Зображення контакту

Трухачов Олександр Іванович

Кандидат політичних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 420

Телефон: (+38 044) 455-56-90, вн. 266

 

Публікації

  Трухачов О.І. Функції регіональної преси: теоретично-практичний аспект /О.І. Трухачов // Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.)/ наук. ред. В. М. Каленич. - Вінниця, 2018.-С.134-137

  Трухачов О.І. Комунікаційні аспекти концепції "м'якої сили" *(conception of the soft power) у міжнародній політиці / О. І. Трухачов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015. - С.299-301

  Трухачов О.І. Нова якість масових інформаційно-комунікаційних технологій у політичних комунікаціях інформаційного суспільства / О. І. Трухачов // Актуальні проблеми сучасної наукової думки: Науково-практична конференція молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С.392-393

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Трухачов О.І. Мета і сутність процесів взаємовпливу між засобами масової комунікації та державно-виконавчими установами / О. І. Трухачов // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.177-202

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційно- політичний консалтинг": ОКР "магістр", галузь знань 0302 "Міжнародні відносини", спеціальність 8.03020401 "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 63 с

  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації: монографія / О. І. Трухачов.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 200 с.

  Трухачов О.І. Інформаційні компанії: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки "Міжнародна інформація" денної та заочної форм навчання/ О.І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 30 с.

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Теорія та практика комунікацій": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030204 "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 79 с.

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційні компанії": ОКР "бакалавр" з спеціальності 6.030204 "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 59 с.

  Трухачов О.І. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Зв'язки з громадськістю" (Паблік рілейшнз): ОКР "бакалавр" з спеціальностей 6.030204 "Міжнародна інформація", 6.030507 "Маркетинг (програма "КРОК-Профі")"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 83 с.

  Трухачов О.І. Зв'язки з громадськістю: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів напряму підготовки "Міжнародна інформація" денної та заочної форми навчання/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 39 с.

  Трухачов О.І. PR та міжкультурний менеджмент: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародний бізнес"/ О.І. Трухачов; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011. - 26 с.

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Трухачов О.І. Теорія та практика комунікації: Навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. І. Трухачов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 40 с

  Трухачов О.І. Формування політичного середовища в умовах інформаційного суспільства / О. І. Трухачов // Національні економіки в глобальному економічному просторі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16-17 квітня 2008 року м.Київ. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008 . - С.236-238

  Трухачов О.І. Засоби масової комунікації (ЗМК) як інструмент реалізації політичного процесу / О. І. Трухачов // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 24 квітня 2007 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - С.276-280

  Трухачов О. Принцип зворотного зв'язку в українській політичній комунікації / О. Трухачов // Політичний менеджмент.-2007.- №5.- С.69-76

 


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Трухачов Олександр Іванович