Інша інформація:
Маруховський Олег Олександрович

кабінет 420

(+38 044) 455-56-90, вн. 266

Напрями наукових досліджень

  • політичні аспекти інформаційного суспільства / сучасні геополітичні проблеми

Сфера наукових інтересів

  • політологія / інформаціологія / глобалізація / геополітика / інформаційно-знаннєве суспільство / інформаційні війни

Викладає

  • основи геополітики / інформаційне суспільство / політологія / релігієзнавство
 
 

Маруховський Олег Олександрович

  • кандидат політичних наук (2009 р.), доцент (2012 р.)

Освіта

  • Університет «КРОК» / Правознавство / юрист (з відзнакою) (2004 р.)
  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка / Філософський факультет / Відділення політології / бакалавр політології (2004 р.) / викладач політології, філософії та соціальних дисциплін (2005 р.)
  • Київський національний університет ім. Тараса Шевченка / Кафедра політології / Аспірантура / 23.00.01 – теорія та історія політичної науки / кандидат політичних наук (2008 р.)

Професійна кар’єра

  • з 2005 р. – Університет «КРОК», асистент, старший викладач, доцент кафедри міжнародних відносин та інформації

Особисті досягнення

Офіційний опонент на захисті дисертації:

  • Дробота Руслана Володимировича «Концепція влади М. Фуко: політичний вимір», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (20.12.2010) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
  • Мазурок Юлії Олександрівни «Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (15.10.2011) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Пройшов курси підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні технології навчання у вищій школі», за результатами яких було розроблено в програмі дистанційного навчання Moodle курс з навчальної дисципліни «Політологія» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»


Стажування

Наукове стажування в Інституті політичних та етнополітичних досліджень (ІПіЕНД) ім. І.Ф. Кураса, відділ теорії та історії політичної науки (2014 р.)

 
 

Публікації

  Маруховський О.О. Роль медіа-дипломатії як форми стратегічної комунікації у формуванні зовнішньї політики держави / О.О. Маруховський, О.В. Галака // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.): . - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/116

  Маруховський О.О. Актуальність викладання політичної журналістики як унікальної спеціалізованої галузі професійної діяльності журналіста / О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.) . - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/115

  Маруховський О.О. Інформаційні аспекти висвітлення конфлікту США та Ірану в міжнародних ЗМІ / О.О. Маруховський, Т.Ю. Репа // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.): . - К.: Університет "КРОК", 2020. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/117

  Галецький О.О. Електронне голосування: світовий досвід та шляхи реалізації в Україні / О.О. Галецький, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 188-190

  Маруховський О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення сучасного стану зовнішньополітичних відносин України з ЄС / О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 21-23

  Петриченко А.О. Переваги використання політичними лідерами соціальних мереж в Україні / А.О. Петриченко, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 30-32

  Репа Т.Ю. Питання інформаційного забезпечення суспільства в сучасному світі / Т.Ю. Репа, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 33-35

  Верховська А.М. Політико-правові аспекти вирішення мовного питання в Україні / А.М. Верховська, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 63-65

  Гронський І.О. Перспективи узгодження національно-державних і корпоративних інтересів за умов зростаючої глобалізації / І.О. Гронський, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 12-14

  Маруховська-Картунова О.О. Методологічний та концептуальний внесок О.В. Картунова у започаткування та розвиток політології та етнополітології як нових наук в Україні / О.О. Маруховська-Картунова, О.О. Маруховський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.726-729

  Маруховський О.О. Геополітичні ідеї С.Рудницького крізь призму сучасності / О. О. Маруховський// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Україн.- 2016.-№ 3-4.-С.372-378

  Маруховський О. О. Синтоїстська релігії як складова японських бойових мистецтв / О. О. Маруховський.- м.Переяслав-Хмельницький, 2015

  Маруховський О. О. Актуалізація геополітичних ідей Ф.Ратцеля / О. О. Маруховський // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) .- К.: Університет економіки та права"КРОК", 2015. - С.328-331

  Маруховський О. О. Зародження та становлення нової науки про"суспільство знань" / О. О. Маруховський.- м.Київ,Університет економіки та права "КРОК", 2014

  Маруховський О. О. Конфлікт цивілізації у сучасному глобалізованому світі / О. О. Маруховський.- м.Київ,НПУ ім.М,П,Драгоманова, 2014.- 22

  Маруховський О. О. Історія політичної думки / О. О. Маруховський .- м. Львів, м. Новий світ - 2000, 2014

  Маруховський О.О. Фур'є Франсуа Марі Шарль / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 670-671.

  Маруховський О.О. Уебстер Френк / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 645-646.

  Маруховський О.О. Тоффлер Елвін / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 639-640.

  Маруховський О.О. Масуда Йонезі / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 422-423.

  Маруховський О.О. Белл Деніел / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 58-60.

  Маруховський О.О. Інформаційного суспільства концепція / О.О. Маруховський // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 275-277.

  Маруховський О.О. Зародження та становлення нової науки про "суспільство знань" ("Knowledge Society") / О.О. Маруховський // Матеріали наук.-практ. конф. молодих учених "Актуальні проблеми сучасної наукової думки" (Київ, 14 листопада 2014 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2014. - С. 388-389.

  Маруховський О.О. Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри / О.О. Маруховський // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова / відп. ред. О.В. Бабкіна. - К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. - С. 148-154. - (Серія 22 "Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін") .

  Історія політичної думки :навчально-енциклопедичний словник-довідник/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська, Т.П. Далявська, О.О. Маруховський [та інші]; За заг. ред. Н. М. Хоми.-Львів:Новий світ-2000, 2014.-766 с.-(Вища освіта в Україні)

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.

  Маруховський О.О. Поняття та сутність інформаційного суспільства в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.28-40

  Маруховський О.О. Розробка Й.Масудою концепції інформаційного суспільства / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.41-51

  Картунов О.В. Непревзойденный вклад В.И. Вернадского в зарождение концепций и становление парадигм информационного и ноосферного обществ / Картунов О.В., Маруховский О.А. // В.И. Вернадский и ноосферная парадигма развития общества, науки, культуры, образования и экономики в ХХІ веке: коллективная монография в 3-х т.: т. 1 / под науч. ред. А.И. Субетто и В.А. Шамахова. - СПб.: Астерион, 2013. - С. 516-527.

  Маруховський О.О. Міжнародно-інформаційний вимір вчення В.І. Вернадського про ноосферу (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського) / О.О. Маруховський // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри". - К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, 2013.

  Маруховський О.О. Філософські аспекти традицій і ритуалів в практиці японських бойових мистецтв / Маруховський О.О. // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26-28.02.2012) [Електронний ресурс]. - Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди.

  Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій / О. О. Маруховський.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 344 с.

  Маруховський О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційне суспільство" ОКР "спеціаліст" з спеціальності 7.03020401 "Міжнародна інформація", ОКР "магістр" з спеціальності 8.03020401 "Міжнародна інформація" /О. О. Маруховський . - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 117 с.

  Картунов О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Політологія" для ОКР "бакалавр" з спеціальності "Психологія", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес", "Правознавство", "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Менеджмент", "Комп’ютерна техніка" /О. В. Картунов, О. О. Маруховський . - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 105 с.

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Маруховський О. О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади / О. О. Маруховський.- Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Маруховський Олег Олександрович