Підприємництво та торгівля — Університет «КРОК»

Спеціальність «Підприємництво та торгівля»

Фаховий коледж Університету «КРОК»

 • Інформація про спеціальність

  Підприємництво – найбільш креативний вид діяльності, що забезпечує соціально-економічний розвиток країни, реалізацію творчих здібностей особистостей та гарантує добробут. Йому належить важлива роль у забезпеченні економічної стабільності, інноваційного прогресу у створенні нових робочих місць, послабленні соціального напруження. Тому такого великого значення в Україні набуває підготовка висококваліфікованих підприємців.

  Здатність до підприємницької діяльності формується й розвивається в процесі набуття економічних та управлінських знань і навичок.

  У рамках спеціальності «Підприємництво та торгівля» пропонуються для вступу така освітньо-професійна програма:

 • Освітньо-професійна програма «Підприємництво та торгівля»

  Освітньо-професійна програма «Підприємництво та торгівля» дає змогу оволодіти необхідними навичками та знаннями зі створення і розвитку власного бізнесу, діяльності на вітчизняних та міжнародних ринках, з управління успішними проєктами та організації трудових, фінансових й інформаційних ресурсів. Випускники спеціальності можуть бути не лише успішними підприємцями, але й аналітиками з різних аспектів підприємницької діяльності.

  Дисципліни за вибором та професійні тренінги дають можливість студентам спеціалізуватись у сфері підприємництва на ринку нерухомості.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання особливостей організації підприємництва в різних сферах та з використання різних організаційних форм діяльності;
  • використання форм конкурентної боротьби із застосуванням сучасних інформаційних технологій;
  • володіння фундаментальними принципами управління підприємством;
  • уміння розробляти бізнес-плани створення та розвитку підприємств;
  • використання сучасних методів управління персоналом компанії.

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • генерувати бізнес-ідеї зі створення нових підприємств - стартапів та модифікацій діючих;
  • визначати мету, завдання діяльності та структуру майбутнього підприємства;
  • розраховувати потребу в стартовому підприємницькому капіталі та інших виробничих ресурсах;
  • оцінювати фінансовий стан та потенціал підприємства;
  • розробляти план просування продукції підприємства;
  • обґрунтовувати напрямки оптимізації податкових платежів для власного бізнесу тощо.

  Основні дисципліни

  Студенти вивчають основи розробки бізнес-планів, основи підприємницької діяльності, управління ресурсами, основи економіки підприємства, управління витратами, ціноутворення, планування діяльності підприємства тощо. Під час написання курсової роботи студенти досліджують актуальні проблеми підприємництва та торгівлі.

  Каталог дисциплін вільного вибору

  • Демократичні студії
  • Медіаграмотність
  • Креативне мислення
  • Фінансова грамотність та безпека бізнесу
  • Лідер і лідерство у бізнесі
  • Конфліктологія та ділове спілкування
  • Психологія міжособистісного спілкування
  • Самоменеджмент
  • Основи фінансового посередництва
  • Сервісний менеджмент
  • Комунікаційна діяльність
  • Розрахунки та платежі в бізнесі
  • Національна економіка
  • Підприємницька поведінкова економіка
  • Основи міжнародних валютних відносин
  • Грошово-кредитні системи
  • Регулювання ринку нерухомості
  • Основи оціночної діяльності
  • Основи ріелторської діяльності

  Практика

  Метою практики є підготовка студентів до створення власного бізнесу, успішного виконання своїх обов’язків в різних підрозділах приватних, колективних та державних підприємств. Студенти відвідують українські та міжнародні компанії, знайомляться з успішними підприємцями, з особливостями організації роботи підприємства та його структурних підрозділів. Під час ділових ігор розвивають свої професійні навички, вирішують реальні кейси від компаній, вчаться швидко та якісно розв’язувати бізнес-задачі. Практична підготовка значно підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці після отримання диплому.

  Працевлаштування

  Випускники освітньої програми зможуть розпочати власний бізнес, а також займати посади економіста: помічника економіста; економіста з планування; економіста з ціноутворення; помічника керівника підприємства

  Продовження навчання

  Випускники можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok