Тимчук Олег Сергійович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Тимчук Олег Сергійович

кабінет 121

(+38044) 455-57-13, вн. 131

Викладає

 • алгоритмізація та програмування / об'єктно-орієнтоване програмування / технології створення програмного забезпечення / технології розподілених систем та паралельних обчислень
 
 

Тимчук Олег Сергійович

 • кандидат технічних наук (2013 р.), доцент (2017 р.)

Освіта

 • Донецький національний університет / Інтелектуальні системи прийняття рішень, аналітик з комп'ютерних систем (2010 р.)

Професійна кар’єра

 • з 22.11.2019 – договір про надання послуг з питань інформатизації ТОВ «ЕПАМ СИСТЕМЗ»
 • з 13.11.2019 р. – ФОП ТИМЧУК О.С. / консультування з питань інформатизації, веб-портали, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
 • з 2019 р. – Університет «КРОК», завідувач кафедри комп’ютерних наук

Професійна діяльність

 • Microsoft сертификація: 98-381: MTA: Introduction to programming using Python, Exam reference #: 38143054 / December 22, 2020
 • Crash Course on Python: an online non-credit course authorized by Google and offered through Coursera, Verification Link / November 17, 2020
 • Using Python to Interact with the Operating System: an online non-credit course authorized by Google and offered through Coursera, Verification Link / December 1, 2020
 • ОН-ЛАЙН КУРС від GlobalLogic EDUCATION «Принципи гнучкої роботи. Agile для викладачів» / 2020 р.
 • Сертифікат APTIS (багаторівневий та гнучкий тест з англійської мови від Британської Ради) – рівень B2
 
 

Публікації

  Тимчук О.С. WEB-застосунок для обробки заявок / О.С. Тимчук, Ю.А. Попович // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/703

  Тимчук О.С. Розробка системи для підбору турів / О.С. Тимчук, С.С. Калігаєв // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/704

  Тимчук О.С. Підсистема управління поведінкою персонажів / О.С. Тимчук, Р.Р. Кандел // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/738

  Тимчук О.С. Розробка і дизайн користувальницького інтерфейсу мобільного контент-додатка «Всесвіт Гаррі Поттера» / О.С. Тимчук // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/739

  Тимчук О.С. WEB-застосунок для формування індивідуального навчального плану здобувачів освіти в університеті "КРОК". Підсистема управління обліковими записами і доступом / О.С. Тимчук, О.Є. Бойко // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/740

  Тимчук О.С. WEB-застосунок для формування індивідуального навчального плану здобувачів освіти в університеті "КРОК". Підсистема "Електронний журнал" / О.С. Тимчук, Д.О. Хлапук // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/741

  Тимчук О.С. WEB-застосунок для формування індивідуального навчального плану здобувачів вищої освіти в університеті "КРОК". Підсистема вибору курсів / О.С. Тимчук, О.Є. Мельник // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/742

  Тимчук О.С. Автоматизована система управління макрокліматом приміщення / О.С. Тимчук, Є.Д. Ілларіонов // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/743

  Тимчук О.С. Мурашиний алгоритм розробки адаптивного розкладу проекту / О. С. Тимчук, Я. А. Проценко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 1. - С. 106-119

  Тимчук О.С. Анализ методов PMBOK в контексте лингвистической неопределенности / О. С. Тимчук // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції, (Миколаїв, 26 квітня 2019 р.). - Миколаїв, 2019. - С. 72-73

  Рач В.А. Лингвистическая неопределенность в управлении проектами / В. А. Рач, О. С. Тимчук // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами: Праці міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 9-13 вересня 2019). - Харків: ХНУРЕ, 2019. - С. 145-146

  Тимчук О.С. Застосування алгоритму мурашиної колонії до вирішення задачі декількох комівояжерів без депо / О.С. Тимчук, Я.А. Проценко, А.І. Парамонов // Системи обробки інформації. - 2019. - №3. - С. 73-78

  Tymchuk O. Instrumental apparatus of methodology of project management under the conditions of linguistic uncertainty of project information / O. Tymchuk, V. Rach // Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph /edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. - Riga: ISMA, 2019. - P. 198-207

  Тимчук О.С. Оцінка ризиків кібербезпеки в умовах дефіциту інформації від експертів / О.С. Тимчук //Кібербезпека у системі національної безпеки України: пріоритетні напрями розвитку: збірник матеріалів наукового круглого столу (м. Маріуполь,26 квітня 2018 р.) / Маріупольський державний університет; уклад. Проценко О.Б., Меркулова К.В. - Маріуполь: МДУ, 2018. - С.29-31

  Tymchuk O. Information security risk assessment model based on computing with words O.Tymchuk, M. Iepik, A. Sivyakov// Mendel.- 2017.-V.23,Is.1.-Pp.119-124

  Тимчук О.С. Модель оценки контрмер в системах информационной безопасности / О.С. Тимчук, А.С. Сивяков // Інформаційно- керуючі системи на залізничному транспорті.-2016.-Т.4.-С.38-39

  Петренко Т.Г. Нечеткая муравьиная система для решения задачи о рюкзаке / Т. Г. Петренко, О. С. Тимчук, Д. Д. Куценко // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті. - 2015. - № 5. - С. 44-47.

  Тимчук О.С. Нечітка модель оцінки ризиків web-додатка / О. С. Тимчук // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - 2015. - Вип. 165. - С. 68-70.

  Модель сенсорної пам'яті інтелектуальної машини з механізмами узагальнення та абстрагування /А.О. Каргін, О.С. Тимчук, К.О. Ісаєнков, Г.Б. Галич //Системи озброєння і військова техніка.- 2015.-№3.-С.85-88

  Петренко Т.Г. Модель интеллектуального игрового гоночного контроллера на основе нечетких множеств второго типа / Т. Г. Петренко, О. С. Тимчук, М. Б. Присяжный // Проблеми інформаційних технологій. - 2014. - № 1. - С. 267-273.

  Петренко Т.Г. Модель представления дискретных интервальных нечетких логических систем второго типа / Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук // Системи обробки інформації. -2014. - Вип. 2. - С. 184-188.

  Петренко Т.Г. Модель эмоционального состояния пользователя человеко-машинных систем /Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук //Електротехнічні та комп'ютерні системи.- 2014.- №13.-С.152-159

  Тимчук О.С. Модель управления поведением компьютерного персонажа / О.С. Тимчук, Т.Г. Петренко, В.В. Тараш // Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте. - 2013. - № 1. - С. 32-35.

  Petrenko T. Adaptive Behavior Control Model of Non Player Character/ T. Petrenko, O. Tymchuk // Proceedings of the 15th International Conference on Computer Modelling and Simulation (UKSim-AMSS) (10-12 Apr. 2013).- Cambridge: United Kingdom, 2013. – P. 39-44.

  Петренко Т.Г. Выбор комфортного маршрута между точками на карте города на основе нечеткой информации / Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук, А.А. Ершов // Збірник наукових праць Донецького інституту залізничного транспорту. - 2013. - № 33. - С. 26-34.

  Тимчук О.С. Перспективное направление развития вычислительного интеллекта в индустрии видеоигр / О. С. Тимчук // Проблеми інформаційних технологій. - 2012. - № 1. - С. 136-143.

  Петренко Т.Г. Пакет библиотек и среда поддержки нечетких дискретных интервальных логических систем второго типа / Т. Г. Петренко, О. С. Тимчук // Системи обробки інформації. - 2011. - Вип. 8. - С. 151-155.

  Петренко Т.Г. Определение когнитивного стиля пользователей компьютерных игр на основе интервальной нечеткой модели второго типа/Т.Г. Петренко, О.С. Тимчук //Бионика интеллекта.-2011.-№1.-С.70-74

  Выделение границ на изображении с использованием нечетких множеств второго типа /Т.Г. Петренко, И.Г. Сальков, О.С. Тимчук, А.А. Адамец // Проблеми інформаційних технологій.- 2011.-№10.-С.116-122


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Тимчук Олег Сергійович