Фахові видання Університету

Результати наукових досліджень учених та молодих науковців можуть бути опубліковані у фахових виданнях Університету.

Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)

Вчені записки Університету «КРОК» (економічні науки)

Збірник наукових праць «Вчені записки Університету «КРОК» включений до Переліку наукових публікацій України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук (Постанова президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року). Журнал є фаховим з економічних наук.

 
Правничий вісник Університету «КРОК» (юридичні, психологічні науки)

Правничий вісник Університету «КРОК» (юридичні, психологічні науки)

Збірник наукових праць «Правничий вісник Університету «КРОК» включений до Переліку наукових публікацій України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук. Журнал є фаховим із юридичних та психологічних наук (Наказ МОН України №1328 від 21 грудня 2015 року).

 

Видання за участю Університету «КРОК»

Науковий журнал «Зовнішні справи» (UA Foreign Affairs)

Науковий журнал «Зовнішні справи» (UA Foreign Affairs)

Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» разом із ГО «Українська асоціація зовнішньої політики», Благодійна організація «Благодійний фонд «Інститут громадської дипломатії» є засновниками журналу.

Науковий журнал «Зовнішні справи» (UA Foreign Affairs) є фаховим виданням з політичних та історичних наук. Формат наукового журналу «Зовнішні справи» – спадкоємця «Політики і час» – став спробою зробити зовнішню політику справою експертів, науковців та всіх тих, хто нею цікавиться, донести нестандартні наукові ідеї до широкого загалу читачів.

 
Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Фахові видання