Пирлік Наталія Василівна — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Пирлік Наталія Василівна

кабінет 407

+38 044 455-57-13, вн. 223

Напрями наукових досліджень

 • політична лінгвістика, гендерні студії, комунікативна лінгвістика
 
 

Пирлік Наталія Василівна

 • кандидат філологічних наук (2002 р.), доцент (2004 р.)

Освіта

 • 2012 – даний час – робота над докторською дисертацією «Типологія мовленнєвих портретів жінок у владі»
 • 2004 – вчене звання доцент по кафедрі германської філології
 • 2001 – захист кандидатської дисертації зі спеціальності – германські мови
 • 1991 – 1995 – навчання в аспірантурі
 • 1981 – 1986 навчання на факультеті романо-германської філології Донецького державного університету зі спеціальності «Німецька мова та література», диплом з відзнакою.

Додаткова освіта

 • 2004 – програма навчання за підтримки Єврокомісії «Принципи Болонського процесу в національних системах вищої освіти» (Німецька служба академічних обмінів)
 • 1999 – програма навчання «Підготовка педагогічних кадрів для навчальних закладів від школи до вищого навчального закладу в федеральній землі Баден-Вюртемберг»

Професійна кар’єра

 • 2017 – даний час – Завідувач кафедри іноземних мов та загальноосвітніх дисциплін, ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»
 • 2011 – 2016 – Перший проректор Донецького національного університету
 • 2004 – 2011 – Заступник декана факультету романо-германської філології Донецького національного університету
 • 2002 – 2004 – Заступник завідувача кафедри германської філології Донецького національного університету
 • 2003 – 2009 – Вчений секретар спеціалізованої Вченої ради із захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальностей 10.02.04 – германські мови та 10.02.17 – порівняльно-історичне та порівняльне мовознавство Донецького національного університету
 • 1995 – 2002 – Старший викладач кафедри германської філології Маріупольського гуманітарного інституту
 • 1990 – 1995 – Викладач кафедри іноземних мов Маріупольського металургійного інституту
 • 1986 – 1989 – Заступник секретаря комітету комсомолу з міжнародних зв’язків Донецького державного університету

Особисті досягнення

 • Участь в 10-му Європейському Форумі з забезпечення якості освіти, м. Лондон (Великобританія), листопад 2015 р.;
 • участь у щорічній конференції Асоціації Європейських Університетів, м. Антверпен (Бельгія), квітень 2015 р.;
 • Участь у 4-му Дунайському форумі Баварського центру вищих навчальних закладів з питань міжнародної освіти в одержанні подвійних дипломів, м. Регенсбург (Німеччина), вересень 2013 р.;
 • Доповідь на конференціях членів міжнародного консорціуму університетів України, Молдови та Вірменії в рамках проекту з університетської автономії АФІНА, м. Єреван (Вірменія), травень 2015 р. та Брюссель (Бельгія), вересень 2015 р.;
 • Доповідь на міжнародній конференції Україна – Греція, м. Маріуполь – м. Салоніки, вересень 2000 р.;
 • 2012 – 2016 – Університетський координатор проекту ATHENA, що підтримувався програмою Євросоюзу TEMPUS, зі створення стабільних та стійких систем у рамках активного впровадження автономії університетів;
 • 2012 – 2016 – Член ради проекту «Вдосконалення ефективності студентських служб Efficiency of Student Services [IMPRESS]» (530534 – TEMPUS – 1 – 2012 – 1 – UK)
 • 2013 – 2016 – Член ради проекту 544117-TEMPUS-1-2013-1-HR-TEMPUS-JPCR «Розвиток магістерських програм з європейського міжнародного права у східній Європі – InterEuLawEast»
 
 

Публікації

  Пирлік Н.В. До питання формування covid-дискурсу в політичній комунікації /Н.В. Пирлік/Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень сучасної науки: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (07 листопада 2020 року )/ Укл. О.О. Яременко-Гасюк, О.В. Холоденко, Т.А. Ляшенко. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2020. - С. 164-167.

  Пирлік Н.В. Гендерні дослідження: основні підходи / Н.В. Пирлік // Філологія та методологія викладання: науково-методичний вісник. - К: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - С. 22-25

  Пирлік Н. Реалізація принципу "політичного дуалізму" у виступах Мадлен Олбрайт/ Н. Пирлік //Лінгвістичні студії: зб. наук. праць.- 2015.-Вип.30.- С.112-115.

  Пирлік Н. "Кризові" промови в жанровому просторі англійськомовного політичного дискурсу / Н. Пирлік // Лінгвістичні студії. - 2014. - Вип. 29. - С. 148-152

  Пырлик Н.В. Концепт Россия в политических выступлениях и речах К. Райс / Н.В. Пырлик // Лингвистика ХХІ века: сб. наук. ст.: к 65-летнему юбилею проф. В.А. Масловой/соред. В.В. Колесов, М.В. Пименова, В.И. Теркулов.-М.:ФЛИНТА: Наука, 2013.-4. (серия "Концептуальный и лингвальный миры"; Вып. 3) -с.364-370.

  Пырлик Н. Речевое поведение женщин во власти (на материале речей и политических выступлений А. Меркель) / Н. Пырлик // Studia linquistika. Вып. XXІІ. Язык. Текст. Дискурс: Современные аспекты исследований. Сб. научных трудов. - СПб.: Политехника-сервис, 2013. - С. 161-171

  Пырлик Н.В. 11 сентября в политическом дискурсе К. Райс / Н.В. Пырлик // Нова філологія. Збірник наукових праць.- 2013.-№ 55. -С. 166-170.

  Пырлик Н.В. Особенности речевого портрета женщин во власти / Н.В. Пырлик // Магия ИННО: новые технологии в языковой подготовке специалистов-международников: материалы научно-практической конференции к 70-летию факультета международных отношений (Москва, 4-5 октября 2013 г.) Т. 2/отв. ред. Д.А. Крячев.-Моск .гос. ин-т международных отношений (ун-т) МИД России-М.: МГИМО-Университет, 2013.-с. 61-68. (электронная версия)

  Pyrlik N. Modell einer linguistiscen Analyse der Reden von A. Merkel / N. Pyrlik // Humanities across the Borders [collection of papers/editors-in-chief O.L.Byessonova, N. I. Panasenko]-Donetsk-Trnava: DonNU, 2012.-p. 127-135.

  Пирлік Н. Промова Ангели Меркель 18 березня 2008 року: лінгвістичний аналіз / Н. Пирлік //Лінгвістичні студії: зб. наук. праць.- 2012.-Вип.25.-С. 145-148.

  Пырлик Н.В. Особенности речевого поведения канцлера ФРГ А. Меркель / Н. В. Пырлик // Проблеми зіставної семантики. - 2011. - Вип. 10(2). - С. 264-269

  Пирлік Н.В. Засоби вираження супроводжувальної дії в німецькій мові / Н.В. Пирлік: автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.В. Пирлік; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2001. - 19 с. - укp.

  Пирлік Н.В. Категорія часу у мовній картині світу / Н. В. Пирлік // Семантика мови і тексту: Збірник статей VI Міжнародної конференції(26-28 вересня 2000 року). – Івано-Франківськ: Пласт, 2000. – С. 460-464.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Пирлік Наталія Василівна