Трухачов Олександр Іванович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Трухачов Олександр Іванович

кабінет 420

(+38 044) 455-56-90, вн. 266

Сфера наукових інтересів

 • політична комунікація / журналістика

Напрями наукових досліджень

 • комунікаційні процеси у суспільстві / інформаційно-комунікаційні процеси в політичній сфері / теоретичні та прагматичні чинники діяльності вітчизняних та закордонних мас-медіа / соціо-психологічні аспекти комунікаційних процесів / інформаційні впливи на аудиторію / інформаційно-комунікаційні та інтернет технології

Викладає

 • основи журналістики / журналістський фах / журналістикознавство / теорія та практика комунікації / теорії масової комунікації / телевізійна журналістика / новинна журналістика / реклама та зв'язки з громадськістю

Профілі

 
 

Трухачов Олександр Іванович

 • кандидат політичних наук (2010 р.)
 • доцент (2012 р.)

Освіта

 • Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005–2009 рр.)
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики / спеціаліст з журналістики (2005 р.)

Професійна діяльність

 • з 2006 р. – Університет «КРОК», кафедра міжнародних відносин та журналістики
 • 2005–2006 рр. – Міністерство економіки та євроінтеграції України, фахівець інформаційного відділу
 • 2002–2005 рр. – Центральний Секретаріат Аграрної партії України (АПУ), Народної аграрної партії України (НАПУ), Народної партії (НП), інструктор прес-служби (керівник інформаційного відділу)
 • 1999–2001 рр. – Дніпропетровська державна обласна телерадіокомпанія, автор та ведучий програми
 • 1994–1998 рр. – ТРК «ДІ» м. Дніпро, ТРК «СЕНС» м. Дніпро, продюсер

Підвищення кваліфікації

 • Програма «Інноваційні технології навчання у вищій школі» / Свідоцтво № 12 СПВ 123627 від 19 грудня 2014 р. (72 години).
 • Програма «Інформаційні та комунікативні технології дистанційного навчання» / Свідоцтво № КР 04635922/000343-20 від 10 березня 2020 року (150 годин).
 • Навчальний курс «Дані з реєстрів даних у роботі журналіста-розслідувача» у межах проекту «Використання даних у боротьбі проти маніпуляції та дезінформації» (30 годин), 9-25 березня 2021 р., організатор «Асоціація з міжнародних питань», Чеська Республіка.
 • Курс «Цифрова безпека та нові медіа» у межах проекту «Використання даних у боротьбі проти маніпуляції та дезінформації» (12 годин), 23–24 жовтня 2021 р., організатор «Асоціація з міжнародних питань», Чеська Республіка.
 • Курс Good Citation Behavior (Вправне цитування ) / Web of Science Academy, Clarivate (06/29/2022)
 • Курс Reviewing in the Humanities (Рецензування у гуманітарних науках) / Web of Science Academy, Clarivate (07/3/2022)

Визначні наукові праці

 • Монографія «Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації» (2012 р.)
 
 

Публікації

  Trukhachov O. Elements of Social Engineering Methodology Used During the COVID-19 Pandemic / O. Trukhachov // Srodkowoeuropejskie Studia Polityczne. - 2021. - № 4. - Pp. 5-18. - DOI 10.14746/ssp.2021.4.1. - https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssp/article/view/30889/27304

  Трухачов О.І. Функції регіональної преси: теоретично-практичний аспект /О.І. Трухачов // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.)/ наук. ред. В. М. Каленич. - Вінниця, 2018.-С.134-137

  Трухачов О.І. Комунікаційні аспекти концепції "м'якої сили" *(conception of the soft power) у міжнародній політиці / О. І. Трухачов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.299-301

  Трухачов О.І. Нова якість масових інформаційно-комунікаційних технологій у політичних комунікаціях інформаційного суспільства / О. І. Трухачов // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: Науково-практична конференція молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.392-393

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Трухачов О.І. Мета і сутність процесів взаємовпливу між засобами масової комунікації та державно-виконавчими установами / О. І. Трухачов // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.177-202

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційно- політичний консалтинг": ОКР "магістр", галузь знань 0302 "Міжнародні відносини", спеціальність 8.03020401 "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 63 с

  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації: монографія / О. І. Трухачов.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 200 с.

  Трухачов О.І. Інформаційні компанії: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки "Міжнародна інформація" денної та заочної форм навчання/ О.І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 30 с.

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Теорія та практика комунікацій": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030204 "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 79 с.

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційні компанії": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030204 "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 59 с.

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Зв'язки з громадськістю" (Паблік рілейшнз): ОКР "бакалавр" з спеціальностей 6.030204 "Міжнародна інформація", 6.030507 "Маркетинг (програма "КРОК-Профі")"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 83 с.

  Трухачов О.І. Технологія "політична реклама" та соціальні мережі Інтернет: теоретико-методологічні та практичні аспекти / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісник". - 2012. - Випуск 58 (3). - С. 607-611

  Трухачов О.І. Теоретико-методологічні засади соціокультурного чинника впливу засобів масової комунікації в політичній сфері / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісик. - 2012. - Вип. 57 (2). - С. 321-325

  Трухачов О.І. Загальне та специфічне у формуванні ідейно-політичного чиннику впливу (теоретико-методологічний підхід) / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісник. - 2012. - Вип. 56 (1). - С. 576-580

  Трухачов О.І. Зв'язки з громадськістю: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки "Міжнародна інформація" денної та заочної форми навчання/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 39 с.

  Трухачов О.І. PR та міжкультурний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародний бізнес"/ О.І. Трухачов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Трухачов О.І. Засоби масової комунікації як складова політичного процесу: теоретико-методологічний підхід / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Вип. 55 (12). - С. 516-520

  Трухачов О.І. Історико-теоритичні аспекти дослідження розвитку політичної комунікації / О.І. Трухачов // Гілея: науковий вісник. - 2011. - Вип. 53 (10). - С. 451-456

  Трухачов О.І. Моральна відповідальність політичних партій / О.І. Трухачов // Методологія політичної науки: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. Перші методологічні читання ( м. Львів 19 грудня 2008 р.) / Укл. Денисенко В.М., Угрин Л.Я. - Львів: ЛНУ ім Івана Франка, 2010. - С. 68-69

  Трухачов О. Місце інформації у формуванні сфери політики // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. - Київ, 2009. - Вип. 1 (6). - С. 84-93.

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Трухачов О.І. Теорія та практика комунікації: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 40 с

  Трухачов О.І. Формування політичного середовища в умовах інформаційного суспільства / О. І. Трухачов // Національні економіки в глобальному економічному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року м.Київ. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.236-238

  Трухачов О. Інформаційно-комунікативне поле політики / О. Трухачов // Політика та публіцистика. - 2008. - Вип 1(5). - С. 70-78

  Трухачов О. Держава як модератор політично-значимої інформації / О. Трухачов // Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. - 2008. - Спецвипуск: Політичний менеджмент. - С. 284-290

  Трухачов О.І. Діалог між владою та ЗМК як складова масовокомунікаційного процесу (політологічний аспект) / О.І. Трухачов // Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору : Зб. наук. праць / Національний університет "Києво-Могилянська академія", Галицький інститут імені В'ячеслава Чорновола. - Тернопіль - Львів : ЛА "Піраміда", 2008. - Том 1. - С. 130-133

  Трухачов О.І. Засоби масової комунікації (ЗМК) як інструмент реалізації політичного процесу / О. І. Трухачов // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2007 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.276-280

  Трухачов О. Принцип зворотного зв'язку в українській політичній комунікації / О. Трухачов // Політичний менеджмент.-2007.- №5.- С.69-76

  Трухачов О. Політика та мас-медіа: аспекти взаємовпливу в масово комунікативному просторі / О. Трухачов // Політика та публіцистика. - 2007. - Вип. 1(4) - С. 32-41

  Трухачов О. "Політична журналістика" і "політичний PR": точки дотику та розбіжності в політичній комунікації / Олександр Трухачов // Українська журналістика: умови формування та перспективи розвитку: зб. наук. праць. - Черкаси, 2007. - С. 284-287


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Трухачов Олександр Іванович