Бойченко Наталія Григорівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Бойченко Наталія Григорівна

кабінет 402

+380 (44) 455-57-12, вн. 219

Напрями наукових досліджень

 • психологічне дослідження девіантної поведінки підлітків

Сфера наукових інтересів

 • дослідження проблем вікової, глибинної та кризової психології

Викладає

 • практикум з кризової психотерапії / практикум з психотерапії
 
 

Бойченко Наталія Григорівна


Освіта

 • Міжнародний інститут глибинної психології / Практичний психолог / психоаналітик (2015 р.)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / Психологія / психолог (2006 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2015 р. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри психології
 • 2012–2014 рр. – Центр соціально-психологічної допомоги (ЦСССДМ), практичний психолог
 • з 2006 р. – Психоаналітична терапія, приватна практика
 • 2005–2012 рр. – Бізнес-школа «КІБІТ», викладач, тренер

Особисті досягнення

 • Волонтерська робота з внутрішньо переміщеними особами, навчання наданню першої психологічної допомоги, робота з дітьми, соціальні проекти
 • Один з тренерів-експертів міжнародного проекту «Організація надання соціально-психологічної допомоги дітям та їх сім’ям, переміщеним в регіони України з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції» (Міжнародний інститут глибинної психології (м. Київ) у співпраці із Всеукраїнською громадською організацією «Ліга соціальних працівників України». У рамках проекту видане «Практичне керівництво для психологів та соціальних працівників»
 • Подяка від президента Української асоціації психоаналізу Уварової С.Г. за підготовку національних тренерів для роботи з постраждалими в зоні АТО
 • Учасник міжнародного проекту IPSO (Міжнародна психосоціологічна організація)

Професійна діяльність

 • Член Української асоціації психоаналізу (УАП-ЄКПП-Україна)
 • Член Українського Психоаналітичного Союзу (UPU)
 • Член Української Спілки Психотерапевтів (УСП)
 • Постійний волонтер (Громадська організація «Українська психосоціальна організація»)
 
 

Публікації

  Бойченко Н.Г. Прорив бар'єрів табуйованості в дослідженнях психотравми / Н.Г. Бойченко, С.А. Коваль // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 145-147. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/209
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/209

  Бойченко Н.Г. Педагогічні умови формування професійної готовності майбутніх кризових консультантів для роботи з вимушеними переселенцями (внутрішньо-переміщеними особами) / Н.Г. Бойченко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 510-512
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Бойченко Н.Г. Кризова інтервенція як модель вирішення проблем / Н.Г. Бойченко // Наукові тренди сучасності: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) / Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 301-302.
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/537-materialy-naukovopraktychnoi-konferentsii-naukovi-trendy-suchasnosti-26-zhovtnia-2017-roku

  Бойченко Н.Г. Сімейне оточення як домінантний фактор та базова детермінанта життєвої успішності особистості / Н.Г. Бойченко // Правничий вісник Університету "КРОК". - Вип. 25. - К., 2016. - С. 211-218
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/zhurnali/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok/pravnychyi-visnyk-universytetu-krok-n25.pdf

  Психологічна допомога в кризових ситуаціях / С.Г. Уварова, Н.Г. Бойченко, С.О. Гришкан, Н.М. Улько. - Київ: ПВНЗ "МІГП", 2016. - 248 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Бойченко Наталія Григорівна