Зображення контакту

Воронцова Олександра Михайлівна

Адреса:
Кабінет 234-4

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн. 215

 

Публікації

  Воронцова О.М. Фешн промоушн, як інструмент впливу на розвиток сучасної бізнес-моделі у сфері дизайну одягу / О.М. Воронцова // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 666-668

  Воронцова О.М. Fabric manipulation: техніки зміни поверхні та структури матеріалу, їх вплив на дизайн сучасного одягу / О.М. Воронцова // Європейський культурний простір і українські перспективи: матеріали XV Міжнарод. наук.-практ. конф. (14-15 листопада, 2019 р. Рівне). - Рівне, РДГУ. - 2019. - С.

  Авторське свідоцтво № 55862: твір з питань мистецтва. Математичне визначення колористичної спорідненості структурованих художніх систем Ренесансу: багатовимірний кластерний аналіз : а.с. 55862 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56199; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Авторське свідоцтво № 55863: твір з питань мистецтва. Прикраси zibellino: історія виникнення та поширення, художнє оформлення, семантичний зміст, призначення : а.с. 55863 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56200; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Воронцова А.М. Определение колористической соподчиненности структурированных художественных систем итальянского Ренессанса методом кластерного анализа / А.М. Воронцова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. В 2-х ч. - Ч. 2 - Тамбов, 2014. - №6 (44). - С. 41-45.

  Воронцова О.М. Види, походження та художньо-орнаментальне оформлення текстильних матеріалів епохи італійського Ренесансу / О.М. Воронцова // Традиції та новації у вищий архітектурно-художній освіті. - 2014. - № 1. - С. 140-145.

  Воронцова О.М. Нормкор - модний нігілізм сучасності / О.М. Воронцова // Актуальні проблеми дизайн-освіти в європейському вимірі: зб. матеріалів доп. учасн. VІ Всеукр. наук.-практ. конф. (22-23 квітня 2015 р. Київ). - К.: КНУКіМ, 2014. - С.

  Воронцова О.М. Ювелірні прикраси zibellino як унікальний витвір декоративного мистецтва італійського Ренесансу / О.М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(1). - С. 6-11

  Воронцова О.М. Використання мистецьких надбань Ренесансу в сучасному дизайні одягу / О.М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку. - 2013. - Вип. 19(2). - С. 114-119

  Воронцова О.М. Морфологічні особливості костюма епохи італійського відродження / О.М. Воронцова, Л.М. Білякович // Вісник ДАКККіМ. - 2009. - № 4. - С. 84-88

  Воронцова О.М Мода епохи італійського відродження / О.М. Воронцова, Л.М. Білякович // VII Культорологічні читання пам'яті Володимира Подкопаєва: зб. наук. праць за матеріалами міжнарод. наук.-практ. конф. (4-5 червня 2009 р. Київ). - К.: НАКККіМ, 2009. - С. 98-105.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Воронцова Олександра Михайлівна