Закревська Олена Юріївна — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Закревська Олена Юріївна

Адреса:
Кабінет 503

Телефон: (+38 044) 455-57-13, вн. 121

 

Публікації

  Закревська О.Ю. Експорт та імпорт як елементи стимулювання економіки/ О. Ю. Закревська, О. М. Ровська // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). -Київ: Університет «КРОК», 2022.- С.142-146.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Закревська О.Ю. Організація бухгалтерського обліку поточної дебіторської заборгованості підприємства торгівлі / О.Ю. Закревська // Причорноморські економічні студії. - Вип. 20 - Одеса, 2017. С.103-106.

  Закревська О.Ю. Особливості відображення електронних грошей в обліку на підприємствах торгівлі / О.О. Августова, О.Ю. Закревська. // Проблеми системного підходу в економіці. Зб. наук. пр. - Вип. 5 (61) - К.: НАУ, 2017

  Закревська О.Ю. Відображення дебіторської заборгованості в обліковій політиці торгівельних підприємств / О.О. Августова, О.Ю. Закревська. // Економіка. Фінанси. Право. - 2017. - №8 - С.15-17.

  Закревська О.Ю. Внутрішній аудит поточної дебіторської заборгованості підприємств торгівлі / О.Ю. Закревська // // Science and practice: an innovative approach : Collection of scientific articles. Paris, France, 2017, p.176-179

  Закревська О.Ю. Взаємозв'язок дебіторської заборгованості із соціальною відповідальністю бізнесу / О.Ю. Закревська, К.І. Галак : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ["Від Балтики до Причорномор'я: формування сучасного економічного простору"] (Рига, 19 серпня 2017 р.) - С. 137-138

  Закревська О.Ю. Внутрішній контроль поточної дебіторської заборгованості підприємства / О.Ю. Закревська : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. ["Моделювання та прогнозування соціально-економічного міжнародного співробітництва"] (Київ, 1-2 вересня 2017 р.) - Київ :., 2017. - С. 120-122.

  Закревська О.Ю. Аналітичні процедури при проведенні контролю поточної дебіторської заборгованості / О.Ю. Закревська, О.М. Ромашко // Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: Матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 30 червня 2017 р.) - Тернопіль : Крок, 2017. - С. 257-260.

  Закревська О.Ю. Оцінка та класифікація дебіторської заборгованості / О. Ю. Закревська // Розвиток нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Львів, 19.02.2016). -Львів, 2016.- С.102-105

  Sopko V. Accounting receivables international standarts: construction and differences / V. Sopko, O. Zakrevska, O. Romashko // Publishing house «BREEZE».- Montreal, Canada, 2015. - С. 292-296

  Сопко В.В. Облік дебіторської заборгованості за міжнародними стандартами:побудова та відмінності / В. В. Сопко, О. Ю. Закревська, О. М. Ромашко // Economics and finance .- 2015

  Пархоменко О.П. Бухгалтерський і податковий облік основних засобів та його гармонізація / О.П. Пархоменко, О.Ю. Закревська // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 77-83

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Закревська Олена Юріївна