Інша інформація:
Лелюк Олеся Олександрівна

кабінет 126

(+38 044) 455-56-90, вн. 148

Напрями наукових досліджень

 • управління капіталом підприємства / венчурне фінансування / управління витратами підприємства

Сфера наукових інтересів

 • економічне управління підприємством / організація та управління сімейним бізнесом

Викладає

 • економіка підприємства / управління витратами / потенціал і розвиток підприємства / економічне управління підприємством
 
 

Лелюк Олеся Олександрівна

 • кандидат економічних наук (2012 р.)
 • нагороджена «Зіркою КРОКу» (2014 р.)

Освіта

 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана / Менеджмент організацій / магістр з менеджменту організацій (2005 р.)

Професійна кар’єра

 • з 2008 р. – Університет «КРОК», старший викладач, доцент кафедри
 • 2005–2008 рр. – КНЕУ ім. В. Гетьмана, аспірантура з відривом від виробництва

Особисті досягнення

 • Почесна грамота, Університет «КРОК», 2014 р.
 • Сертифікат «Піраньї КРОКу для викладачів», Університет «КРОК», 2014 р.
 • Почесна грамота, Головне управління освіти і науки КМДА, 2012 р.
 • Переможець конкурсу «Найкраще навчальне видання року», Університет «КРОК», 2012 р.
 • Почесна грамота, Університет «КРОК», 2009 р.

Професійна діяльність

Вчений секретар Спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством.

 
 

Публікації

  Лелюк О.О. Акценти формування нових професійних компетентностей сучасних економістів /О.О.Лелюк // Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста : матеріали круглого столу (25 квітня 2018 р): збірка тез. /наук.ред. проф. І.Ф.Радіонової .-Київ: ВНЗ Університет "КРОК", 2018. - С.25-27

  Лелюк О.О. Побудова ефективної системи мотивації персоналу на підприємстві / Красильников К.М., Лелюк О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.190- 192

  Лелюк О.О. Мотивація креативної діяльності підприємства /Поліщук О.В., Лелюк О.О. //Актуальні питання сучасної науки та практики: матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 15 листопада 2018 р.) - К.: Університет "КРОК", 2018. - С.283-286

  Лелюк О.О. Джерела фінансування туристичних підприємств/ О.О. Лелюк //Наукові тренди сучасності : матеріали науково-практичної конференції (Київ, 26 жовтня 2017 року) . - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 410-411.

  Лелюк О.О. Розвиток сімейного бізнесу в Україні / О.О. Лелюк// 25 років розвитку економіки: уроки минулого, виклики майбутнього: Матеріали Міжвузівської студентської конференції (Київ, 13 квітня 2017 року). - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2017. - С. 180-183

  Лелюк О.О. Стратегія фінансування туристичних підприємств/ О. О. Лелюк //Вчені записки Університету "КРОК". - 2017.- Вип.48.- С. 184-190

  Лелюк О.О. Управління витратами на формування техніко-технологічного потенціалу аграрних підприємств / О. О. Лелюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка".- 2016.- Вип. 43. - С.149-155

  Лелюк О.О. Підходи до формування капіталу аграрних та агропромислових підприємств / О.О. Лелюк // Вчені записки Університету "КРОК". Серія "Економіка". - 2014. - Вип. 36. - С. 135-143

  Лелюк О.О. Перспективи венчурного фінансування інноваційного підприємництва в Україні / О. О. Лелюк // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка".- 2012.- Вип.32.т.2. - C. 188-193

  Лелюк О.О. Формування та розвиток капіталу інноваційних підприємств / О. О. Лелюк // Розвиток інформаційного суспільства: в 10-ти т. Т.2 : Інноваційні засади та виміри стратегічного розвитку підприємств України : колективна монографія / за наук. ред. І. Л. Петрової. - К. : Університет економіки та права "КРОК", 2012 . - С.228-235

  Лелюк О.О. Обґрунтування потреби в оборотному капіталі для агропромислового підприємства / О. О. Лелюк // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка" 2011.- Вип.27.т.2. - С. 4–9

  Лелюк О.О. Оптимізація структури капіталу аграрних підприємств / О. О. Лелюк //Агросвіт. - 2010.- Вип. 21. - С. 36–41

  Міщенко В.С. Збірник завдань з курсу «Економіка підприємства» з методичними рекомендаціями для забезпечення самостійної роботи студентів / В. С. Міщенко, Т. П. Єсипчук, О. О. Лелюк.- К.: Університет економіки та права «КРОК», 2010.-156 с.

  Міщенко В.С. Інвестування: питання та завдання для самостійної роботи студентів/ В. С. Міщенко, О. О. Лелюк. - К.: Університет економіки та права "КРОК", 2010. - 12 с.

  Лелюк О.О. Особливості аналізу ефективності використання капіталу агропромислових формувань / О. О. Лелюк // Вчені записки Університету «КРОК». Серія "Економіка" .- 2009.- Вип.20.т.2. - С. 217–228

  Лелюк О.А. Оценка влияния факторов на эффективность использования капитала агропромышленного формирования /О.А. Лелюк // Актуальные вопросы экономических наук.-2008.-№3

  Лелюк О.О. Оцінка розміру та структури капіталу аграрних підприємств/ О.О. Лелюк // Економіка АПК.-2008.-№1.-С.101-105

  Лелюк О.О. Сутність капіталу та його класифікація / О. О. Лелюк // Зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів. - 2007.- Вип.18.т.1. - С. 25–32

  Лелюк О.О. Система управління капіталом агропромислових формувань/ О.О. Лелюк // Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції: збірник матеріалів X Всеукраїнської науково-практичної конференції (16-18 травня 2007 р.).-К.: Вид-во Європейського університету, 2007.-С.154-157

  Лелюк О.О. Методика системного аналізу капіталу / О.О. Лелюк // Агроінком - 2007. - №11-12. - С. 78-85

  Лелюк О.О. Критерії оптимізації структури капіталу / О. О. Лелюк // Теоретико-методологічні та практичні аспекти розвитку економіки України: Тези доповіді Всеукр. наук.-практ. конф. (23–24 листоп. 2006 р., Чортків).- Тернопіль: Терно-граф, 2006. - С.275-277


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Про КРОК » Співробітники » Лелюк Олеся Олександрівна