Інша інформація:
Чаюн Надія Степанівна

кабінет 248

(+38 044) 455-57-12, вн. 106

Напрями наукових досліджень

 • управління самостійною роботою студентів в аудиторний і в поза аудиторний час / сучасні проблеми педагогічних та психологічних наук

Сфера наукових інтересів

 • педагогіка / психологія/ менеджмент / логістика

Викладає

 • вступ до фаху / навчальний менеджмент / ділове спілкування та організаційна культура в освітньому закладі / планування та організація освітнього процесу / сучасні педагогічні технології / освітні технології методологія та методи наукових педагогічних досліджень /педагогічна майстерність викладача вищої школи / управління міжособистісними стосунками в нестабільному соціумі / управління партнерськими стосунками
 
 

Чаюн Надія Степанівна

 • кандидат педагогічних наук (1989 р.), доцент (1995 р.)

Освіта

 • Київський науково-дослідний інститут педагогіки, аспірантура, стаціонар (1988 р.)
 • Вища партійна школа при ЦК Компартії України (1985 р.)
 • Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1974 р.)

Професійна кар’єра

 • з червня 2003 р. – Університет «КРОК», кафедра управлінських технологій
 • 2001 – 2003 рр. – Керівник Київської філії Гуманітарно-технічного інституту
 • 2000 – 2001 рр. – віце-президент з гуманітарних питань Міжнародного науково-технічного університету
 • 1999 – 2000 рр. – доцент Міжрегіональної академії управління персоналом
 • 1985 – 1999 рр. – ст. викладач, доцент кафедри педагогіки Національної академії внутрішніх справ України
 • 1982 – 1984 рр. – інструктор відділу науки та навчальних закладів Київського обкому партії
 • 1977 – 1982 рр. – секретар Київського обкому комсомолу
 • 1975 – 1977 рр. – секретар Васильківського міськкому ЛКСМУ
 • 1974 – 1975 рр. – заступник директора з виховної роботи Фастівської школи-інтернату

Особисті досягнення

 • Підвищення кваліфікації в ННІМОД Університету «КРОК» (2020 р.)
 • Почесні грамоти Університету «КРОК» (2017, 2018, 2019, 2020 рр.)
 • Стажування на кафедрі педагогіки і психології вищої школи НПУ ім. М.П. Драгоманова (2019 р.)
 • Знак «Відмінник освіти України» (2013 р.)
 • Підвищення кваліфікації в Інституті післядипломного навчання НАУ (2011 р.)
 • Золотий «Знак Університету економіки і права «КРОК» (2010 р.)
 • Підвищення кваліфікації в Академії викладацької майстерності (2006 р.)
 • Срібний «Знак Університету економіки і права «КРОК» (2005 р.)
 • Знак «Відмінник освіти» (1983 р.)
 • Орден «Знак пошани» (1982 р.)
 • Медаль «В память 1500-летия г.Киева» (1982 р.)

Професійна діяльність

 • Член «Клубу Професіоналів»
 
 

Публікації

  Chayun N. Tutoring: essentialfundamentals, practice, perspectives / N. Chayun // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/323

  Чаюн Н.С. Тьюторська діяльність: сутнісні основи, практика, перспективи / Н. С. Чаюн // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2020. - № 2(58). - С. 8-19. - DOI doi.org/10.31732/2663-2209-2020-58-8-19

  Рибалко І.В. Психологічні аспекти творчої особистості та їх вплив на виконання арт-проєкту / І.В. Рибалко, Н.С. Чаюн, О.І. Бєлова // Управління розвитком складних систем. - 2020. - Вип. 44. - С. 34-41

  Морозова Н.Є. Попередження та подолання конфліктів – необхідні вміння для сучасного керівника / Н.Є. Морозова, Н.С Чаюн // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 584-587

  Чаюн Н.С. Особистісно-орієнтовані технології навчання та специфіка їх реалізації в музичних вищих освітніх закладах / Н.С. Чаюн, О.А. Фенканін // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2018. - Вип. 49. - С. 203-213

  Ушакова Н.М. Методичні рекомендації з організації та проведення науково-педагогічної (асистентської) практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр" напрямів професійної підготовки 8.03050301 "Міжнародна економіка", 8.03020401 "Міжнародна інформація", 8.03020601 "Міжнародний бізнес"/ Н. М. Ушакова, Н. С. Чаюн. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - 34 с

  Алькема В.Г. Реструктуризація вищого навчального закладу як інструмент формування освітнього простору академічної свободи / В.Г. Алькема, Н.С. Чаюн // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2015. - Вип. 42. - С. 137-146

  Ушакова Н.М. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної (асистентської) практики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" спеціальності 8.03010201 "Психологія"/ Н.М. Ушакова, С.Л. Марков, Н.С. Чаюн. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 32 с.

  Чаюн Н.С. Навчально-методичний комплект дисципліни «Психологія та педагогіка» для студентів напряму підготовки «Економіка підприємств», «Маркетинг», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» / Н.С. Чаюн. - Університет економіки та права «КРОК», 2010. - 38 с.

  Чаюн Н.С. Психологія та педагогіка: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напрямів підготовки "Економіка підприємства", "Маркетинг". "Облік і аудит", "Фінанси і кредит"/ Н. С. Чаюн. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 144 с

  Чаюн Н.С. Основи психології та педагогіки: навчально-методичний комплекс дисципліни/ Н.С. Чаюн. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - 126 с


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Чаюн Надія Степанівна