Пилипченко Олександр Іванович — Університет «КРОК»

Зображення контакту

Пилипченко Олександр Іванович

Доктор економічних наук, професор

Адреса:
Кабінет 503

Телефон: (+38 044) 455-57-13, вн. 121

 

Публікації

  Пилипченко О.І. Використання методів технічного аналізу для прогнозування ринку криптовалют / О. І. Пилипченко, В. З. Кузьмінський, О. Г. Чумаченко // Вчені записки Університету "КРОК". - 2021. - № 4(64). - С. 28-35. - DOI https://doi.org/10.31732/2663-2209-2021-64-28-35

  Оподаткування доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи розвитку / А.В. Лещенко, О.Г. Чумаченко, О.І. Пилипченко, Л.Д. Тулуш // Економіка невизначеності: практичний погляд на проблему: монографія / за ред. В.І. Грушко. - К.: Університет "КРОК", 2021. - С. 218-267.-URL:https://monograph.krok.edu.ua/books/catalog/book/12

  Пенсійна система: підручник /Грушко В.І., Скулиш Ю.І., Румик І.І., Плетенецька С.М. [та ін.]; за ред. В.І. Грушка.- К.: ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК", 2017. - 368 с.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т. - Т.7: Фінансова політика держави на мікрорівні: колективна монографія / В.І. Грушко [та інші]; наук. ред. С.М. Лаптєв. - К.: Університет економіки та права "КРОК, 2012. - 288 с

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти т.: колективна монографія. Т.6: Фінансова політика держави на макрорівні / В.І. Грушко, С.М. Лаптєв [та інші]; наук. ред. В. І. Грушко. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2012. - 296 с.

  Розвиток інформаційного суспільства:колективна монографія: В 10-ти т. Т.8: Економічна безпека держави на макро- та мікрорівнях / В. І. Грушко, В. С. Сідак, В. Г. Алькема [та інші]. -Київ: Університет економіки та права «КРОК», 2012.- 309 с.

  Торгівля цінними паперами: підручник / за ред. д.е.н., проф. В.І. Грушка. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2011 - 392 с.

  Грушко В.І. Управління фінансовими ризиками: навчальний посібник для самостійної роботи студентів / В.І. Грушко, О.І. Пилипченко, Р.В. Пікус. - К.: Інститут економіки та права "КРОК", 2000. - 121 с

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Пилипченко Олександр Іванович