Інша інформація:
Тулуш Леонід Дмитрович

кабінет 503

(+38 044) 455-57-13, вн. 121

Сфери наукових інтересів та напрями наукових досліджень

 • державні фінанси / фіскальна політика / оподаткування / фінансове регулювання розвитку АПК

Викладає

 • податкова система / оподаткування підприємств / податковий менеджмент / міжнародне оподаткування / фінанси
 
 

Тулуш Леонід Дмитрович

 • кандидат економічних наук (2003 р.), доцент (2008 р.)
 • Лауреат V Всеукраїнського конкурсу наукових робіт молодих вчених імені М.І. Туган-Барановського (2011 р.) (перша премія в номінації «Монографічне видання» за конкурсним напрямком «Податкові аспекти економічного розвитку України»)
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2008 р.)
 • Почесна грамота Міністерства аграрної політики України (2009 р.)
 • Почесна грамота Національної академії аграрних наук України (2010 р.)

Освіта

 • Національний аграрний університет / Фінанси і кредит / економіст-фінансист (1999 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2010 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту
 • 2003–2010 рр. – ННЦ «Інститут аграрної економіки», заступник завідувача відділу
 • 2000–2003 рр. – аспірантура
 • 1999–2000 рр. – ННЦ «Інститут аграрної економіки», провідний економіст
 • 1998–1999 рр. – бухгалтер

Особисті досягнення

 • Почесна грамота Університету «КРОК» (2009, 2010, 2013, 2014 рр.)
 • Грамота факультету економіки і підприємництва Університету «КРОК» (2009, 2011, 2014, 2015 рр.)
 • Грамота Коледжу економіки, права та інформаційних технологій Університету «КРОК» (2010, 2011, 2013 рр.)
 • Грамота Всеукраїнського бухгалтерського професійного видання «Все про бухгалтерський облік» (2010 р.)

Професійна діяльність

 • Участь у робочих групах з питань удосконалення податкового законодавства при Міністерстві фінансів України та Міністерстві аграрної політики України
 • Участь у експерних групах та грантових проектах щодо розвитку фіскальної політики в агропромисловому комплексі (USAID, Council of Europe та ін.)

Здобута стипендія

 • 2002–2003 рр. – Стипендіат премії Кабінету Міністрів України для молодих вчених
 
 

Публікації

  Тулуш Л.Д. Досвід фінансового регулювання експорту соєвих бобів в Україні/ Л.Д. Тулуш // Агропромышленный комплекс: проблемы и перспективы развития : тезисы докладов междунар. науч.-практ. конф. (Благовещенск, 15 апр. 2020 г.). /Дальневост. гос. агр. ун-т. - Благовещенск : Изд-воДальневост. гос. агр. ун-та, 2020. -С.190-191

  Тулуш Л.Д. Економічні наслідки дочасного скасування "соєвих правок"/Л.Д. Тулуш, О.Ю. Грищенко// Розвиток бухгалтерського обліку, аудиту, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: тенденції та перспективи сучасного етапу : Матеріали ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 16 квітня 2020 р.), ННЦ "Інститут аграрної економіки". -К.: ННЦ ІАЕ, 2020.- С. 152-155

  Тулуш Л.Д. Оцінка економічних наслідків "соєвих правок": наук.-практ. вид. / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2020. - 40 c. - https://issuu.com/nnc_iae/docs/soevi_pravki

  Марюга Д.О. Формування доходної бази місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації / Д.О. Марюга, Л.Д. Тулуш // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 288-291

  Россол А.О. Бюджетування в системі фінансового планування страхової компанії / А.О. Россол, Л.Д. Тулуш // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 330-332

  Тулуш Л.Д. Концептуальні напрями реформування системи оподаткування сільгосптоваровиробників / Л.Д. Тулуш //Європейський вектор розвитку бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі економіки: Матеріали ХІ Міжнар. наук.-практ. конф. (7 лютого 2019 р., м. Київ).- К.: ННЦ "ІАЕ", 2019. - С. 220-223.

  Тулуш Л.Д. Інституційно-правове врегулювання діяльності високотоварних господарств населення. /Л.Д. Тулуш, О.І. Куць//Перспективні форми організації господарської діяльності на селі : Збірн. матер. Сімнадцятого Конгр.вчен. економістів-аграрників та Міжнар. наук.-практ.конф. (Київ, 30 трав. 2019 р.)-. К.: ННЦ "Інститутаграрної економіки", 2019. -С. 357-363

  Тулуш Л.Д. Зниження ставки податку на додану вартість на окремі харчові продукти в Україні/ Л.Д. Тулуш// Збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнар.наук.-практ. конф. (Київ, 21 лист. 2019 р.). - К.: ННЦ "Інститут продовольчих ресурсів", 2019. -С. 144-148

  Оновлення та модернізація системи електронного банкінгу Національного банку України з урахуванням європейського досвіду в контексті глобалізаційних / І. П. Ситник, М. І. Пугачов, Л. Д. Тулуш [та ін.] // Financial and credit activity: problems of theory and practice. - 2019. - № 31, V.4. - С. 52-60. - DOI https://doi.org/10.18371/fcaptp.v4i31.190791

  Тулуш Л.Д. Оцінка наслідків зміни порядку оподаткування ПДВ експортних поставок соєвих бобів / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко // Інтелект ХХІ. - 2019. - № 3. - С. 98-105

  Тулуш Л.Д. Оцінка наслідків зміни порядку оподаткування ПДВ експортних поставок соєвих бобів у 2018/2019 маркетинговому році / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко. - К.: ННЦ "ІАЕ". - 2019. - 24 c.. - https://issuu.com/nnc_iae/docs/ots_nas_zmi_por

  Пенсійна система: підручник / В.І. Грушко, Ю.І. Скулиш, С.М. Лаптєв, В.Г. Фатхутдінов, А.Й. Француз, І.І. Румик, О.О. Пилипенко, Л.Д. Тулуш; За ред. В.І Грушка, Ю.І. Скулиш; Університет "КРОК". - 4-те вид., доп. і перероб. - К. : Майстер книг, 2019. - 512 с.

  Осучаснення та модернізація системи електронних платежів національного банку україни за європейським досвідом у контексті глобалізаційних процесів/ І.П. Ситник, М.І. Пугачов, Л.Д. Тулуш, Н.Л. Жук //Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.-2019.- т.4, №31.-С.52-60

  Tulush L.D. Reduction of the value added tax rate on certain food products in Ukraine/ Л.Д. Тулуш, О.І. Куць //Збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 21 лист. 2019 р.).- К.: ННЦ "Інститут продовольчих ресурсів", 2019. -С. 144-148

  Тулуш Л.Д. Контроль дебіторської заборгованості в системі управління підприємством/ Тулуш Л.Д., Данько Ж.О. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.344 -346

  Тулуш Л.Д. Податкове стимулювання розвитку птахівництва в Україні / Л.Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 3(51). - С. 74-83

  Тулуш Л.Д. Вплив системи оподаткування на доходи населення України/Бєглова С.Ю., Тулуш Л.Д. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С. 29-32

  Тулуш Л.Д. Напрями розвитку спрощеної системи оподаткування суб`єктів малого підприємництва/ Кльоц М.В., Тулуш Л.Д. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.169-172

  Тулуш Л.Д. Проблеми та перспективи розвитку оподаткування доходів фізичних осіб / Храпа А.І., Тулуш Л.Д. // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.357-361

  Тулуш Л.Д. Вітчизняний та зарубіжний досвід справляння податку на додану вартість у сільському господарстві/ Л.Д. Тулуш // Агроеліта : електронний ресурс.-2018.-03 грудня

  Тулуш Л.Д. Концептуальні засади реформування та розвитку системи оподаткування сільгосптоваровиробників Економіка АПК. - 2017. - №7. - С. 61-70.

  Тулуш Л.Д. Перспективи застосування зниженої ставки податку на додану вартість на продукти харчування в Україні. Економіка АПК. - 2017. - №4. - С. 50-59

  Тулуш Л.Д. Фіскальне стимулювання трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2017. - №90. - С. 16-33.

  Тулуш Л.Д. Квазіакумуляція ПДВ як інструмент стимулювання розвитку пріоритетних видів сільгоспдіяльності Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - Умань, 2017. - №91. -- Ч. 2. - С. 100-119

  Тулуш Л.Д., Скітецька І.М. Оподаткування прибутку підприєм-ств: практика застосування в Україні. Молодий вчений. - 2017. - №3(43). - С. 860-863.

  Тулуш Л.Д. Податково-бюджетне регулювання розвитку аграрного сектору економіки України [тези конференції] Матеріали Всеукраїнської наук. конф. молодих учених (10-11 травня 2017 року). - Умань: ВПЦ "Візаві", 2017. - С. 190-192.

  Тулуш Л.Д., Стародуб О.І. Державна фінансова підтримка роз-витку сільського господарства в ЄС і Україні: порівняльна характеристика. Шістнадцятий Конгрес вчених економістів-аграрників "Сучасні проблеми та перспективи сталого розвитку сільських територій", м. Київ, 1 червня 2017 року - К. ННЦ "ІАЕ", 2017. - С. 121-125.

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Тулуш Л. Д. Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві / Л. Д. Тулуш ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016.- 2. - С. 69-79

  Тулуш Л. Д. Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання державної фінансової підтримки сільгосппідприємствам / Л. Д. Тулуш, О. Ю. Грищенко ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016.- 7. - С. 5-19

  Тулуш Л.Д., Лупенко Ю. О. Оподаткування сільського господарства в умовах трансформації спеціальних податкових режимів / Ю. О. Лупенко, Л. Д. Тулуш ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2016.- 1. - С. 5-17

  Тулуш Л. Д. Державна фінансова підтримка галузі тваринництва в умовах реформування спеціальних режимів оподаткування / Л. Д. Тулуш, О. Д. Радченко ; Збірник наукових праць.- Подільського державного аграрно-технічного університету, 2016.- 24. ч. 3. - С. 219-230

  Тулуш Л. Д. Податкова реформа у сільському господарстві: ризики та перспективи / Л. Д. Тулуш ; Збірник наукових праць.- Уманського національного університету садівництва, 2016.- 88. ч. 2. - С.20-33

  Тулуш Л.Д. Посилення доходної спроможності бюджетів місцевого самоврядування за рахунок розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - № 89. - Ч. 2. - С. 28-44

  Тулуш Л.Д. Реформування податку на додану вартість у сільському господарстві // Економіка АПК. - 2016. - № 2. - С. 69-79.

  Тулуш Л.Д., Грищенко О.Ю. Оцінювання рентабельності діяльності як передумова надання державної фінансової підтримки сільгосппідприємствам Економіка АПК. -2016. - № 7. - С. 60-71

  Тулуш Л. Д. Про наслідки для молочного тваринництва повної відміни спецрежиму ПДВ// ІnfAgro Аналітичний аграрний портал 27 вересня 2016 р.

  Тулуш Л.Д., Радченко О.Д. перспективи держбюджету-2017 для аграріїв // Агробізнес сьогодні. №20(339) жовтень 2016 р.

  Тулуш Л. Д. Реформування системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і природокористуванні - 2016. - м. Київ, НУБіП, 23 червня 2016 року. - Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конференції. - С. 11-13.

  Тулуш Л. Д. Оцінка ефективності діяльності сільгосппідприємств при здійсненні державної фінансової підтримки // Розвиток економіки України та інших країн в умовах інтеграційних процесів : Матеріали Сьомої міжнародної науково-практичної конференції (у заочній формі). - 2016. - м. Київ, ННЦ "Інститут аграрної економіки" , 1 червня 2016 р. - С. 318-324

  Тулуш Л. Д. Оценка эффективности государственной финансовой поддержки развития сельхозпроизводства через механизм взимания налога на добавленную стоимость / Л. Д. Тулуш ; Журнал "Управление инвестициями и инновациями".- Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 2015.- 1. - С. 26-41

  Тулуш Л. Д. Специальный режим взимания НДС в сельском хозяйстве: проблемы и перспективы / Л. Д. Тулуш, Е. Т. Прокопчук ; Журнал "Economics: Yesterday, Today and Tomorrow".- Publishing House "Analitika Rodis" , 2015.- 5. - http://publishing-vak.ru/archive-2015/economy-5.htm; http://elibrary.ru/item.asp?id=25675899

  Тулуш Л. Д. Дотування тваринництва за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ у переробній галузі / Л. Д. Тулуш, О. Т. Прокопчук ; Журнал "Збірник наукових праць".- Уманський національний університет садівництва, 2015.- 87. ч. 2. - С. 15-26

  Тулуш Л. Д. Режим ПДВ-акумуляції як інструмент фіскального стимулювання розвитку агропромислового виробництва / Л. Д. Тулуш ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2015.- 8. - C.44-56

  Тулуш Л. Д. Дохідна база сільських бюджетів в умовах фіскальної децентралізації в Україні / Л. Д. Тулуш ; Журнал "Економіка АПК".- ННЦ "Інститут аграрної економіки", 2015.- 3. - С.39-50

  Тулуш Л. Дотування тваринницької галузі за рахунок спеціального порядку справляння ПДВ // Зб. наук. пр. Уманського НУС. - 2015. - Вип. 86. - Ч. 1. - С. 91-98.

  Тулуш Л. Податкові важелі стимулювання інвестиційної активності у аграрному секторі економіки України // Матеріали Всеукраїн. наук. конф. молодих учених, м. Умань, 6 трав. 2015 р. / редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 225-227.

  Тулуш Л. Державна підтримка розвитку тваринницької галузі за рахунок спеціального режиму справляння податку на додану вартість із переробних підприємств / Л. Тулуш, О. Прокопчук // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених, м. Умань, 6 трав. 2015 р. / редкол.: Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 222-225.

  Тулуш Л. Нюансы налогообложения поставок зерновых культур / Л. Тулуш // Агроперспектива. - 2015. - № 1. - С. 62-65.

  Тулуш Л. Державна фінансова підтримка сільського господарства за рахунок спецрежимів оподаткування / Л. Тулуш // Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України: зб. матеріалів П'ятнадцятих річних зборів Всеукраїнського конгресу вчених економістів аграрників 14 травня 2015 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - С. 145-147.

  Тулуш Л. Фіскальна складова аграрної політики у умовах поглиблення аграрних реформ / Л. Тулуш // Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І. Лукінова (Лукіновські читання - 2014): зб. наук. пр. за матеріалами теоретичного семінару 5 грудня 2014 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - 152 с. - С. 61-68.

  Тулуш Л. Стимулювання розвитку сільського господарства за рахунок спеціального режиму справляння ПДВ / Л. Тулуш // Зб. наук. пр. Національного університету державної податкової служби України. - 2015. - № 1. - С. 155-168.

  Тулуш Л. Д., Орлов М.М. Фіскальна стратегія: чому просте збереження або відміна пільг по податках для АПК не є ефективним // Агравері : Аграрне інформаційне агентство 2015/11/16

  Тулуш Л. Д. ПДВ у агросекторі потребує врахування реальної рентабельності // Агроперспектива. - 24 вересня 2015 р.

  Тулуш Л. Д. Отмена спецрежима НДС экономически необоснована // Латифундист: национальный агропортал. - 24 вересня 2015 р. - Режим доступу: http: //latifundist.com/novosti/28587-otmena-spets rezhima-ekonomicheski-neobosnovana--ekspert

  Тулуш Л. Д. Специфика государственной финансовой поддержки аграрного сектора Украины // Никоновские чтения - 2015 : Аграрная политика современной России: научно-методологические аспекты и стратегия реализации. - М.: ВИАПИ, 2015. - с. 484-486.

  Тулуш Л. Д. Фіскальна складова аграрної політики у умовах поглиблення аграрних реформ // Регіональні аспекти аграрної економічної політики в дослідженнях І.І Лукінова (Лукіновські читання-2014) / Зб. наук. праць за матеріалами теоретичн. семінару 5 грудня 2014 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - 152 с. - авт. С. 61-68.

  Тулуш Л. Д. Державна фінансова підтримка сільського господарства за рахунок спеціальних режимів оподаткування Сучасні проблеми та перспективи міжнародної інтеграції аграрного сектору економіки України / Зб. матеріалів П'ятнад-цятих річних зборів Всеукраїнського Конгресу вчених економістів аграрників 14 травня 2015 р. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. - авт.580-586.

  Тулуш Л. Д. Державна підтримка розвитку тваринницької галузі за рахунок спеціального режиму справляння податку на додану вартість із переробних підприємств // Матеріали Всеукраїнської наук. конференції молодих учених / м. Умань, 6 травня 2015 р. / Редкол.: - Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 222-225

  Тулуш Л. Д. Податкові важелі стимулювання інвестиційної активності у аграрному секторі економіки України / Матеріали Всеукраїнської наукової конференції молодих учених приуроченої 140-й річниці від дня народження П.Г. Шитта / м. Умань, 6 травня 2015 р. / Редкол.: - Непочатенко О.О. (відп. ред.) та ін. - Умань: УНУС РВВ, 2015. - С. 225-227.

  Tulush L. Tax policy efficiency in agriculture of Ukraine / L. Tulush // Economic annals - XXI.- 2015.- №5-6. - P.49-52 http://soskin.info/en/ea/2015/5-6/contents_12.html

  Тулуш Л., Прокопчук Е. Налог на добавленную стоимость: происхождение, история развития и процесс введения // Вестник Южно-Уральского госуниверситета. - 2014. - № 4. - С. 51-61. - (Серия "Управление инвестициями и инновациями").

  Тулуш Л.Д., Вершиніна В.В. Податковий менеджмент в системі управління підприємством // Актуальні питання терії і практики фінансового менеджменту: матеріали V наук.-практ. конф., 19 жовт. 2014 р., м. Буча. - К.: Міленіум, 2014. - 144 с. - С. 37-40.

  Тулуш Л.Д. Оподаткування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів: проблеми і перспективи розвитку // Зб. тез наук.-практ. інтернет-конф. "Економіка країни: сучасний стан та перспективи розвитку", 10 черв. 2014 р., м. Тернопіль. - Тернопіль, 2014. - 98 с. - С. 69-71.

  Тулуш Л.Д. Податкове регулювання розвитку агропромислового виробництва: стан та перспективи // Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобалізації: міжнар. зб. наук. пр. - Вип. 2: Фінансова-кредитна система та її вплив на розвиток інституту обліку / 17-18 квітня, м. Кам'янець-Подільський / відпов. ред. Н.В. Семенишена. - Тернопіль: Крок, 2014. - 250 с. - С. 239-243.

  Тулуш Л.Д. Механізми державної підтримки створення сімейних ферм // Методичні рекомендації з організації сімейних ферм в Україні / Ю.О. Лупенко, М.Й. Малік, Л.Д. Тулуш та ін. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2014. - 60 с. - Розділ 5. - С. 31-37.

  Тулуш Л.Д. Вплив податкового механізму на інвестиційну активність у аграрному секторі економіки (стаття у фаховому виданні) // Зб. наук. пр. Луцького національного технічного університету. Економічні науки. - 2014. - Вип. 11 (41). - С. 367-376. - (Серія "Облік і фінанси").

  Тулуш Л.Д. Реформування механізму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК. - 2014. - № 10. - С. 34-45.

  Тулуш Л.Д., Малініна Н.М. Посилення регулювальних властивостей прямого оподаткування у сфері агропромислового виробництва // Вчені записки Університету "КРОК": Економічні науки. - 2014. - Вип. 35. - С. 86-94.

  Тулуш Л.Д. Податкове стимулювання розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації // Економіка АПК. - 2014. - № 5. - С. 37-43.

  Тулуш Л. Ефективність застосування спеціальних податкових режимів у сфері агропромислового виробництва / Л. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 38. - С. 68-76

  Тулуш Л.Д. Оподаткування нерухомості в Україні: проблеми запровадження та перспективи функціонування / Л.Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 77-88

  Тулуш Л.Д. Управління фінансовою санацією підприємства: навч. посіб. (з грифом МОН України) / О.В. Ролінський, О.Т. Прокопчук. Л.Д. Тулуш. - Умань: Сочінський, 2013. - 462 с.

  Тулуш Л.Д. Податкова складова економічної безпеки суб'єктів господарювання аграрного сектору економіки [Розділ у колективній монографії] // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10 т. - Т. 8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / за ред. проф. Сідака В.С. - К.: УЕП "КРОК", 2013. - 309 с. - С. 179-222.

  Тулуш Л.Д. Непряме оподаткування [Pозділ колективної монографії] // Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія: т. 7 / за ред. С.М. Лаптєва. - К.: УЕП "КРОК", 2013. - 288 с. (розділ 6, С. 199-279.)

  Тулуш Л.Д. Оподаткування побічної продукції (відходів) сільськогосподарського виробництва// Вісник податкової служби України. - 2013. - № 8. - С. 49-54.

  Тулуш Л.Д. Податкові пільги для АПК: перспективи модернізації // Дзеркало тижня. - 2013. - № 15. - С. 7.

  Tulush L. Improving the tax regulation of agricultural activities // Економіка АПК. - 2013. - № 4. - С. 65-70.

  Тулуш Л.Д. Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року / Ю.О. Лупенко, В.Я. Месель-Веселяк, Л.Д. Тулуш та ін.; за ред. Ю.О. Лупенка, В.Я. Месель-Веселяка. - К.: ННЦ "ІАЕ", 2012. - 182 с. (авт. - Розділ 9 "Фінансово-кредитне забезпечення розвитку сільського господарства"). - (С. 65-75).

  Тулуш Л.Д. Податкове регулювання розвитку малого підприємництва [Розділ у колективній монографії] // Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія в 10 т. - Т. 7: "Фінансова політика держави на макрорівні" / за ред. проф. Лаптєва С.М. - К.: УЕП "КРОК", 2012. - 288 с. - С. 139-198.

  Тулуш Л.Д. Недоліки спецрежиму прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств/ Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик // Вісник Київського інститут бізнесу та технологій. - 2012. - Вип. 1 (17). - С. 30-34.

  Тулуш Л.Д. Особливості формування системи прямого оподаткування аграрного сектору в розвинутих країнах [Електронний ресурс] / Л. Тулуш, Н. Малініна // Соціально-економічні проблеми і держава: електронне наукове фахове видання. - 2012. - Вип. 1 (6). - С. 124-134.

  Тулуш Л.Д. Стратегічні напрями бюджетного регулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / Л.Д. Тулуш, О.Д. Радченко // Економіка АПК. - 2012. - № 10. - С. 81-90.

  Тулуш Л.Д. Місцеві податки як резерв підвищення рівня самодостатності бюджетів муніципалітетів / Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик, В.І. Гайдай // Вісник УНУС. - 2012. - Вип. 1-2. - С. 140-145.

  Тулуш Л.Д. Напрями вдосконалення механізму справляння земельних податкових платежів в аграрній сфері / Л.Д. Тулуш, П.М. Боровик // Наука й економіка: наук.-теорет. журн. Хмельницького економічного університету. - 2012. - Вип. 1 (25). - С. 154-159.

  Тулуш Л.Д. Ефективність державної фінансової підтримки розвитку молочної галузі в Україні / Л.Д. Тулуш // Зб. наук. пр. Уманського національного університету садівництва. - Умань, 2012. - Вип. 77. - Ч. 2: Економіка. - С. 203-210.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні/ В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с

  Розвиток інформаційного суспільства: колективна монографія: В 10-ти т.-Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.

  Тулуш Л.Д. Фінанси: навч. посіб. (з грифом МОН України) / П.К. Бечко, П.М. Боровик, Л.Д. Тулуш. - Львів: Новий світ, 2011. - 345 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / В.І. Грушко, В.З. Кузьмінський, Л.Д. Тулуш та ін.; за ред. В.І. Грушка. - К.: УЕП "КРОК", 2011. - 392 с. (авт. - Розділ XIV "Оподаткування операцій з цінними паперами"). - (С. 309-358).

  Тулуш Л. Функціонування податку на додану вартість у сфері агропромислового виробництва: монографія / Л.Д. Тулуш, О.Т. Прокопчук. - К.: ННЦ ІАЕ, 2011. - 280 с.

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 1./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д. Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред.проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 94 с

  Збірник тестів та ситуаційних завдань для самостійного вивчення навчальних дисциплін напряму підготовки "Фінанси і кредит" для студентів коледжу. Частина 2./ І.І. Румик, Ю.І. Скулиш, Л.Д Тулуш, О.Г. Чумаченко [та ін.]; за заг. ред. проф. В. І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 108 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Літвін Н.М. Оподаткування операцій з цінними паперами / Н.М. Літвін, Л.Д. Тулуш //Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - С.309-357

  Тулуш Л.Д. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т. - Т. 3. / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, Л.Д. Тулуш та ін.; заг. ред. М.Я. Азарова. - К.: Міністерство фінансів України, 2010. - 516 с. (авт. - С. 401-428).

  Тулуш Л. Функціонування податку на додану вартість у сільському господарстві: досвід ЄС / Л.Д. Тулуш // Економічний вісник Донбасу. - 2010. - № 2. - С. 90-95.

  Тулуш Л. Формування інструментарію прямого оподаткування сільськогосподарських товаровиробників / Л.Д. Тулуш // Облік і фінанси АПК. - 2010. - № 1. - С. 125-131.

  Тулуш Л. Оподаткування сільськогосподарських товаровиробників: монографія / Л.Д. Тулуш, В.І. Проніна, Н.В. Сеперович. - Львів: НВФ "Українські технології", 2009. - 296 с.

  Кузьмінський В.З. Інститути спільного інвестування в умовах кризи: перевірка на міцність / В. З. Кузьмінський, О. Г. Коптюх, Л. Д. Тулуш // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2009. - Вип. 20,т.2.- С. 204-217

  Тулуш Л. Розвиток системи оподаткування сільськогосподарських товаровиробників в умовах членства України в СОТ / Л.Д. Тулуш // Облік і фінанси АПК. - 2008. - № 3. - С. 46-60.

  Тулуш Л. Податкові важелі та механізми стимулювання інновацій / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. - 2006. - № 4. - С. 62-70.

  Бюджетна політика у контексті стратегії соціально-економічного розвитку України: у 6 т. - Т. 4. Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі / М.Я. Азаров, Ф.О. Ярошенко, О.І. Амоша, Л.Д. Тулуш та ін.; НДФІ при Міністерстві фінансів України. - К., 2004. - 364 c.

  Тулуш Л. Економічний зміст плати за землю / Л.Д. Тулуш // Фінанси України. - 2002. - № 9. - С. 24-30.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Тулуш Леонід Дмитрович