Євтушенко Світлана Валеріївна — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Євтушенко Світлана Валеріївна

Адреса:
Кабінет 126

Телефон: (+38 044) 455-57-12, 455-56-90, вн. 148

 

Публікації

  Євтушенко С.В. Економічна безпека видавничо-поліграфічної галузі України / Євтушенко С. В. // 25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього: матеріали міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 р.).-Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2017. -С. 74-82.

  Євтушенко С.В. Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання / С.В. Євтушенко // Економіка та держава. –2017. - №7.-С. 104-108.

  Євтушенко С.В. Оцінка та регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі України / Євтушенко С. В. // Вчені записки Університету "КРОК" . Серія "Економіка". - 2017.- Вип. 46. -С.42-49

  Євтушенко С.В. Регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі: Дис. ... канд. економ. наук: 08.00.03 /С.В. Євтушенко;ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2017.- 271 с.

  Євтушенко С.В. Механізм регулювання інвестиційної безпеки видавничо поліграфічної галузі / Євтушенко С. В. // Інвестиції: Практика та досвід. – 2017. - №14. - С. 55-60.

  Євтушенко С.В. Регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі / С.В. Євтушенко // Інформаційне суспільство: технологічні, економічні та технічні аспекти становлення: збірник тез доповідей (Тернопіль, 12 липня 2017 р.). - Тернопіль, 2017. - С. 71-76

  Євтушенко С.В. Інвестиційна безпека підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності в довгостроковому періоді / С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 43. - С. 99-107

  Євтушенко С.В. Інноваційно-інвестиційна безпека в системі економічної безпеки / С.В. Євтушенко // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія:В 10-ти т. Т.2 Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України/ наук. ред. І.Л. Петрова .-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 236–247

  Євтушенко С.В. Економічне обґрунтування ефективності впровадження інновацій на підприємстві/ С.В. Євтушенко, Т.В. Романів //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія:В 10-ти т. Т.2 Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України/ наук. ред. І.Л. Петрова .-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.248-256

  Євтушенко С.В. Інвестиційна безпека розвитку форм організації виробництва / С.В. Євтушенко // Актуальні питання економічної науки на сучасному етапі: матеріали економічної наукової інтернет-конференції, (Тернопіль, 17 лютого 2012 р.). - Тернопіль, 2012. - С. 157-159

  Євтушенко С.В. Конкурентно-релевантні ануїтети в оптимізації інвестиційної безпеки книжкової друкарні / С.В. Євтушенко // Інвестиції: практика та досвід. - 2012. - № 24. - С. 68-71

  Євтушенко С.В. Конкурентно-релевантні ануїтети в прогнозуванні інвестиційної безпеки книжкової друкарні / С. В. Євтушенко // Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей, (Київ, 21 березня 2012 р.). - Киї: ПАТ "Укр НДІ спеціальних видів друку", 2012. - С. 30-32

  Євтушенко С.В. Проектна концепція інвестиційної безпеки підприємства [Електронний ресурс] / С.В. Євтушенко // Політ. Сучасні проблеми науки, Київ: Національний авіаційний університет, 2012. - URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Fly/article/view/2804 (

  Євтушенко С.В. Система економічної безпеки підприємства / С. В. Євтушенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - №29. - С. 110-118

  Євтушенко С.В. Загрози інвестиційної безпеки книжкових друкарень України / С.В. Євтушенко // XIV Міжнародна науково-практична конференція з проблем видавничо-поліграфічної галузі: тези доповідей, (Київ, 27 травня, 2011 р.). - Київ: ПрАТ "Український науково-дослідний інститут спеціальних видів друку" - 2011. - С. 23-25

  Євтушенко С.В. Комбінаторна модель економічної безпеки інвестування технічного розвитку підприємства / С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2011. - № 28. - С. 94-103

  Євтушенко С.В. Оцінка рівня інвестиційної безпеки технічного розвитку підприємства / С.В. Євтушенко // Економічна безпека держави і науковотехнологічні аспекти її забезпечення: праці III-го науково-практичного семінару з міжнародною участю, (Київ, 20-21 жовтня, 2011 р.). - Черкаси. - 2011. - С. 172-180

  Євтушенко С.В. Формалізація оцінки економічної безпеки в інвестуванні технічного розвитку підприємства /С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2011. - № 27. - С. 90-96

  Євтушенко С.В. Шляхи удосконалення оцінки ефективності інновацій на підприємстві / С.В Євтушенко // Виклики та потреби бізнесу XXI століття: матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2008 р.). - Вчені записки / Університет економіки та права "КРОК". - 2008. - № 18 т.3. - С. 56-66

  Євтушенко С.В. Адекватність технічного розвитку підприємства ринковому середовищу в умовах невизначеності / С. В. Євтушенко //Науково-методологічний семінар «Ризик-менеджмент та проблеми регулювання бізнесу».- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006

  Євтушенко С.В. Моделювання інвестиційного процесу на підприємстві / С. В. Євтушенко // Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції на тему: (квітень 2006 року) / Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С. 44-49

  Євтушенко С.В. Управління та моделювання інвестицій на підприємстві / С.В. Євтушенко // Взаємовідносини влади та бізнесу: економічні і правові проблеми: матеріали науково-методологічного семінару (м. Київ, 15 грудня 2005 року) / Університет економіки та права "КРОК". - К. : Університет "КРОК", 2006. - С. 46-55

  Міщенко В.С. Економіка підприємства: збірник завдань для студентів коледжу/ В. С. Міщенко, Т. П. Єсипчук, С. В. Євтушенко; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 63 с

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з економіки підприємства для студентів III курсу спеціальності "Економіка підприємства"/ В.С. Міщенко, Н.І. Дишлюк, С.В. Євтушенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. -16 с.

  Євтушенко С.В. Інвестування: навчально-методичний комплекс дисципліни / С.В. Євтушенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2001

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Євтушенко Світлана Валеріївна