Одягайло Борис Михайлович — Університет «КРОК»
Інша інформація:
Одягайло Борис Михайлович

кабінет 413

(+38 044) 455-56-90, вн. 222

Напрями наукових досліджень

 • інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках / філософія бізнесу підприємств в Україні
 
 

Одягайло Борис Михайлович

 • доктор економічних наук (2007 р.), професор (2008 р.)
 • Заслужений працівник КНЕУ ім. В. Гетьмана (2006 р.)
 • нагороджений Почесною грамотою Університету «КРОК» (2011 р., 2013 р.)

Освіта

 • Київський державний унiверситет ім. Т.Г. Шевченка / Економічний факультет / Політекономія / економіст, викладач політичної економії

Професійна кар’єра

 • з 2015 р. – Університет «КРОК», професор кафедри міжнародних економічних відносин
 • 2013–2014 рр. – Університет «КРОК», завідувач кафедри міжнародного бізнесу
 • 2010–2013 рр. – Університет «КРОК», заступник завідувача кафедри МЗЕД та логістики
 • 1997–2010 рр. – Криворізький економічний інститут Київського національного економічного університету, перший заступник директора інституту, завідувач кафедри міжнародної економіки
 • 1984–1996 рр. – Криворізька філія Київського інституту народного господарства, виконуючий обов’язки директора філіалу, завідувач кафедри політекономії
 • 1981–1984 рр. – Криворізький гірничорудний інститут, доцент кафедри політекономії
 • 1978–1981 рр. – Київський державний унiверситет ім. Т.Г. Шевченка, аспірант
 • 1975–1878 рр. – Криворізький гірничорудний інститут, викладач кафедри політекономії

Професійна діяльність

 • член Вченої ради Університету «КРОК»
 • член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.04 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством
 • член Спеціалізованої вченої ради К 26.130.02 із правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.10 – організаційна психологія; економічна психологія
 
 

Публікації

  Одягайло Б.М. Методичні підходи щодо оцінки експортного потенціалу країни / Б.М. Одягайло // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали III Міжнародної конференції (м. Київ, 2-3 грудня 2021 р.). - К.: Університет "КРОК", 2021. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2021/paper/view/814

  Рокоча В.В. Вступ до фаху "Міжнародні економічні відносини": навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов / кер. авт. кол. В.В. Рокоча. - К.: Університет "КРОК", 2021. - 188 c.

  Посередницька діяльність на світових товарних ринках: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов, С.А. Філатов. - К.: Університет "КРОК", 2020. - 150 c.

  Одягайло Б.М. Інституціоналізація глобального економічного середовища суб'єктів міжнародного бізнесу / Б. М. Одягайло // Геоекономічні пріоритети розвитку експортно-орієнтованого бізнесу України: тези доповідей наукової конференції (Київ,12 грудня 2020 року). - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/Geoeconom/Geoeconom/paper/view/319

  Одягайло Б.М. Особливості маркетингової програми ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод» в умовах суспільної інформатизації / Б.М. Одягайло // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 308-309

  Терехов В.І. Сучасні методи підвищення ефективності інноваційної системи Європейського Союзу / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2019. - Вип. 3 (55). - С. 232-239

  Рокоча В.В. Міжнародний бізнес та стратегічні зміни: навчальний посібник/ В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В. І. Терехов; за заг. ред. В. В. Рокочої. - К.: Університет "КРОК", 2019. - 215 с.

  Одягайло Б.М. Особливості формування та розвитку транснаціональних корпорацій в Україні /Б.М. Одягайло //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.261-263

  Терехов В.І. Роль інформаційного фактора у формуванні переваг на конкурентних ринках / В.І.Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2018. - Вип. 4(52). - С. 36-44

  Рокоча В.В. Бізнес-стратегії європейських компаній: навчальний посібник / В. В. Рокоча, Б. М. Одягайло, В.І. Терехов; під заг. ред. В. В. Рокочої. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 312 с.

  Міжнародна торговельна діяльність: підручник / В.В. Рокоча, В.Г. Алькема, В.І. Терехов, Б.М. Одягайло [та ін.]; наук. ред. В.В. Рокоча. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2018. - 698 с.

  Одягайло Б.М. Проблемиінтеграції європейського та українського ринків в єдиний енергетичний простір / Б.М. Одягайло // Стійкий розвиток національної економіки: актуальні проблеми та механізми забезпечення: матеріали 20-ї міжнародної науково-практичної конференції (27 квітня 2018 р.). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2018. - С. 16-19

  Одягайло Б.М. Стратегічні пріоритети інтеграції на європейських ринках/ Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2017.- Вип. 45.- С.123-129

  Рокоча В.В. Глобальна економіка: парадигми та парадокси розвитку: монографія / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 314 с.

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу (антикризовий аспект): навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2017.- 352 с.

  Одягайло Б.М. Запобігання "системним глобальним ефектам" у паливно-енергетичному комплексі України / Б.М. Одягайло, В.І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 44.- С. 9-15

  Рокоча В.В. Міжнародний менеджмент: навчальний посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 172 с.

  Одягайло Б.М. Мінімізація ризиків українського підприємства-експортера на міжнародних ринках / Б. М. Одягайло, В.В. Швай // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С. 73-82

  Одягайло Б.М. Інституціоналізація психокультурних значень ринку та її роль у формуванні міжнародних економічних відносин/ Б. М. Одягайло //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2016. - Вип. 24. - С.196-201

  Рокоча В.В. Геоекономіка та глобальні стратегії українського бізнесу: навч. посібник / В.В. Рокоча, Б.М. Одягайло, В.І. Терехов. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2016. - 335с.

  Одягайло Б.М. Інституційно-культурні аспекти формування безпекового бізнесового середовища / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 40. - С. 29-36

  Одягайло Б.М. Інформаційна складова у формуванні переваг на конкурентних ринках / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2015.- Вип. 41. - С. 33-41

  Одягайло Б.М. Тенденції розвитку конкурентних стратегій ТНК на енергетичних ринках в контексті "системних ефектів" / Б. М. Одягайло, В. І. Терехов // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України: матеріали науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 21 жовтня 2015 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2015 . - С.178-181

  Одягайло Б.М. Інституційна ідентифікація психокультурних значень ринку / Б. М. Одягайло // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (11вересня 2015 р.).- Мелітополь: ТОВ "Колор Принт", 2015

  Терехов В.І. Мотиваційні та дидактичні особливості читання електронних лекцій з проблем інтелектуальної власності (капіталу) / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 37. - С. 177-186

  Терехов В.І. Інноваційні ринки України в системі підвищення конкурентоспроможності та безпеки національної економіки / В.І. Терехов, Б.М. Одягайло // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 44-52

  Одягайло Б.М. Інноваційні стратегії транснаціонального бізнесу на світовому ринку чорних металів/ Б. М. Одягайло //Зовнішня торгівля. Економічна безпека: Збірник наукових праць /Університет економіки та права "КРОК", 2014. - № 10. - С. 65-71

  Одягайло Б.М. Інтелектуальна сутність інноваційно-інформаційної економіки/ Б. М. Одягайло, О. М. Москаленко //Вчені записки Університету "КРОК" .- 2013. - Вип. 33. - С. 48-55

  Терехов В.І. Кумулятивний ефект системного забезпечення якісних змін в українській економіці /В. І. Терехов, Б. М. Одягайло// Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип. 29.-С.52-61

  Одягайло Б.М. Національні стратегії протидії глобальним системним ефектам у світовому паливно-енергетичному комплексі/ Б. М. Одягайло //Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка" .- 2012. - Том 2, Вип. 32. - С.194-202

  Одягайло Б.М. Психологія, економіка і культура: онтогенетичний зв'язок та роль у формуванні глобального конкурентного середовища/ Б. М. Одягайло //Правничий вісник Університету "КРОК".- 2012. - Вип. 13. - С. 232-238

  Міжнародний маркетинг: навчальний посібник /В.Л. Корінєв, Б.М. Одягайло [та ін.]; за ред. В.В. Кулішова.- Львів: Магнолія 2006, 2011. - 384 с.

  Одягайло Б.М. Об’єктивна необхідність трансформації континентальної інтеграційної стратегії США в умовах глобалізації / Б. М. Одягайло, А. А. Свєтлов //Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ: збір. наук. праць. - 2010. - Вип. 3.-С. 3-8

  Одягайло Б.М. Державно-приватне партнерство як інститут розвитку інноваційної сфери в Україні: загальні засади та міжнародний досвід/ Б.М. Одягайло, О.М. Москаленко//Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-2010.-№9

  Глобальна економіка: навчальний посібник /П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, В.В. Кулішов, О.М. Сазонець; за заг. ред. Б.М. Одягайло.- Львів: «Магнолія 2006», 2009. - 208 с.

  Одягайло Б.М. Національне та інтернаціональне в економічній системі України (спроба методологічного синтезу): монографія / Б.М. Одягайло. - Кривий Ріг: ЧП Залозний, 2009. -183 с.

  Одягайло Б.М. Значення культурних і інформаційних детермінант в інституціоналізації економіки / Б. М. Одягайло, О. А. Маханькова, О. В. Третьякова //Економіка і регіон: науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.- 2009.- № 4 (23). - С. 52-60

  Одягайло Б.М. Причини та наслідки світової фінансової кризи / Б. М. Одягайло // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ. - 2009.- № 4 (20). - С. 7–11

  Одягайло Б.М. Форми корпоративної культури на сучасному українському підприємстві / Б.М. Одягайло, О.В. Третякова, Л.Г. Сардар'ян//Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-2009.-№1(17)

  Одягайло Б.М. Міжнародна маркетингова стратегія для українського підприємства в умовах обмеженого попиту/ Б.М. Одягайло //Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ.-2009.-№3(19)

  Мазурок П.П. Інноваційний підхід до поєднання економічної та соціально-психологічної моделей у проведенні тренінгу на спеціальності «Міжнародна економіка»/П.П. Мазурок, Б.М. Одягайло, І.А. Карабаза.-К.: КНЕУ, 2008.-С.287-289

  Одягайло Б.М. Ґенеза та глобалізаційна адаптивність національних економічних систем (інституціоналістський підхід): автореф. … доктора. екон. наук: 08.00.01/ Б.М. Одягайло; Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.- Київ, 2007.- 36 с.

  Одягайло Б.М. Генеза та глобалізаційна адаптивність економічної системи (інституціональний підхід) / Б. М. Одягайло.- Львів: МагноліяПлюс, 2006. - 376 с.

  Одягайло Б.М. Системне зростання ознак глобалізації у фінансово-банківській справи / Б. М. Одягайло // Банківська справа. - 2006.- № 5/6. - С. 15-22

  Одягайло Б.М. Економіка України в умовах глобальної кластеризації / Б. М. Одягайло //Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету.Серія Економічні науки.- 2005.- Вип. 14. - С. 39–44

  Одягайло Б.М. Особливості формування і виміру відкритості економік у транзитивних суспільствах / Б. М. Одягайло //Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць.- 2005.- Т. 15, №6. - С. 225-231

  Одягайло Б.М. Міжнародна економіка: навчальний посібник / Б. М. Одягайло.-К.: Знання, 2005. - 397 с.

  Одягайло Б.М. Глобалізація інноваційного процесу і місце в ньому українського регіону / Б. М. Одягайло // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: економічні науки.- 2004.- Вип. ІІ. - С. 369–378

  Одягайло Б.М. Інноваційний фактор розвитку промислового регіону України / Б. М. Одягайло, В. П. Нечаєв // Науковий вісник ЧТЕІ КНТЕУ: економічні науки.- Чернівці: АНТ ЛТД, 2004.- Вип.1 Ч.ІІ. - С. 304–307

  Одягайло Б.М. Інформаційно-етична складова перехідної економіки / Б. М. Одягайло //Регіональні перспективи: наук.-практ. журн.- 2004.- № 6 (43). - С. 69-71

  Одягайло Б.М. Структура первинної економічної одиниці та творча функція її форми / Б. М. Одягайло // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць .- 2004.- Вип.193, т5. - С. 1209–1220

  Одягайло Б.М. Дослідження вихрової форми економічного циклу та міжнародних факторів її модифікації / Б. М. Одягайло // Економіка: проблеми теорії та практики: міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровський держ. ун-т.- 2003.- Т.185 Вип4. - С. 761–766

  Одягайло Б.М. Економіка: транзитивність від найпростішої до глобальної / Б. М. Одягайло.- Дніпропетровськ: Пороги. - 2003. - 311 с.

  Одягайло Б.М. Деякі аспекти виховання «економічної людини» засобами художньої літератури / Б.М. Одягайло, Г.І. Скукина // Рідна школа. - 2000. - № 9. - С. 19-20

  Одягайло Б.М. Чи існує загроза перехідній економіці перетворитися у маргінальну / Б.М. Одягайло // Економічні та гуманітарні проблеми розвитку суспільства у третьому тисячолітті: зб. наук. пр.- Рівне: Тоніс, 2000. - С. 666-667

  Одягайло Б.М. Проблеми формування економічної ментальності у учнів шкіл / Б. М. Одягайло //Педагогічні науки: зб. наук. пр.- Херсон: Айлант, 1999.- Вип. 8. - С. 171–173

  Одягайло Б.М. Революционные преобразования в социалистическом механизме хозяйствования / Б. М. Одягайло // Хозяйственный расчёт и экономический анализ на железнодорожном транспорте: межвузовской сб. науч. тр. - МИИЖЗДТ, 1990.- Вип. 842. - С. 54–56

  Одягайло Б.М. Собственность как элементарная общественно-экономическая форма и воспроизводство её социалистической определённости / Б. М. Одягайло // Вопросы политической экономии: республ. межвузовский науч. сб. - 1990.- Вип. 207. - С. 45-50


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Одягайло Борис Михайлович