Вовченко Олена Владиславівна — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Вовченко Олена Владиславівна

кабінет 420

(+380 (44) 455-57-12, вн. 266

Напрями наукових досліджень

 • медіа-інновації / міжнародна інноваційна діяльність / безпекознавство / популяризація науки
 
 

Вовченко Олена Владиславівна

 • Переможець конкурсу проєктів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2023 р.)
 • Стипендія Президента України (2022 р.);
 • Почесна грамота ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" (2022 р.)
 • Переможець конкурсу проєктів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2021 р.)
 • Відзнака «Зірка «КРОКу» (2020 р.)
 • Кандидат економічних наук (2019 р.)
 • Стипендія Президента України (2019 р.)
 • Переможець конкурсу проєктів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2019 р.)
 • Стипендіат Національної академії наук України (2018 р.)

Освіта

 • Національний авіаційний університет / Науковий співробітник (економіка), економіст (2014 р.)
 • Національний авіаційний університет / Бакалавр з економічної кібернетики (2013 р.)

Професійна кар'єра

 • 2019 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики (за сумісництвом)
 • 2017 р. – ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», науковий співробітник
 • 2014 р. – ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», аспірант

Участь у міжнародних проєктах

 • Міжнародний проєкт «Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні / COOPERA. Еразмус+»

Особисті досягнення

 • Кращий проєкт 2021 «Наука через соціальні медіа»
 
 

Публікації

  Вовченко О.В. Наукова комунікація в епоху соціальних медіа / О. В. Вовченко // Комунікаційний простір постінформаційного суспільства: проблеми та перспективи: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 30 травня 2023 року). - Вінниця: ТВОРИ, 2023. - С. 80-83

  Вовченко О.В. Бізнес-журналістика: особливості професії журналіста / О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 216-217
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2023.pdf

  Ромашко І.А. Використання інфографіки в новинних телепрограмах / І. А. Ромашко, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 169-171.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2023.pdf

  Шлапак С.О. Тематичні та структурні особливості контенту ділового видання / С. О. Шлапак, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 193-196.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2023.pdf

  Редько К.Ю. Основні аспекти перехідного періоду між промисловими революціями (на прикладі електроенергетики) / К. Ю. Редько, О. В. Вовченко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2023. - № 2(91). - С. 14-27. - http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/2_91_2023_ukr/4.pdf
http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/2_91_2023_ukr/4.pdf

  Petrenko N.S. Crowdfunding in Ukraine: problems and prospects for the development of an alternative way of financing science / N. S. Petrenko, O. V. Vovchenko // Electronics and information technologies (ELIT): proceedings 13th International Conference (September 26-28, 2023) . - Lviv, 2023. - Pp. 82-87. - https://ieeexplore.ieee.org/document/10310851/metrics#metrics
https://ieeexplore.ieee.org/document/10310851/metrics#metrics

  Вовченко О. В. Консенсусний підхід до відновлення економіки Європи після Другої світової війни / О. В. Вовченко, Н. С. Петренко // Київський економічний науковий журнал. - 2023. - № 3. - С. 30-35. - https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/70
https://journals.kymu.kyiv.ua/index.php/economy/article/view/70

  Столярчук Н. М. Особливості розвитку науково-інноваційної спроможності України у довоєнний, воєнний та повоєнний періоди / Н. М. Столярчук, В. А. Мамчур, О. В. Вовченко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2023. - № 3(92). - С. 33-38. - DOI https://doi.org/10.32782/2520-2200/2023-4-5.
http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/4_93_2023_ukr/7.pdf

  Vovchenko O. The role of HEIs of Ukraine in the Implementation of Social Innovations / O. Vovchenko // Professional Education: Methodology, Theory and Technologies. - 2023. - № 17. - Pp. 65-78. - DOI https://doi.org/10.31470/2415-3729-2023-17-65-78.
https://education-journal.org/index.php/journal/article/view/333

  Вовченко О.В. Методи вимірювання нематеріальних активів науково-дослідних установ / О. В. Вовченко // Grail of Science. - 2022. - № 22. - С. 30-33. - file:///C:/Users/library/Downloads/2.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/2.pdf

  Кокоєв П.С. Віртуалізація як фактор розвитку світової економіки / П. С. Кокоєв, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м.Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 55-57. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Балабан О.Г. Організація Об'єднаних Націй у сучасних міжнародних процесах / О. Г. Балабан, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 120-122. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Басара Є.Г. Місце та роль НАТО в сучасних світових політичних процесах / Є. Г. Басара, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 122-126. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Донаєва М.І. Міжнародний тероризм: історія та сучасність / М. І. Донаєва, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 133-137. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Євтушенко К.О. Міжнародні злочини: причини, різновиди, наслідки / К. О. Євтушенко, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 138-142. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Косяк С.О. Політичні конфлікти в сучасній Україні / С. О. Косяк, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 150-152. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Лось О.В. Маркетингова діяльність підприємств на світових товарних ринках / О. В. Лось, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 156-158. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Піддубний Д.Д. Інтеграційні тенденції ЄС: наслідки та проблеми інтегрування України до ЄС / Д. Д. Піддубний, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 162-164. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Цибуля А.В. Роль ЗМІ в міжнародних політичних процесах / А. В. Цибуля, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022.- С. 170-173. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Вовченко О.В. Увага до медіаграмотності: історія питання / О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 177-180. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Мелевич М.М. Деякі аспекти безпеки журналістів, що працюють в небезпечних зонах / М. М. Мелевич, О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - С. 195-197. - https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Ромашко І.А. Засоби масової комунікації як основа інформаційно-психологічного протиборства/ І. А. Ромашко, О. В. Вовченко// Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ).- Київ: Університет «КРОК», 2022.- С. 197 -201.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pd

  Ситник А.Д. Цифрова безпека журналіста-розслідувача /А. Д. Ситник, О. В. Вовченко //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ).- Київ: Університет «КРОК», 2022.- С. 201-203.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Суверток М.С. Роль вітчизняних ЗМІ у глобальному медіапросторі/ М. С. Суверток, О. В. Вовченко //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). -Київ: Університет «КРОК», 2022-. С.204-206.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Цирин К.Л. Інформаційні війни в сучасних міжнародних відносинах/ К. Л. Цирин, О. В.Вовченко //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). -Київ: Університет «КРОК», 2022.- С.210-213.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Шатило Л.В. Вплив мас-медіа на формування міжнародної політики/ Л. В. Шатило, О. В. Вовченко //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ).- Київ: Університет «КРОК», 2022. - С. 213 -216.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Шиян Р.В. Безпека журналіста у віртуальному просторі/ Р. В. Шиян, О. В. Вовченко //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет «КРОК», 2022. - С.216 -219.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Шлапак С.О. ЗМІ як інструмент інформаційної безпеки України/ С. О. Шлапак, О. В. Вовченко //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ).- Київ: Університет «КРОК», 2022. -С.219 -222.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Вовченко О.В. Масштабність проблеми забезпечення енергетичної безпеки / О. В. Вовченко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2022. - № 3(89). - С. 18-24. - DOI https://doi.org/10.32782/2520-2200/2022-3-3.
http://www.psae-jrnl.nau.in.ua/journal/3_89_2022_ukr/5.pdf

  Вовченко О.В. Популяризація науки та освіти в епоху нових соціальних медіа: колективна монографія / О.В. Вовченко, О.В. Живага, Н.С. Петренко / Ред. О.В. Вовченко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 74 c.

  Вовченко О.В. Інновації у промисловості: вплив на економічну безпеку України: монографія / О.В. Вовченко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 135 c.

  Vovchenko O. The concept of open science and academic integrity as a joint trajection on the way to the popularization of science / O. Vovchenko // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/255
https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/255

  Вовченко О.В. Становлення науково-популярних медіа у США / О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 165-168. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf
https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Вовченко О.В. Аналіз рівня економічної безпеки України в умовах світового інноваційного розвитку / О. В. Вовченко // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 322-340
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/monografiji/laptev_0005.pdf

  Живага О.В. Сучасні соціальні медіа як інструмент популяризації науки в умовах інформаційного суспільства / О. В. Живага, О. В. Вовченко, Н. С. Петренко // Наука та наукознавство. - 2020. - № 4. - С. 88-109. - DOI https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.088

  Вовченко О.В. Youtube-платформа як засіб популяризації науки в цифрову епоху / О.В. Вовченко // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference (Osaka, Japan. September 9-11, 2020). - Osaka: CPN Publishing Group, 2020. - Pp. 92-96
https://sci-conf.com.ua/xiii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-perspectives-of-world-science-and-education-9-11-sentyabrya-2020-goda-osaka-yaponiya-arhiv/

  Вовченко О.В. Комерціалізація результатів наукових досліджень: до постановки проблеми / О.В. Вовченко // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28 травня 2020 р.). Секція 2 Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня. - Одеса: ОНПУ, 2020. - С. 123-124
https://economics.opu.ua/conf-m

  Вовченко О.В. Чому нації виробляють наукові дослідження? / О.В. Вовченко // Актуальні проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору економіки: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет конференції (Київ, 10 квітня 2020 р.). - Київ: ННЦ "ІЛЕ", 2020. - С. 23-25
https://issuu.com/nnc_iae/docs/zbirnyk_konf_nnc_iae_2020

  Живага О.В. Роль соціальних мереж у популяризації наукових знань (на прикладі соцмережі Facebook) / О.В. Живага, О.В. Вовченко, Н.С. Петренко // Актуальні питання історії науки і техніки: матеріали 19-ї Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 28-30 жовтня 2020 р.) / Відпов. ред. Л. О. Гріффін. - Київ: Центр пам'ятникознавства НАН України і УТОПІК, 2020. - С. 103-106
https://zenodo.org/record/4266967#.YHA8uOgzaM8

  Живага О.В. Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу / О.В. Живага, О.В. Вовченко, Н.С. Петренко // Наука та наукознавство. - 2020. - № 4. - С. 88-109
https://sofs.org.ua/sample-page/arhiv/2020-2/4-110/

  Вовченко О.В. Модернізація стратегії національної безпеки в Україні в умовах інноваційного розвитку з акцентом на економічній безпеці / О.В. Вовченко // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3 (55). - С. 225-230

  Вовченко О.В. Державна політика інноваційного розвитку вітчизняної промисловості в інтересах національної безпеки України/ О.В. Вовченко// Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття : колективна монографія / під заг. ред. Т.В. Гринько.- Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. -С. 265-276.

  Вовченко О.В. Перспективи залучення інвестицій з метою інноваційного розвитку вітчизняних високотехнологічних підприємств/ О.В. Вовченко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 червня 2019 р., Одеса ).- К. : Видавництво «Фенікс», 2019.- С. 8-12.

  Вовченко О.В. «Відкрита наука» - інструмент популяризації науки/О.В. Вовченко // Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій : матеріали Десятої міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (у заочній формі) (10 жовтня 2019 р.).- Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. -С. 32–36 с.

  Живага О.В. Методи та форми популяризації наукових знань серед молоді/ О.В. Живага, Н.С. Петренко, О.В. Вовченко // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 184-187
http://met.donnuet.edu.ua/uk/dokumenty/novosty/13-sbirnik-kvo19/file.html

  Вовченко О.В. Інтеграція української науки у всесвітній науково-інформаційний простір / О.В. Вовченко, Н.С. Петренко, О.В. Живага // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 45-48
http://met.donnuet.edu.ua/uk/dokumenty/novosty/13-sbirnik-kvo19/file.html

  Вовченко О.В. Інтелектуальне суспільство як результат взаємодії науки та освіти/ О.В. Вовченко, Н.С. Петренко, О.В. Живага // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігі : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 14–18.
http://met.donnuet.edu.ua/uk/dokumenty/novosty/13-sbirnik-kvo19/file.html

  Петровський А.І. Як досягти інноваційного розвитку та економічного зростання? /А.І. Петровський, О.В. Вовченко // Світ. -2019.-№ 25-26 (1061-1062).- С. 2.

  Вовченко О.В. Питома вага інноваційної безпеки в системі оцінки економічної безпеки України / О. В. Вовченко // Економіка і менеджмент-2018: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітнія 2018 р., Дніпро). - Дніпро: Біла К. О. [вид.], 2018. - Т. 4. - С. 58-60

  Вовченко Е.В. Бизнес-инкубаторы как инновационные инструменты взаимодействия науки, образования и производства / Е. В. Вовченко // Белорусская наука в условиях модернизации: материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 20-21 сент. 2018 г.). - Минск : СтройМедиаПроект, 2018. - С. 138-140. -
https://books.google.com.ua/books?id=sIp5DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

  Вовченко О.В. Державна політика України в інноваційній сфері: основа гарантування національної безпеки / О. В. Вовченко // Наука та наукознавство. - 2018. - № 3(101). - С. 25-35.
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/150679/02-Vovchenko.pdf?sequence=1

  Вовченко О.В. Державна політика як механізм стимулювання інноваційної діяльності в промисловості (на прикладі Швейцарії) / О. В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XХІІI Міжнародної науково-практичної конференції ( 4–5 жовтня 2018 р). - Київ-Одеса: Фенікс, 2018. - С. 57-63

  Вовченко О.В. Роль технопарків в процесі забезпечення економічної безпеки держави / О.В. Вовченко // Інноваційний менеджмент як наука управління інноваціями та фінансування інноваційних підприємств в Україні : матеріали науково-практичної конференції ( 13 квітня 2018 р.).- Київ : ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», 2018.- С. 102–104

  Вовченко О.В. Аналіз стану екологічної безпеки в системі національної безпеки України / О.В. Вовченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту.- 2017. -Вип. 17. -С. 48–55.

  Вовченко О.В. Аналіз стану інноваційного розвитку промисловості України/ О.В. Вовченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.- 2017. -№ 875.- С. 202–209.

  Вовченко О.В. Наукове товариство як інноваційний ресурс у процесі забезпечення національної безпеки/ О.В. Вовченко// Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества : материалы Международного симпозиума (15-17 мая 2017 г.).- Киев : Наш формат, 2017. - С. 335–343.

  Вовченко О.В. Аналіз стану інноваційного розвитку промисловості України/ О.В. Вовченко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури:виклики постіндустріальної економіки : матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (18–19 травня 2017 р.).- Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017.- С. 605–606.

  Вовченко О.В. Безпека інформаційного простору як системоутворюючий фактор у всіх сферах національної безпеки / О.В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11–13 вересня 2017 р.).- Київ-Одеса :Фенікс, 2017.- С. 31–34

  Вовченко О.В. Інноваційність України та Польщі за міжнародними рейтингами: однакова точка старту – різні лінії розвитку/ О.В. Вовченко// Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal.- 2017. - № 04 (16).
https://spsciences.io.ua/s2621814/vovchenko_olena_2017._innovativeness_of_ukraine_and_p

  Вовченко О.В. Стан інноваційної діяльності України: проблеми забезпечення економічної безпеки/ О.В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12–15 вересня 2016 р.).- Київ-Одеса : Фенікс, 2016.- Т. 1. Ч. 1.- С. 152–156.

  Вовченко О.В. Інноваційна діяльність у промисловості як фактор впливу на національну безпеку держави / О.В. Вовченко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. - 2016. - Вип. 11. - С.348–356
http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkpnuen_2016_11_50.

  Вовченко О.В. Технопарки як інструмент забезпечення економічної безпеки держави / О. В. Вовченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Еономіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 12-16
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/zhurnali/206-vcheni-zapiski-universitetu-krok-39

  Вовченко О.В. Деякі аспекти забезпечення національної безпеки держави: вплив інноваційної діяльності / О.В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : матеріали ХХ Ювілейної міжнародної науковопрактичної конференції (7–11 вересня 2015 р.).- Київ-Одеса : Фенікс, 2015. -Т. 1. Ч. 1. – С. 105–107

  Вовченко О.В. Сектор генерації знань як пріоритетний елемент інноваційного розвитку економіки держави / О.В. Вовченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2015. - Вип. 13. - С. 66–73


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Вовченко Олена Владиславівна