Економіка в Коледжі — Університет «КРОК»

Спеціальність «Економіка»

Фаховий коледж Університету «КРОК»

 • Освітньо-професійна програма «Економіка»

  Економіка вчить, як, оптимально використовуючи наявні й залучені ресурси, досягати максимального випуску продукції та прибутків. Студенти-економісти вивчають механізми функціонування підприємств у різних сферах діяльності, різних масштабів та форм власності.

  Сучасні економісти – це старші офіцери та генерали високоефективного виробництва. Жоден власник не може перемогти в ринковому змаганні, якщо він не спирається на економічні знання та практичний досвід. Фах економіста – один із найпрестижніших. Проте, щоб стати справжнім фахівцем, потрібно отримати ґрунтовну теоретичну підготовку та здобути практичні навички. Університет «КРОК» допомагає саме в цьому своїм студентам.

  Освітньо-професійна програма «Економіка» забезпечує спеціалізацію в сфері «Сімейного бізнесу» та «Економіки нерухомості» спеціальними курсами за вибором студента та професійними тренінгами.

  Ключові професійні компетентності

  Знання, яких набувають студенти в процесі навчання:

  • знання економічної теорії та правових засад функціонування підприємств;
  • уявлення про особливості ресурсного забезпечення господарської діяльності підприємств, про формування витрат та максимізацію фінансових результатів;
  • навички управління економічними активами, обґрунтування господарських рішень і їх виконання;
  • уміння аналізувати та оцінювати виробничі ресурси й результати діяльності підприємства та його підрозділів.

  Випускники цієї спеціалізації вміють:

  • використовувати на практиці навички аналізу діяльності підприємства та його підрозділів;
  • організувати ефективне використання ресурсів, оцінки активи та результати господарської діяльності підприємства, його підрозділів;
  • застосовувати в практичній діяльності сучасні методи управління витратами;
  • використовувати прикладний інструментарій оцінювання потенціалу підприємства та його структурних підрозділів.

  Основні дисципліни

  Студенти вивчають економіку підприємства, управління витратами підприємств, планування та організацію діяльності, ціноутворення, організацію сімейного бізнесу, основи оцінки капіталу та майна.

  Під час написання курсової роботи студенти поглиблено досліджують актуальні проблеми економіки та управління суб’єктів господарювання, здійснюють розрахунки, обґрунтовують пропозиції та рекомендації з покращення роботи підприємств.

  Практика

  Студенти проходять навчально-виробничу практику, під час якої відвідують українські та міжнародні компанії, знайомляться з успішними підприємцями та фахівцями – економістами.

  Під час професійних тренінгів та ділових ігор студенти розвивають свої професійні навички, аналізують реальні кейси від компаній, навчаються швидко та якісно вирішувати бізнес-задачі.

  Працевлаштування

  Випускники підготовлені для роботи на підприємствах різних галузей та форм власності на посадах економіста підприємства, помічника економіста. Отримані знання та навички дозволяють організовувати власний бізнес, зокрема, брати участь в сімейному бізнесі.

  Продовження навчання

  Випускники можуть продовжити навчання для здобуття ступеня бакалавра, а в подальшому – магістра та доктора філософії.

   
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.