Зображення контакту

Вітик Ігор Романович

Кандидат юридичних наук

Адреса:
Кабінет 403

Телефон: (+38 044) 455-57-12, вн.115

Інша інформація:
 

Публікації

Вітик І.Р. До окремих питань грошового та пенсійного забезпечення громадян України у 2015 р. // Актуальні проблеми соціального права. – К.: Міністерство соціальної політики України, 2015. – С. 113–116.
Вітик І.Р. До з'ясування питання, чи є в Україні «Фашизм» // Віче. – К., 2014. – С. 3–5.
Вітик І.Р. Реформування прокуратури України – вимога сьогодення // Правничий вісник Університету «КРОК». – К., 2013. – Вип. 16. – С. 28–32.
Вітик І.Р. Реформування органів прокуратури через призму соціальних ініціатив Президента України // Матеріали всеукраїнського круглого столу «Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів». – К.: Міністерство соціальної політики України, 2013. – С. 68–75.
Вітик І.Р. Запобігання фальсифікації лікарських засобів // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності та юридичної науки. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 106–109.
Вітик І.Р. Конституційне право України: навч. курс / І.Р. Вітик, Ю.І. Вітик. – К.: В. Карпенко, 2012. – 690 с.
Вітик І.Р. Боротьба з корупцією в Україні крізь призму реформування правоохоронних органів України // Право України. – 2010. – № 11. – C. 39–43.
 

Публікації

  Вітик І.Р. До питання захисту прав дітей в Україні / І.Р. Вітик // Актуальні проблеми соціального права. Випуск ІІІ: науково-практичний посібник // Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" у 2016 р. / за заг. ред. Костюка В.Л., Мельника // Всеукраїнська громадська організація інвалідів. - К. : 2017. - С.141-144

  Вітик І.Р. Окремі штрихи до великої перемоги над нацизмом // Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 74-80

  Вітик І.Р. Україна в Другій світовій війні: цифри, факти, коментарі // Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / Укладачі: В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 80-87

  Вітик І.Р. 23 лютого - день захисника вітчизни? Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 70-74

  Вітик І.Р. До теми української незалежності Збірник праць: Інформаційна безпека країни в контексті українсько-російського конфлікту: схеми, поняття, класифікації, висновки / В. Карпенко, Р. Ткачук. - Київ: Вадим Карпенко, 2017. - С. 18-24

  Вітик І.Р. Українська повстанська армія – гордість української нації. Боротьба українського народу за створення своєї української соборної самостійної держави 1914-1944 / Ігор Вітик. – Київ : Вадим Карпенко, 2017. - 572 с.

  Вітик І. Р. До питання реформування Служби безпеки України як чинника гарантування прав та свобод людини / І. Р. Вітик ; журнал "Актуальні проблеми соціального права" Випуск 2. міністерство соціальної політики України.- Національний університет "Острозька академія", 2016. - C. 60-62

  Вітик І. Р. До питання реформування Служби безпеки України / І. Р. Вітик ; Мыжвыдомчий науково-практичний семынар Боротьба з органызованою злочинныстю: Актуальні проблеми та гшляхи вирішення в умовах реформування парвоохоронних органів. - 2016. - С. 14-16

  Вітик І. Р. До окремих питань грошового та пенсійного забезпечення громадян України у 2015 році: науково-правовий аспект / І. Р. Вітик ; журнал "Актуальні проблеми соціального права" Випуск 2. міністерство соціальної політики України.- Національний університет "Острозька академія", 2015. - С. 113-115

  Вітик І. Р. Про законодавство проти злочинів, характерних для фашизму / І. Р. Вітик. - 2014.- №4. - С. 2-5

  Вітик І. Р. Реформування прокуратури України – вимога сьогодення / І. Р. Вітик ; Правничий вісник Університету «КРОК». Міжнародне фахове видання. - 2014.- Вип. 16. - С. 28-32

  Вітик І. Р. Боротьба українського народу за незалежність на початку ХХ ст. / І. Р. Вітик ; історико-публіцистичний твір. - 2012. - 104 с.

  Вітик І. Р. Конституційне право України / І. Р. Вітик. - 2012. - 756 с.

  Вітик І. Р. Деякі аспекти застосування Службою безпеки України процедур, що обмежують права і свободи людини і громадянина / І. Р. Вітик, О. М. Ліненко ; Держава і право: зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки.- Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012.- Вип. 54. - С. 375-383

  Вітик І. Р. До Закону України «Про Службу безпеки України» / І. Р. Вітик ; наук.-практ. коментар.- Видавець Карпенко В.М., 2011. - 352 с.

  Вітик І. Р. Права осіб з інвалідністю в Україні / І. Р. Вітик ; Наук.-практ. посіб.- ПВГОІ «ІРСТ Україна», 2011. - 312 с.

  Вітик І. Р. Про Службу безпеки України / І. Р. Вітик, В. Л. Костюк ; Наук.-практ. коментар до Закону України. - 2011. - 352 с.

  Вітик І. Р. Трудове право України / І. Р. Вітик.- Промінь, 2010. - 280 с.

  Вітик І. Р. Деякі питання правосуб'єктності Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України у контексті її реформування / І. Р. Вітик ; Юридичний журнал Право України. - 2009. - С. 175-179

  Вітик І. Р. Дотримання міжнародних стандартів прав людини, закріплених у Конституції і законах України / І. Р. Вітик ; Матеріали конф. «Право і національна безпека: актуальні проблеми теорії і практики».- Інститут підготовки юридичних кадрів для СБУ НЮА України ім. Я. Мудрого, 2009. - С. 101-118

  Вітик І. Р. Рецензія на навчальний посібник «Господарське процесуальне право України» / І. Р. Вітик.- Ін. Юре, 2009. - 3-221

  Вітик І. Р. Проблеми забезпечення цивільного контролю за СБУ як складова оптимізації її правосуб’єктності / І. Р. Вітик, В. Л. Костюк ; Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки.- Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України., 2009.- Вип. 45. - С. 178-182

  Вітик І. Р. Трудове право України / І. Р. Вітик, В. Л. Костюк. - 2009. - 3-330

  Віткін Л.М. Система якості ВНЗ: використання інструментів управління проектами / Л. Віткін, С. Лаптєв, В. Польшаков // Стандартизація, сертифікація, якість . - 2003.-№5.- С.57-62

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Вітик Ігор Романович