Зубок Микола Іванович — Університет «КРОК»
Зображення контакту

Зубок Микола Іванович

Кандидат військових наук, професор

Адреса:
Кабінет 229

Телефон: (+38 044) 455-56-65 (вн. 247)

Інша інформація:
 

Публікації

  Зубок М.І. Інформатизація сьогодні та завтра / М.І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 1. - С. 2-4

  Зубок М.І. Кібербезпека за горизонтом подій / М.І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 2. - С. 35-38

  Зубок М. І. Управління безпекою підприємства, банку / М.І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2020. - № 3. - С. 2-6

  Зубок М.І. Протидія загрозам тероризму і сепаратизму у банківській діяльності / М.І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2019. - № 2. - С. 5-8

  Зубок М.І. Забезпечення економічноїї безпеки банків: навчальний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 260 с.

  Зубок М.І. Безпека бізнесу в умовах керованого хаосу/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - 2018. - № 2. - С. 26-28

  Зубок М.І. Інформаційна безпека в підприємницькій діяльності: підручник / М. І. Зубок.- К.: ГНОЗІС, 2015. - 216 с.

  Зубок Н.И. Личная безопасность/ Н. И. Зубок //Бизнес и безопасность. - 2015. - № 2. - С. 13-16

  Зубок Н.И. Личная безопасность/ Н. И. Зубок //Бизнес и безопасность. - 2015. - № 1. - С. 17-19

  Зубок М.І. Безпека освітнього простору: монографія / М. І. Зубок.- К. : ВПК "Експрес-Поліграф", 2013. - 96 с.

  Зубок М.І. Безпека банківської діяльності: підручник / М. І. Зубок, С. М. Яременко.- К. : КНЕУ, 2012. - 473 с.

  Економічна безпека суб’єктів підприємництва: навчальний посібник / М. І. Зубок [та ін.]; за заг. ред. М. І. Зубка.- К. : Міжнародний фонд соціальної адаптації, 2012. - 226 с.

  Зубок М.І. Інформаційна безпека підприємства, банку/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - 2011. - № 3. - С. 67-69

  Зубок М.І. Педагогічні роздуми (статті, доповіді, тези, записки) / М. І. Зубок.- К. : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. - 192 с.

  Зубок М.І. Забезпечення безпеки підприємницької діяльності в умовах економічної кризи / М. І. Зубок // Бизнес и безопасность.- 2010.- №6.-С.9-10

  Зубок М.І. Забезпечення безпеки підприємства, банку в роботі з кадрами/ М. І. Зубок // Бизнес и безопасность. - 2010.- №6.-С.50-53

  Зубок М.І. Особливості забезпечення безпеки банківської діяльності в умовах глобалізації / М. І. Зубок // Економіка та фінанси в умовах глобалізації: досвід, тенденції та перспективи розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції(21-23 квітня 2010 р.).- Макіївка: МЕГІ, 2010

  Зубок М.І. Підготовка фахівців з безпеки підприємницької діяльності: проблеми та завдання/ М. І. Зубок //Бизнес и безопасность: информационно-рекламный журнал для тех, кому есть что защищать. - 2008. - № 2. - С. 38-39

  Зубок М.І. Захист підприємницької діяльності від недобросовісної конкуренції і промислового шпигунства: навчально-методичний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Киів. нац. торг.-екон. ун-т, 2008. - 133 с.

  Диба М.І. Тимчасова адміністрація та ліквідація банків: навчальний посібник/ М. І. Диба, К. Є. Раєвський, М. І. Зубок. - К.: КНЕУ, 2008. - 192 с.

  Зубок М.І. Бізнес в екстремальних умовах: навчально-методичний посібник/ М. І. Зубок. - К.: Київський інститут банківської справи, 2008. - 183 с

  Раєвський К. Ліквідація банків. Організація процедури/ К. Раєвський, М. Зубок //Вісник Національного банку України. - 2003. - №4. - С.11-15

  Раєвський К. Ліквідація банків. Оцінка та реалізація майна/ К. Раєвський, М. Зубок //Вісник Національного банку України. - 2003. - №5. - С.16-20

  Зубок М. Особливості правового регулювання безпеки бізнесу в Україні / М. Зубок // Вісник КНТЕУ. - 2002. - №1. - С.29-31

  Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльності в Україні: навчальний посібник/ М.І. Зубок, Л.В. Ніколаева. - К.: Істина, 2000. - 88 с

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Зубок Микола Іванович