Рач Валентин Анатолійович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Рач Валентин Анатолійович

кабінет 107

+380 (44) 455-57-12, вн. 201

 
 

Рач Валентин Анатолійович

 • доктор технічних наук (19921 р.)
 • професор (1993 р.)
 • Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» (1996 р.)
 • Почесна грамота Кабінету міністрів України (2001 р.)
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2004 р.)
 • Відзнака «За сумлінну працю» Державної служби України (2004 р.)
 • Ювілейний знак пошани Університету економіки та права «КРОК» (2017 р.)
 • Знак пошани Університету економіки та права «КРОК» (2020 р.)

Освіта

 • Ворошиловградський машинобудівний інститут / напівпроводнікове та електровакуумне машинобудування, інженер-механік (1973 р.)
 • доктор технічних наук, 05.07.04 – технологія виробництва літальних апаратів, «Створення корпусів малогабаритних РДДТ одноразової та раткострокової дії з армованих пластиків» (1992 р.)
 • кандидат технічних наук, 01.02.04 – механіка деформованого твердого тіла, «Вплив міцності поверхні розділу арматура-матриця на міцність однонаправлено армованих пластиків при стисненні» (1980 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2016 р. – Університет «КРОК», директор навчально-наукового інституту інформаційних та комунікаційних технологій

Професійна діяльність

 • Головний редактор наукового видання «Управління проектами та розвиток виробництва» (за галузями «Технічні науки», «Економічні науки»), видавництво СНУ ім. В. Даля, з 2000 року – до 2020 року.
 • Член спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 Київського національного університету будівництва та архітектури, спеціальності 05.13.06 – інформаційні технології, 05.13.22 – управління проектами і програмами, з 2001 року – до тепер.

Участь в атестації наукових кадрів

 • Член постійної спеціалізованої вченої ради Д 26.056.01 у Київському національному університеті будівництва та архітектури (спеціальність 05.13.22 Управління проєктами і програмами)
 • Офіційний опонент докторської дисертації Єгорченкова О.В., захищена у КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22 Управління проєктами і програмами (2021 р.)
 • Офіційний опонент докторської дисертації Хлевни Ю.Л., захищена у КНУ ім. Тараса Шевченка, спеціальність 05.13.22 Управління проєктами і програмами (2019 р.)

Участь в роботі наукових видань, що індексуються в бібліографічних базах

 • Головний редактор збірника наукових праць «Управління проектами та розвиток виробництва», Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (2000 - 2020 рр.)

Робота у складі журі Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт

 • Член галузевої конкурсної комісії конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Управління проектами і програмами» (ІІ тур), Львівський національний аграрний університет (2019/2020 н.р.).
 • Член галузевої конкурсної комісії конкурсу наукових робіт зі спеціальності «Управління проектами і програмами» (ІІ тур), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (2017/2018 – 2018/2019 н.р.).

Діяльність за спеціальністю у формі участі у професійних об’єднаннях

 • Завідувач відділення «Життєвий цикл об’єктів інформатизації» Асоціації «Інформаційні технології в будівництві України» (з 2019 р.)

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір

 • Комп'ютерна програма «Програма ранжування мінімаксним методом» (MMRON), свідоцтво № 107618 (2021, у співавторстві)
 • Комп'ютерна програма «Програма формування портфелів проектів» («SESPortfolio»), свідоцтво № 91541 (2019, у співавторстві)
 
 

Публікації

  Медведєва О.М. Сучасні виклики теорії та практики управління/менеджменту / О. М. Медведєва, О. В. Россошанська, В. А. Рач // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: тези доповідей III Наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1547
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2023/paper/view/1547

  Медведєва О.М. Управління проєктами у сучасному BANI-світі / О. М. Медведєва, О. В. Россошанська, В. А. Рач // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проєктами післявоєнної розбудови України": тези доповідей ХХ Міжнародної конференції (м. Київ, 12 травня 2023 року)/ відпов. за випуск С. Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2023. - С. 169-175
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/rach_0014.pdf

  Рач В.А. Епістемологічна сутність CHATGPT в задачах управління проєктами / В. А. Рач, О. М. Медведєва, О. В. Россошанська // Інтелектуальні інформаційні системи в управлінні проєктами та програмами: Збірник праць Міжнародної науково-практичної конференції ( Коблево, 12-15 вересня 2023 р.). - Харків: ХНУРЕ, 2023. - С. 170-172

  Rach V. Management of different nature projects in the mind-economy of the BANI-world / V. Rach, O. Rossoshanska, O. Medvedieva // Information systems in project and program management: сollective monograph/ edited by I. Linde. - Riga: ISMA, 2023. - Pp. 290-308.

  Рач В.А. Проектний підхід до реінжинірингу бізнес-процесів підприємства в сучасній системі менеджменту / В. А. Рач, О. М. Медведєва, О. В. Россошанська // Управління проєктами: проєктний підхід в сучасному менеджменті: матеріали ХIV Міжнародної науково-практичної конференції фахівців, магістрантів, аспірантів та науковців (19-20 жовтня 2023 р.). - Одеса: ОДАБА, 2023. - С. 134-136.
https://odaba.edu.ua/upload/files/Materiali_konferentsii_UP__2023.pdf

  Мельник О.Є. Використання мап думок в сучасному менеджменті проектів та організацій / О. Є. Мельник, В. А. Рач // Сучасний менеджмент організації: витоки, реалії та перспективи розвитку: матеріали наукової конференції (м. Київ, 26 квітня 2022 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1138
https://conf.krok.edu.ua/MMO/MMO-2022/paper/view/1138

  Рач В.А. Особливості авторського права на комп'ютерні програми / В. А. Рач, Т. Ф. Джапаров // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1336
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1336

  Рач В.А. Архітектура як опис підсистем цільової системи "Програмний продукт" / В. А. Рач, О. Р. Гунько // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1337
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1337

  Rach V. Model of modern sciences transformation and project management / V. Rach, O. Medvedieva // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах пандемії COVID-19": тези доповідей XVIII Міжнародної конференції (м. Київ, 15 травня 2021 р.)/ відпов. за випуск С.Д. Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2021. - С. 48-54

  Рач В.А. Формування базових категорій освітніх програм «компетентність» та «результати навчання» з використанням моделі “Піраміда 3М” / В.А. Рач // Освіта та наука: трансформація, відповідальність, академічна свобода: тези допов. наукової конференції (Київ, 5 березня 2021 року). - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 86-89. - https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/422
https://conf.krok.edu.ua/ONTR/ESTR/paper/view/422

  Rach V. The holistic approach to assessment of the socio-economic objects performance in the era of digitalization / V. Rach, O. Medvedieva, O. Rossoshanska // Управління проектами: стан та перспективи: матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 7-10 вересня 2021 р.). - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2021. - С. 118-120

  Rach V. Minimax ranking method for prioritization problems in project portfolio management and business analysis / V. Rach, O. Medvedieva, Ju. Zhuk // Intelligent Information Systems for Decision Support in Projects and program management: collective monograph / edited by I. Linde; European University Press. - Riga: ISMA, 2021. -Pp. 215-230. -DOI https://doi.org/10.30837/MMP.2021.215

  Rach V. Verification of hypotheses for numerical data of cumulative indicators of socio-economic systems using the Pearson criterion / V. Rach, Ju. Zhuk, O. Medvedieva // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами(МПП-2021): збірник праць Міжнародної науково- практичної конференції (Коблево, 13-17 вересня 2021 р.). - Харків: ХНУРЕ, 2021. - С. 23-25

  Свідоцтво 107618 Україна про реєстрацію авторського права на твір Комп'ютерна програма "Програма ранжування мінімаксним методом" ("MMRON")/ Жук Ю.В., Рач В.А., Медведєва О.М.; зареєстровано 26.08.2021 в ДП "Український інститут інтелектуальної власності"

  Пономаренко Ю.А. Глобальна цифровізація як основа нового етапу розвитку галузі "Інформаційні технології" / Ю.А. Пономаренко, В.А. Рач // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/781
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/781

  Рач В.А. Сайт для магазину відеоігор / В.А. Рач, А.І. Чертков // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/713
https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/713

  Рач В.А. Розробка системи ведення обліку технічних засобів на підприємствах середніх розмірів / В.А. Рач, А.Р. Стрекайло // IT КРОК - 2021: матеріали студентської науково-практичної конференції (м. Київ, 10-11 травня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/715
https://conf.krok.edu.ua/IT-KROK/IT-KROK-2021/paper/view/715

  Rach V. Education as strategic source for cultural and creative industries development in Ukraine / V. Rach, O. Medvedieva // Social Science Education Consortium Nook Series, 2020

  Рач В.А. Галузь знань "Інформаційні технології" в системі науки / В. А. Рач, О. М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2020. - № 1(73). - С. 36-72.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/73/3.pdf

  Rach V. Project configurator to form a multi-purpose portfolio based on flow characteristics / V. Rach, K. Abdulkadir // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2020. - № 1(73). - С. 73-97.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/73/4.pdf

  Рач В.А. Конфигурационный подход в методологии управления проектами, портфелями и программами / В. А. Рач, Е. М. Медведева // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф. (15-16 травня 2020 р.). Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 291-296
http://eprints.kname.edu.ua/58526/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8PMKyiv_20.pdf

  Рач В.А. Системно-целостный подход при оценке успешности и рисков реализации проектов / В. А. Рач, Н. О. Борулько // Управління проектами у розвитку суспільства : тези доп. XVII Міжнар. конф.(15-16 травня 2020 р.) Тема : Управління проектами в умовах дігіталізації суспільства. - Київ: КНУБА, 2020. - С. 296-301
http://eprints.kname.edu.ua/58526/1/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8PMKyiv_20.pdf

  Construction of a portfolio formation method by configuring project-candidates based on flow characteristics / V. A. Rach, K. Abdulkadir, O. Rossoshanska, O. Medvedieva, O. Biriukov // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. - 2020. - № 3(103), V.1. - Pp. 47-61. - https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.193935
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/193935/200986

  Rach V.A. Method for formalizing the customer's attitude to possible changes to the basic project parameters in the phase of its implementation/ V.A. Rach, N.A. Borulko // Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev - Riga: ISMA, 2019.- P.237-247
https://mmp-conf.org/documents/archive/monography2019.pdf

  Рач В.А. Застосування темпоральних критеріїв для опису системних моделей діяльності проектно-орієнтованих підприємств та управління проектами / В. А. Рач, А. І. Пилипенко, О. В. Бірюков // Управління проектами: стан та перспективи: Матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В.,2019. - С. 59-61

  Asare, Joseph. Academic Essay Collection/ J. Asare; edited by V. Rach, O. Medvedieva. - K.: KROK University, 2019. - 248 p.

  Рач В.А. Лингвистическая неопределенность в управлении проектами / В. А. Рач, О. С. Тимчук // Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні проектами і програмами: Праці міжнародної науково-практичної конференції (Коблево, 9-13 вересня 2019). - Харків: ХНУРЕ, 2019. - С. 145-146

  Tymchuk O. Instrumental apparatus of methodology of project management under the conditions of linguistic uncertainty of project information / O. Tymchuk, V. Rach // Information systems and innovative technologies in project and program management: Collective monograph /edited by I. Linde, I. Chumachenko, V. Timofeyev. - Riga: ISMA, 2019. - P. 198-207
https://mmp-conf.org/documents/archive/monography2019.pdf

  Рач В.А. Мягкая математика в квартильной парадигме управления проектами / В. А. Рач, Е. М. Медведева // Управління проектами: стан та перспективи: Матер. XV Міжнар. наук.-практ. конф. - Миколаїв: Видавець Торубара В.В., 2019. - С. 61-63

  Рач В.А. Епістемологічний простір м'якого управління проектами: моделі та методи ідентифікації загальних ризиків / В.А. Рач, Н.О. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2019.- №4(72). -С. 19-51
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/72/2.pdf

  Системное моделирование процесса развития инновационных проектно-ориентированных предприятий / В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська, А.В. Євдокимова // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2019. -№4(72). -С. 66-94
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/72/5.pdf

  Свідоцтво 91549 Україна про реєстрацію авторського права на твір Комп'ютерна програма "Програма формування портфелів проектів" ("SESFPortfolio")/ Кабіру Абдулкадір, Рач В.А., Заруцький С.О., Медведєва О.М.; зареєстровано 13.08.2019 в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України

  Method for configuring the composition of a project team based on the criteria of subjective well-being / Valentyn Rach, Ikenna Osakwe, Olena Medvedieva, Olha Rossoshanskaya, Natalia Borulko // Eastern-European journal of enterprise technologies.-2019. -V.2. - №3(98). - P. 48-60. URL:http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160651
http://journals.uran.ua/eejet/article/view/160651

  Kabiru, Abdulkadir. Academic Essay Collection/ A. Kabiru; edited by V. Rach, O. Medvedieva. - K.: KROK University, 2019. - 454 p.

  Метод конфігурації складу команди проекту за критерієм суб'єктивного благополуччя / В. А. Рач, І. Осакве, О. М. Медведєва, О.В. Россошанська, Н.О.Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № 3(71). - С. 51-74.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/71/4.pdf

  Рач В.А. Гармоничный подход к управлению хаосом и порядком в проектах развития / В. А. Рач, О. М. Медведєва, О. В. Россошанська // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема "Управління проектами в умовах очікування глобальних змін": тези доп. - К.: КНУБА, 2019. - С. 194-197

  Рач В.А. Класифікація підходів до управління на основі моделі «Піраміда 3М» / В.А. Рач, О.Ю. Мушинський, О.О. Кулик // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 622-624
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  System modelling of development of innovative project-oriented enterprises / Valentyn Rach, Olga Rossoshanska, Olena Medvedieva, Alona Yevdokymova // Marketing and Management of Innovations. - 2019. - №1. - P. 105-131. URL:https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/72707/1/Rach_%20Rossoshanska_%20Medvedieva_Yevdokymova_MMI_01_2019.pdf
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/72707/1/Rach_%20Rossoshanska_%20Medvedieva_Yevdokymova_MMI_01_2019.pdf

  Рач В.А. Подходы к снижению не-факторов в результатах исследований наук слабой версии / В.А. Рач, Е.М. Медведева, О.В. Россошанская // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: "Управління проектами в умовах переходу до поведінкової економіки": тези доповідей ХV Міжнародної конференції (м. Київ, 18 - 19 травня 2018 року)/ відпов. за випуск С.Д.Бушуєв. - Київ: КНУБА, 2018. - С.174-177

  Краснова К.Н. Усовершенствование ментальных карт с позиции деятельностного подхода / К.Н. Краснова, Ю.В. Тищенко, В.А. Рач // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.737-738
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Рач В.А. Особливості впровадження Agile-технології на українських підприємствах на прикладі ІТ-продукту / О.О. Ченчик, В.А. Рач // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.743-745
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Рач В.А. Форсайт в освіті / І.І. Бурська, В.А. Рач // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.731-733
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Рач В.А. Профиль доктора философии по специализции «Управление проектами и программами» / В.А. Рач, Е.М. Медведева// Матеріали XIV міжнар. науково-практ.конф. «Управління проектами у розвитку суспільства» - Київ, КНУБА, 2017. - С.170-173

  Рач В.А. Формування портфеля проектів на засадах теорії несилової взаємодії / В.А. Рач, О.М. Медведєва, А.В. Євдокимова // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), 2017. - №4(64). - С. 115-147
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/64/4_64_12.pdf

  Чурсин Н.Н. Философия и парадигматика социально-экономических инноваций / Н.Н. Чурсин, В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук.пр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (Сєвєродонецьк), 2017. – №3(63). – С. 61-75
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/63/3_63_3.pdf

  Rach V. Method to Create Personal Profile of the Project Team Candidate by the Criteria of Well-being Based on Ranking Procedures/Valentyn Rach, Ikenna Osakwe// International Journal Of Innovative Research & Development.-2017.- Volume 6, Issue 12. – P. 219-232 DOI: 10.24940/ijird/2017/v6/i12/120374-284704
http://www.internationaljournalcorner.com/index.php/ijird_ojs/article/view/128857

  Рач В.А. Кількісні методи ресурсно-часового оцінювання в гнучкій методології розробки програмного забезпечення / В.А. Рач, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.инаук.ипр. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля (м. Сєвєродонецьк), 2017. – №1(61). – С. 62-71.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2017/1-61-2017?id=1514

  Рач В.А. Способ мышления как отличительная характеристика управления проектами "на поле менеджмента"/ В.А. Рач // Управління проектами у розвитку суспільства: Тези доповідей ХІІІ міжнародної конференції (Київ, 13.05.2016). Тема конференції: Проекти в умовах глобальних загроз, ризиків і викликів.- Київ: КНУБА, 2016. - С. 211-214.

  Rach V. Medical field of Iraq as an object of innovation activity survey: system- hollistic vision / Rach V., Kadhem Abdulrhman Abdulsatar Kadhem // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2016. - №2(58). - С.35-55.

  Рач В.А. Триадная парадигма управления проектами - основа теории практики Agile в ИТ и других областях деятельности / В. А. Рач, Е. М. Медведева // Управління проектами: Стан та перспективи: Матеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції (13.09.2016). -Миколаїв: НУК,2016. - С. 128-129

  Рач В.А. Темпоральні критерії оцінювання економічної безпеки вищих навчальних закладів як інноваційних проектно-орієнтованих суб'єктів господарювання / В.А. Рач, О.В. Бірюков, А.І. Пилипенко // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2016. - №1(57). - С. 119-136.

  Рач В.М. Комунікаційно-знаннєва онтологія формування мисленнєвої НІКС-методології менеджерів проектів / В.А. Рач, О.М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. - №4(56). - С. 109-123.

  Рач В.А. Интуитивное и научное в управлении проектами / В.А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб. наук. пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля (м. Сєвєродонецьк), 2015. - №2(54). - С. 33-46

  Рач В.А. Концептуальна модель формування змісту програм з підготовки докторів філософії / В. А. Рач, О. М. Медведєва // Вища школа. - 2015. - № 4/5. - С. 38-50

  Рач В.А. Управление рисками проекта: общее и различия PMBOK 4 и PMBOK 5 / В.А.Рач, Н.А. Борулько // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014. - № 1 (49). - С. 5 - 16.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/49/1.pdf

  Рач В.А. Методологические метрики науки управления проектами / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2014. - № 3(51). - С. 18-26.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/51/2.pdf

  Рач В.А. Качество - центральная категория проектной деятельности / В. А. Рач // Управління проектами: стан та перспективи: матерiали Х Мiжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв НУК. - 2014. - С. 240-242

  Rach V. Temporal evaluation criteria of project-oriented socio-economic and technical systems development / V. Rach, Masaud. Sultan // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2014. - V. 14. - № 2

  Рач В.А. «Небезпека/ризик/криза» як тріадна сутність процесів розвитку в сучасній економіці / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2013. - № 1(45). - С. 155-160.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/46-2013/45/568-rach-13

  Рач В.А. Методологія системного підходу та наукових досліджень: підручник / В. А. Рач, О. В. Ігнатова, А. Ю. Борзенко-Мірошниченко. - Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. - 251 c.

  Рач В.А. Особливості реєстрації та фінансування інноваційних та інвестиційних проектів, які реалізуються в рамках державної стратегії розвитку / В. А. Рач, О. В. Бірюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2013. - № 3(47). - С. 56-75.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=1088

  Рач В.А. Модель підготовки фахівців з управління інноваційною діяльністю / В. А. Рач, О. В. Бірюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2013. - № 4(47). - С. 22-31. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2013/4-48-2013?id=1244
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2013/4-48-2013?id=1244

  Шульга (Мігус) І.П. Теоретико-методологічні основи формування системи економічної безпеки/ М.П. Денисенко, І.П. Шульга, В.А. Рач // Економічна безпека національної економіки: інвестиційно-інноваційний аспект : монографія /за заг. ред. І.М, Грищенко, М.П. Денисенко, А.Н Гречан, В.В. Лойко - Донецьк: РВВ. ДВНЗ "ДонНТУ", 2012. - С. 135-156
https://knutd.edu.ua/publications/pdf/Monographs/Gryschenko20150407.pdf

  Рач В.А. Сучасний погляд на систему економічної безпеки «держава-регіон-підприємство» як цілісного об’єкту безпекології / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 4(44). - С. 151-156.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/42-2012/44/529-rach12

  Рач В.А. Методологический инструментарий научного исследования в управлении проектами / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 4(44). - С. 5-13. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/42-2012/44/530-rach44-12
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/42-2012/44/530-rach44-12

  Рач В.А. Системно-целостный метод графического представления результатов исследований в отдельных предметных областях (на примере области управления образовательными проектами) / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мирошниченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2012. - № 2(42). - С. 152-163.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/40-2012/42/486-v-a-rach-a-yu-borzenko-miroshnichenko

  Рач В.А. Модель жизненного цикла лечебного проекта / В. А. Рач, Султан Масауд // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. - 2012. - № 1/10. - С. 23-25

  Рач В.А. Розробка механізму взаємодії зацікавлених сторін стратегії інноваційного розвитку регіонів у рамках концепції моделі «потрійна спіраль» / В. А. Рач, О. М. Медведєва, Ю. М. Батурінцев // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. - 2012. - № 14(185). Ч.1. - С. 379-384

  Rach V. Features of project analysis of the project portfolio of regional educational space / V. Rach, A. Borzenko-Miroshnichenko // Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa. - 2012. - V. 12. - № 4. - P. 235-239

  Рач В.А. Учет изменения фактора уверенности в задачах обеспечения экономической безопасности и управления взаимодействием в проектах развития субъектов хозяйствования / В.А. Рач, О.В. Россошанская, Е.М. Медведева // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2012. - № 1 (41). - С. 115-128.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/41/12rvarsh.pdf

  Рач В.А. Побудова термінологічної системи форм організації наукового знання / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва // Науковий світ. - 2011. - № 4. - С. 13-16

  Рач В.А. Модель опису людських ресурсів в проектах розвитку вищих навчальних закладів / В. А. Рач, О. О. Осік // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2011. - № 2(38). - С. 142-151.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/31-2011/38/269-rach-osik

  Рач В.А. Особенности построения проектных сетей лечебных проектов / В. А. Рач, Масауд Султан // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2011. - № 4(40). - С. 98-104. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/34-2011/40/339-v-a-rach-masaud-sultan
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/34-2011/40/339-v-a-rach-masaud-sultan

  Рач В.А. Структуризация схематической, системной и сервисной моделей проекта с позиций базовых положений триадной парадигмы управления проектами / В. А. Рач, Мохамед. Альатум // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2011. - № 3(39). - С. 136-145.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/37-2011/39/417-rach-altaum

  Рач В.А. Управління знаннями та інтелектуальна власність як компоненти системи економічної безпеки сучасних соціально-економічних систем / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва // Проблеми підготовки фахівців з питань інтелектуальної власності, інформаційно-аналітичної та інноваційної діяльності в Україні: Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (Київ, 21-22 квітня 2011 р.). - К.: Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в м. Києві, 2011. - С. 297-303

  Инновационное развитие: модель тройной спирали в контексте системно-целостного видения / В. А. Рач, О. М. Медведева, О. В. Россошанская, Евдокимова А. В. // Проблемы и перспективы инновационного развития экономики: материалыXVІ международной научно-практической конференции ( Алушта, 12 – 16 сентября 2011 г.). - Симферополь: ИТ АРИАЛ, 2011. - С. 156-163.

  Рач В.А. Гармонизация управления развитием: модели триадной целостности безопасной среды деятельности / В. А. Рач, Е. М. Медведева, О. В. Россошанская // Гармоничное развитие систем – третий путь человечества: коллективная монография. - Одесса, ООО "Институт креативных технологий", 2011. - С. 369-374

  Рач В.А. Сущность базовых терминов системологии с позиции управления: знаниями, компетентностями, проектным пространством развития / В. А. Рач, О. В. Россошанская, Е. М. Медведева // Наука и социальные проблемы общества: информатизация и информационные технологии: Сборник научных трудов VI Международной научно-практическойя конференции (Харьков, 25-25 мая, 2011 г.). - Харьков: Харьковский национальный ун-т радиоэлектроники, 2011. - С. 197-198

  Рач В.А. Научная ценность диссертационных исследований и пути ее повышения в области управления проектами и программами / В. А. Рач. - 2010. - № 2(34). - С. 51-58. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/28-2010/34/184-rach
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/28-2010/34/184-rach

  Рач В.А. Методологические проблемы научной специальности управления проектами и программами на современном этапе ее развития / В. А. Рач, В. Н. Бурков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2010. - № 3(35). - С. 47-51.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/26-2010/35/133-rach-burk0v

  Рач В.А. Застосування статистичних методів дослідження інформаційних потоків в системі економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності / В. А. Рач, Т. Ф. Святошенко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2010. - № 3(35). - С. 27-35.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/26-2010/35/130-rach-svatoshenko

  Рач В.А. Методологія системного підходу та наукових досліджень: навчальний посібник / В. А. Рач, О. В. Ігнатова. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2010. - 210 c.

  Рач В.А. Управління проектами: практичні аспекти реалізації стратегії: навчальний посібник / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва / за заг. ред. В. А. Рача. - Київ: К.І.С., 2010. - 276 c.

  Рач В.А. Стан та тенденції розвитку тріадної методології управління проектами / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва // Управління розвитком складних систем. - 2010. - № 3. - С. 118-122

  Рач В.А. Особливості комерційного аспекту проектного аналізу регіональних освітніх проектів / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мірошниченко. - 2010. - № 1(33). - С. 112-119

  Рач В.А. Модель визначення вектора руху соціально-економічної системи / В. А. Рач // Вісник державної служби України. - 2010. - № 1. - С. 23-28

  Рач В.А. Розробка термінологічної бази системного підходу до виявлення дієвих показників оцінки реалізації стратегій розвитку соціально-економічних систем / В. А. Рач // Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту. - 2010. - № 2. - С. 57-65

  Рач В.А. Экономическая безопасность и пространство проекта организации в аспекте целостной системности / В.А. Рач, О.В. Россошанская, Е.М. Медведева // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2010. – № 4(36). – С. 62-74
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/36/10rvaacs.pdf

  Россошанская О.В. Риск, как категория компетентностного подхода в управлении проектами / О.В. Россошанская, Д.В. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва: Зб.наук.пр. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2009. - № 2 (30). - С. 101-108.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/30/09rovpup.pdf

  Рач В.А. Проблеми захисту інформації в управлінні проектами в епоху економіки знань / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 2(30). - С. 156-160.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/36-2009/30/383-rach

  Рач В.А. Ціннісно-орієнтовані стратегічні віхові рішення в проектах девелепменту нерухомості / В. А. Рач, О. М. Гладка // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 3(31). - С. 161-168.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/38-2009/31/460-rach-gladkaya

  Рач В.А. Проектно-орієнтовані моделі управління та оцінки діяльності вищих навчальних закладів / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 1(29). - С. 81-89.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2009/91-rach-borzenko-miroshnichenko

  Рач В.А. Портфельне управління розвитком соціально-економічних систем. Частина 1. Модель визначення бенчмаркингових значень показника стратегічної мети із використанням теорії нечітких множин / В. А. Рач, О. П. Коляда // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 1(29). - С. 141-159.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2009/90-rach-kolyada

  Рач В.А. Метод інваріантних показників опису стратегій розвитку як інструмент формування портфелю проектів / В. А. Рач, О. П. Коляда, О. А. Антонян // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 2(30). - С. 91-101.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/36-2009/30/367-rach-kolyada-antonyan

  Рач В.А. Методи оцінки альтернативних проектів стратегій регіонального розвитку / В. А. Рач, О. В. Россошанська // Управління проектами: стан та перспективи: Тези доповідей V міжнародної науково-практичної конференції. - Миколаїв: НУК, 2009. - С. 4-6

  Рач В.А. Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров с использованием теории нечетких множеств / В. А. Рач, О. В. Бирюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2009. - № 1(29). - С. 151-169.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=75

  Рач В.А. Мягкие проекты: отличительные черты, классификация, масштабность применения / В. А. Рач // Управління проектами у розвитку суспільства. Тема: Прискорення розвитку організації на основі проектного управління: тези доповідей VI Міжнародної конференції (21-22 травня 2009 р.). - К.: КНУБА, 2009. - С. 156-158

  Рач В.А. Категорійний апарат проектів девелопменту нерухомості / В. А. Рач, О. С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2008.-№2(26). - С.40-50
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/26/5.pdf

  Рач В.А. Модификация системы таксономии оценки компетенций проектного менеджера в рамках модели «Глаз» / В. А. Рач, О. В. Бирюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2008. - № 2(26). - С. 101-119.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/64-2008/26/792-rach-biryukov

  Рач В.А. Контекстно-личностное оценивание компетентности проектных менеджеров / В. А. Рач, О. В. Бирюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2008. - № 3(27). - С. 67-81.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/29-2008/27/232-rach-biryukov

  Россошанская О.В. Многоуровневые понятия риска, как фактора успешности проектов и программ / О. В. Россошанская, В. А. Рач // Управління проектами у розвитку суспільства: Тези доповідей V Міжнародної конференції (м. Київ, 22-23 травня 2008 р.). - К.: Вид-во КНУБА, 2008. - С. 172-173

  Рач В.А. Моделювання компетентнісного управління розвитком суб’єктів господарювання з використанням категорії «проектний потенціал» / В.А. Рач, О.М. Медведєва, О.В. Россошанська // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2008. – № 1(25). – С.156-163.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/25/26.pdf

  Бушуев С.Д. Системный подход к гармонизации процессов образования и сертификации в управлении проектами / С. Д. Бушуев, В. У. Воропае, В. А. Рач // Управление проектами и программами. - 2008. - № 4. - С. 300-313

  Рач В.А. Операциональные понятия области управления знаниями в проектах / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2007. - № 2(22). - С. 89-99.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/59-2007/22/693-rach-zaporozhchenko

  Рач В.А. Идентификация компетентности в сфере управления проектами / В. А. Рач, О. В. Бирюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2007. - № 1(21). - С. 143-159.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/58-2007/21/678-rach-biryukov

  Рач В.А. Інновації в проектній діяльності та закономірності «провалів» продуктів проектів / В. А. Рач, В. В. Калюжний. - 2007. - № 3(23). - С. 31-41.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/60-2007/23/712-rach-kalyuzhnyj

  Рач В.А. Модели определения степени важности связей между элементами знаний по управлению проектами в конкретной проектной ситуации / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2007. - № 1(21). - С. 21-29.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/58-2007/21/660-rach-zaporozhchenko

  Практичні інструменти регіонального та місцевого розвитку: навчальний посібник / В. А. Рач, О. В. Россошанська, О. М. Медведєва [та ін.] / За ред. В. А. Рача. - Луганськ: ТОВ "Віртуальна реальність", 2007. - 206 c.

  Рач В.А. Разработка инструментальных методов определения важности элементов знаний при управлении проектами / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2006. - № 4(20). - С. 102-116.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2006/56-20/647-rach-zaporozhchenko

  Рач В.А. Компетентнісне управління проектом на основі системно-динамічної моделі методу освоєного обсяг / В. А. Рач, В. А. Запорожченко, О. В. Бірюков // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2006. - № 3(19). - С. 54-63.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2006/55-19/622-rach-zaporozhchenko-biryukov

  Рач В.А. Модель системної динаміки як основа побудови інструменту процесу моніторингу якості освітніх проектів / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мірошниченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2006. - № 3(19). - С. 5-15.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2006/55-19/616-rach-borzenko-miroshnichenko

  Рач В.А. Критерії визначення появи фази формалізації продукту проекту в проектах розвитку нерухомості / В. А. Рач, О. С. Шарова // Управління проектами та розвиток виробництва: збірник наукових праць.- 2006.-№3(19). - С.114-124
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/19/14.pdf

  Рач В.А. Основные положения количественной оценки выполнения юридическими лицами нормативно-правовых документов в условиях реализации методологии управления качеством и управления проектами /В.А. Рач, С.А. Качанов, О.В. Россошанская // Управління проектами та розвиток виробництва.- 2006 - №2(18). - С. 53-61.
http://www.pmdp.org.ua/images/Journal/18/8.pdf

  Рач В.А. Методологічне та інструментальне забезпечення документування проекту / В. А. Рач, О. М. Медведєва // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 4(16). - С. 22-32.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/48-2005/16/804-rach-medvedeva

  Рач В.А. Системно-программная реализация поддержки процесса управления командой проекта на основе продуктно-инвайронментального подхода к управлению командой / В. А. Рач, Г. С. Черепаха // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 4(16). - С. 72-87.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/48-2005/16/812-rach-cherepakha

  Рач В.А. Контроль і моніторинг у реалізації освітних проектів / В. А. Рач, А. Ю. Борзенко-Мірошніченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 2(14). - С. 72-81.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=1023

  Рач В.А. Концептуальные положения финансово-экономического анализа предприятия в условиях принятия решения о развитии / В. А. Рач, О. Н. Рач. - 2005. - № 1(13). - С. 20-26.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=9922

  Рач В.А. Процессная модель представления проекта / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 2(14). - С. 110-114

  Клюваденко Н.О. НАССР: процесно – інформаційна модель виявлення небезпечних факторів / Н. О. Клюваденко, В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2005. - № 4(16). - С. 60-67.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=810

  Рач В.А. Проектная деятельность в условиях глобализации и экономики знаний / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 2(10). - С. 55-62.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/72-2004/10/925-rach

  Рач В.А. Системная модель мотивации команды проекта / В. А. Рач, Г. С. Черепаха // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 3(1). - С. 9-21.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/73-2004/11/940-rach-cherepakha

  Рач В.А. Инструмент визуализации хода реализации проекта / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 3(11). - С. 51-58.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/73-2004/11/945-rach-zaporozhchenko

  Рач В.А. Проектная деятельность в современных условиях / В. А. Рач // Корпоративные системы. - 2004. - № 5. - С. 11-14

  Рач В.А. Особенности взаимодействия руководителя и команды на различных этапах проекта / В. А. Рач, С. В. Антоненко, Г. С. Черепаха // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 1(9). - С. 160-170.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=917

  Рач В.А. Матричная модель представления процессов / В. А. Рач, Е. В. Игнатова // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2004. - № 12. - С. 187-193

  Литвинченко А.А. Проблемы развития науки управления проектами / А. А. Литвинченко, В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2004. - № 4(12). - С. 5-12

  Рач В.А. Формування якості продукту остівтніх проектів / В. А. Рач, Мірошніченко, А. Ю. Борзенко- // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2003. - № 3(7). - С. 55-60.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/68-2003/7/856-rach-borzenko-miroshnichenko

  Рач В.А. Модель определения рациональной роли члена команды проекта / В. А. Рач, Г. С. Черепаха // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2003. - № 3(7). - С. 70-79.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/68-2003/7/859-rach-cherepakha

  Рач В.А. Об одном подходе к архивации знаний в проектах / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2003. - № 3(7). - С. 29-33.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/68-2003/7/852-rach-zaporozhchenko

  Рач В.А. Информационное обеспечение деятельности компании в условиях экономики знаний / В. А. Рач, Е. А. Щипанова, С. С. Чугуевец // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2003. - № 1(6). - С. 106-112.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/2003/838-rach-shchipanova-chuguevets

  Рач В.А. Статистическая оценка эффективности принятия управленческих решений в организациях с жестко ограниченными организационно-функциональными структурами / В. А. Рач, Е. Г. Солоп // Економіка. Менеджмент. Підприємництво. - 2003. - № 11. - С. 20-28

  Рач В.А. Роль и место управления проектами в развитии социально-экономических систем / В. А. Рач, В. А. Запорожченко // Глобалізація та управління проектами у ХХІ столітті: Матеріали наук.-практ. конф.(Львів, 9-10 жовт. 2003 р.). - Львів:ЛРІДУ НАДУ, 2003. - С. 57-59

  Рач В.А. Система підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців на шляху інтеграції України до Європейського Союзу / В. А. Рач // Вісник державної служби України. - 2003. - № 1. - С. 76-80

  Рач В.А. Методологічний підхід щодо визначення вектора руху системи / В. А. Рач, Т. В. Маматова // Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології життєзабезпечення людини: 3б. наук. пр. КНУТД.- 2003. - № 13. - С. 403-406

  Рач В.А. Функціонально-процесний аналіз як метод поліпшення організації діяльності податкової служби районного рівня / В. А. Рач, О. В. Міхальова // Сучасні технології у менеджменті: тези доповідей Міжнародної науково- практичної конференції . - Харків: ХАІ, 2003. -С. 78

  Рач В. Інтелектуальна власність як базове поняття нової економіки / В. Рач, С. Чугуєвець // Інтелектуальна власність. - 2003. - № 6. - С. 39-42

  Рач В.А. Стратегический потенциал предприятия в условиях новой экономики / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2002. - № 1(4). - С. 5-9.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/88-2002/4/1215-rach

  Рач В.А. Системная модель структуры конкурентоспособного предприятия в условиях экономики знаний / В. А. Рач, С. С. Чугуевец, Е. В. Щипанова // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2002. - № 2(5). - С. 5-11.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=1129

  Рач В.А. Построение базовых (приоритетных) процессов налоговой инспекции / В. А. Рач, Е. В. Михалева // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2002. - № 2(5). - С. 81-84.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/?option=com_content&view=article&id=1141

  Рач В.А. О некоторых подходах к разработке стратегии / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2001. - № 1(3). - С. 11-16.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/82-2001/3/1101-rach

  Рач В.А. Принципы системного похода в проектном менеджменте / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2000. - № 1(1). - С. 7-9. - http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/86-2000/1/1156-rach
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/86-2000/1/1156-rach

  Рач В.А. К построению моделей проектного менеджмента / В. А. Рач // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2000. - № 2(2). - С. 18-23.
http://www.pmdp.org.ua/index.php/ru/component/content/article/87-2000/2/1189-rach

  Рач В.А. Управління ризиками у проектах, реалізованих в умовах перехідної економіки / В. А. Рач, Д. В. Рач // Ринок капіталу України: Матеріали V ювілейного щорічному форуму ( Київ, 14-16 червня 2000 р.). - Київ, 2000. - С. 25-26

  Рач В.А. Принципи формування концепцій / В. А. Рач // Вісник державної служби України. - 2000. - № 3. - С. 93-95

  Рач В.А. Візуалізація інформації: психологічні та організаційні аспекти: монографія / В. А. Рач, Л. В. Вереіна. - Луганськ, 2000. - 160 c.

  Оболенський О. Концептуальні аспекти структури програм та змісту професійного навчання державних службовців / О. Оболенський, В. Рач, Г. Щедрова // Вісник державної служби України. - 1998. - № 4. - С. 91-100

  Рач В.А. Об одном подходе к представлению структуры знаний по управлению проектами / В. А. Рач, О. Ю. Россошанский // Вісник Східноукраїнського державного університету. - 1998. - № 6. - С. 23-27

  Рач В.А. Инновационная деятельность: системные аспекты / В. А. Рач // Вісник Східноукраїнського державного університету. - 1997. - № 2. - С. 120-127

  Rach V.A. Effect of the characteristics of band-forming systems of winding machines on the structural strength of fibers in small shells\ V.A. Rach //Mechanics of Composite Materials.-1991.- 27(1).- Pp. 116-120

  Rach V.A. Analysis of mass perfection of miniature organoplastic pressure tanks/ V.A. Rach// Mechanics of Composite Materials.-1990.- 26(2). -Pp. 243-248

  Rach V.A. Optimization of cylindrical pressure vessels with respect to weight/V.A. Rach // Mechanics of Composite Materials.- 1990.- 26(3). -Pp. 366-370


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Рач Валентин Анатолійович