Зображення контакту

Лук'янець Валентина Станіславівна

Кандидат юридичних наук, доцент

Адреса:
Кабінет 412

Телефон: (+38 044) 455-56-66, вн. 273

 

Публікації

  Lukianets V.S. «Soft-law» in providing of fair competition / V.S. Lukianets // Правничий вісник Університету "КРОК". - 2019. - Вип. 34. - С. 60-72.

  Лук'янець В.С. Межі втручання у право на приватність за практикою ЄСПЛ:виклики для приватних детективів / В.С. Лук'янець // Теоретико-правові засади становлення, розвитку та діяльності інституту приватних детективів: вітчизняна та зарубіжна практика : тези науково-практичної конференції (02 березня 2017 року) / Під заг. ред. А. Й. Француза. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 20177.- C.124-127.

  Лук'янець В.С. Міжнародно-правова кваліфікація агресивних дій Російської Федерації проти України - гаранта територіальної цілісності України / В. С. Лук'янець // Українські перспективи у світовому розвитку: матеріали Науково-практичної конференції (Київ, 4 листопада 2016 року).- К. : Університет економіки та права "КРОК", 2016 . - С.18-21

  Лук'янець В.С. Конкурентне право європейського союзу та дотримання прав людини / В. С. Лук'янець // Матеріали VІІІ Міжнародноїнауково-практичної конференції (21-23 квітня 2016 р., м. Ужгород)/ Ужгородський національний університет; За заг. Ред. В.І. Смоланки, О.Я. Рогача, Я.В. Лазура. - Ужгород: Аутодор-Шарк, 2016. - С. 335 – 342

  Лук'янець В.С. Роль судової практики у формуванні засад правового регулювання конкуренції на спільному ринку (внутрішньому) Європейського Союзу / В. С. Лук'янець //Правничий вісник Університету «КРОК».- 2015.- Вип.21. - С. 103 – 116

  Методичні рекомендації написання та оформлення курсових робіт з профільних дисциплін для студентів спеціальності 5.03040101 "Правознавство": ОКР "молодший спеціаліст" / уклад.: В.С. Лук'янець, В.К. Гіжевський, С.А. Головко, О.В.Двірська. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2013. - 26 с.

 

Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Лук'янець Валентина Станіславівна