Інша інформація:
Поскрипко Юрій Анатолійович

кабінет 113

(+38 044) 455-56-90, вн. 154

Напрями наукових досліджень

 • кадрова безпека / управління організаційними змінами

Сфера наукових інтересів

 • управління змінами / організаційна поведінка / лідерство / психологія управління

Викладає

 • управління змінами / організаційна поведінка та лідерство / бізнес-планування / конкурентна політика бізнесу / психологія управління проектами / техніка управлінської діяльності
 
 

Поскрипко Юрій Анатолійович

 • кандидат економічних наук (2016 р.)
 • Нагороджений Почесною грамотою Університету «КРОК» (2016 р.)

Освіта

 • Університет «КРОК» / Банківська справа / спеціаліст (2012 р.)
 • Університет «КРОК» / магістр з бізнес-адміністрування (2009 р.)
 • Київський медичний інститут / Лікувальна справа / спеціаліст (1987 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2009 р. – Університет «КРОК», ННІМППО:
  • з 2016 р. – доцент кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами
  • 2012–2013 рр. – Бізнес-школа «КРОК», заступник декана
  • 2009–2016 рр. – старший викладач кафедри бізнес-адміністрування та управління проектами
 • 2011–2012 рр. – банк «ПУМБ», старший менеджер проектів та програм ДУСПП
 • 2009–2011 рр. – представництво ФК «Альпен Фарма», міжнародний маркетинг-менеджер
 • 2007–2008 рр. – представництво ФК «Ферросан», маркетинг-менеджер
 • 2003–2006 рр. – ЗАТ «Натурфарм», продакт-менеджер, бізнес-юніт-менеджер
 • 2000–2003 рр. – ЗАТ «Натурфарм», начальник відділу науки
 • 1990–2000 рр. – Національний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця, асистент кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії
 • 1987–1990 рр. – КМІ, заступник, секретар ЛКСМУ

Особисті досягнення

Співавторство:

 • Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / [О.А. Кириченко, С.М. Лаптєв, П.Я. Пригунов, О.І. Захаров та ін.]; за ред. чл.-кор. АПН України, к. ю. н., д. і. н., проф. Сідака В.С. – К.: Дорадо-друк, 2010. – 480 с.

Професійна діяльність

 • член Вченої ради Київського медичного інституту (1989–1990 рр.)
 
 

Публікації

  Просторова 5D-модель психології управління проектами / О. Б. Данченко, Ю. А. Поскрипко, Д. І. Бедрій [та ін.] // Вісник НТУ "ХПІ". - 2020. - № 1. - С. 11-23. - DOI 10.20998/2413-3000.2020.1.2

  Поскрипко Ю.А. Поведінкові компетенції з психології управління проектами в умовах діджиталізації / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко, М. Ю. Поскрипко // Матеріали XVІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Управління проектами у розвитку суспільства". - Київ, 2020. С. [у друці]

  Поскрипко Ю.А. Управління помилками (Error management) як сучасний напрямок менеджменту / Ю. А. Поскрипко // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика менеджменту". -Луцьк, 2020.[у друці].

  Поскрипко Ю.А. Поведінкові компетенції менеджерів в управлінні проєктами / Ю.А. Поскрипко // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 6619-621

  Поскрипко Ю.А. Доля як наукова категорія поведінкової економіки та поведінкового менеджменту / Ю. А. Поскрипко, М. Г. Кузнецова // Економіка і фінанси. - 2019. - № 7. - С. 36-57

  Поскрипко Ю.А. Компетенція і компетентність: консенсус / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2019. - № 3 (55). - С. 117-127. - DOI 10.31732/2663-2209-2019-55-117-127

  Поскрипко Ю.А. Методика формування фреймворку компетенцій з психології управління проєктами / Ю. А. Поскрипко, М. Ю. Поскрипко // Business and Economics: Collection of scientific articles. Verlag SWG imex GmbH Nuremberg, Germany. - 2019. - P. 200-203

  Поскрипко Ю.А. Психологічні чинники забезпечення проектної діяльності / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко // Project, Program, Portfolio Management. P3M: Тези доповідей ІV Міжнародної науково- практичної конференції у 2т. Т. 1. - Одеса, 2019. - С. 79-83

  Поскрипко Ю.А. Компетенції і компетентність у психології управління проєктами / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко // Управління проектами та розвиток виробництва. - 2019. - № № 3 (71). -[у друці].

  Поскрипко Ю.А. Поведінкові компетенції проєктних менеджерів у процесі модернізації соціально- економічного розвитку суспільства / Ю. А. Поскрипко, О. Б. Данченко // Соціальний аспект правового та економічного розвитку суспільства: колективна монографія / За ред. І.П. Мігус.- Київ, 2019. -С. [у друці].

  Поскрипко Ю.А. Кольорова типологія членів проектних команд / Ю.А. Поскрипко //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.447-449

  Поскрипко Ю. А. Особливості мотивації персоналу телекомунікаційних підприємств / Ю.А. Поскрипко, Д.Ю. Поскрипко //Формування молодіжного потенціалу в управлінні проектами: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 17 березня 2017 р). - К.: Університет "КРОК", 2017. - С. 50 - 52.

  Поскрипко Ю. А. Механізм забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємств / Ю. А. Поскрипко.- Д 26.130.01 ВНЗ "Університет економіки та прва "КРОК", місто Київ, 31.03.2016

  Поскрипко А.Ю. Рівновага Неша у забезпеченні кадрової безпеки підприємства / Ю.А. Поскрипко // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2016. - Вип. 44. - С. 130-138

  Єрохін К.Я. Основні напрями реформування ПДВ в Україні / К. Я. Єрохін, А. Ю. Поскрипко // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.138-140

  Єрохін К.Я. Реформування податку на додану вартість в Україні: практичні аспекти /К.Я. Єрохін, Ю.А. Поскрипко, В.О. Занора // Глобальні та національні проблеми економіки: електронне фахове наукове видання/Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського.- 2016.- №14

  Поскрипко А.Ю. Застосування підходу Неша до забезпечення кадрової безпеки / А. Ю. Поскрипко // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016. - С.143-145

  Поскрипко Ю. А. Соціально-економічні аспекти забезпечення системи економічної безпеки підприємств / Ю. А. Поскрипко // "Социально-экономические системы: реалии и векторы развития".- "East West» Association for Advanced Studies and Higher Education", Vienna, Austria, 2016

  Данченко О.Б. Стратегічне управління у сфері фінансово-економічної безпеки підприємства: методичні положення щодо забезпечення / О. Б. Данченко, В. О. Занора, Ю. А. Поскрипко // Економіка та суспільство: електронне наукове видання.- 2016.- №6 . -С.112-116

  Данченко О.Б. Структурно-функціональна модель системи економічної безпеки підприємства / О. Б. Данченко, В. О. Занора, Ю. А. Поскрипко //Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки».- 2016.-№ 3 .-С.48-53

  Петрова І.Л. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Управління змінами": ОКР "магістр" за спеціальністю 8.18010016 "Бізнес-адміністрування"/ І. Л. Петрова, Ю. А. Поскрипко; Університет економіки та права "КРОК". - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - 52 с.

  Управління фінансово-економічною безпекою: навчальний посібник / О.А. Кириченко, В.Г. Алькема, В.І. Грушко [та ін.]; за ред. В. С. Сідака. - К.: Дорадо-друк, 2010. - 480 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Поскрипко Юрій Анатолійович