Вовченко Олена Владиславівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Вовченко Олена Владиславівна

кабінет 420

(+38 044) 455-56-90, вн. 266

Сфера наукових інтересів

 • інновації та технологічний розвиток

Напрями наукових досліджень

 • медіа-інновації / міжнародна інноваційна діяльність / безпекознавство / популяризація науки

Викладає

 • медіа-інновації / цифрова безпека журналіста / міжнародна інформаційна безпека / бізнес-журналістика / економіка та зовнішньоекономічні зв'язки україни / міжнародна інноваційна діяльність
 
 

Вовченко Олена Владиславівна

 • кандидат економічних наук (2019 р.)
 • Переможець конкурсу проєктів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2021 р.)
 • Відзнака «Зірка «КРОКу» (2020 р.)
 • Стипендія Президента України (2019 р.)
 • Переможець конкурсу проєктів науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2019 р.)
 • Стипендіат Національної академії наук України (2018 р.)

Освіта

 • Національний авіаційний університет / Науковий співробітник (економіка), економіст (2014 р.)
 • Національний авіаційний університет / Бакалавр з економічної кібернетики (2013 р.)

Професійна кар'єра

 • 2019 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики (за сумісництвом)
 • 2017 р. – ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», науковий співробітник
 • 2014 р. – ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», аспірант

Підвищення кваліфікації

 • Сертифікат учасника воркшопу «Digital management of scientific research» (6 академічних годин), 12 квітня – 12 травня 2021 р., м. Талін, Естонія (№ SCIR-2021-000301).
 • Сертифікат учасника Зимової школи волонтерства для молодих учених Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (60 годин), 19 січня – 16 лютого 2022 р. (№ 1237).
 • Тренінг «Бізнес для дослідників: не теорія», 30 травня 2022 р., м. Київ.

Участь у міжнародних проєктах

 • Міжнародний проєкт «Інтеграція дуальної вищої освіти в Молдові та Україні / COOPERA. Еразмус+»

Особисті досягнення

 • Кращий проєкт 2021 «Наука через соціальні медіа»

Професійна діяльність

 • Сертифікат про проходження циклу наукових вебінарів з наукометрії (10 академічних годин) виданий науково-навчальним центром компанії «Наукові публікації-Publ.Science» (№АА1306 від 12.02.2021)
 • Сертифікат про проходження циклу навчальних вебінарів з наукометрії (10 академічних годин) виданий науково-навчальним центром компанії «Наукові публікації-Publ.Science» (№ АА1687 від 02.04.2021)
 • Проєкт науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2019) «Дослідження впливу соціально-економічних факторів на процес популяризації науки в Україні» (номер державної реєстрації 0119U102501)
 • Проєкт науково-дослідних робіт молодих учених НАН України (2021) «Популяризація науки в Інтернет-просторі: розвиток інформаційного суспільства» (номер державної реєстрації 0121U111798)
 • Відповідальний виконавець наукових тем:
  • «Дослідження ролі нематеріальних активів в контексті реалізації державної політики науково-технологічного розвитку України» (номер державної реєстрації 0121U109751) 2021-2025 рр.
  • «Дослідження життєвого циклу та інформаційно-технологічна підтримка перетворення формалізованих знань у виробничу функцію» (номер державної реєстрації 0117U000049) 2017-2020 рр.
 • Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи на замовлення Апарату РНБО України:
  • «Формування інструментів і методів державної політики у сфері інноваційного розвитку національної економіки» (номер державної реєстрації 0121U111166, договір №55 від 28 травня 2021 р.).
  • «Визначення механізмів розвитку креативних індустрій як джерела додаткових доходів державного бюджету від продажу нематеріальних активів» (номер державної реєстрації 0121U111093, договір №62 від 16 червня 2021 р.).
 • Участь у Міжнародному освітньому проєкті з дуальної освіти COOPERA.
 
 

Публікації

  Вовченко О.В. Популяризація науки та освіти в епоху нових соціальних медіа: колективна монографія / О.В. Вовченко, О.В. Живага, Н.С. Петренко / Ред. О.В. Вовченко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 74 c.

  Вовченко О.В. Інновації у промисловості: вплив на економічну безпеку України: монографія / О.В. Вовченко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 135 c.

  Vovchenko O. The concept of open science and academic integrity as a joint trajection on the way to the popularization of science / O. Vovchenko // Abstracts of International Conference on Academic Integrity in Public Administration and Educational Institutions (APAEI) (May 28, 2021). - Tallinn: Scientific Center of Innovative Researches, 2021. - https://conf.scnchub.com/index.php/APAEI/APAEI-2021/paper/view/255

  Вовченко О.В. Становлення науково-популярних медіа у США / О. В. Вовченко // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (м. Київ, 1 грудня 2021 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2021. - С. 165-168. - https://www.krok.edu.ua/download/kafedra-mizhnarodnikh-vidnosin-ta-zhurnalistiki/internet-konferentsiya-2021-12-01.pdf

  Вовченко О.В. Аналіз рівня економічної безпеки України в умовах світового інноваційного розвитку / О. В. Вовченко // Соціально-економічні та правові аспекти розвитку суспільства: колективна монографія / за ред. С. М. Лаптєва, І. П. Мігус. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2020. - С. 322-340

  Живага О.В. Сучасні соціальні медіа як інструмент популяризації науки в умовах інформаційного суспільства / О. В. Живага, О. В. Вовченко, Н. С. Петренко // Наука та наукознавство. - 2020. - № 4. - С. 88-109. - DOI https://doi.org/10.15407/sofs2020.04.088

  Вовченко О.В. Youtube-платформа як засіб популяризації науки в цифрову епоху / О.В. Вовченко // Perspectives of world science and education. Abstracts of the 13th International scientific and practical conference (Osaka, Japan. September 9-11, 2020). - Osaka: CPN Publishing Group, 2020. - Pp. 92-96

  Вовченко О.В. Комерціалізація результатів наукових досліджень: до постановки проблеми / О.В. Вовченко // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 28 травня 2020 р.). Секція 2 Інноваційні методи управління в економічних системах різного ієрархічного рівня. - Одеса: ОНПУ, 2020. - С. 123-124

  Вовченко О.В. Чому нації виробляють наукові дослідження? / О.В. Вовченко // Актуальні проблеми інноваційного розвитку аграрного сектору економіки: матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної молодіжної інтернет конференції (Київ, 10 квітня 2020 р.). - Київ: ННЦ "ІЛЕ", 2020. - С. 23-25

  Живага О.В. Роль соціальних мереж у популяризації наукових знань (на прикладі соцмережі Facebook) / О.В. Живага, О.В. Вовченко, Н.С. Петренко // Актуальні питання історії науки і техніки: матеріали 19-ї Всеукраїнської наукової конференції (Київ, 28-30 жовтня 2020 р.) / Відпов. ред. Л. О. Гріффін. - Київ: Центр пам'ятникознавства НАН України і УТОПІК, 2020. - С. 103-106

  Живага О.В. Проблеми розвитку науково-технологічного потенціалу / О.В. Живага, О.В. Вовченко, Н.С. Петренко // Наука та наукознавство. - 2020. - № 4. - С. 88-109

  Вовченко О.В. Модернізація стратегії національної безпеки в Україні в умовах інноваційного розвитку з акцентом на економічній безпеці / О.В. Вовченко // Вчені записки Університету "КРОК".Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3 (55). - С. 225-230

  Вовченко О.В. Державна політика інноваційного розвитку вітчизняної промисловості в інтересах національної безпеки України/ О.В. Вовченко// Управління розвитком суб’єктів підприємництва в умовах викликів ХХІ століття : колективна монографія / під заг. ред. Т.В. Гринько.- Дніпро : Видавець Біла К. О., 2019. -С. 265-276.

  Вовченко О.В. Перспективи залучення інвестицій з метою інноваційного розвитку вітчизняних високотехнологічних підприємств/ О.В. Вовченко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції (19–21 червня 2019 р., Одеса ).- К. : Видавництво «Фенікс», 2019.- С. 8-12.

  Вовченко О.В. «Відкрита наука» - інструмент популяризації науки/О.В. Вовченко // Стратегія розвитку сільського господарства та сільських територій : матеріали Десятої міжнародної науково-практичної молодіжної конференції (у заочній формі) (10 жовтня 2019 р.).- Київ : ННЦ «ІАЕ», 2019. -С. 32–36 с.

  Живага О.В. Методи та форми популяризації наукових знань серед молоді/ О.В. Живага, Н.С. Петренко, О.В. Вовченко // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 184-187

  Вовченко О.В. Інтеграція української науки у всесвітній науково-інформаційний простір / О.В. Вовченко, Н.С. Петренко, О.В. Живага // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 45-48

  Вовченко О.В. Інтелектуальне суспільство як результат взаємодії науки та освіти/ О.В. Вовченко, Н.С. Петренко, О.В. Живага // Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 жовтня 2019 р.).- Чернігі : Чернігівський національний технологічний університет, 2019. -С. 14–18.

  Петровський А.І. Як досягти інноваційного розвитку та економічного зростання? /А.І. Петровський, О.В. Вовченко // Світ. -2019.-№ 25-26 (1061-1062).- С. 2.

  Вовченко О.В. Питома вага інноваційної безпеки в системі оцінки економічної безпеки України / О. В. Вовченко // Економіка і менеджмент-2018: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 квітнія 2018 р., Дніпро). - Дніпро: Біла К. О. [вид.], 2018. - Т. 4. - С. 58-60

  Вовченко Е.В. Бизнес-инкубаторы как инновационные инструменты взаимодействия науки, образования и производства / Е. В. Вовченко // Белорусская наука в условиях модернизации: материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 20-21 сент. 2018 г.). - Минск : СтройМедиаПроект, 2018. - С. 138-140. -

  Вовченко О.В. Державна політика України в інноваційній сфері: основа гарантування національної безпеки / О. В. Вовченко // Наука та наукознавство. - 2018. - № 3(101). - С. 25-35.

  Вовченко О.В. Державна політика як механізм стимулювання інноваційної діяльності в промисловості (на прикладі Швейцарії) / О. В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали XХІІI Міжнародної науково-практичної конференції ( 4–5 жовтня 2018 р). - Київ-Одеса: Фенікс, 2018. - С. 57-63

  Вовченко О.В. Роль технопарків в процесі забезпечення економічної безпеки держави / О.В. Вовченко // Інноваційний менеджмент як наука управління інноваціями та фінансування інноваційних підприємств в Україні : матеріали науково-практичної конференції ( 13 квітня 2018 р.).- Київ : ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», 2018.- С. 102–104

  Вовченко О.В. Аналіз стану екологічної безпеки в системі національної безпеки України / О.В. Вовченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту.- 2017. -Вип. 17. -С. 48–55.

  Вовченко О.В. Аналіз стану інноваційного розвитку промисловості України/ О.В. Вовченко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку.- 2017. -№ 875.- С. 202–209.

  Вовченко О.В. Наукове товариство як інноваційний ресурс у процесі забезпечення національної безпеки/ О.В. Вовченко// Международные и национальные научные организации как фактор формирования глобального научного сообщества : материалы Международного симпозиума (15-17 мая 2017 г.).- Киев : Наш формат, 2017. - С. 335–343.

  Вовченко О.В. Аналіз стану інноваційного розвитку промисловості України/ О.В. Вовченко // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури:виклики постіндустріальної економіки : матеріали ІV Міжнародної науковопрактичної конференції (18–19 травня 2017 р.).- Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017.- С. 605–606.

  Вовченко О.В. Безпека інформаційного простору як системоутворюючий фактор у всіх сферах національної безпеки / О.В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір : матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11–13 вересня 2017 р.).- Київ-Одеса :Фенікс, 2017.- С. 31–34

  Вовченко О.В. Інноваційність України та Польщі за міжнародними рейтингами: однакова точка старту – різні лінії розвитку/ О.В. Вовченко// Social and Human Sciences. Polish-Ukrainian scientific journal.- 2017. - № 04 (16).

  Вовченко О.В. Стан інноваційної діяльності України: проблеми забезпечення економічної безпеки/ О.В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : матеріали ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції (12–15 вересня 2016 р.).- Київ-Одеса : Фенікс, 2016.- Т. 1. Ч. 1.- С. 152–156.

  Вовченко О.В. Інноваційна діяльність у промисловості як фактор впливу на національну безпеку держави / О.В. Вовченко // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Економічні науки. - 2016. - Вип. 11. - С.348–356

  Вовченко О.В. Технопарки як інструмент забезпечення економічної безпеки держави / О. В. Вовченко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Еономіка". - 2015. - Вип. 39. - С. 12-16

  Вовченко О.В. Деякі аспекти забезпечення національної безпеки держави: вплив інноваційної діяльності / О.В. Вовченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки : матеріали ХХ Ювілейної міжнародної науковопрактичної конференції (7–11 вересня 2015 р.).- Київ-Одеса : Фенікс, 2015. -Т. 1. Ч. 1. – С. 105–107

  Вовченко О.В. Сектор генерації знань як пріоритетний елемент інноваційного розвитку економіки держави / О.В. Вовченко // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. - 2015. - Вип. 13. - С. 66–73


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Вовченко Олена Владиславівна