Сербова Ольга Вікторівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Сербова Ольга Вікторівна

Напрями наукових досліджень

 • соціалізація особистості \ психологічне здоров’я \ психологічне консультування

Сфера наукових інтересів

 • практична психологія \ психологічне консультування: психоаналітичний напрям, психологічний супровід дітей з ООП, арт-терапія, казкотерапія.

Викладає

 • вікова та педагогічна психологія \ актуальні проблеми вікової психології \ актуальні проблеми психологічного розвитку \ основи психологічного консультування

Профілі

 
 

Сербова Ольга Вікторівна

 • Кандидат психологічних наук (2014 р.)
 • Доцент (2019 р.)

Освіта

 • Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України / аспірантура (2014 р.)
 • Київський юнгіанський інститут (КЮІ) / кваліфікація «Викладач Київського юнгіанського інституту» / «Юнгіанський консультант» (2014 р.)
 • Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д. Осипенко / спеціальність «Психологія» / кваліфікація психолога (1999 р.)

Нагороди

 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2018 р.).
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2021 р.).

Особисті досягнення

 • Сертифікація за напрямками: арт-терапія, казкотерапія, сертифікована тренерка Школи толерантності, інформаційних сесій з проблем дискримінації в Україні.
 • Організаторка Всеукраїнського фестивалю практичної психології та арт-терапії «Арт-дивосвіт» у м. Бердянськ двічі на рік у 20015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 , 2021рр.).
 • Авторка та ведуча сертифікованих курсів «Практична нейропсихологія дитячого віку», «Соціально-психологічна реабілітація і соціалізація дітей в умовах реабілітаційного центру», «Особливості розвитку дитини з розладами аутичного спектра та шляхи психологічної корекції», «Врахування індивідуальних та вікових особливостей здобувачів освіти в освітньому процесі»; «Соціально-психологічна реабілітація і соціалізація дітей в умовах реабілітаційного центру»; «Психологічне консультування з використанням МАК». Ведуча навчальних онлайн-курсів для батьків та психологів «Як розвивається ваша дитина від 0 до 7 років», «Норма чи патологія: як зрозуміти дитину від 7 до 14 років» – програма за організації Школи терапевтичної метафори «Доктор Казка» м. Київ. Організаторка навчальної програми «Верховинський Дивосвіт».
 • Тренерка інформаційних сесій «Дискримінація в Україні: які групи найбільш обмежені в реалізації прав людини» (програма Національного Демократичного Інституту Міжнародних відносин); «Школи Толерантності»; «Гендерна чутливість в профорієнтації», тренінг-курсу з управління конфліктами та інклюзії в місцевих громадах. Сертифікована Громадською організацією «РЕОМ» (Проект «Подолання кризи та розбудова України – Час діяти!», який реалізується за фінансової підтримки Institut für Auslandsbeziehungen (Berlin) із використанням ресурсів Міністерства Закордонних Справ Німеччини).

Здобуті гранти-стипендії

 • Проєкт «СуперТАТО може!» за підтримки програми ООН із відновлення та розбудови миру (реалізація проєкту у 2020 році);
 • Проєкт «Психологія сексуальності» за підтримки обласного благодійного фонду «Гендер Зед» (2020р.);
 • Проєкт «Створення спільноти відповідальних татів «ТАТОhub» в місті Бердянськ» в межах програми ООН із відновлення та розбудови миру (ПРООН), за фінансової підтримки Європейського Союзу (2021-22рр.);
 • Проєкт Татоhub.Київ, який впроваджується в межах програми «ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно-зумовленого насильства», що фінансується Європейським Союзом (з червня 2022 року по теперішній час).

Професійна кар’єра

 • З 2022 р. – Університет «КРОК», доцент кафедри психології
 • з 2022 р. – Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», доцент кафедри психології і педагогіки
 • з 2011р. – приватна психологічна практика: ФОП (номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 2010350000000004008) – діагностика, психологічний супровід дітей з РАС, координування індивідуальної програми розвитку дитини, консультування батьків
 • з 2012 р. – за сумісництвом, з 2013 – 2022 рр. – Бердянський державний педагогічний університет, доцент кафедри прикладної психології та логопедії
 • 2011–2022 рр. – Бердянський медичний фаховий коледж (за сумісництвом), викладач психології, практичний психолог
 • 2007 – 2012 рр. – Центр соціальної реабілітації Бердянської міської ради, практичний психолог та завідувачка відділення соціальної реабілітації дітей-інвалідів
 • 2006 р. – Бердянський будівельний професійний ліцею, викладач психології, практичний психолог
 • 2003 – 2006 рр. – Бердянський професійний ліцей, викладач психології
 • 2001 – 2003 рр. – гімназія № 1 «Надія» м. Бердянська, практичний психолог
 • 2000 р. – 2001 р. – загальноосвітня школа № 15 м. Бердянська, практичний психолог

 
 

Публікації

  Ткач Р. Використання кодів історичної пам'яті українців у терапевтичних метафорах / Р. Ткач, О. Сербова // Вчені записки Університету "КРОК". - 2022. - С. 161-166. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2022-67-161-166

  Comprehensive Psychological Analysis of The Features of Emotional Burnout Among IT Specialists: The Ukrainian Labor Market / Y. Rybinska, O. Loshenko, T. Kyrylenko, V. Kondratieva,O. Serbova, O. Stebaieva // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. - 2022. - Vol. 13. - № 2. - Pp 273-289. - DOI https://doi.org/10.18662/brain/13.2/343.

  Сербова О.В. Модель формування гендерної чутливості в профорієнтаційній роботі / О. В. Сербова, С. В. Саєнко, О. В. Руденко // Психологія та соціальна робота. - 2021. - № 2(54). - С. 215-228. - DOI https://doi.org/10.18524/2707-0409.2021.2(54).241397.

  Сербова О.В. Дослідження амбасадорського руху студентів-медиків з формування гендерної чутливості / О. В. Сербова, К. І. Клец // Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали XXIII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 10 грудня 2021 р.). - Київ:Open Science Laboratory, 2021. - С. 151-158. - https://openscilab.org/wp-content/uploads/2021/12/suchasni-vikliki-i-aktualni-problemi-nauki-osviti-ta-virobnictva-mizhgaluzevi-disputi_2021_12_10.pdf#page=151

  Serbova O. Formation of psychological and pedagogical competence of child’s parents with special educational needs / O. Serbova, M. Zveriaka // The psychological health of the personality and society: the challenges of today: monograph/ Eds. M.Turbiarz, H. Varina. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. - Pp. 185-190

  Frolova O. The Socio-psychological Conditions for Maintaining the Mental Health of Students in the Conditions of Distance Learning During Quarantine / O. Frolova, O. Serbova // The psychological health of the personality and society: the challenges of today: monograph / Eds. M. Turbiarz, H. Varina. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2020. - Pp. 143-149

  Comparative Analysis of the Emotional Intelligence Development of Adolescents with Different Levels of Psychological Competence / O. Frolova, L. Kashkaryova, O. Serbova, O.Stebaieva // Journal of History Culture and Art Research. - 2019. - Vol. 8. - № 4. - Pp. 68-78. - DOI http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v8i4.2297.

  Features of Economic Socialization of Children with Disabilities / O. Serbova, H. Lopatina, H. Alieksieieva, N. Tsybuliak // Journal of History Culture and Art Research. - 2019. - Т. 8. - № 3. - Pp. 162-178. - DOI https://doi.org/10.7596/taksad.v8i3.2195

  Сербова О.В. Емоційне вигорання спеціального педагога / О. В. Сербова, Г. О. Лопатіна, Н. Ю. Цибуляк // Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки). - 2019. - № 14. - С. 279-290. - DOI https://doi.org/10.32626/2413-2578.2019-14.279-290

  Сербова О.В. Соціально-психологічна реабілітація дітей з порушеннями психофізичного розвитку: навчальний посібник / О. В. Сербова. - Київ: Талком, 2018. - 273 c.

  Serbova O. The Socialization and the Becoming of the Child’s Personality in the Unset and Unstable Environment. Transformations in Contemporary Society / O. Serbova // Transformations in Contemporary Society: Humanitarian Aspects: monograph. - Opole: The Academy of Management and Administration in Opole,2017. - Pp. 184-191

  Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями: монографія / О. Сербова; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ: БДПУ; Київ : Талком, 2015. - 232

  Сербова О.В. Сімейна дисфункціональність як чинник соціалізації дитини з обмеженими фізичними можливостями/ О.В. Сербова //Актуальні проблеми психології.- 2015.- Т.11, Вип.12.-С.469-477

  Сербова О.В. Теоретичний аналіз проблеми формування навичок копінг-стратегій батьків дитини з обмеженими можливостями здоров'я/ О.В. Сербова // Україно-польські психолого-педагогічні студії: актуальні проблеми педагогічної теорії та практики : зб. наук. ст. /заг. ред. І.Г. Улюкаєва.- Бердянськ : БДПУ, 2015.- С. 158-163.

  Сербова О.В. Проблема економічної соціалізації дітей з інтелектуальними порушеннями у психологічному вимірі / О.В. Сербова // Науковий часопис НПУ ім. М.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та Спеціальна психологія.-2015.- С.296-301

  Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями: автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / О.В. Сербова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - К., 2014. - 22 с.

  Сербова О.В. Психологічні чинники економічної соціалізації дітей з обмеженими фізичними можливостями: дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / О.В. Сербова; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка. - Київ, 2014. - 267 с.

  Сербова О.В. Проблема інтеграції дітей із обмеженими фізичними можливостями в економічний простір / О. В. Сербова // Актуальні проблеми психології .- 2009. - Т.1 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. - Ч. 24. - С.123- 129


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Сербова Ольга Вікторівна