Право в Коледжі — Університет «КРОК»

Спеціальність «Право»

Фаховий коледж Університету «КРОК»

 • Інформація про спеціальність

  Вступники на спеціальність «Право» в Коледжі на другому курсі навчання можуть обирати спеціальні вибіркові дисципліни із врахуванням фахового профілю освітньої програми «Право».

  Освітній напрям – це конкретизація фаху й набуття більш вузьких знань у рамках професії. На рівні фахового спеціаліста освітній напрям реалізується, починаючи з другого курсу, коли з’являються відмінності в переліку вибіркових дисциплін.

  У рамках спеціальності «Право» пропонуються для вступу така освітньо-професійна програма:

 • Освітньо-професійна програма «Право» | Фаховий молодший бакалавр

  Освітньо-професійна програма «Право», яка пропонується здобувачам в Коледжі, стане відповіддю на зростаючі потреби у кваліфікованих фахівцях у галузі права, які не лише мають глибокі знання зі спеціальності «Право», а й на високому рівні володіють іноземними мовами та засадничими принципами міжнародного права.

  Пропоновані вибіркові дисципліни орієнтовані на практичну підготовку фахівців, які володіють творчою активністю в області юриспруденції, а також здатні вирішувати організаційно-управлінські завдання за фахом та працювати у сфері юридичних послуг у національному та міжнародному просторах.

  Освітньо-професійна програма «Право» передбачає поглиблене вивчення студентами англійської мови та опанування тих, дисциплін, які пов’язані із вивченням міжнародно-правових дисциплін. Крім того, окремі дисципліни навчального плану вивчаються англійською мовою

  Навчання за даним напрямом передбачає роботу студентів у невеликих академічних групах, які не перетинаються у процесі навчання з іншими групами, застосування авторських навчальних програм та індивідуальних методик викладання. До проведення занять залучено висококваліфікованих викладачів. Для студентів створені всі умови для отримання глибоких знань з права, формування їх як компетентних, так успішних фахівців, які здатні працювати у галузях, що потребують і юридичних знань, і вільного володіння юридичною англійською мовою.

  Під час навчання у студентів є можливість стати учасниками багатьох проєктів, що створені в Університеті та Коледжі, брати участь у заходах міжнародного проєкту «Асоційовані школи ЮНЕСКО», членом якого є Коледж. Участь у міжнародних проектах, конференціях, модерування англомовних секцій, організація та проведення власних регіональних проєктів за участю представників міжнародних організацій – це неповний перелік можливостей, які допоможуть студентам поглибити знання за даним напрямом, сформують у них лідерські якості, ораторські здібності, вміння працювати у команді, допоможуть реалізуватися в сучасному світі та удосконалити англійську мову.

  Каталог дисциплін вільного вибору

  • Демократичні студії;
  • Медіаграмотність;
  • Креативне мислення;
  • Фінансова грамотність та безпека бізнесу;
  • Лідер і лідерство у бізнесі;
  • Конфліктологія та ділове спілкування;
  • Психологія міжособистісного спілкування;
  • Самоменеджмент;
  • Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу;
  • Основи підприємницького права;
  • Аграрне право;
  • Етика ділового спілкування: ораторське мистецтво, риторика, культура спілкування;
  • Екологічне право;
  • Логіка;
  • Кадрове діловодство;
  • Права людини та їх захист;
  • Основи права Європейського Союзу;
  • Основи спадкового права України.

  Працевлаштування

  У подальшому випускники зможуть реалізувати себе у приватній юридичній практиці, адвокатурі, в якості юрисконсультів на підприємствах, у громадських та державних організаціях, експертів в аналітичних центрах, міжнародних установах. Знання іноземної мови створює можливість бути конкурентоздатними в умовах сучасного ринку працевлаштування як на території України, так і за її межами.

  Продовження навчання

  Випускники можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok