Зображення контакту

Євтушенко Світлана Валеріївна

Адреса:
Кабінет 126

Телефон: (+38 044) 455-57-12, 455-56-90, вн. 148

 

Публікації

  Євтушенко С.В. Економічна безпека видавничо-поліграфічної галузі України / Євтушенко С. В. // 25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього: матеріали міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 р.).-Київ : Університет економіки та права «КРОК», 2017. -С. 74-82.

  Євтушенко С.В. Механізм регулювання інвестиційної безпеки видавничо поліграфічної галузі / Євтушенко С. В. // Інвестиції: Практика та досвід.–2017. - №14.-С. 55-60.

  Євтушенко С.В. Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання / С.В. Євтушенко // Економіка та держава. –2017. - №7.-С. 104-108.

  Євтушенко С.В. Оцінка та регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі України / Євтушенко С. В. // Вчені записки Університету "КРОК" . Серія "Економіка". - 2017.- Вип. 46. -С.42-49

  Євтушенко С.В. Регулювання інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі: Дис. ... канд. економ. наук: 08.00.03 /С.В. Євтушенко;ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК». – Київ, 2017.- 271 с.

  Євтушенко С.В. Інвестиційна безпека підприємства як фактор забезпечення його конкурентоспроможності в довгостроковому періоді / С.В. Євтушенко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 99-107

  Євтушенко С.В. Інноваційно-інвестиційна безпека в системі економічної безпеки / С.В. Євтушенко // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія:В 10-ти т. Т.2 Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України/ наук. ред. І.Л. Петрова .-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С. 236–247

  Євтушенко С.В. Економічне обґрунтування ефективності впровадження інновацій на підприємстві/ С.В. Євтушенко, Т.В. Романів //Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія:В 10-ти т. Т.2 Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України/ наук. ред. І.Л. Петрова .-К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - С.248-256

  Євтушенко С. В. Шляхи удосконалення оцінки ефективності інновацій на підприємстві / С. В, Євтушенко ; Вчені записки Університету «КРОК».- Ун-т економіки та права «КРОК», 2008.- Вип.18.т.3. - 10 с.

  Євтушенко С.В. Моделювання інвестиційного процесу на підприємстві / С. В. Євтушенко // Роль і місце фінансово-економічного механізму управління у сфері підприємництва: Міжвузів. наук.-практ. конф..К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006

  Євтушенко С.В. Адекватність технічного розвитку підприємства ринковому середовищу в умовах невизначеності / С. В. Євтушенко //Науково-методологічний семінар «Ризик-менеджмент та проблеми регулювання бізнесу».- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2006

  Міщенко В.С. Економіка підприємства: збірник завдань для студентів коледжу/ В. С. Міщенко, Т. П. Єсипчук, С. В. Євтушенко; Коледж економіки, права та інформаційних технологій. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - 63 с

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з економіки підприємства для студентів III курсу спеціальності "Економіка підприємства"/ В.С. Міщенко, Н.І. Дишлюк, С.В. Євтушенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. - 16

  Міщенко В.С. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з економіки підприємства для студентів III курсу спеціальності "Економіка підприємства"/ В.С. Міщенко, Н.І. Дишлюк, С.В. Євтушенко. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2003. -16 с.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Євтушенко Світлана Валеріївна