Зображення контакту

Воронцова Олександра Михайлівна

Адреса:
Кабінет 234-4

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн. 215

 

Публікації

  Авторське свідоцтво № 55862: твір з питань мистецтва. Математичне визначення колористичної спорідненості структурованих художніх систем Ренесансу: багатовимірний кластерний аналіз : а.с. 55862 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56199; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Авторське свідоцтво № 55863: твір з питань мистецтва. Прикраси zibellino: історія виникнення та поширення, художнє оформлення, семантичний зміст, призначення : а.с. 55863 Україна / О. М. Воронцова, Л. М. Білякович. - № 56200; заявл. 02.06.2014; опубл. 01.08.2014, Бюл. № 34. - 2 с.

  Воронцова А. М. Определение колористической соподчиненности структурированных художественных систем итальянского Ренессанса методом кластерного анализа / А.М. Воронцова // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. В 2-х ч. - Ч. 2 - Тамбов, 2014. - №6 (44). - С. 41-45.

  Воронцова О. М. Види, походження та художньо-орнаментальне оформлення текстильних матеріалів епохи італійського Ренесансу / О. М. Воронцова // Традиції та новації у вищий архітектурно-художній освіті. - Харків : ХДАДМ, 2014. - № 1. - С. 140-145.

  Воронцова О. М. Використання мистецьких надбань Ренесансу в сучасному дизайні одягу / О. М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. записки РДГУ. Сер. "Культурологія". У 2-х т. / РДГУ. - Рівне, 2013. - Вип. 20. - Т. 2. - С. 114-119.

  Воронцова О.М. Ювелірні прикраси zibellino як унікальний витвір декоративного мистецтва італійського Ренесансу / О.М. Воронцова // Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку: наук. записки РДГУ. Сер. "Мистецтвознавство". У 2-х т. - Т.1. - Рівне, 2013. - Вип. 19. - С. 6-11.

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Воронцова Олександра Михайлівна