Алімпієв Євгеній Володимирович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Алімпієв Євгеній Володимирович

кабінет 242

+380 (44) 455-57-12, вн. 104

Напрями наукових досліджень

 • фінансово-монетарне регулювання економіки / економетричне моделювання взаємодії фінансових та монетарних інструментів макроекономічного регулювання
 
 

Алімпієв Євгеній Володимирович

 • доктор економічних наук (2015 р.), доцент (2009 р.)
 • нагороджений грамотами Університету «КРОК» за успіхи в науковій та навчально-методичній роботі

Освіта

 • ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» / 08.00.03 – економіка та управління національним господарством / доктор економічних наук (2015 р.)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка / 08.01.01 – економічна теорія / кандидат економічних наук (2005 р.)
 • Університет економіки та права «КРОК» / спеціаліст / економіст-фінансист (2004 р.)
 • Дніпропетровський державний університет / спеціаліст / радіофізик (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2015 р. – Університет «КРОК», професор кафедри економічної теорії
 • 2006–2015 рр. – Університет «КРОК», доцент кафедри економічної теорії
 • 2005–2006 рр. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри економічної теорії
 • 2002–2005 рр. – Інститут економіки та права «КРОК», викладач кафедри економічної теорії
 • 2001–2002 рр. – Київський машинобудівний технікум, викладач економічних дисциплін

Професійна діяльність

 • Заступник голови спеціалізованої вченої ради К 26.130.04 із захисту дисертацій за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
 • Дійсний член Польського товариства економістів (відділ у м. Бидгощ) – Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Oddział w Bydgoszczy)
 • Здобувши перемогу за результатами проведення конкурсу на отримання стипендії Лейна Кіркланда, Алімпієв Є.В. протягом вересня 2017 – січня 2018 рр. проводитиме реалізацію наукового дослідження в Польщі в рамках дослідницької програми Польсько – американського фонду свободи ім. Л. Кіркладнда «Лідери змін».
 
 

Публікації

  Алімпієв Є.В. Оцінка стану економічної безпеки за змінами макроекономічної рівноваги / Є. В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2019.- Вип. 2(54). -С.191-198
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/issue/view/8

  Алімпієв Є.В. Детермінанти сталого розвитку інформаційного суспільства: тематичне дослідження національних економік/ Є.В. Алімпієв, С. Дубіковський, В.Токар//Наукові зошити Humanitas. Управління, Сосновець- 2019.- № 3.-С. 21-33.

  Алимпиев Е.В. Диверсификация влияния кредита на экономику в рамках политики "дорогих денег" / Е.В. Алимпиев // Gospodarka - Zmiany- Zarzadzanie: VI Miedzynarodowej konferencji naukowej ( 7 grudnia 2018 r.).- Sosnowcu. Instytut Zarzadzania i Ekonomia Wyzszej Szkoly "Humanitas"
http://www.kuriermiejski.com.pl/wydarzenia/53-wydarzenia/2542-vi-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-gospodarka-zmiany-zarzadzanie.html

  Алімпієв Є.В. Макропруденційні умови національної безпеки / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 49. - С. 4-11
http://snku.krok.edu.ua/index.php/vcheni-zapiski-universitetu-krok/article/view/31

  Макроекономічна політика у макроекономічній стабілізації національної економіки: монографія / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв, К.В. Захарова, Б.Б. Гарін; за наук. ред. проф. І.Ф. Радіонової. - К.: Університет економіки та права "КРОК", - 2017.- 240 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/483-makroekonomichna-polityka-u-makroekonomichnii-stabilizatsii-natsionalnoi-ekonomiky

  Алімпієв Є.В. Особливості трансмісійних імпульсів каналів боргу та бюджетного дефіциту / Є. В. Алімпієв //Трансформаційні перетворення обліково-аналітичного забезпечення управління в умовах євроінтеграційних процесів: матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф.( м.Київ, 24.11.2016). - К.: КНЕУ, 2016.- С.48-52
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/20068/48-52.pdf?sequence=1

  Алімпієв Є.В. Прикладний аспект кількісних досліджень в економіці / Є. В. Алімпієв // Економічна теорія та освіта ХХІ століття : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25 вересня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.72-76
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/conf-krok-2015-09-25_materiali.pdf

  Алімпієв Є.В. Державне регулювання рекламної технології продакт-плейсмент на українському ринку / Є. В. Алімпієв, Я. К. Павлюченко// Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 42. - С. 4-11
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/367-vcheni-zapiski-universitetu-krok-42

  Алімпієв Є.В. Економічні підходи протидії картельним угодам у практиці антимонопольного регулювання [Електронний ресурс]/Є.В. Алімпієв, К.Ф. Захарова // Ефективна економіка - 2015. - №11.
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4756

  Алімпієв Є.В. Моніторинг фінансового трансмісійного механізму в економці України/ Є.В. Алімпієв// Вісник Черкаського університету: наук. журн. Серія "Економічні науки". - 2014. - № 33 (326). - С. 3-9.

  Алімпієв Є.В. Методика передмодельного аналізу у VAR-моделях фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є. В. Алімпієв // Ефективна економіка. - 2014. - № 4. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
http://www.economy.nayka.com.ua.

  Алімпієв Є.В. Динамізована модель фінансово-монетарного регулювання економіки [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв // Ефективна економіка. - 2014. - № 5. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
http://www.economy.nayka.com.ua.

  Алімпієв Є.В. Нормативно-правове забезпечення фінансово-монетарної взаємодії у регулюванні економіки [Електронний ресурс] / Є. В. Алімпієв // Ефективна економіка. - 2014. - № 3. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
http://www.economy.nayka.com.ua.

  Алімпієв Є.В. Методика передмодельного аналізу у var-моделях фінансово-монетарної трансмісії / Є.В. Алімпієв //Ефективна економіка.-2013.-№4
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3297

  Alimpiiev E. Financial regulation of economy through channels of budget deficit and public debt / E. Alimpiiev // Социальная экономика. Актуальные проблемы XXI века (Тбилисси). - 2013. - № 6. - С. 160-166.

  Алимпиев Е.В. Влияние финансово-монетарной трансмисии на формирование макроэкономического равновесия / Е.В. Алимпиев // Ученые записки Академии экономики и права(Республика Казахстан, Алматы).- 2013. - № 1 (24). - С. 96-102.

  Алімпієв Є.В. Класифікація передавальних каналів фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є.В. Алімпієв // Ефективна економіка. - 2013. - № 8. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
http://www.economy.nayka.com.ua.

  Алімпієв Є.В. Курсовий канал фінансово-монетарної трансмісії в Україні / Є.В. Алімпієв // Актуальні проблеми економіки .- 2013. - № 1 (139). - С. 123-132.

  Алімпієв Є.В. Механізм реалізації трансмісійного каналу цін активів в українській економіці / Є. В. Алімпієв // Економічна теорія. - 2013. - № 1. - С. 71-77.

  Алімпієв Є.В. Передавальний механізм кредитного каналу в економіках, що розвиваються / Є. В. Алімпієв // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. - 2013. - № 3 (68). - С. 252-257.

  Алімпієв Є.В. Податковий канал фінансово-монетарної трансмісії в економіці України / Є .В. Алімпієв // Економічний часопис - XXI .- 2013. - № 5-6 (2). - С. 24-26.

  Алімпієв Є.В. Розрахунок ВВП та моделювання фінансово-монетарної трансмісії [Електронний ресурс] / Є. В. Алімпієв // Ефективна економіка. - 2013. - № 7. - Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.
http://www.economy.nayka.com.ua.

  Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарна трансмісія у державному регулюванні економіки: монографія / Є.В. Алімпієв. - Кам'янець-Подільський: Аксіома, 2013. - 356 с.

  Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарне регулювання економіки через канал цін фінансових активів / Є.В. Алімпієв // Економічний часопис - XXI . - 2013. - № 1-2 (1). - С. 16-19.

  Алімпієв Є.В. Інституційна довіра як чинник ефективності фінансово-монетарної трансмісії в післякризовій економіці / Є.В. Алімпієв // Галицький економічний вісник. - Тернопіль, 2012. - № 4 (37). - С. 96-103.

  Алімпієв Є.В. Фінансово-монетарна трансмісія у державному регулюванні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2012. - Вип. 32. - С. 134-139.

  Радіонова І.Ф. Теорія взаємодії економічних політик за умов макроекономічної нестабільності / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Економічна теорія. - 2011. - № 4. - С. 32-44.
http://www.krok.edu.ua/download/alimpiev-evgenij-volodimirovich/11_radionova_alimpiev.pdf

  Алімпієв Є.В. Інфляційне таргетування за умови асиметрії загального рівня цін / Є. В. Алімпієв // Фінанси України. - 2010. - № 10 (179). - С. 21-28.

  Алімпієв Є.В. Інфляційний канал монетарної трансмісії в Україні / Є. В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2010. - Вип. 24. - С. 4-10.

  Алімпієв Є.В. Моделювання фінансово-монетарної трансмісії в економіці України / Є. В. Алімпієв // Економіка і прогнозування. - 2010. - № 4. - С. 126-140.

  Алімпієв Є.В. Синхронізація каналів фінансово-монетарної трансмісії в Україні / Є.В. Алімпієв // Економічний часопис - XXI.- 2010. - № 11-12. - С. 46-50.

  Алімпієв Є.В. Фінансова та монетарна трансмісія в економіці України / Є.В. Алімпієв // Фінанси України. - 2010. - № 5 (173). - С. 23-30.

  Алімпієв Є.В. Фінансова трансмісія у дослідженні фінансової політики в Україні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2010. - Вип. 23. - С. 66-73.

  Радіонова І.Ф. Макроекономіка-2: навчальний посібник / І.Ф. Радіонова, Т.В. Бурлай, Є.В. Алімпієв. - Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2010. - 424 с.

  Радіонова І.Ф. "Не-кейнсіанський" підхід до економічної стабілізації з використанням фінансових інструментів / І.Ф. Радіонова, Є.В. Алімпієв // Фінанси України. - К., 2009. - № 4 (161). - С. 42-52.

  Алімпієв Є.В. Курсова робота з економічної теорії як інструмент зближення теоретичної та практичної підготовки студента / Є. В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2008. - Вип. 17. - С. 6-13.

  Алімпієв Є.В. Інноваційна політика в Україні: суперечності та шляхи їх подолання / Є.В. Алімпієв // Вісник НУ "Львівська політехніка". - 2007. - № 579. - С. 3-7.

  Алімпієв Є.В. Взаємодія фінансової та грошової політики за моделлю "коридору" торгового балансу / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2007. - Вип. 12. - С. 45-50.

  Алімпієв Є.В. Вдосконалення системи моніторингу інфляції в Україні / Є.В. Алімпієв // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2007. - Вип. 16. - С. 4-11.

  Алімпієв Є.В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт з Економічної теорії /Є.В. Алімпієв, Н.О. Ткаченко.-К.:Університет економіки та права "КРОК", 2006.-23 с.

  Алімпієв Є.В. Застосування структурних моделей фінансової та грошової політик у перехідних економіках / Є.В. Алімпієв // Теоретичні та прикладні питання економіки.- 2005. - Вип. 6. - С. 216-220.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Алімпієв Євгеній Володимирович