Інша інформація:
Лебедєва Альона Ігорівна

кабінет 234-4

(+38 044) 455-57-12, вн. 250

Сфера наукових інтересів

  • теорія дизайну, філософія мистецтва

Викладає

  • рисунок / комп'ютерне проектування / проектна графіка / пакети прикладних програм
 
 

Лебедєва Альона Ігорівна


Освіта

  • Аспірантура Київського Національного університету культури і мистецтв / здобувач кафедри технологій та дизайну (2017 р. - по теперішній час)
  • Херсонський національний технічний університет / спеціаліст за спеціальністю «Дизайн» (2015 р.)

Професійна кар’єра

  • 2017–2018 р. – Київський національний університет культури і мистецтв, завідуюча лабораторією кафедри дизайну одягу
  • 2016 р. – Херсонський національний технічний університет, спеціаліст навчально-методичного відділу
  • 2015–2016 р. – Херсонський національний технічний університет, лаборант кафедри дизайну

 
 

Публікації

  Лебедєва А.І. Труднощі перекладу: між "етно" та дизайном / А.І. Лебедєва // Народознавчі зошити. - 2019. - № 1(145). - С. 41-47

  Лебедєва А.І. Індустрія творчості / А.І. Лебедєва // Філософські засади креатосфери у контексті творчості: XV Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 30 травня 2019 р.). - К.: ТОВ НВП «Інтерсервіс». - 2019

  Лебедєва А.І. Псевдоморфоза сучасного мистецтва / А.І. Лебедєва // Сучасне мистецтво в епоху цифрових технологій: від теорії до практики: міжнародна науково-практична конференція (Київ, 4-5 червня 2019 р.). - К.: ІПСМ НАМ, 2019

  Лебедєва А.І. Між мистецтвом та технікою: витвір і річ / А.І. Лебедєва // Минуле і сучасне: мистецтвознавчі пошуки та відкриття: всеукраїнська наукова конференція (до ювілею факультету ТІМ)" (Київ, 12 червня 2019 р.). - К.: ФТІМ НАОМА. - 2019

  Лебедєва А.І. "Образ" речі в дизайні як контур дії" / А.І. Лебедєва // Європейський культурний простір і українські перспективи: зб. матеріалів доп. учасн. наук.-практ. конф. (Рівне, 14-15 листопада, 2019 р.). - Рівне: РДГУ, 2019

  Сучасність - вичерпаний час / А.І. Лебедєва та ін. // Візуальна культура в контексті феномена гіперреальності: шорт-лист конкурсу теоретичних робіт (публікація в збірнику ВАК ІПСМ). - 2018. - Інституту проблем сучасного мистецтва

  Лебедєва А.І. "Народний дизайн": поняття, що не стало терміном / А.І. Лебедєва // Народознавчі зошити. - 2018. - № 2 (140). - С.328-332

  Лебедєва А.І. Псевдоморфоза: теорія дизайну в мистецтвознавстві / А.І. Лебедєва // Мистецтвознаство України. - 2018. - №18. - С. 103-112

  Лебедева А.И. Образы наглядности: современное искусство/ А.И. Лебедева // Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої діяльності: тези доп. Всеукр. наук. конф. присвяч. 100-річчю заснування Укр. акад. мистецтва, 25-28 квіт. 2017 р. / Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури, Каф. теорії та історії мистецтва. - Київ : Фенікс, 2018.

  Лебедева А.И. Образ как "внешность" идеала / А.И. Лебедева // XX Международная научная конференция «Ильенковские чтения» по теме «Ильенков и Маркс» (Москва, 19-20 апреля 2018 г.). - М.: МГУ, 2018

  Лебедєва А.І. Художнє конструювання, технічна естетика, дизайн: про терміни не сперечаються, про них домовляються / А.І. Лебедєва // Мистецтво України першої половини ХХ ст. у світовому контексті: міжнародна наукова конференція (Київ, 11 квітня 2018 р.). - К.: Національна академія мистецтв України. - 2018

  Лебедєва А.І. Річ як пастка для дизайнера / А.І. Лебедева // Шляхи розвитку українського мистецтвознавства та реставрації: всеукраїнська наукова конференція: до 55-річчя викладацької діяльності Л.С. Міляєвої на кафедрі ТІМ НАОМА (1-2 червня 2018 р.). - К.: НАОМА, 2018

  Лебедева А.И. Искусство в отражениях: К вопросу о теории / А.И. Лебедева // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2017. - Вип. 13. - С. 48-56.

  Лебедєва А.І. Композиція і конструкція: дія як організуючий момент форми / А.І. Лебедєва // Візуальність як домінанта сучасної культури: зб. матеріалів Міждисциплінарної наук. конф., Київ, 7–8 грудня 2017 р. - К.: ІК НАМ України, 2017. - С. 44-47

  Лебедева А.И. Тавтология образа / А.И. Лебедева // Сучасне мистецтво. - 2016. - Вип. 12. - С. 107-121.

  Лебедева А.И. Предельная определённость / А.И. Лебедева // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні. - 2016. - Вип. 11. - С. 37-39.

  Лебедева А.И. Искусство переопыления смыслов / А.И. Лебедева // Дискурсивний вимір сучасного мистецтва: діалог культур: науково-теоретична конференція з міжнародною участю (Київ, 30 листопада 2016 р.). - К.: ІПСМ НАМ України, 2016. - С. 86-88

  Лебедева А.И. По ту сторону искусства: истории одного взгляда / А.И. Лебедева // Сучасне мистецтво. - 2015. - Вип. 11. - С. 158-168

  Лебедева А.И. Соврем-изм: противление забвению / А.И. Лебедева // Творчість у філософських вимірах: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 травня 2015 р., м. Київ) / уклад.: Б.В.Новіков, А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович, Ю.А. Шевчук. - К.: НТУУ «КПІ», 2015. - С.


Оплата ONLINE
 

Соціальні сервіси

Контактна інформація

Будьте завжди з нами

Ми в Соціальних Мережах. Слідуйте за нами.
Ви тут: Вища освіта » Про КРОК » Співробітники » Лебедєва Альона Ігорівна