Маруховський Олег Олександрович — Університет «КРОК»

Інша інформація:
Маруховський Олег Олександрович

кабінет 420

+380 (44) 455-57-12, вн. 266

Напрями наукових досліджень

 • міжнародна медіа-аналітика / моделі суспільних комунікацій / формування європейської системи колективної безпеки / вступ України до ЄС та НАТО / гуманітарні аспекти інформаційної безпеки / актуальні проблеми російсько-української війни / політична журналістика
 
 

Маруховський Олег Олександрович

 • кандидат політичних наук (2009 р.), доцент (2012 р.)

Освіта

 • Навчався 1999-2003 рр. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Право» та здобув кваліфікацію бакалавра права. Диплом бакалавра права з відзнакою від 10 липня 2003 р.
 • Навчався 2003-2004 рр. Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобув кваліфікацію юрист. Диплом спеціаліста права з відзнакою від 14 липня 2004 р.
 • Навчався 1999-2004 рр. Київський Національний університет імені Тараса Шевченка і отримав базову вищу освіту за напрямом підготовки «Політологія» та здобув кваліфікацію бакалавра політології. Диплом бакалавра політології від 25 червня 2004 р.
 • Навчався у 2004-2005 рр. Київський Національний університет імені Тараса Шевченка і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія» та здобув кваліфікацію магістра політології, викладача соціально-політичних та філософських дисциплін. Диплом магістра політології від 24 червня 2005 р.
 • Навчався та закінчив аспірантуру 2006-2008 рр. по кафедрі політології Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію 09 грудня 2008 р. на тему «Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного суспільства» присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.01 «теорія та історія політичної науки».

Професійна кар’єра

 • З лютого 2005 р. – асистент та старший викладач кафедри міжнародної інформації Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК».
 • З травня 2012 р. – доцент кафедри міжнародних відносин та інформації ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».
 • З 2017 р. доцент кафедри міжнародних відносин та журналістики ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК».

Професійні досягнення

 • Диплом кандидата політичних наук, м. Київ, рішення президії Вищої атестаційної комісії України від 28 квітня 2009 р. протокол №51-06/1. Рішенням спеціалізованої вченої ради Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України на підставі прилюдного захисту дисертації 09 грудня 2008 р. на тему «Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного суспільства» присуджено науковий ступінь кандидата політичних наук зі спеціальності 23.00.01 «теорія та історія політичної науки».
 • Атестат доцента, м. Київ, рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти та науки, молоді та спорту від 17 травня 2012 р. протокол №4/02-Д присвоєно вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин та інформації.

Особисті досягнення

 • Робота у складі журі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Особистість – суспільство – війна: суспільно-політичні, психологічні, соціокультурні аспекти» на базі Хмельницького національного університету наказ №66-АГ від 10.07.2023 р. відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 10.01.2023 №21/08-3.M
 • Наукове керівництво студентом ІV курсу Університету «КРОК» Піддубним Данилом, який нагороджений дипломом переможців ІІІ ступеню наказ №68-АГ від 14.07.2023 р. на II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Особистість – суспільство – війна: суспільно-політичні, психологічні, соціокультурні аспекти» на базі Хмельницького національного університету відповідно до листа Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» МОН України від 10.01.2023 №21/08-3.

Офіційний опонент на захисті 3-х дисертацій:

 • Дробота Руслана Володимировича «Концепція влади М. Фуко: політичний вимір», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (20.12.2010) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Мазурок Юлії Олександрівни «Концепція електронної демократії як системи політичних комунікацій», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.01 – теорія та історія політичної науки (15.10.2011) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.41 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
 • Михайлової Ольги Юріївни «Громадянська ідентичність у дискурсі української блогосфери (2005-2015 рр.): політико-аксіологічний вимір», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук за спеціальністю 23.00.03 – політична культура та ідеологія (17.03.2016 р.) на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.053.12 у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова.

Участь у міжнародних проектах

 • International Scientific and Educational Project «Development of Online Courses for Teaching in Higher Education Institutions», Praha, Czech Republic, International Economic Institute, from July 4, 2023 till August 4, 2023, Certificate №52/2023 dated 04.08.2023, 180 hours (6 ECTS).

Стажування

 • Cuiavian University, Wloclawek, the Republic of Poland, Scientific and Pedagogical INTERNSHIP «Modern Innovative Education Systems and Technologies in Journalism, Advertising and PR», Subject Area «Journalism», during the period from August 29 – October 09, 2022, (закордонне науково-педагогічне стажування за програмою: «Новітні інноваційні освітні системи і технології в галузі журналістики, реклами та PR», Сертифікат № JSI-290801-KSW від 09.10.2022 р. (180 годин – 6 кредитів ECTS).
 • Наукове стажування в Інституті політичних та етнополітичних досліджень (ІПіЕНД) ім. І.Ф. Кураса, відділ теорії та історії політичної науки (2014 р.).
 
 

Публікації

  Маруховський О.О. Новинна журналістика: порівняльний аналіз основних підходів до визначення / О. О. Маруховський, О. О. Маруховська-Картунова // The current state of journalism, advertising and PR in Ukraine and the EU: proceedings International scientific conference (March 6-7, 2024. Riga, the Republic of Latvia). - Riga: Baltija Publishing, 2024. - С. 22-26. - DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-410-8-5.
http://www.baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/440/11851/24774-1

  The Role of Online Media in Shaping Public Opinion about the Prospects for Peace and Military Conflict / Oleg Marukhovskyi, Olga Marukhovska-Kartunova, Svitlana Kolybabiuk, Liudmyla Pavlova, Olena Karchevska // Pakistan Journal of Criminology. - 2024. - № 16(2). - Pp. 431-446. - DOI https://doi.org/10.62271/pjc.16.1.431.446. - https://www.pjcriminology.com/wp-content/uploads/2024/04/30-The-Role-of-Online-Media-in-Shaping.pdf
https://www.pjcriminology.com/wp-content/uploads/2024/04/30-The-Role-of-Online-Media-in-Shaping.pdf

  Маруховський О.О. Багатоаспектність поняття "безпека" в міжнародних відносинах в новому міждисциплінарному науковому напрямі "Безпекознавство"/ О.О.Маруховський // Безпековий сектор держави: вітчизняний досвід та кращі міжнародні практики: матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації (5 грудня - 15 січня 2023 року). - Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2023.- С. 71-76.
file:///C:/Users/library/AppData/Local/Temp/Temp1_%D0%94%D0%BB%D1%8F%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%B2%D1%81%D1%96%D1%85%20%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%

  Digital journalism and the role of social media in shaping public perception of Russian aggression in Ukraine / O. Marukhovskа-Kartunova, O. Marukhovskyi, M. Aleksandrova, I. Ivanova, N. Lebedenko // Amazonia Investiga. - 2023. - Vol. 12. - Iss. 69. - Pp. 143-153.
https://amazoniainvestiga.info/check/69/12-143-153.pdf

  The Analysis of World Information Warfare and Information Security in the Context of the Russian-Ukrainian War / S. Lysenko, O. Marukhovskyi, A. Krap, S. Illiuschenko, O. Pochapska // Studies in Media and Communication. - 2023. - Vol. 11. - № 7. - Pp. 150-158.
https://redfame.com/journal/index.php/smc/article/view/6414

  Іваненко Ф.В. Нові виклики цифрової ери для ІТ-трансформації професій у сфері журналістиці та PR-комунікацій в Україні / Ф. В. Іваненко, О. О. Маруховський // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 142-145.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2023.pdf

  Балабан О.Г. Основні напрями євроінтеграції України в статусі кандидата на вступ до ЄС / О. Г. Балабан, О. О. Маруховський // Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2023 р.). - Київ: Університет "КРОК", 2023. - С. 97-100
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2023.pdf

  Маруховська-Картунова О.О. Роль соціальних комунікацій у протистоянні викликам російсько-української війни / О. О. Маруховська-Картунова, О. О. Маруховський, О. М. Шиян // Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації. - 2023. - № 3(55). - С. 4-10.
http://www.zhu.edu.ua/journal_cpu/index.php/der_sc/article/view/1004/1000

  Маруховський О.О. Порівняльний аналіз ефективності заходів міжнародних організацій на вторгнення Росії в Україну 2022 р. / О. О. Маруховський // Гілея. - 2022. - № 5(171-172). - С. 52-57. - file:///C:/Users/library/Downloads/1655879976.pdf
file:///C:/Users/library/Downloads/1655879976.pdf

  Маруховський О.О. Проблеми ефективності реакцій міжнародних організацій на російсько-українську війну 2022 р. / О. О. Маруховський // Розвиток науки в умовах воєнного стану: Збірник наукових матеріалів ХС Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 20 травня 2022 р). - Київ, 2022. - С. 257-262. - http://surl.li/ckpog
http://surl.li/ckpog

  Маруховський О.О. Багатоманітність критеріїв моделей суспільних комунікацій/ О.О. Маруховський //Міждисциплінарні дослідження науки ХХІ століття: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених та студентів (1 грудня 2022 р., м. Київ).- Київ: Університет «КРОК», 2022.- С.158 -162.- https://library.krok.edu.ua/media/library/category/publichna-informatsiya/internet-konferentsiya-2022-12-20.pdf

  Маруховський О.О. Сучасна українська журналістика про новий глобальний виклик України щодо європейської інтеграції в умовах російської агресії 2022 року / О. О. Маруховський // Європейський вибір України, розвиток науки та національна безпека в реаліях масштабної військової агресії та глобальних викликів ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції Секція 29. Виклики сучасної журналістики (17 червня 2022 р.). - Одеса: Вид-во Нац. ун-ту "Одеська юридична академія", 2022. - С.854-857
http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/75

  Маруховський О.О. Виключення Росії з Ради Безпеки ООН як одна з умов стабільноcті системи міжнародної безпеки / О. О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІV Міжнародної конференції (7 грудня 2022 р., м. Київ). - Київ: Університет "КРОК", 2022. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1291
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE-2022/paper/view/1291

  Маруховський О.О. Вступ України до НАТО: найновітніші виклики євроатлантичної інтеграції /О.О. Маруховський // Європейська інтеграція і транскордонне співробітництво: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Луцьк, 14 жовтня 2022 р.) / за ред. А.О. Бояра.- Луцьк: Вежа-Друк, 2022. - С. 55-57.

  Маруховський О.О. Фейкові новини та їх несприятливий вплив на національну безпеку України в умовах повномасштабної російської агресії / О.О. Маруховський // Взаємодія журналістики, реклами та PR у сучасному медійному просторі: Міжнародна наукова конференція (12-13 жовтня 2022 р. м. Ченстохова, Республіка Польща). -Ченстохова: "Baltija Publishing", 2022. -С. 10-14. https://doi.org/10.30525/978-9934-26-250-0-2
https://doi.org/10.30525/978-9934-26-250-0-2

  Маруховський О.О. Концепція медіаосвіти в Європі та в Україні як складова сучасної професійної підготовки фахівців із зв'язків з громадськістю / О.О. маруховський // Освіта і наука в умовах інноваційного розвитку суспільства: збірник тез доповідей Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (14 вересня 2022 р.). -Дніпро: КЗВО "ДАНО ДОР", 2022. -С.174-176.

  Маруховський О.О. Європейський досвід сучасної підготовки PR-фахівців: уроки для вищих навчальних закладів України / О.О.Маруховський // Modern innovative education systems and technologies in journalism, advertising and PR: proceedings Scientific and pedagogical internship ( August 29 - October 9, 2022). Wloclawek, 2022. Pp. 4-9.

  Маруховський О.О. Зміни в міжнародній та регіональній безпеці в умовах масштабної російської війни проти України 2022 р. в контексті світ-системного аналізу І. Валлерстайна / О. О. Маруховський // Від Вебера до Валерстайна: історична соціологія держав та світ-систем: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 9-10 червня 2022 р.)/ Уклад.: П. В. Федорченко- Кутуєв,О.Л. Якубін, О.М. Казьмірова та інші. - Суми: Університетська книга, 2022. - С. 44-46.
http://www.sociology.kpi.ua/wp-content/uploads/2022/11/theses.pdf

  Маруховський О.О. Вступ України до НАТО як основа формування європейської системи колективної безпеки / О. О. Маруховський // Politicus. - 2022. - Спецвипуск. - С. 65-71.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/marukhovskyi_0004.pdf

  Хромова О.І. Гуманітарні аспекти інформаційної безпеки / О. І. Хромова, О. О. Маруховський, Б. В. Чернявська // Epistemological studies in Philosophy, Social and Political Sciences. - 2022. - Т. 5. № 2. - С. 76-84.
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/statti/marukhovskyi_0005.pdf

  Маруховський О.О. Етичні аспекти політичної журналістики як професійної діяльності / О. О. Маруховський // Культура в процесі духовно-морального розвитку глобального суспільства: Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції (24 лютого 2021). - Харків: ХНТУСГ, 2021. - С. 4-12. - http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/15663/1/3.pdf
http://dspace.khntusg.com.ua/bitstream/123456789/15663/1/3.pdf

  Маруховський О.О. Актуальність викладання політичної журналістики як унікальної спеціалізованої галузі професійної діяльності журналіста / О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.) . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С 21-23. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/115
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/115

  Маруховський О.О. Роль медіа-дипломатії як форми стратегічної комунікації у формуванні зовнішньої політики держави / О.О. Маруховський, О.В. Галака // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.). - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 24-26. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/116
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/116

  Маруховський О.О. Інформаційні аспекти висвітлення конфлікту США та Ірану в міжнародних ЗМІ / О.О. Маруховський, Т.Ю. Репа // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: тези доповідей ІІ Міжнародної конференції (Київ, 20 листопада 2020 р.): . - К.: Університет "КРОК", 2020. - С. 27-29. - https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/117
https://conf.krok.edu.ua/SRE/SRE2020/paper/view/117

  Галецький О.О. Електронне голосування: світовий досвід та шляхи реалізації в Україні / О.О. Галецький, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 188-190
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Маруховський О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення сучасного стану зовнішньополітичних відносин України з ЄС / О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 21-23
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Петриченко А.О. Переваги використання політичними лідерами соціальних мереж в Україні / А.О. Петриченко, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 30-32
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Репа Т.Ю. Питання інформаційного забезпечення суспільства в сучасному світі / Т.Ю. Репа, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 33-35
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Верховська А.М. Політико-правові аспекти вирішення мовного питання в Україні / А.М. Верховська, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 63-65
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Гронський І.О. Перспективи узгодження національно-державних і корпоративних інтересів за умов зростаючої глобалізації / І.О. Гронський, О.О. Маруховський // Держава, регіони, підприємництво: інформаційні, суспільно-правові, соціально-економічні аспекти розвитку: матеріали міжнародної конференції (м. Київ, 21-22 листопада 2019 р.). - К.: Університет "КРОК", 2019. - С. 12-14
https://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/materiali-konferentsij/868-materialy-mizhnarodnoi-konferentsii-derzhava-rehiony-pidpryiemnytstvo-informatsiini-suspilnopravovi-sotsialnoekonomichni-aspekty-rozvytku-2122-lystopada-2019-roku

  Маруховська-Картунова О.О. Методологічний та концептуальний внесок О.В. Картунова у започаткування та розвиток політології та етнополітології як нових наук в Україні / О.О. Маруховська-Картунова, О.О. Маруховський // Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.726-729
http://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2018-11-15_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Маруховський О.О. Геополітичні ідеї С.Рудницького крізь призму сучасності / О. О. Маруховський// Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН Україн.- 2016.-№ 3-4.-С.372-378
http://ipiend.gov.ua/wp-content/uploads/2018/07/marukhovskyi_heopolitychni.pdf

  Маруховський О.О. Актуалізація геополітичних ідей Ф.Ратцеля / О. О. Маруховський // Еволюція наукової думки в контексті європейського вибору України : матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 21 жовтня 2015 року) .- К.: Університет економіки та права"КРОК", 2015. - С.328-331
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2015-10-21_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Маруховський О.О. Синтоїстська релігії як складова японських бойових мистецтв / О. О. Маруховський//Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції ( 1-2 серпня 2015 р.).-Переяслав-Хмельницький, 2015.- С.141
http://conferences.neasmo.org.ua/uploads/conference/file/19/conference_1-2.8.2015.pdf

  Маруховський О.О. Фур'є Франсуа Марі Шарль / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 670-671.

  Маруховський О.О. Уебстер Френк / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 645-646.

  Маруховський О.О. Тоффлер Елвін / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 639-640.

  Маруховський О.О. Масуда Йонезі / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 422-423.

  Маруховський О.О. Інформаційного суспільства концепція / О.О. Маруховський // Політологія: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 275-277.

  Історія політичної думки :навчально-енциклопедичний словник-довідник/ О.В. Картунов, О.О. Маруховська, Т.П. Далявська, О.О. Маруховський [та інші]; За заг. ред. Н. М. Хоми.-Львів:Новий світ-2000, 2014.-766 с.-(Вища освіта в Україні)

  Маруховський О.О. Зародження та становлення нової науки про «суспільство знань» («knowledge society») / О. О. Маруховський //Актуальні проблеми сучасної наукової думки: матеріали Науково-практичної конференції молодих учених (Київ, 14 листопада 2014 року) .- Київ: Університет економіки та права "КРОК", 2014.- С.393-394
https://library.krok.edu.ua/media/library/category/materiali-konferentsij/2014-11-14_materiali-%D1%81onference-krok.pdf

  Маруховський О.О. Конфлікт цивілізацій у сучасному глобалізованому світі: геополітичний та релігійний виміри / О.О. Маруховський // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. Серія 22 "Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін" .- 2014. - Спец. випуск.- С. 148-154.-http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_Spets.vip._28
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2014_Spets.vip._28

  Маруховський О.О. Белл Деніел / О.О. Маруховський // Історія політичної думки: навчальний енциклопедичний словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів / за заг. ред. Н.М. Хоми. - Львів: Новий світ - 2000, 2014. - С. 58-60.

  Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013.-342 с.
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/516-informatsiinokomunikatsiini-aspekty-mizhnarodnoi-ta-natsionalnoi-bezpeky

  Маруховський О.О. Поняття та сутність інформаційного суспільства в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.28-40
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/516-informatsiinokomunikatsiini-aspekty-mizhnarodnoi-ta-natsionalnoi-bezpeky

  Маруховський О.О. Розробка Й.Масудою концепції інформаційного суспільства / О. О. Маруховський // Розвиток інформаційного суспільства: В 10-ти томах. Т.10: Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та національної безпеки: колективна монографія /за наук.ред. Д.І. Ткача. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - С.41-51
http://library.krok.edu.ua/ua/kategoriji/monografiji/516-informatsiinokomunikatsiini-aspekty-mizhnarodnoi-ta-natsionalnoi-bezpeky

  Маруховський О.О. Міжнародно-інформаційний вимір вчення В.І. Вернадського про ноосферу (до 150-річчя з дня народження В.І. Вернадського) / О.О. Маруховський // Матеріали Міжнар. наук. конф. "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри". - К.: Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин, 2013.

  Маруховський О.О. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Інформаційне суспільство" ОКР "спеціаліст" з спеціальності 7.03020401 "Міжнародна інформація", ОКР "магістр" з спеціальності 8.03020401 "Міжнародна інформація" /О. О. Маруховський . - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 117 с.

  Картунов О.В. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни "Політологія" для ОКР "бакалавр" з спеціальності "Психологія", "Міжнародна інформація", "Міжнародний бізнес", "Правознавство", "Міжнародна економіка", "Економіка підприємства", "Маркетинг", "Фінанси і кредит", "Облік і аудит", "Менеджмент", "Комп’ютерна техніка" /О. В. Картунов, О. О. Маруховський . - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2012. - 105 с.

  Картунов О.В. Інформаційне суспільство: аналіз політичних аспектів зарубіжних концепцій: монографія [до 20-річчя Університету "КРОК"] /О.В. Картунов, О.О. Маруховський; за заг.ред. О.В. Картунова.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2012. - 344 с. (Серія "Інформаційно-знаннєве суспільство")

  Маруховський О.О. Філософські аспекти традицій і ритуалів в практиці японських бойових мистецтв / О.О. Маруховський // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (26-28.02.2012). - Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди, 2012
http://conferences.neasmo.org.ua/node/60

  Маруховський О.О. Формування концепції суспільства знань в працях Ф. Махлупа, Ф. Бекона та В. І. Вернадського /О. О. Маруховський // Історико-політичні проблеми сучасного світу. - 2011. - Т. 23-24. - С. 60-64.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ippss_2011_23-24_14.

  Маруховський О.О. Геополітичні й релігійні чинники зіткнення цивілізацій та пошуки шляхів стабілізації / О.О. Маруховський // Релігія та громадянське суспільство: геополітичний вимір глобалізації культурного простору. - Cевастополь: Вебер, 2011. - С. 264-269.

  Маруховський О.О. Політичні аспекти концепції суспільства знань в працях Т. Стоун'єра та П. Дракера / О.О. Маруховський // Нова парадигма. Філософія. Політологія. Соціологія. - 2010.- Вип. 96. - С. 149-158.

  Маруховський О.О. Теорія постіндустріалізму Д. Белла як методологічна основа становлення концепцій інформаційного суспільства / О.О. Маруховський //Панорама політологічних студій: Науковий вісник Рівненського державного гуманітарного університету. - 2010. - Вип. 4. - С. 20-26.

  Маруховський О.О. Витоки концепцій інформаційного суспільства та суспільства знань / О.О. Маруховський // Освіта регіону: Політологія. Психологія. Комунікації. - 2009. - № 2. - С. 154-159.
https://social-science.uu.edu.ua/article/92

  Маруховський О.О. Проблеми та перспективи трансформації влади і демократії в інформаційному суспільстві (за Д. Беллом)/ О.О. Маруховський // Науковий вісник Чернівецького ун-ту. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. - Вип. 486-487. - 2009. - С. 116-119

  Програма комплексного тестового державного іспиту зі спеціальності 8.030404 "Міжнародна інформація" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр"/ О. В. Картунов, О.О. Маруховська [та інші.]. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - 200 с

  Маруховський О.О. Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного суспільства: дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / О.О. Маруховський; Київський національний ун-т ім. Т. Шевченка. - К., 2008. - 239 с

  Маруховський О.О. Сучасний дискурс щодо визначення поняття "інформаційне суспільство"/ О. О. Маруховський // Національні економіки в глобальному економічному просторі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 16-17 квітня 2008 р.) - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2008. - С. 206-211.

  Маруховський О.О. Особливості формування правових засад інформаційного суспільства (на прикладі країн ЄС) / О.О. Маруховський // Актуальні проблеми міжнародної інформації та міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - Вип. ІІ. - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2008. - С. 29-37.

  Маруховський О.О. Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного суспільства: автореф. дис... канд. політ. наук: 23.00.01 / О.О. Маруховський; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. - К., 2008. - 20 с

  Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: теоретико-концептуальні засади: навчальний посібник для студентів напряму "Міжнародні відносини" спеціальності "Міжнародна інформація" / О. О. Маруховський.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2007. - 136 с. (Серія "Інфоормаційно-знаннєве суспільство")

  Маруховський О.О. Концепція "мережевого суспільства" М. Кастельса як відображення "духу" сучасної епохи / О.О. Маруховський // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. - 2007. - Т. 15-16. - С. 168-173.

  Маруховський О.О. Інформаційне суспільство: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О.О. Маруховський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 38 с

  Картунов О.В. Сучасні інформаційно-політичні технології: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. В. Картунов, О. О. Маруховський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 38 с

  Картунов О.В. Основи геополітики: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О.В. Картунов, О.О. Маруховський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 80 с

  Картунов О.В. Основи геополітики: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. В. Картунов, О. О. Маруховський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 56 с

  Картунов О.В. Інформаційно-політичний вимір європейської інтеграції України: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. В. Картунов, О. О. Маруховський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 31 с

  Маруховський О.О. Міжнародні системи та глобальний розвиток: навчально-методичний комплекс дисципліни для студентів магістратури спеціальності "Міжнародна інформація"/ О. О. Маруховський. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2007. - 45 с

  Маруховський О.О. Медіалізація політики в умовах переходу до інформаційного суспільства/ О.О. Маруховський // Міжнародний бізнес в інформаційну епоху: матеріали науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2007 р.). - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2007. - С. 269-272.

  Маруховський О.О. Сутність концепції демократичної участі / О.О. Маруховський // Політичний менеджмент. - 2006. - № 1. - С. 73-84.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2006_1_11.

  Маруховський О.О. Концепція нетократії: сутність, засади, достоїнства та недоліки / О.О. Маруховський // Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України]. - 2006. - Вип. 30(2). - С. 145-159.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzipiend_2006_30(2)__17.

  Маруховський О.О. Сучасні концепції інформаційного суспільства в контексті скептичного аналізу К. Мея / О.О. Маруховський // Історико-політичні проблеми сучасного світу: Збірник наукових статей. - 2006. - Т. 12-13. - С. 226-232.

  Маруховський О.О. Формування засад європейського інформаційного права (у співавторстві) / О.О. Маруховський // Проблеми викладання юридичних дисциплін студентам економічних спеціальностей: Матеріали науково-практичної конференції (16 лютого 2006 р.) - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2006. - С.134-144.

  Маруховський О.О. Держава в умовах формування інформаційного суспільства: занепад чи зміна ролі? / О.О. Маруховський // Україна в системі сучасних цивілізацій: трансформації держави та громадянського суспільства: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 червня 2006 р.). - Одеса: Одеський національний морський університет, 2006. - С. 115-116.

  Маруховський О.О. Переваги та вади інформаційного суспільства / О.О. Маруховський // Політичний менеджмент. - 2005. - № 1. - С. 127-136.
http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2005_1_16.

  Маруховський О.О. Скептично-критичний аналіз концепцій інформаційного суспільства (за Ф. Уебстером) / О.О. Маруховський // Наукові записки НаУКМА. Серія: Політичні науки.- 2005.- Т. 45. - С.17-22.
https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b0f7d0ae-3b75-4977-a396-87ad9ee1e3ce/content

  Маруховський О.О. Метаморфози влади в умовах формування інформаційного суспільства (за Е. Тоффлером)/ О.О. Маруховський // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. - 2005.- Випуск 29. - С.652-657.

  Картунов О.В. Інформаціональна парадигма як теоретико-методологічна основа модернізації вищої освіти /О.В. Картунов, О.О. Маруховський // Проблеми гуманізації навчання та виховання у вищому закладі освіти: Матеріали третіх Ірпінських міжнародних науково-педагогічних читань (12-13 травня 2005р). - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2005. - С.24-28.

  Маруховський О.О. Перехід від меритократії до інфократії як нова тенденція розвитку інформаційного суспільства (за Т.Стоун'єром) / О.О. Маруховський // Наукова робота - важлива складова діяльності сучасного університету: Матеріали науково-практичної конференції науково-педагогічних працівників(3 лютого 2005 р.). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2005. - С. 268-272.

  Маруховський О.О. Основні моделі розвитку інформаційного суспільства: порівняльний аналіз // О.О. Маруховський / Проблеми економіки і права в умовах розбудови соціальної, демократичної і правової держави України: Матеріали науково-практичної студентської конференції (м. Київ, 23 березня 2004 р.) Частина перша. - К.: Ун-т економіки та права "КРОК", 2004. - С. 195-198.

  Картунов О.В. Проблеми політико-правової протидії тероризмові /О. В. Картунов, О. О. Маруховський // Правова держава: щорічник наукових праць. - 2003. - № 14.- С.472-483

  Маруховський О.О. Об'єкт, предмет та структура терорології /О.О.Маруховський // Матеріали наукової студентської конференції. Частина друга. - К.: УЕП "КРОК", 2003. - С. 12-14.

  Маруховський О.О. Юридичні конфлікти (Лекція №4)/ О.О.Маруховський // Маруховська О.О. Конфліктологія: навчальний посібник. - К.: Ін-т економіки та права "КРОК", 2003. - С. 170-192.

  Маруховський О.О. Терорологія: становлення та основні завдання нового наукового напряму / О.О. Маруховський // Матеріали наукової студентської конференції. - К.: Ін-т економіки та права "КРОК", 2002. - С. 17-19.

  Картунов О.В. Тероризм: проблеми визначення, класифікації та правової протидії / О.В. Картунов, О.О. Маруховський // Вчені записки/ Ін-т економіки та права "КРОК".- 2002. - Вип. 6. - С. 234-246.

  Маруховський О.О. Юридична конфліктологія та її місце в системі юридичних наук / О.О. Маруховський // Економіко-правові проблеми реформування в Україні: Матеріали наукової студентської конференції. - К.: ІЕУГП, 2000. - С. 163-166.

  Маруховський О.О. Становлення юридичної конфліктології як нової науки та навчальної дисципліни / О.О. Маруховський // Вчені записки /Інститут економіки, управління, господарського права. - 1999.- Вип. 3. - С. 156-158.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

RSS
 
 

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

LinkedIn
 
Facebook
 
Instagram
 
Twitter
 
Flickr
 
Telegram
 
YouTube
 
TikTok
 
 
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Маруховський Олег Олександрович