Інша інформація:
Рибалко Ірина Вікторівна

Напрями наукових досліджень

  • практика управління проєктами / управління командою проєкту

Сфера наукових інтересів

  • стилі управління проєктами / методи управління командою проєкту в умовах нестабільності

Викладає

  • основи управління проєктами / основи менеджменту
 
 

Рибалко Ірина Вікторівна


Освіта

  • Університет «КРОК» / Управління проєктами / керівник проєктів і програм (2019 р.)
  • Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка / педагогіка і методика середньої освіти / вчитель музики, викладач етики, естетики і художньої культури (2008 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2020 р. – Університет «КРОК», старший викладач кафедри управління проєктами та програмами
  • з 2017 р. – Університет «КРОК», менеджер із зв’язків з громадськістю, керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва.
  • 1998-2009 рр. – школа мистецтв, заклади дошкільної освіти «Золота рибка» (с. Косівщина, Сумська обл.) та ЗДО МВД УМВС у Сумській обл., заклад середньої освіти (с. Косівщина, Сумської обл.)
 
 

Публікації

  Огляд та класифікація особливостей арт-проєктів як факторів ризику / О.Б. Данченко, І.В. Рибалко, С.О. Заруцький, О.І. Бєлова // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер.: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. - 2021. - № 1(3). - С. 16-23

  Рибалко І.В. Трансформаційні процеси управління командами арт-проєктів як джерело виникнення ризиків / І.В. Рибалко // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 9-11. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/384

  Рибалко І.В. Слабка формалізація арт-проєктів як джерело ризиків / І. В. Рибалко, О. Б. Данченко, О. І. Бєлова // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 256-259

  Рибалко І.В. Концептуальна модель управління командою арт-проєктів / І. В. Рибалко, В. С. Харута // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 69-71

  Bielova O. Climate and environmental management as the basis for sustainable development of a modern enterprise / O. Bielova, I. Rybalko // Abstracts II International Conference on economics, accounting and finance (Tallinn, Estonia. November 05, 2021). Available at: https://conf.scnchub.com/index.php/ICEAF/ICEAF-2021/paper/view/279

  Проєктний підхід у творчій сфері / О. Б. Данченко, І. В. Рибалко, В. М. Меленчук , Р.В. Березенський // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами . - 2020. - № 1. - С. 24-30. - DOI 10.20998/2413-3000.2020.1.3

  Rybalko I. The influence of management style in the project activity of the enterprise on its economic development / I. Rybalko // Book of abstracts of International Conference on economics, accounting and finance (ICEAF), (Prague, Czech Republic, Jule 02-04 2020). - Prague-Tallin: Academy of Economics and Pedagogy, Scientific Center of Innovative Researches, 2020. - P. 14

  Рибалко І.В. Психологічні аспекти творчої особистості та їх вплив на виконання арт-проєкту / І.В. Рибалко, Н.С. Чаюн, О.І. Бєлова // Управління розвитком складних систем. - 2020. - Вип. 44. - С. 34-41

  Rybalko I.V. Effectiveness of project approach in forming of creative personality in art activities / I.V. Rybalko, O.B. Danchenko, O.I. Bielova // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 241-242. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/164

  Horielov D.O. Characteristics and features of the denocratic leadership style / D.O. Horielov, O.I. Bielova, I.V. Rybalko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 285-286. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/223

  Jalaldden A. Characteristics and features of the transformational leadership style / A. Jalaldden, O.I. Bielova, I.V. Rybalko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 318-319. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/266

  Villacis L. Characteristics and features of successful negotiations / L. Villacis, O.I. Bielova, I.V. Rybalko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 277-278. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/217

  Ajuwape Thankgod Akinwumi. Teams and leaders in the organization: formation and features / ThankGod Akinwumi Ajuwape, O.I. Bielova, I.V. Rybalko // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 273-274. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/185

  Рибалко І.В. Аналіз впливу психологічних особливостей команди арт-проєкту на його виконання / І. В. Рибалко, О. І. Бєлова, С. О. Заруцький // Project, Program, Portfolio Management. P3M-2020: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. (м. Одеса, 04-05 грудня 2020 р.). - Одеса: ОНПУ, 2020. - Т. 1. - С. 163-167

  Рибалко І.В. Можливості застосування проєктного підходу у творчій сфері / І. В. Рибалко, О. Б. Данченко // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф. (15-16 травня 2020 р.). Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 301-305

  Рибалко І.В. Аналіз впливу психологічних особливостей стейкхолдерів на арт-проєкти / І. В. Рибалко // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 8-11 вересня 2020 р.). - Миколаїв:Видавець Торубара В.В., 2020. - С. 91-95. - ISBN 978-617-7472-58-1

  Цикл управління помилками (Error management) у психології управління проєктами / Ю.А. Поскрипко, І.В. Рибалко, І. Семко, М. Поскрипко // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки в країнах Європи та Азії: ХХVІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав, 31 травня 2020 р.) / Упоряд. Ю.В. Бобровік, А.М. Вовкодав; Університет Григорія Сковороди. - Переяслав: Незалежна асоціація молоді. - 2020. - С. 32-34

  Алькема В.Г. Сучасні підходи до управління командою проектів у творчій сфері /В.Г. Алькема, І.В. Рибалко // Професійний менеджмент у сучасних умовах розвитку ринку : матеріали доповідей VIІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2019 р.). - Х. : Монограф. - 2019.- С.230-232

  Рибалко І.В. Особливості управління внутрішніми проектами в умовах хаос-менеджменту в компанії / І. В. Рибалко // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах очікування глобальних змін": тези доповідей/ відп. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2019. - С. 197-199

  Рибалко І.В. Сучасні підходи до формування команд в ІТ-проектах в умовах хаос-менеджменту / І. В. Рибалко // Управління проектами: стан та перспективи: Матеріали XV Міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В.. - 2019. - С. 63-64

  Рибалко І.В. Стилі управління командою проекту: від авторитарного до хаотичного / І. В. Рибалко // Сучасні тренди підготовки фахівців з управління проектами та програмами: матеріали підсумкової науково-практичної конференції (м. Луцьк, 23 квітня 2018 р.)/ за ред. Н.В. Павліхи. - Луцьк, 2018. - С. 39-43


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Рибалко Ірина Вікторівна