основи наукових досліджень: навчальний посібник для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності - 8.000002 "Інтелектуальна власність" / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 72 с.

  Гіжевський В.К. Аграрне право України: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.К. Гіжевський, О.І. Якимець. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 111 с.

  Гіжевський В.К. Наукова організація управлінської праці Частина 1. Наукова організація управлінської праці та діловодства: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 49 с.

  Гіжевський В.К. Управління персоналом: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 105 с

  Гіжевський В.К. Методи викладання юридичних дисциплін: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 69 с.

  Гіжевський В.К. Організація правового забезпечення підприємницької діяльності: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський , О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 47 с.

  Гіжевський В.К. Наукова організація управлінської праці та діловодства. Частина 2. Основи діловодства: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський, Л.А. Климчик, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 62 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання земельних відносин: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 88 с.

  Гіжевський В.К. Правові особливості угод з нерухомістю: навчальний посібник для студентів магістратури юридичного факультету (спеціалізація "Господарське право") / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 47 с.

  Андрощук Г.О. Права інтелектуальної власності в системі права України: навчальний посібник для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціалізації - 8.000002 "Інтелектуальна власність" / Г.О. Андрощук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 131 с.

  Гіжевський В.К. Програма переддипломної практики: для студентів магістратури юридичного факультету / В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко, В.С. Міщенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 17 с.

  Андрощук Г.О. Вступ до спеціальності: навчальний посібник для студентів магістратури факультету післядипломної освіти з юридичної спеціальності - 8.000002 "Інтелектуальна власність" / А.О. Андрощук, В.К. Гіжевський, О.І. Коваленко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001. - 84 с.

  Гіжевський В.К. Сучасні аспекти підготовки юристів (спеціалістів, магістрів) та післядипломне навчання /В.К. Гіжевський // Практичні проблеми юридичної освіти України в контексті європейської інтеграції: Матеріали Міжнародної конференції (Київ, Україна, 20 вересня 2001р).- К.:ВД "КМ Академія", 2001. - С. 43-54

  Інформаційне право та інформаційна безпека (Сучасний стан поняття та визначень змістовної частини інкорпорації нормативних актів з правових питань у сфері інформації та її захисту) / В.К. Гіжевський, Т.В. Фініков, С.М. Лаптєв, І.Ф. Радіонова, В.С. Міщенко [та ін.]; за ред. В. Філонова, Р. Калюжного. - К.: Інститут економіки та права "КРОК"; Донецьк: Донецький інститут внутрішніх справ МВС України, 2001. - 230 с

  Гіжевський В.К. Транспортне право України: навчально-методичний комплекс дисципліни / В.К. Гіжевський. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 115 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання транспортною системою України: науково-практичне видання / В.К. Гіжевський, А.В. Мілашевич. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 141 с.

  Гіжевський В.К. Правове регулювання основних видів комерційної експлуатації морських суден / В.К. Гіжевський, Є.М. Клюєва // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 151-155

  Гіжевський В.К. Правове регулювання діяльності залізничного транспорту в Україні / В.К. Гіжевський, Г.В. Габа // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 141-143

  Бєгов Д.Д. Форми, способи та засоби представлення криміналістичної інформації / Д.Д. Бєгов, В.К. Гіжевський // Вчені записки / Інститут економіки та права "КРОК". - 2000. - Вип. 4. - С. 127-135

  Гіжевський В.К. Основи римського цивільного права: Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів / В.К. Гіжевський, Г.І. Трофанчук. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 167 с

  Гіжевський В. Проблеми залучення недержавного сектора у в'язничний сервіс / В. Гіжевський, А. Мельник, М. Титов // Система виконання покарань в Україні: проблеми та перспективи гуманізації: учбово-методичний посібник. - Київ: ПП "Арарат-Центр", 2000. - С. 51-58

  Історія міліції України у документах і матеріалах: у 3 т. Т. 3 : (1946-1990) / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв, В.К. Гіжевський [та інші]. - К. : Генеза, 2000 . - 614 с.: іл.

  Гіжевський В.К. Становлення, розвиток та особливості діяльності органів внутрішніх справ на транспорті. Історичний огляд: навчальний посібник / В.К. Гіжевський. - К.: Вид-во Національної академії внутрішніх справ України, 1999. - 160 с.

  Історія міліції України у документах і матеріалах: у 3 т. Т. 2 : 1926 - 1945 / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв, В.К. Гіжевський [та інші]. - К.: Генеза, 1999. - 407 с.: іл.

  Гіжевський В.К. Завжди в строю / В.К. Гіжевський //Академик П.П. Михайленко. Страницы жизни.-К., 1997.-С.224-225

  Історія міліції України у документах і матеріалах: у 3 т. Т. 1 : 1917-1925 / П. П. Михайленко, Я. Ю. Кондратьєв, В.К. Гіжевський [та інші]. - К. : Генеза, 1997 . - 499 с.

  Методичні рекомендації щодо психологічної особливості спілкування працівників патрульно-постової служби міліції з різноманітними категоріями громадян /В.К. Гіжевський, В.Ф. Годованець, Т.М. Малкова, В.П. Підчепій.- К.: ГУ МВС України, 1996.-22 с.

  Краткий словарь криминологических терминов (учебно-методические материалы для слушателей учебных заведений МВД Украины)/Сост.:В.К. Гижевский, В.Г. Лихолоб, А.П. Гаврилишин [и др.].-Киев: Украинская академия внутренних дел, 1993.-34 с.

  Гіжевський В.К. Правопорядок. Про деякі питання щодо участі громадян в охороні правопорядку / В.К. Гіжевський // Домашний адвокат Украины.-1993.-№1.

  Гіжевський В.К. Проблеми удосконалення організації навчання співробітників правоохоронних органів зарубіжних країн / В.К. Гіжевський //Прроблеми підвищення рівня підготовки кадрів органів внутрішніх справ.- Київ, 1993.-С.138-141

  Гижевский В.К. Общественность и охрана общественного порядка на железнодорожном транспорте: учебное пособие / В. К. Гижевский, В. В. Троилин. - Киев: НИиРИО Украинской академии внутренних дел, 1992. - 72 c.

  Гижевский В.К. Назначение и организация деятельности дежурной службы органов внутренних дел/ В.К. Гижевский.- Киев, 1988.-40 с.

  Гижевский В.К. Организация деятельности службы участковых инспекторов милиции/ В.К. Гижевский.- Киев, 1988.-40 с.

  Гижевский В.К. Организация деятельности специальных учреждений милиции при органах внутренних дел / В.К. Гижевский.- Киев, 1988.-44 с.

  Гижевский В.К. Транспортная система социалистических стран: лекция/ В.К. Гижевский.- Киев: КВШ МВД, 1988.-54 с.

  Гижевский В.К. О совершенствовании преподавания криминалистики иностранным слушателям в вузах МВД СССР/ В.К. Гижевский, Н.К. Кузьменко.- Киев, 1988.-64 с.

  Гижевский В.К. Методические рекомендации самостоятельной работы иностранных слушателей по изучению курса "Советская паспортная система"/ В.К. Гижевский, Н.Г. Мельний, А.И. Маслак.- Киев, 1988.-116 с.

  Гижевский В.К. Использование активных форм и методов обучения при подготовке специалистов для МВД в социалистических и развивающихся странах/ В.К. Гижевский.- Киев, 1988.-68 с.

  Словарь-минимум по марксистско-ленинской философии, политической экономии, научному коммунизму и истории СССР для иностранных слушателей, говорящих на португальском языке/ В.К. Гижевский, А.Е. Маноха, А.Г. Зюнькин, В.О. Рыдван.- Киев: КВШ МВД, 1988.-23 с.

  Гижевский В.К. Краткие сведения о социалистических и развивающихся странах: в помощь преподавателям, обучающим иностранных слушателей /В.К. Гижевский.- Киев: КВШ МВД, 1988.-64 с.

  Гижевский В.К. Совершенствование методического обеспечения и повышения уровня преподавания на специальном факультете в условиях перестройки /В.К. Гижевский.- Москва, 1988.-48 с.

  Словарь-минимум по марксистско-ленинской философии, политической экономии, научному коммунизму и истории СССР для иностранных слушателей, говорящих на испанском языке/ В.К. Гижевский, А.Е. Маноха, А.Г. Зюнькин, В.О. Рыдван.- Киев: КВШ МВД, 1988.-23 с.

  Гижевский В.К. Совершенствование методического обеспечения и повышения уровня преподавания на факультете, обучающем иностранных слушателей /В.К. Гижевский.- Москва, 1988.-48 с.

  Краткие сведения из истории советского судоустройства: методическая разработка для иностранных слушателей, говорящих на арабском языке/ В.К. Гижевский, Т.Г. Цященко, Л.И. Ципаненко, Салех Мунтана.- Киев: КВШ МВД, 1987.-6 с.

  Краткие сведения из истории советского судоустройства: методическая разработка для иностранных слушателей, говорящих на вьетнамском языке/ В.К. Гижевский, Т.Г. Цященко, Л.И. Ципаненко, Чинь Тхе Зунг.- Киев: КВШ МВД, 1987.-6 с.

  Гижевский В.К. Словарь-минимум юридических терминов для иностранных слушателей, говорящих на языке дари/ В.К. Гижевский, Т.Г. Цященко, А.Х. Саидов.- Киев: КВШ МВД, 1987.-22 с.

  Гижевский В.К. Словарь-минимум юридических терминов для иностранных слушателей, говорящих на вьетнамском языке/ В.К. Гижевский, Т.Г. Цященко, Чинь Тхе Зунг.- Киев: КВШ МВД, 1987.-22 с.

  Гижевский В.К. Меры административного принуждения, применяемые органами внутренних дел на транспорте / В.К. Гижевский.-К.: НИиРИО КВШ МВД ССР, 1986.-76 с.

  Гижевский В.К. Методика использования данных практической деятельности органов внутренних дел в обучении слушателей / В.К. Гижевский // Актуальные вопросы дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса в специализированном вузе: материалы учебно-методического сбора профессорско-преподавательского и начальствующего состава КВШ МВД (9-10 сентября 1985 г.).- Киев, 1985.-С.79-86

  Гижевский В.К. Административно-правовые аспекты укрепления дисциплины и социалистической законности на транспорте/ В.К. Гижевский, В.В. Мациевский // Правовые аспекты укрепления дисциплины.- Киев, 1985.-С.167-170

  Гижевский В.К. Некоторые вопросы обеспечения сохранности социалистической собственности в сфере агропромышленного комплекса органами внутренних дел на железнодорожном транспорте/ В.К. Гижевский //Труды Горьковской высшей школы. Сб.: Проблемы борьбы с потерями, хищениями и другими правонарушениями в отраслях продовольственного комплекса.- 1984.

  Гижевский В.К. Организация органами внутренних дел охраны общественного порядка на транспорте: лекция с грифом строгого ограничения/ В.К. Гижевский // Труды КВШ, 1984.

  Гижевский В.К. Организационно-правовые меры обеспечения сохранности грузов на железнодорожном транспорте/ В.К. Гижевский //Труды КВШ. Спецсборник, 1984.

  Гижевский В.К. Роль учебно-методического кабинета кафедры в реализиции методических и воспитательных задач учебных дисциплин/ В.К. Гижевский, П.Д. Биленчук //Актуальные проблемы преподавания цикла административно-правовых дисциплин в ВУЗах МВД СССР.- Киев, 1984.-С.147-149

  Гижевский В.К. Некоторые проблемы исполнительного производства по делам об административных правонарушениях подведомственным органам внутренних дел на транспорте/ В.К. Гижевский // Труды КВШ. Вып.: Проблемы административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка.-1983.-С. 122-124

  Гижевский В.К. Понятие и назначение досмотра, как меры административного предупреждения, применяемой органами внутренних дел на воздушном транспорте/ В.К. Гижевский, С.М. Штефан // Труды КВШ. Вып.: Проблемы административной ответственности за отдельные правонарушения в сфере охраны общественного порядка.-1983.-С. 124-131

  Гижевский В.К. Особенности охраны общественного порядка на объектах транспорта/ В.К. Гижевский // Труды КВШ. Вып.: Актуальные проблемы совершенствования административной деятельности органов внутренних дел в условиях развитого социализма.-1983.-С. 65-67

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Гіжевський Володимир Казімірович